WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості перебігу та лікування гіпертонічної хвороби у жінок в період перименопаузи (автореферат) - Реферат

Особливості перебігу та лікування гіпертонічної хвороби у жінок в період перименопаузи (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. При лікуванні жінок, хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з клімактеричним синдромом в період перименопаузи, потрібно враховувати ступінь вираженості нейровегетативних, психоемоційних порушень за стандартизованим індексом менопаузальних порушень у співпраці з лікарем-гінекологом. З метою оптимізації контролю артеріальної гіпертензії доцільно призначати комплексне лікування із застосуванням інгібітору АПФ лізиноприлу в добовій дозі 10-20 мг та фіто-СЕРМ екстракту циміцифуги по 30 крапель два рази на день або по 1 таблетці в оболонці два рази на день терміном щонайменше 6 місяців.

 2. „Нормотензивних" жінок в періоді перименопаузи з епізодичними підйомами артеріального тиску слід більш ретельно обстежувати з метою виявлення додаткових факторів ризику, а також „замаскованої" гіпертензії. З метою профілактики становлення гіпертонічної хвороби цій категорії жінок з клімактеричним синдромом доцільним є призначення фіто-СЕРМ екстракту циміцифуги по 30 крапель два рази на день або по 1 таблетці в оболонці два рази на день терміном щонайменше 6 місяців.

 3. Жінкам в період перименопаузи з гіпертонічною хворобою та „нормотензивним" жінкам з епізодичними підйомами артеріального тиску доцільно проводити оцінку якості життя за опитувальником "ВООЗЯЖ-100" для формування адекватних реабілітаційних програм та моніторингу ефективності лікування.

СПИСОК ПРАЦЬ ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Хомазюк Т.А., Горач Н.В. Особливості артеріальної гіпертензії у жінок у передменопаузі, підходи до лікування //Вісн. Вінниць. держ. мед. ун-ту.–2003.–№2.-С.608–610. (Здобувачем проведений добір та обстеження хворих, статобробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.)

  2. Горач Н.В. Дослідження якості життя у жінок, хворих на гіпертонічну хворобу у перименопаузі //Медичні перспективи. – 2004. . – Т. ІХ., №3.–С. 104–108.

  3. Хомазюк Т.А., Горач Н.В. Клинико-патогенетическое обоснование пприменения Климадинона у женщин в перименопаузе с климактерическим синдромом //Запорож. мед. журн. – 2004. – №5. - С. 18–22. (Здобувачу належить аналіз літературних даних з проблеми написання статті, проведений добір та обстеження хворих. Сумісно ідея та оформлення статті.)

  4. Хомазюк Т.А., Горач Н.В. Медицинская реабилитация женщин с лабильной артериальной гипертензией в перименопаузе //Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. Крым. гос. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского. – 2005. – Т. 141, Ч.4.- С.83-85. (Здобувачем проведений добір та обстеження хворих, статобробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.)

  5. Горач Н.В. Вплив комплексної терапії лізиноприлом та Клімадиноном на показники добового моніторування артеріального тиску у жінок із гіпертонічною хворобою у перименопаузі //Медичні перспективи.– 2006.– Т.ХІ, №1.–С.104–108.

  6. Добовий профіль артеріального тиску і варіабельність серцевого ритму у жінок, хворих на гіпертонічну хворобу у перименопаузі / Хомазюк Т.А., Горач Н.В., Трубачова О.В., Крекнін А.О. //Медичні перспективи.-2006.–Т. ХІ,№4.–С.98–102. (Здобувачу належить аналіз літературних даних з проблеми написання статті, проведений добір та обстеження хворих. Сумісно ідея та оформлення статті.)

  7. Хомазюк Т.А., Горач Н.В. „Спосіб комплексного лікування жінок перименопаузального періоду з надлишковою вагою тіла, хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з клімактеричним синдромом". - Патент на корисну модель № 20192; Опубл. 15.02.2007. Бюл. №2, 2007 р. (Здобувачу належить патентний пошук, добір та обстеження хворих. Сумісно ідея та оформлення патенту)

  8. Хомазюк Т.А., Горач Н.В., Колчинська Ю.І. Медико-соціальні проблеми у жінок у передменопаузі, оптимізація програм медичної та психологічної реабілітації //Зб. наук. праць наук.-практ. конф. УкрДержНДІМСПІ "Сучасні проблеми медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів внаслідок серцево-судинних захворювань", Д. - 2002. - С.60–66. (Здобувачу належить аналіз літературних даних з проблеми написання статті, добір та обстеження хворих, статобробка отриманих даних. Сумісно ідея та оформлення статті.)

  9. Хомазюк Т.А., Березовский В.Н., Горач Н.В., Борисова І.С. Вплив моноприлу на перебіг гіпертонічної хвороби у жінок пременопаузального періоду //Артеріальна гіпертензія і асоційована судинна патологія. Тези доп. матеріалів наук.-практ. конф. Київ, = Пробл. старения и долголетия.- 2002.- Т 11, №3. – С.352. (Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне та функціональне обстеження. Сумісно проаналізовано отримані результати.)

  10. Горач Н.В. Психовегетативні розлади у жінок, хворих на гіпертонічну хворобу в пременопаузі //Тези доп. міжнар. мед. конф. "Менопауза: гормони і мозок, психіка і соматика". - Івано-Франківськ, 2003.- С.14-15.

  11. Стан гемодинаміки та міокардіальний резерв у жінок з гіпертонічною хворобою при клімактеричному синдромі /Артамонов Ю.П., Горач Н.В., Дубровська І.А., Кривякіна В.Т., Борисенко Л.А. //Тези доп. наук.-практ. конф. „Сучасні методи діагностики і лікування в клініці внутрішніх хвороб" = Вісн. Вінниць. держ. мед. ун-ту. - 2004.- №8.- С.1. (Здобувачем проведений добір та обстеження хворих, статобробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.)

   1. Горач Н.В. Патогенетическая терапия у женщин в перименопаузе с климактерическим синдромом //Тези доп. Y міжнар. мед. конф. студ. і молодих вчених "Молодь – медицині майбутнього".- Д., 2004.- С.53-54.

АНОТАЦІЯ

Горач Н.В. "Особливості перебігу та лікування гіпертонічної хвороби у жінок в період перименопаузи". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, Сімферополь, 2007.

Дисертація присвячена розробці програми медичної реабілітації для підвищення ефективності лікування та покращення якості життя жінок, хворих на гіпертонічну хворобу з клімактеричним синдромом на підставі комплексного клініко-інструментального дослідження особливостей перебігу захворювання в період перименопаузи. Встановлено, що клімактеричний синдром погіршував перебіг гіпертонічної хвороби у жінок: за даними добового моніторування артеріального тиску спостерігали наявність підвищеної варіабельності систолічного і діастолічного артеріального тиску за періоди доби та ранкового підйому систолічного артеріального тиску, порушення добового профілю залежали від ступеню важкості клімактеричного синдрому, аналіз варіабельності серцевого ритму свідчив про виражену симпатикотонію на протязі доби та зниження загального тонусу вегетативної нервової системи, виявлені суттєві відмінності показників якості життя. Обґрунтовано застосування комплексного лікування з включенням інгібітору АПФ та фіто-СЕРМ екстракту циміцифуги та доведена його ефективність щодо зниження артеріального тиску та корекції проявів клімактеричного синдрому.


 
 

Цікаве

Загрузка...