WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розвиток і становлення топографії структур ротової діля-нки в ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Розвиток і становлення топографії структур ротової діля-нки в ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

У зародків 11,0-12,0 мм ТКД продовжується ріст верхньощелепних відростків, і вони зростаються з бічними носовими відростками. Передньозадній їх розмір досягає 150090 мкм, а висота – 75030 мкм. У зародків 12,0-14,0 мм ТКД нижньощелепні відростки повністю зростаються. Тим самим формується нижньощелепна дуга. Це узгоджується з даними Барсукова Н.П. та ін. (2002).

Передній відділ кишкової трубки утворений матеріалом прехордальної пластинки і має початкову ектодермальну детермінацію. В краніальному кінці кишкова трубка, без проміжного шару мезенхіми, прилягає до ентодерми, яка впинається в напрямку первинної кишки у вигляді ротової ямки. Стінки кишки разом з дном ротової ямки утворюють глоткову перетинку. Внаслідок прориву глоткової перетинки виникає сполучення між ротовою ямкою та порожниною кишки і утворюється первинна ротова порожнина. У початковому відділі передня кишка утворює чотири парних випинання – зяброві кишені, між якими розташовуються потовщення стінки глотки – зяброві дуги.

Розвиток язика починається на 4 тижні ембріонального розвитку внаслідок

проліферації мезенхіми на дні первинної ротової порожнини. Між першою та другою зябровими дугами по середній лінії з'являється непарний язиковий горбок. Із нього в подальшому формується невелика частина спинки язика, яка має трикутну форму. Вона розташована допереду від сліпого отвору - місця закладки щитоподібної залози. Латерально і допереду від непарного горбка із зачатків першої дуги утворюється два бічних язикових горбка, які знаходяться спереду від ротоглоткової мембрани. Вони швидко ростуть і, зливаючись один з одним, дають початок формування тіла та кінчика язика. Охоплюючи зачаток непарного горбка, вони зростаються з ним. Корінь язика утворюється із потовщення мезенхіми, що виникає дозаду від сліпого отвору в ділянці з'єднання другої і третьої зябрових дуг. На серіях гістологічних зрізів більша частина поверхні зачатка язика представлена одношаровим епітелієм і, тільки місцями, двошаровим. М'язи язика розвиваються із міотомів потиличних сомітів, клітини яких мігрують допереду в ділянку язика. Первинна ротова порожнина на фронтальних зрізах має форму щілини, в якій знаходиться зачаток язика. Вертикальний розмір ротової порожнини становить 22030 мкм, поперечний – 84060 мкм. Вона вистелена кубічним епітелієм, клітини якого розташовані у два ряди, а в ділянці заглибин – у 3-4 ряди.

Первинні зачатки під'язикової та піднижньощелепної слинних залоз з'являються наприкінці зародкового періоду у ембріонів 12,0-13,0 мм ТКД шляхом потовщення епітелію первинної ротової бухти. У зародків 13,0 мм ТКД зачатки залоз мають кулясто-овальну форму і представлені компактно розташованими клітинами кубічної форми. Їх розміри дорівнюють 40-50 мкм. Ріст зачатків слинних залоз відбувається вглиб і в дорзомедіальному напрямку. Наприкінці зародкового періоду розміри зачатків під'язикової та піднижньощелепної залоз досягають 60-64 мкм. Епітеліальні клітини, що утворюють тяж, розташовані компактно, без чітких меж між ними. Форма клітин переважно кубічна. Клітини прилеглої мезенхіми розташовані хаотично з незначною концентрацією навколо вростаючого в мезенхіму епітеліального зачатка залоз. Зачаток привушної слинної залози представлений епітеліальним тяжем. Напрямок тяжа краніолатеральний. Довжина його дорівнює 708 мкм. В межах описаного тяжа клітини розташовуються щільно, ядра їх мають, як правило, округлу форму.

Упродовж зародкового періоду над первинною ротовою порожниною розташовані носові камери, які наприкінці цього періоду прориваються в ротову порожнину, внаслідок чого встановлюється сполучення між новоутвореною первинною носовою і ротовою порожнинами. Їх розділяє первинне піднебіння, товщина якого дорівнює 28030 мкм, ширина – 113080 мкм, довжина – 29040 мкм. На даній стадії розвитку на бічних стінках первинної ротової порожнини з'являються невеликі виступи, які являють собою зачатки піднебінних відростків. Останні випинаються в ротову порожнину, представлені мезенхімою, яка вкрита 3-4-рядним епітелієм. На фронтальних зрізах вони мають ви-гляд зрізаного конуса. Верхівка його спрямована до зачатка язика. Висота під-

небінних відростків дорівнює 20050 мкм, передньозадній розмір становить 42060 мкм. Вони виступають в ротову порожнину на 11020 мкм.

