WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі (автореферат) - Реферат

Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі (автореферат) - Реферат

Аналіз розподілу анальгетичних ЛЗ, що знаходяться в обігу у приватному секторі регіональної аптечної мережі, за видами лікарських форм показав, що значну питому вагу (99 %) займають таблетовані лікарські форми і тільки 1 % припадає на лікарські форми для парентерального шляху введення.

В межах проведеного моніторингу немедичного вживання трамадолу з'ясовано, що тільки у незначній кількості пацієнтів (біля 9 %) діагностували трамадолову токсикоманію в чистому вигляді. Більшість респондентів, котрі систематично вживали трамадол, епізодично поєднували його із іншими ПАР: 6 % – з одурманюючими засобами, 7 % – з транквілізаторами бензодіазепінового ряду, 37 % – з опіатами кустарного виготовлення, 41 % – з марихуаною. Отже, лікарська залежність від трамадолу у вигляді трамадолової токсикоманії виникає внаслідок нераціонального лікування цим ЛЗ або внаслідок немедичного вживання чи зловживання разом з іншими психоактивними речовинами (наприклад, наркотичними засобами). З іншого боку, треба відмітити, що абстинентний синдром у хворих з аддиктивними розладами здоров'я припинявся при застосуванні замісної терапії, в якій в якості анальгетика виступав трамадол. При цьому всі пацієнти відзначали, що в минулому вони застосовували трамадол без призначення лікаря з метою зняття різних видів болю. Вище зазначене використано у рекомендації трамадолу в якості анальгетика при застосуванні замісної терапії залежності від ПАР, що дало змогу розробити і запропонувати схему фармакотерапії хворих з аддиктивними розладами здоров'я з використанням препарату трамадол. Автором доведено необхідність розробки і затвердження на державному рівні реєстрів хворих із залежністю від психоактивних речовин з метою удосконалення системи правовідносин "лікар – пацієнт – провізор" в рамках соціального менеджменту приватної аптечної мережі.

Наукова новизна і теоретична цінність запропонованої схеми терапії хворих з залежністю від ПАР захищена рішенням про видачу деклараційного патенту на корисну модель.

Удосконалення організаційно-регуляторних заходів у сфері обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі

У п'ятому розділі автором запропоновано організаційно-регуляторні заходи з удосконалення обігу психоактивних речовин, що сприяють формуванню їх раціонального використання, які складаються із заходів 2-х рівнів – загальнодержавного та галузевого:

 • вдосконалення фармацевтичного законодавства обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі;

 • проведення систематичного контролю з боку державних органів по виконанню чинного фармацевтичного законодавства в структурних підрозділах Міністерства охорони здоров'я України;

 • розробка науково-методичних рекомендацій щодо визначення потреби в психоактивних ЛЗ в структурних підрозділах Міністерства охорони здоров'я України;

 • розширення співробітництва державних і правоохоронних органів шляхом участі у міжнародних оперативно-профілактичних заходах щодо скорочення попиту на психоактивні речовини;

 • всебічне і систематичне інформування спеціалістів фармації, медицини і права щодо реєстрації нових психоактивних ЛЗ, які підлягають контролю;

 • урегулювання розподілення гуманітарної допомоги, до складу якої входять контрольовані психоактивні речовини.

