WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Участь тромбоксану в загибелі гепатоцитів щурів в культурі (автореферат) - Реферат

Участь тромбоксану в загибелі гепатоцитів щурів в культурі (автореферат) - Реферат

Метаболіти арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом – тромбоксани, які виділяються тромбоцитами при утворенні тромбів, клітинами Купфера та гепатоцитами (ТхА2 і швидкоутворюваний з нього ТхВ2), являються модуляторами функціонального стану печінки в нормі та при патології, однак їх безпосередній вплив на гепатоцити майже не з'ясований. Адекватною моделлю для вивчення впливу ейкозаноїдів, зокрема ТхВ2, на гепатоцити і шляхи їх загибелі, є первинна культура.

 1. Встановлено, що метаболіти арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом (ТхВ2, ПГЕ2 та ПГF2a) посилювали апоптотичну загибель гепатоцитів. Найбільш виражену дію мав екзогенний ТхВ2, який підвищував кількість клітин з морфологічними ознаками апоптозу в інтактних культурах гепатоцитів, а також в клітинах, ушкоджених СС14 і ХДХК.

 2. Екзогенний ТхВ2 суттєво не впливав на аутофагічні та некротичні процеси у інтактних культурах гепатоцитів.

 3. Екзогенний ТхВ2 при дії на інтактні культури призводив до підвищення відсотка гепатоцитів з конденсованим хроматином, що є начальною стадією апоптозу. Однак за умов сумісної з ХДХК дії на гепатоцити ТхВ2 значно підвищувалася кількість клітин з завершеним апоптозом, тобто сигнал від одного Тх був стимулятором початку апоптотичних перетворень в ядрі, а в комплексі з індуктором апоптозу ХДХК призводив до посилення апоптотичних процесів в цілому.

 4. За умов дії СС14 в гепатоцитах не тільки починалися процеси апоптозу, але спостерігався вторинний (постапоптотичний) некроз. В умовах обробки гепатоцитів СС14, ТхВ2 також посилював початкові апоптотичні перетворення в ядрі, однак не призводив до збільшення кількості клітин на кінцевих стадіях апоптозу.

 5. Інгібітор циклооксигенази - ацетилсаліцилова кислота і інгібітор тромбоксансинтетази - бензилімідазол пригнічували апоптоз культивованих гепатоцитів щурів, спричинений СС14, і не впливали на апоптоз, індукований ХДХК.

 6. Блокатор утворення мітохондріальних пор циклоспорин А пригнічував апоптоз, індукований ТхВ2. Виявлено активацію каспази 3 в гепатоцитах, оброблених ТхВ2, тобто механізм проапоптотичної дії ТхВ2 реалізується через мітохондріальний шлях та активацію ефекторної каспази 3.

 7. Встановлено проапоптотичний ефект ТхВ2 у гепатоцитах в нормі та при впливі СС14 і ХДХК. Це свідчить про його важливу роль в видалені ушкоджених і старих клітин більш фізіологічним шляхом без розвитику

запального процесу, однак надмірна загибель клітин шляхом апоптозу може бути несприятливим фактором.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 1. Хабатюк Н.Г. (Грушка Н.Г.), Корнійчук Г.М., Макогон Н.В., Алексєєва І.М. Участь простагландинів в модуляції різних шляхів загибелі гепатоцитів щурів in vivo // Клінична та експериментальна патологія. - 2004. - Т.З, №2, Ч.2.-С446-447.

 2. Хабатюк Н.Г. (Грушка Н.Г.), Корнійчук Г.М., Розмаріца Н.О., Макогон Н.В., Алексєєва І.М. Морфологічні особливості загибелі культивованих гепатоцитів щурів за умов дії чотирихлористого вуглецю та хенодезоксихолевої кислоти // Наук. вісник Львівської національної академії ветеренарної медицини ім.С.З. Гжицького. -.2004.-Т.6, №1, ч.2 .-С.281-288.

 3. Хабатюк Н.Г. (Грушка Н.Г.), Макогон Н.В., Корнійчук Г.М., Алексєєва І.М. Участь циклооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти в модуляції апоптозу культивованих гепатоцитів щурів. - "Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. Н.А. Шупика ", Київ, 2004.- С.236-240.

 4. Н.Г. Грушка, Г.М. Корнійчук, Н.В. Макогон, І.М.Алексєєва Вплив екзогенного тромбоксану В2 на загибель культивованих гепатоцитів щурів за різними шляхами та участь мітохондрій в цих процесах // Вісник наукових досліджень. – 2006.- №3.- С.31-33.

 5. І.М. Алексєєва, Н.В. Макогон, Н.Г. Грушка, Г.М.Корнійчук. Модулююча роль ейкозаноїдів в програмованій загибелі гепатоцитів // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевкого.– 2006.-Т.142, ч.3.- С.3-6.