На початку передплодового періоду (передплоди 14,5-15,0 мм ТКД) спільний зачаток під'язикової та піднижньощелепної слинних залоз значно збільшується і набуває вигляду епітеліального тяжа. Останній прямує в дорзомедіальному напрямку. Дистальний його відділ дещо потовщений. Довжина зачатка залоз досягає 22040 мкм. Діаметр його коливається від 24 до 36 мкм. Зазначений зачаток представлений компактно розташованими епітеліальними клітинами. Ядра клітин, які розташовані на периферії, набувають овальної форми. У периферичних відділах епітеліального тяжа клітини розташовані більш компактно. В центральному відділі виявляється невелике розрідження, але просвіт протоки не виявляється.

У передплодів 16,5-17,5 мм ТКД первинна ротова порожнина вистелена двошаровим епітелієм, має вигляд щілини. Зачаток нижньої щелепи представлений пластинкою, яка витягнута у вертикальному напрямку. З боку епітелію ротової порожнини утворюється валок, що представляє собою зачаток зубної пластинки. Зачаток язика збільшується в розмірах. Довжина його досягає 85060 мкм. У товщі язика виявляються м'язові волокна, які прямують від підборіддя до кореня язика і від підборіддя до під'язикової кістки (зачатки підборідно-язикового і підборідно-під'язикового м'язів).

У передплодів 18,0-19,0 мм ТКД починається брунькування основного епітеліального тяжа з утворенням нових (вторинних) епітеліальних тяжів (зачатки під'язикової та піднижньощелепної слинних залоз). Останні в кількості 4-6 відходять від первинного епітеліального тяжа в різних напрямках. Кінцеві відділи вторинних епітеліальних тяжів починають набувати булавоподібної форми. Загальна довжина епітеліального зачатка досягає 25040 мкм. Зачаток під'язикової залози знаходиться дещо допереду і латерально головної вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози.

Зачатки піднебінних відростків представлені двома пластинками. Їх вільні краї направлені присередньо і донизу, виступають у первинну порожнину рота на 30050 мкм.

Збільшуються вторинні тяжі слинних залоз. Деякі з них дихотомічно діляться на нові (третинні) тяжі. В первинному епітеліальному тяжі з'являється просвіт. Особливістю закладки привушної залози є те, що епітеліальний тяж, збільшуючись в розмірах, утворює вигин, який опуклістю обернений допереду. Останній залягає в товщі закладки щоки, спереду від зачатка зовнішнього вуха. Епітелій дорзальної поверхні язика представлений призматичними клітинами з овальними ядрами. Передня частина первинної ротової порожнини до рівня зубних пластинок вистелена двошаровим епітелієм, але по мірі наближення до зубних пластинок кількість шарів збільшується до 4-5.

У передплодів 25,0-27,0 мм ТКД з'являється зачаток верхньої щелепи.

Піднебінні відростки із косого (майже вертикального) положення перехо-

дять у горизонтальне. Вони виступають у первинну ротову порожнину на 55060 мкм. Товщина їх дорівнює 31030 мкм. Досить швидко збільшуються розміри нижньощелепної дуги. В середньому відділі дуги залишається досить широкий шар сполучної тканини. Зовнішня стінка зачатка, майбутнє тіло нижньої щелепи, має вигляд рівної плоскої пластинки, розташованої під прямим кутом до двох вертикальних. Зовнішня і внутрішня пластинки представляють собою зачаток коміркового відростка. В каудальних відділах виявляється потовщення, яке в передньому відділі представляє пластинку, орієнтовану в сагітальній площині – зачаток вінцевого відростка. Позаду потовщення має кулястий вигляд і представляє собою зачаток суглобового відростка. Зубна пластинка виражена по всій довжині дуги. На задній поверхні пластинки на тонкому епітеліальному стебельці формуються скупчення келихоподібної форми – зачатки емалевих органів молочних зубів. Язик все більше набуває сплощеної форми. Його спинка вкрита двошаровим епітелієм. Відстань від спинки язика до верхньої стінки дорівнює 18650 мкм. Скупчення мезенхіми на місці щелепно-під'язикового м'яза в середній його третині огинається вивідними протоками піднижньощелепних слинних залоз. Під'язикові слинні залози знаходяться зверху зачатка щелепно-під'язикового м'яза, під зачатком слизової оболонки діафрагми рота і дещо латеральніше вуздечки язика. Спільні протоки зазначених залоз мають добре виражений просвіт. У 9 випадках вони відкривалися єдиним отвором, у 2 випадках – самостійно. Починається процес каналізації первинного епітеліального шару привушної слинної залози. Разом з тим, в його кінцевому відділі каналізації не виявлено.


 
 

Цікаве

Загрузка...