WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогностичне значення тимідинкінази сироватки крові при гострих мієлобластних лейкеміях (автореферат) - Реферат

Прогностичне значення тимідинкінази сироватки крові при гострих мієлобластних лейкеміях (автореферат) - Реферат

Примітка. * р<0,005 у порівнянні з групами хворих, де ТК менше 10,0 та 20,0 Од/л.

Найбільша кількість ремісій досягнута при значеннях ТК в дебюті ГМЛ<10,0 Од/л (94,5%), при чому 66,7% з них констатовані вже після першого курсу стандартної ХТ. Високий відсоток ремісій спостерігався і при рівнях ТК 10,1-20,0 Од/л (92%), але їх досягнення в більшості випадків (64%) потребувало проведення двох курсів індукції. При вмісті ТК у сироватці крові 20,1-30,0 Од/л ремісія була зареєстрована лише в 33,3%, в усіх випадках після 2-го курсу ХТ. При значеннях ТК>30,0 Од/л ремісія не була досягнута в жодному випадку.

Всі пацієнти, в залежності від отриманих результатів лікування, були розподілені на наступні групи: І група – 19 хворих (24%), у яких була досягнута повна клініко-гематологічна ремісія після 1-го курсу індукційної ХТ; ІІ група – 28 хворих (35,5%), у яких була досягнута повна клініко-гематологічна ремісія після 2-го курсу індукційної ХТ; ІІІ група – 19 хворих (24%), що виявилися первинно-резистентними до ХТ; IV група – 13 осіб (16,5%), що померли протягом 6 тижнів від моменту встановлення діагнозу (рання смерть).

Встановлено (табл. 2), що середній рівень сироваткової ТК до лікування у хворих І групи був найнижчим і становив 7,11,672 Од/л (95% ДІ 3,90-10,30 Од/л) (p<0,005 порівняно з іншими групами), в ІІ групі цей показник дорівнював 13,891,679 Од/л (95% ДІ 10,58-17,21 Од/л) (p<0,005 порівняно з ІІІ і ІV групами), в ІІІ і ІV групах відповідав значенням 34,335,287 Од/л (95% ДІ 23,66-45,00 Од/л) та 53,9468,46 Од/л (95% ДІ 28,63-71,25 Од/л) відповідно. Як видно з наведених у таблиці даних, де проаналізована динаміка вмісту ТК у сироватці крові в процесі лікування, у разі позитивної відповіді на ХТ рівень сироваткової ТК статистично достовірно знижувався (4,080,498 Од/л проти 7,11,672 Од/л в першій групі, р<0,05 та 4,780,71 Од/л проти 13,891,679 Од/л в другій групі, р<0,01), чутливо відображуючи ефективність лікування. Зменшення показників ТК у сироватці крові після завершення ХТ у хворих, що виявилися первинно-резистентними до цитостатичної терапії, теж набувало статистичної значущості (20,822,95 Од/л проти 34,335,287 Од/л, р<0,05), але в жодному випадку не сягало нормальних показників (р<0,005). Серед пацієнтів зі смертельним кінцем, у яких вдалося встигнути провести контрольне дослідження сироваткової ТК, вміст останньої виявився не тільки істотно не зменшеним (52,458,77 Од/л проти 53,9468,46 Од/л), а в деяких випадках ще більш підвищеним, що могло свідчити про перехід хвороби в фазу неконтрольованого перебігу.

Таблиця 2

Динаміка вмісту ТК у сироватці крові на різних етапах лікування

Показник

Групи пацієнтів

І група

Ремісія після 1-го курсу ХТ (n=19)

Mm

(95% ДІ)

ІІ група

Ремісія після 2-го курсу ХТ (n=28)

Mm

(95% ДІ)

ІІІ група

Первинно-резистентні хворі (n=19)

Mm

(95% ДІ)

ІV група

Рання смерть

(n=13)

Mm

(95% ДІ)

ТК до початку лікування, Од/л

7,11,672

(3,90-10,30)

13,891,679٭

(10,58-17,21)

34,335,287٭

(23,66-45,00)

53,9468,46٭

(28,63-71,25)

ТК після першого курсу ХТ, Од/л

4,120,51**

(2,58-5,66)

9,221,05

(3,91-14,53)

19,282,87**٭,

(14,17-24,39)

52,458,77٭

(34,75-70,15)

ТК після другого курсу ХТ, Од/л

4,080,498**

(2,86-5,3)

4,780,71**

(2,5-7,06)

20,822,95٭

(12,77-28,87)

-

Примітки:

1. Нормальні значення ТК 0-6 Од/л (середнє нормальне референтне значення ТК дослідницької лабораторії 3,10,55 Од/л).

2. ٭ – р < 0,005 порівняно з І групою.

3.** – р < 0,05 порівняно з даними до лікування.

4. Дані оцінені у 7 хворих після першого курсу ХТ (6 померло).

5. ДІ означає довірчий інтервал.

