WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі (автореферат) - Реферат

Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі (автореферат) - Реферат

Рис. 2. Характеристика ліцензіатів за видами фармацевтичної підприємницької діяльності з обігу лікарських засобів

* – статистично вірогідні р = 0,5

В Україні на долю аптечної мережі Донецької області припадає 7,7 % фармацевтичних підприємств. При цьому питома вага міських аптек у Донецькій області становить 92,9 %, а сільських аптек – 7,1 %. Питома вага суб'єктів фармацевтичної підприємницької діяльності колективної форми власності в Донецькій області складає 74,5%, що перевищує аналогічний показник по Україні на 32,4 % (рис. 3).

Рис. 3. Розподіл суб'єктів фармацевтичної підприємницької діяльності за формою власності

З'ясовано, що суб'єкти фармацевтичної підприємницької діяльності приватної форми власності в Донецькій області мають питому вагу, яка не на багато (4,3 %) відрізняється від аналогічного показника в цілому по Україні. Відносно суб'єктів господарювання державної та комунальної форми власності слід підкреслити, що їх в Донецькій області на 28,1 % менше, ніж в цілому по Україні. Отже, в регіональній аптечній мережі Донецької області значно більше суб'єктів фармацевтичної підприємницької діяльності з колективною та приватною формою власності, що впливає відповідно на організаційно-правові особливості регулювання обігу ЛЗ. Доведено, що серед міських аптек превалюють суб'єкти фармацевтичної підприємницької діяльності з колективною (74,7 %) та приватною (23,6 %) формою власності. Дуже незначний відсоток (1,7 %) складають аптеки з державною та комунальною формою власності, що в 14 разів нижче показника по Україні (рис. 4).

Рис. 4. Розподіл міських аптек за формою власності

Аналогічна тенденція щодо превалювання у регіональній аптечній мережі приватного сектору, до якого відносяться суб'єкти фармацевтичної підприємницької діяльності з колективною та приватною формою власності. Більш детальніший аналіз свідчить, що суб'єктів фармацевтичної підприємницької діяльності з колективною формою власності на 28 % більше серед міських аптек і на 48,9 % більше серед сільських аптек в порівнянні з відповідними показниками по Україні. Суб'єктів фармацевтичної підприємницької діяльності з приватною формою власності на 5,7 % менше серед міських аптек і на 3,6 % менше серед сільських аптек в порівнянні з відповідними показниками по Україні. Стосовно суб'єктів господарювання з державною та комунальною формою власності в порівнянні з українським показником видно, що їх на 22,3 % менше серед міських аптек та на 45,3 % менше серед сільських аптек.

При вивченні за формою власності фармацевтичних підприємств, які здійснюють виготовлення лікарських форм в умовах аптеки, встановлено, що в регіональній аптечній мережі лідирують фармацевтичні підприємства з колективною формою власності (на 62,5 % більше, ніж по Україні), далі йдуть фармацевтичні підприємства з приватною формою власності (на 0,8 % більше, ніж в Україні), а фармацевтичних підприємств з державною та комунальною формою власності на 63,4 % менше, ніж в Україні. З'ясовано, що в Донецькій області приватна форма власності перевищує загальний український показник на 4 % за результатами порівняльної характеристики по формі власності структурних підрозділів регіональної мережі ФП (аптечні бази і склади, аптечні пункти, аптечні кіоски). Фармацевтичних підприємств з колективною формою власності на 2,1 % менше, ніж по Україні, а з державною та комунальною формою власності на 1,9 % менше, ніж по Україні. Характеристика аптечних пунктів Донецької області за формою власності свідчить про те, що колективна форма власності превалює над приватною і державною та комунальною. З іншого боку, на відміну від аптечних баз і складів в Донецькій області кількість аптечних пунктів з колективною формою власності на 37 % перевищує аналогічний показник по Україні і, навпаки, з приватною формою власності – на 3 % менше, ніж в цілому по Україні. Набагато нижче (на 34 %) в Донецькій області аптечних пунктів з державною та комунальною формою власності в порівнянні з українським показником. З аптечними кіосками Донецької області спостерігається також, як і з аптечними пунктами, аналогічна картина: превалює колективна форма власності, яка на 20,3 % перебільшує загальний український показник; приватна форма власності на другому місці (на 8 % менше, ніж по Україні); незначний відсоток займають державна та комунальна форма власності (на 12,2 % менше, ніж в цілому по Україні).