Існуючі нормативні заходи унеможливлюють відпуск трамадолу із приватної аптечної мережі. Відсутність єдиного уніфікованого підходу до правил обігу тієї чи іншої класифікаційно-правової групи ЛЗ з боку державних органів вносить правове безладдя у контрольно-дозвільне регулювання як окремо трамадолу, так і інших ЛЗ, які відносяться до отруйних. Змінення порядку виписування, відпуску та обліку трамадолу може розцінюватися як новий репресивний захід, що погіршує доступність окремих верств населення до їх забезпечення трамадолом. Що стосується наркоманів і токсикоманів, як окремого контингенту хворих, якому потрібно забезпечення трамадолом, то, на наш погляд, на державному рівні необхідно розробити заходи соціального менеджменту забезпечення цих аддиктивних пацієнтів трамадолом, які можуть включати відповідні реєстри хворих на рівні лікувально-профілактичних закладів, аптек районів, міст, областей України. Головним координатором програми соціального розвитку фармацевтичного сектора економіки щодо втілення замісної терапії відносно хворих на аддиктивні розлади здоров'я виступає Міністерство охорони здоров'я України. Хворим на наркоманію потрібна державна підтримка, а ЛЗ трамадол може стати для них одним із засобів замісної терапії. Пацієнти, які страждають адиктивними розладами здоров'я (наркомани, токсикомани), як правило, не мають постійного місця роботи, а відповідно – постійного заробітку.

Таким чином, саме держава, громада і суспільство повинні взяти на себе тягар медико-фармацевтичної допомоги та реабілітації таких громадян, що потребує подальшого удосконалення соціального менеджменту на засадах доказової фармації щодо забезпечення аддиктивних пацієнтів ЛЗ трамадол із приватної аптечної мережі. Заходи удосконалення соціального менеджменту повинні включати застосування для трамадолу таких же правил виписування, відпуску та обліку, як і для інших отруйних ЛЗ, при встановленні збалансованого режиму контролю, який передбачає запобігання його незаконному обігу та зловживанню, що дасть змогу забезпечувати цим ЛЗ всі контингенти хворих із приватної аптечної мережі (лист № 47/5971 від 18.04.2006 року).

За результатами досліджень розроблено науково-практичні рекомендації по вдосконаленню фармацевтичного законодавства щодо обігу трамадолу у приватному секторі регіональної аптечної мережі, згідно яких: опрацьовано етапи обігу трамадолу (рис. 7); рекомендовано форму відпуску трамадолу за разовими рецептами у форматі режиму контролю отруйних лікарських засобів; запропоновано проекти таблиць невеликих, великих і особливо великих розмірів трамадолу (табл. 2).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 7. Етапи обігу трамадолу у приватному секторі регіональної аптечної мережі

З табл. 2 видно, якщо кількість трамадолу не перевищує 0,5 г, то це за кількісною категорією кваліфікується як невеликі розміри доз і в такому разі не може бути визнано злочином. Розробка таких таблиць сприятиме більш кваліфікованому роз'ясненню практичним спеціалістам фармації і медицини особливостей державного контролю в контрольно-дозвільній системі обігу отруйних речовин, а правоохоронним органам (БНОН, УКР, УБОЗ, СУ) співпрацювати з урахуванням цих пропозицій у форматі фармацевтичного права та доказової фармації (лист № 47/5971 від 18.04.2006 р.).

Таблиця 2

Невеликі, великі, особливо великі розміри трамадолу

(додаток до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. за № 360)

№ п/п

Назва отруйних ЛЗ

Кількісна категорія (дози), в грамах

Невеликі

Великі

Особливо великі

1.

Трамадол

до 0,5 г

більше 0,5 г

більше 50 г

За результатами проведених досліджень особисто автором було розроблено вперше в Україні проект програми замісної трамадолової терапії хворих на аддиктивні розлади здоров'я від психоактивних речовин (лист № 0029 від 10.03.2006 р.), який при втіленні у приватний сектор регіональної аптечної мережі не буде знижувати баланс доступності до трамадолу різних контингентів хворих.

Нами запропоновано комплексний підхід з удосконалення соціально і морально-етичних правовідносин між лікарем, пацієнтом і провізором (рис. 8).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 8. Комплексний підхід з удосконалення соціальних і морально-етичних правовідносин між лікарем, пацієнтом і провізором

Комплексний підхід з удосконалення соціальних і морально-етичних правовідносин між лікарем, пацієнтом і провізором стосується не тільки фармацевтичних підприємств (аптек) приватного сектору регіональної аптечної мережі, але й аптек усіх форм власності різних суб'єктів фармацевтичної підприємницької діяльності. Тому важливим моментом є втілення в практику основ доказової фармації з метою розробки такої моделі державного лікарського забезпечення пацієнтів, що страждають на залежність від ПАР, яка б сприяла розвитку соціальних, морально-етичних правовідносин у приватному секторі регіональної аптечної мережі між лікарем, хворим і провізором при балансі інтересів держави та правоохоронних і контролюючих органів.