Проведений аналіз кількості первинно-резистентних форм захворювання та смертельних випадків встановив, що найбільш несприятливими варіантами є М0, М1 та М6 ГМЛ. Ці морфологічні варіанти істотно відрізнялись за значеннями вмісту ТК у сироватці крові на початку ХТ від М3, М4 та М5 (р<0,01). Найбільш високий рівень ТК у першому гострому періоді до початку цитостатичного лікування спостерігався при М0, М1 та М6 варіантах (медіана 34,94 Од/л, 35,75 Од/л, 30,6 Од/л відповідно).Після завершення індукції ремісії контрольне дослідження вмісту ТК у сироватці крові довело, що активність ТК знижувалась майже при всіх морфологічних варіантах, але при М0, М1 ГМЛ все одно залишалась істотно вищою, а при М6 продовжувала ще збільшуватися (р<0,05).Отримані дані корелюють з результатами лікування (r = -0,891, p<0,05), які свідчать, що найменша кількість ремісій спостерігається саме при цих варіантах захворювання.

В період ремісії обстежено 48 хворих на ГМЛ. В зазначену когорту пацієнтів були включені хворі, що перебували в стійкій клініко-гематологічній ремісії терміном від 3-х місяців до 3-х років. Цю групу склали як ті пацієнти, спостереження за якими почалося в період вже досягнутої ремісії (20 осіб), так і ті, спостереження за якими тривало з моменту первинної діагностики ГМЛ (28 осіб). Серед цих пацієнтів М1 варіант захворювання спостерігався в 1 випадку, М2 – у 8 осіб, М3 – у 4, М4 – у 22, М5 – у 13 хворих. В період спостереження пацієнти отримували курси підтримуючої ХТ за ротаційним принципом. Проведений аналіз даних обстеження пацієнтів в період ремісії свідчить, що середні значення основних гематологічних показників істотно не відрізнялись від нормальних показників. Відсоток бластних клітин у кістковому мозку при контрольних дослідженнях в жодному випадку не перевищував 4%, середній вміст становив 1,5660,112% (95% ДІ 0,791-2,342%). Але значення сироваткової ТК – 9,232,679 Од/л (95% ДІ 3,79-14,66 Од/л) – дещо перевищувало нормальне, що спонукало нас дослідити цей показник у хворих в період ремісії, більш ретельно.

Ми проаналізували результати лабораторних досліджень пацієнтів, що знаходилися в ремісії, розподіливши їх на тих, у кого виник рецидив ГМЛ – 24 особи (50%) та тих, у кого рецидиву ГМЛ не було – також 24 пацієнта (50%). Клініко-лабораторні показники першої групи пацієнтів під час ремісії та перед розвитком рецидиву не мали значущих розбіжностей із показниками другої групи хворих (р>0,05), за винятком значень сироваткової ТК (табл. 3). Незважаючи на те, що всі клініко-гематологічні параметри відповідали критеріям ремісії, активність ТК у сироватці крові пацієнтів, у яких в подальшому розвинувся рецидив хвороби, залишалась істотно вищою – 15,8076,103 Од/л (р<0,05). На нашу думку, підвищений рівень ТК у сироватці крові хворих на ГМЛ в період ремісії може відображати наявність мінімальної залишкової хвороби. Нами доведено, що визначення ТК у хворих, що знаходяться в повній ремісії, має важливе профілактичне значення, тому що дозволяє запідозрити загрозу рецидиву.

Проаналізовані дані клініко-лабораторного обстеження хворих в період рецидиву. Досліджувану групу склали пацієнти із М2, М4 та М5 варіантами захворювання за ФАБ-класифікацією (14, 18 та 16 хворих відповідно). Когорту було сформовано із хворих, які увійшли в дослідження вперше при виникненні рецидиву - 24 (50%) особи, а також з тих пацієнтів, що спостерігалися нами з періоду першої ремісії – 24 (50%) особи.

Таблиця 3

Основні лабораторні показники у хворих на ГМЛ в період ремісії

Показник

Пацієнти, у яких не було рецидиву, n=24

Пацієнти, у яких розвинувся рецидив, n=24

p, критерій Ст'юдента

Еритроцити, х 1012/л,

(95 % ДІ)

3,780,154

(3,43 – 4,13)

3,850,14

(3,55 – 4,15)

> 0,05

Гемоглобін, г/л,

(95 % ДІ)

114,294,46

(108,32 – 120,26)

120,874,37

(110,49 – 130,25)

> 0,05

Лейкоцити, х 109/л,

(95 % ДІ)

5,570,51

(3,11- 8,03)

5,080,56

(3,87 – 6,29)

> 0,05

Тромбоцити, х 109/л,

(95 % ДІ)

239,6521,72

(180,1 – 299,2)

223,523,99

(172,03 – 274,97)

> 0,05

Бласти кісткового мозку, %, (95 % ДІ)

2,10,78

(0,1 – 2,0)

1,00,43

(-0,1 – 2,1)

> 0,05

Тимідинкіназа, Од/л,

(95 % ДІ)

5,110,518

(3,21 - 7,01)

15,8075,103

(2,71 - 28,89)

< 0,05


 
 

Цікаве

Загрузка...