WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі (автореферат) - Реферат

Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі (автореферат) - Реферат

Список опублікованих праць за темою дисертації

 1. Шаповалова В.А., Сорокин А.И., Гуторов А.И. Рецептурно-фармацевтический справочник / Фармацевтическое право в гинекологии.–Х.: Факт, 2004.–С. 105–242 (особистий внесок здобувача – узагальнено результати досліджень та взято участь у написанні і підготовці до друку 1 розділу монографії).

 2. Шаповалова В.А., Шаповалов В.В., Гуторов А.И. Рецептурно-фармацевтический справочник / Фармацевтическое право в наркологии.–Х.: Факт, 2004.–С. 150–673 (особистий внесок здобувача – систематизовано отримані дані, написано 1 розділ монографії).

 3. Кузнецова Т.В., Гуторов А.И. Безрецептурные комбинированные лекарственные средства / Фармацевтическое право в безопасном самолечении: лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача.–Х.: Факт, 2005.–С. 629–634 (особистий внесок здобувача – взято участь в написанні 1 розділу монографії).

 4. Гуторов О.І., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О. Роль фармацевтичного права у правовідносинах провізора з лікарем і пацієнтом // Ліки України.–2004.–№9 (додаток).–С.117–118 (особистий внесок здобувача – відпрацьовано особисті підходи на регіональному рівні, написано статтю та підготовлено її до публікації).

 5. Шаповалов В.В., Гуторов О.І., Шаповалова В.О. Організаційно-правові аспекти регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі аптечної мережі // Ліки України.–2005.–№9 (додаток).–С.24–27 (особистий внесок здобувача – використано результати особистих досліджень на регіональному рівні, написано статтю).

 6. Препарат трамадол у форматі фармацевтичного права та доказової фармації / В.О.Шаповалова, О.І.Гуторов, В.В.Шаповалов, В.В.Коляда // Ліки.–2005.–№3-4.–С.98–103 (особистий внесок здобувача – взято участь у дослідженнях та написанні статті).

 7. Фармацевтичне право щодо вдосконалення системи державного контролю за обігом сильнодіючих та отруйних лікарських засобів / В.В.Шаповалов, О.І.Гуторов, В.В.Коляда, В.О.Шаповалова // Ліки України.–2005.–№10.–С.93–95 (особистий внесок здобувача – узагальнено дані законодавчої бази обігу отруйних речовин та взято участь у написанні статті).

 8. Судебная фармация: казуистика аддиктивного инъекционного самовведения психоактивной субстанции, получаемой из лекарственных средств "эффект" и "колдакт" / В.В.Шаповалов, А.И.Гуторов, В.В.Бондаренко, В.А.Шаповалова, И.К.Сосин, Ю.Ф.Чуев // Ліки України.–2005.–№11.–С.80–83 (особистий внесок здобувача – взято участь у дослідженнях психоактивних лікарських засобів та їх інтерпретації).

 9. Удосконалення соціального менеджменту на засадах доказової фармації при забезпеченні пацієнтів лікарським засобом "Трамадол" з приватної аптечної мережі / В.О.Шаповалова, О.І.Гуторов, В.В.Шаповалов, І.К.Сосін // Фармацевтичний журнал.–2006.–№2.–С.12–17 (особистий внесок здобувача – взято участь у розробці заходів удосконалення нормативно-правового регулювання обігу трамадолу, впровадженні трамадолу як засобу замісної терапії та написанні статті).

 10. Фармацевтичне право: щодо оптимізації доказової фармації як елементу соціального етикету при забезпеченні пацієнтів психоактивними лікарськими засобами / В.О.Шаповалова, С.В.Пасталиця, О.І.Гуторов, І.К.Сосін, В.В.Шаповалов // Вісник психіатрії та психофармакотерапії.–2006.–№2.–С.31–34 (особистий внесок здобувача – проведено моніторинг немедичного вживання психоактивних речовин, підготовлено статтю).

 11. Социальная фармация: трамадол как средство заместительной терапии / А.И.Гуторов, В.А.Шаповалова, В.В.Шаповалов, И.К.Сосин // Український вісник психоневрології.–2006.–Т. 14.–Вип. 2 (додаток).–С. 35–36 (особистий внесок здобувача – узагальнено результати експерименту щодо застосування трамадолу для купірування больового синдрому, підготовлено статтю).

 12. Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель по заявці № U2005 10349А61К31/00А61N5/00. Спосіб купірування больового синдрому у хворих опійною наркоманією / І.К.Сосін, Ю.Ф.Чуев, В.В.Шаповалов, В.О.Шаповалова, З.С.Галаван, О.І.Гуторов.–Заявл. 02.11.2005 (особистий внесок здобувача – здійснено патентний пошук, взято участь у дослідженнях, аналізі отриманих результатів та оформленні патенту).