висновки

 1. За результатами дисертаційного дослідження надано теоретичне узагальнення і представлено нове вирішення наукової задачі, яка полягає у розробці організаційно-регуляторних заходів з удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі.

 2. Доведено, що удосконалення контрольно-дозвільної системи обігу психоактивних речовин на засадах соціального менеджменту є передумовою попередження розповсюдженості аддиктивних розладів здоров'я і нелегального обігу психоактивних речовин, тобто причин та умов, які спричиняють правопорушення у приватному секторі регіональної аптечної мережі.

 3. Проведено організаційно-правові дослідження фармацевтичної підприємницької діяльності у регіональній аптечній мережі України. Опрацьовано організаційно-правову структуру малого приватного фармацевтичного підприємства, зокрема в області регулювання обігу психоактивних лікарських засобів, а також правовідносин із споживачами лікарських засобів, контролюючими та правоохоронними органами. Досліджено організаційно-правову структуру регіональної аптечної мережі, яка в Донецькій області складає 7,7 % по відношенню до всієї України. Питома вага міських аптек в Донецькій області становить 92,9 %, а сільських аптек тільки 7,1 %. Ліцензіатів фармацевтичної підприємницької діяльності з оптової реалізації лікарських засобів в 14 разів менше, а з роздрібної реалізації – в 11 разів менше в порівнянні із всією Україною. Встановлено, що організаційно-правовими особливостями регулювання обігу психоактивних лікарських засобів в Донецькій області є те, що воно базується на превалюванні у регіональній аптечній мережі приватного сектору, який складають суб'єкти фармацевтичної підприємницької діяльності з колективною (74,5 %) та приватною (22,9 %) формою власності.

 4. На засадах доказової фармації опрацьовано класифікацію аддиктивних розладів здоров'я на регіональному рівні, як станів залежності від психоактивних речовин (наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, нікотинова токсикоманія, лікарська залежність, полінарко(токсико)манія). Систематизовано клініко-фармакологічну та класифікаційно-правову класифікації психоактивних речовин для приватного сектору регіональної аптечної мережі на засадах фармацевтичного права. Проведено моніторинг немедичного та нераціонального вживання психоактивного анальгетику трамадолу. Опрацьовано чотири види зловживання трамадолом: а) вживання великих доз трамадолу в чистому вигляді – 9 %; б) вживання трамадолу з психотропними речовинами – 48 %; в) вживання трамадолу з наркотичними засобами – 37 %; г) замісне вживання трамадолу з одурманюючими засобами – 6%.

 5. В межах вивчення раціонального і безпечного застосування трамадолу різними контингентами хворих приватного сектору регіональної аптечної мережі. Запропоновано алгоритм терапії хворих з аддиктивними розладами здоров'я з використанням препарату трамадол. Розроблено проект програми замісної трамадолової терапії хворих на аддиктивні розлади здоров'я від психоактивних речовин, який при втіленні у приватний сектор регіональної аптечної мережі не буде знижувати баланс доступності до трамадолу різних контингентів хворих.

 6. Розроблено організаційно-регуляторні заходи по удосконаленню нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі. Опрацьовано науково-практичні рекомендації по вдосконаленню фармацевтичного законодавства щодо обігу трамадолу у приватному секторі регіональної аптечної мережі. Запропоновано комплексний підхід до удосконалення соціальних і морально-етичних правовідносин між лікарем, пацієнтом і провізором.


 
 

Цікаве

Загрузка...