Таким чином, особливостями організаційно-правових засад аптечної мережі Донецької області є те, що вона базується на суб'єктах фармацевтичної підприємницької діяльності, які формують приватний сектор регіональної аптечної мережі.

За результатами проведених досліджень було встановлено, що у приватному секторі регіональної аптечної мережі значну питому вагу (55 %) складають малі приватні фармацевтичні підприємства. Організаційно-правові особливості обігу ЛЗ у приватній аптечній мережі випливають із особливостей організаційно-правової структури малих приватних фармацевтичних підприємств. Згідно із цим подальші дослідження були спрямовані на більш детальніше вивчення структури і функцій малих приватних фармацевтичних підприємств, зокрема на функцію по керівництву різними етапами обігу психоактивних ЛЗ (рис. 5).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

  • Закупівля

  • Транспортування

  • Контроль якості

  • Зберігання

  • Інформування спеціалістів фармації, медицини та ін.

  • Відпуск

  • Знищення

Рис. 5. Етапи обігу психоактивних лікарських засобів у приватному секторі

За результатами досліджень нами запропоновано схему правовідносин малих приватних фармацевтичних підприємств (МПФП) з контролюючими, правоохорон-ними органами та споживачами психоактивних ЛЗ, яка наведена на рис. 6.

Контролюючі органи

Партнери МПФП

МПФП

Наймані працівники

Правоохоронні органи


Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Споживачі ЛЗ (пацієнти)

Легальні та нелегальні споживачі

Лікарі

Рис. 6. Правовідносини малого приватного фармацевтичного підприємства з контролюючими, правоохоронними органами та споживачами психоактивних лікарських засобів

Дослідження обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі

У четвертому розділі дисертаційної роботи на підставі доказової фармації опрацьовано класифікацію станів залежності від психоактивних речовин, як аддиктивних розладів здоров'я на наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, нікотинову токсикоманію, лікарську залежність, полінарко(токсико)манії на регіональному рівні. В ході цього на засадах фармацевтичного права систематизовано клініко-фармакологічну та класифікаційно-правову характеристику психоактивних речовин для приватного сектору регіональної аптечної мережі.

За результатами дослідження поширеності аддиктивних розладів здоров'я на регіональному рівні за період 2001 – 2004 роки встановлено: зменшення населення на 2,2 %; збільшення хворобливості на нарко(токсико)манію у 1,2 рази у 2004 році в порівнянні з 2001 роком; збільшення захворюваності на нарко(токсико)манію з 2002 року поступово: у 2,17 рази в 2003 році в порівнянні з 2002 роком та у 1,13 рази в 2004 році в порівнянні з 2003 роком; ріст осіб, які потребують примусового лікування аддиктивних розладів здоров'я: нарко(токсико)маніями – на 33,7 %; збільшення на 9,8 % та 15,8 % питомої ваги осіб із залежністю від психоактивних речовин, що знаходяться під слідством або засуджені.

При дослідженні обігу лікарських засобів у приватному секторі регіональної аптечної мережі вивчено асортимент анальгетичних лікарських засобів за ранжуванням 58 % займає обіг метамізолу, 29 % – ацетилсаліцилова кислота, 9 % – комбіновані анальгетики, 2,4 % – кеторолак, а 1,6 % припадає на опіоїдний анальгетик трамадол. Встановлено взаємозв'язок між класифікаційно-правовою, номенклатурно-правовою групою з категорією рецепта щодо обігу анальгетичних ЛЗ на прикладі МПФП "Галеніка" (табл. 1).

Таблиця 1

Аналіз обігу анальгетиків МПФП "Галеніка" за категоріями відпуску

№ п/п

МНН

Класифікаційно-правова група

Номенклатурно-правова група

Категорія рецепта

%

1.

Метамізол

загальна

безрецептурна

без рецепта

58,0

рецептурна

багаторазовий

2.

Ацетилсаліцилова кислота

загальна

безрецептурна

без рецепта

29,0

3.

Кеторолак

загальна

рецептурна

багаторазовий

2,4

4.

Трамадол

отруйна

рецептурна

разовий

1,6

5.

Комбіновані анальгетики

загальна

рецептурна

багаторазовий

9,0

безрецептурна

без рецепта

Всього

100,0


 
 

Цікаве

Загрузка...