 13. Алгоритм виявлення правопорушень у сфері незаконного обігу психоактивних речовин: метод. реком. / В.В.Шаповалов, З.С.Галаван, В.О.Шаповалова, О.І.Гуторов, В.В.Коляда, А.О.Гудзенко, О.Ф.Ахтямов, Ю.С.Безукладнікова.–Х., 2006.–48 с. (особистий внесок здобувача – взято участь у дослідженнях та підготовці тексту методичних рекомендацій).

 14. Організаційно-правові засади обігу психоактивних речовин: метод. реком. / В.О.Шаповалова, О.І.Гуторов, В.В.Шаповалов, В.В.Бондаренко.–Х., 2006.–36 с. (особистий внесок здобувача – прийнято участь у дослідженнях та підготовці тексту методичних рекомендацій).

 15. Фармацевтичне право в сучасній системі післядипломної освіти провізора-менеджера / В.В.Шаповалов, В.О.Шаповалова, О.І.Гуторов, М.М.Халін // Вісник фармакології та фармації.–2004.–№2.–C.58–60 (особистий внесок здобувача – взято участь у дослідженнях та написано статтю).

 16. Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Гуторов О.І. Взаємодія фармацевтичного права та моралі у правовідносинах провізора з лікарем і пацієнтом // Вісник фармакології та фармації.–2004.–№7.–С.66–67 (особистий внесок здобувача – взято участь у дослідженнях та написано статтю).

 17. Признаки фармацевтического права и их значение для развития системы правоотношений "производитель – врач – провизор – пациент – лекарство – контролирующие органы" / В.В.Шаповалов, В.А.Шаповалова, А.И.Гуторов, С.Л.Петренко, Вал.В.Шаповалов // Вісник фармакології та фармації.–2004.–№11.–С.75–76 (особистий внесок здобувача – взято участь у дослідженнях та написано статтю).

 18. Гуторов А.И, Шаповалов В.В., Шаповалова В.А. Мониторинг тенденций развития менеджмента региональной аптечной сети // Человек и лекарство: Тез. докл. XI Рос. нац. конгр.–М., 2004.–С.20–21 (особистий внесок здобувача – написання та підготовка тез до публікації).

 19. Гуторов А.И., Шаповалов В.В., Шаповалова В.А. Изучение злоупотреблений лекарственным средством трамадол с позиции фармацевтического права / Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Мат. VI Нац. з'їзду фармацевтів України.–Х., 2005.–С.851–852 (особистий внесок здобувача – підготовка матеріалів до публікації, виступ з доповіддю).

 20. Фармацевтичне право як базова основа удосконалення взаємодії слідчого – експерта – оперативника на досудовому слідстві / В.О.Шаповалова, В.В.Шаповалов, О.П.Замошець, О.І.Гуторов // Стан, перспективи судово-токсикологічної служби та наукових досліджень: Мат. наук.-практ. конфер. з між нар. участю.–Х., 2005.–С.11–12 (особистий внесок здобувача – підготовка матеріалів до публікації, виступ з доповіддю).

 21. Дослідження причинно-наслідкових зв'язків отруєнь і залежності від психоактивних речовин / О.І.Гуторов, В.В.Шаповалов, В.О.Шаповалова, Н.Г.Малініна // Фармацевтичне право в системі правовідносин: виробник – лікар – пацієнт – провізор – ліки – контролюючі та правоохоронні органи: Мат. наук.-практ. конф.–Х., 2005.–С.63–66 (особистий внесок здобувача – використано результати особистих досліджень при підготовці до публікації і виступу з доповіддю).

 22. Принципы фармацевтического права и их необходимость в менеджменте современного здравоохранения / В.А.Шаповалова, З.С.Галаван, В.В.Шаповалов, А.И.Гуторов // Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы: Мат. IV Междунар. конф.–Минск, 2006.–Ч. 2.–С. 62-64 (особистий внесок здобувача – підготовка матеріалів до публікації, виступ з доповіддю).

 23. Гуторов А.И., Шаповалов В.В., Шаповалова В.А. Мониторинг тенденций развития региональной аптечной сети / Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок: Тез. доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф.–Х., 2006.–С. 332 (особистий внесок здобувача – узагальнення тенденцій розвитку регіональної аптечної мережі, підготовка тез доповідей, виступ з доповіддю).

 24. Социальная фармация: применение трамадола при купировании болевого синдрома у аддиктивных пациентов / В.А.Шаповалова, В.В.Шаповалов, З.С.Галаван, А.И.Гуторов // Фармакологія 2006 – крок у майбутнє: Тези доп. IІІ Нац. з'їзду фармакологів України.–Одеса, 2006.–С. 193 (особистий внесок здобувача – підготовка тез доповідей до публікації).


 
 

Цікаве

Загрузка...