WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогностичне значення тимідинкінази сироватки крові при гострих мієлобластних лейкеміях (автореферат) - Реферат

Прогностичне значення тимідинкінази сироватки крові при гострих мієлобластних лейкеміях (автореферат) - Реферат

Серед хворих (26,6%), що мали у сироватці крові вміст ТК від 20,1 до 30,0 Од/л, клінічні прояви ГМЛ були значно більш важкими. Загальна слабкість відмічена у всіх пацієнтів цієї групи (100%), в 95,2% виявлялось підвищення температури тіла (проти 5,5% в першій групі та 64% в другій групі), в 14,3% випадків зареєстровані скарги на осалгії та артралгії, частіше спостерігались прояви проліферативного синдрому: лімфаденопатія – в 38% (p<0,01), гепатомегалія – в 71,4% (p<0,01), спленомегалія – в 38% випадків (p<0,05) (проти відсутності цих симптомів в першій групі та 4%, 32%, 16% в другій групі відповідно). В одного пацієнта діагностовано нейролейкемію, ще в одного – лейкемічне ураження шкірних покривів, що склало по 4,76%. Інфекційно-запальні ускладнення були виявлені в 47,6%. Рівень Нв вище 100,0 г/л та кількість тромбоцитів більша за 100,0 Ч 109/л не зафіксовані в жодному випадку при вмісті ТК у сироватці крові від 20,1 до 30,0 Од/л. Анемія важкого ступеня (Нв менше 50,0 г/л) спостерігалась у 23,8% хворих, лейкопенія (кількість лейкоцитів менше 3,0 Ч 109/л) та тумор-лізис синдром на фоні проведення ХТ – у 19%, тромбоцитопенія із кількістю тромбоцитів менше 50,0 Ч 109/л – в 33,3% .

Найбільш злоякісний перебіг захворювання спостерігався у пацієнтів (19%), в яких активність сироваткової ТК перевищувала 30,0 Од/л. В таких випадках зареєстрована велика кількість різноманітних ускладнень та негативних проявів захворювання, що зумовило високу ранню смертність (до 6-ти тижнів від моменту встановлення діагнозу) серед цих хворих (73,3%, p<0,001 у порівнянні із попередніми даними). Стан усіх пацієнтів, які мали значно підвищену активність сироваткової ТК (більше 30,0 Од/л) оцінювався як важкий і дуже важкий. Частіше, ніж у хворих із значеннями ТК менше 20,0 Од/л, виявлялися лімфаденопатія (60%, p<0,001), спленомегалія (86,7%, p<0,001), гепатомегалія (100%, p<0,005), анемія важкого ступеню із Нв менше 50,0 г/л (67%, p<0,01), тромбоцитопенія із кількістю тромбоцитів менше 50,0 Ч 109/л (80%, p<0,005). Отримані дані співпадають з результатами досліджень та висновками N. Sadamori і співавт., які вважають, що рівень ТК відповідає агресивності пухлинного клону.

Виявлено корелятивний взаємозв'язок вмісту ТК у сироватці крові з симптомами загальної інтоксикації (підвищення температури тіла, слабкість, осалгії та артралгії) (r = 0,953, p<0,05), а також з наявністю проліферативного синдрому (лімфаденопатія, гепатоспленомегалія) (r = 0,958, p<0,05). Проведено дослідження взаємозв'язку між досягненням ремісії у хворих на ГМЛ в результаті лікування за стандартною ХТ "7+3" та рівнем ТК у сироватці крові на момент верифікації діагнозу. В аналізовану когорту увійшли 79 пацієнтів. Вік хворих в усій групі коливався в межах від 19 до 72 років. Оскільки ГМЛ відноситься до лейкемій переважно дорослих і займає значну частку серед лейкемій у осіб похилого віку, одним з параметрів, який ми аналізували для оцінювання відповіді на індукційну ХТ в залежності від вмісту ТК, було вибрано вік хворих. Проаналізовані дані результатів лікування хворих, молодших за 60 років (65,6% ремісій), та хворих, старших за 60 років (38,9% ремісій). Ми не визначили відмінностей між цими групами у відношенні активності сироваткової ТК, значення якої у двох основних вікових групах статистично не відрізнялись (р>0,05). Це свідчить про те, що фермент ТК відображає проліферацію злоякісних клітин, а не біологічні характеристики хворого. Менша кількість позитивних відповідей на індукційну ХТ у пацієнтів похилого віку пов'язана, на нашу думку, із наявністю більшої кількості супутніх соматичних захворювань та необхідністю зменшення доз цитостатичних препаратів, в першу чергу антрациклінових антибіотиків.

Вивчення даних дослідження дозволило виявити зворотній корелятивний зв'язок між ініціальною активністю ТК в дебюті ГМЛ та кількістю отриманих ремісій (r = -0,924, p<0,005). Доведено, що чим нижче рівень сироваткової ТК на момент діагностики хвороби, тим вище вірогідність отримання клініко-гематологічної ремісії (табл. 1).

Таблиця 1

Кількість ремісій в залежності від ініціальних значень ТКу сироватці крові

Параметр

ТК, Од/л

Менше 10,0

10,1 – 20,0

20,1 – 30,0

Більше 30

Кількість хворих, n

18

25

21

15

Кількість ремісій після 1-го курсу індукційної ХТ (n = 19), n (%)

12 (66,7)

7 (28)

-

-

Кількість ремісій після 2-го курсу індукційної ХТ (n = 28), n (%)

5 (27,8)

16 (64)

7 (33,3)

-

Всього (n = 47), n (%)

17 (94,5)

23 (92)

7 (33,3)*

0


 
 

Цікаве

Загрузка...