 6. Н.Г. Грушка, Г.М. Корнійчук, Н.В. Макогон, І.М.Алексєєва Морфологічні прояви апоптотичної загибелі культивованих гепатоцитів щурів при впливі тромбоксану В2 в нормі та за умов дії гепатотропних речовин // Фізіол. журнал. - 2006. - №5. – С. 34-40.

 7. Алексєєва І.М., Алексюк Л.І., Бризгіна Т.М., Корнійчук Г.М., Макогон Н.В., Мартинова Т.В., Павлович С.І., Сухіна В.С., Хабатюк Н.Г. (Грушка Н.Г.) Роль метаболітів арахідонової кислоти за циклооксигеназним і ліпоксигеназним шляхами в регуляції функціональної активності клітин печінки та імунокомпетентних клітин //Матеріали Пленуму наукового товариства патофізіологів України (Одеса, 19-21 вересня 2002 р.). Фізіологічний журнал. – 2002.-т 48, N4.- С.92.

 8. Korniychuk A.N, Makogon N.V, Alexeyeva I.N. Khabatyuk N.G. (Grushka N.G.) The effects of eicosanoids and lipoxygenase inhibitors on necrosis and

apoptosis in rat cultured hepatocytes // Acta Physiologica Hungarica.-2002. -Vol.89, № 1-3.-P.21.

 1. Хабатюк Н.Г. (Грушка Н.Г), Корнійчук Г.М., Макогон Н.В., Алексєєва І.М.Участь тромбоксану в апоптотичній загибелі гепатоцитів та куперівських клітин щурів в культурі // Тези конференції молодих учених Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАНУ. - Фіз.журн. - 2004. -Т.50, № 3.- С.113.

 2. Khabatyuk N.G. (Grushka N.G.), Korniychuk G.M., Rozmaritsa N.O., Makogon N.V..The effects of exogenous prostaglandins and thromboxane on apoptosis in cultured rat hepatocytes. // Theses and Poster presentation on Conference of students and young scientists on molecular biology and genetics, Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine, 25-27 September.- 2003, Kiev, Ukraine.-P.75.

 3. Korniychuk A., Lushnikova I., Makogon N., Khabatyuk N. (Grushka N.) Influence of gadolinium chloride on cultured Kupffer cells // The 1st All-Russian Conference in Physiology of Immune System (Sochi, Russia, 2003); International Journal on Immunorehabilitation.- 2003.- Vol.5, № 2.- P.144.

 4. Korniychuk A., Khabatyuk N.(Grushka N), Makogon N., Alexeyeva I. The effects of exogenous prostaglandins and cyclooxygenase inhibitor on apoptosis in rat hepatocytes // Theses and Poster presentation on 3rd FEPS Congress (Federation of European Physiologacal Societies), 28 June - 3 July, 2003.- Nice, France.-P.27.

 5. Алексєєва І.М., Макогон Н.В., Корнійчук Г.М., Хабатюк Н.Г. (Грушка Н.Г.) Участь циклооксигеназного i ліпоксигеназного шляхів метаболізму арахідоновї кислоти в модуляції апоптозу культивованих гепатоцитів щурів.- В кн.: "Установчий з'їзд Українського товариства клітинної біології. Тези доповідей", Львів.- 2004.- С.343.

 6. Н.Г. Грушка, А.Н. Корнийчук, Н.В. Макогон, И.Н. Алексеева Тромбоксан усиливает апоптоз гепатоцитов крыс в первичной культуре. -.Механизмы функционирования висцеравльных систем IV всероссийская конференция с международным участием, посвященная 80-летию Института физиологии им.И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург.- 2005.- С.77.

 7. Н.Г. Грушка, Н.О. Розмаріца, Н.В. Макогон, І.М. Алексєєва Роль мітохондрій в розвитку апоптозу культивованих гепатоцитів щурів, спричиненого тромбоксаном В2 // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевкого. – 2006.-Т.142, ч.1.- С.130.

 8. Н.Г. Грушка, А.Н. Корнійчук, Н.В. Макогон, І.Н. Алексєєва Участь тромбоксану в модуляції різних шляхів загибелі інтактних та ушкодженних гепатоцитів щурів in vitro // Зб. матер. ХVІІ з'їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю (м.Чернівці, 18-20 травня, 2006 р.) // Фізіол. журнал. - 2006. - Т.52, №2. - С.161.

АНОТАЦІЯ

Грушка Н.Г. Участь тромбоксану в загибелі гепатоцитів щурів в культурі.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидати біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. - Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, Київ, 2007р.

Дисертація присвячена вивченню участі метаболітів арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом – Тх В2, ПГЕ2 та ПГF2б в регуляції життєздатності та загибелі гепатоцитів щурів в культурі в нормі та за патологічних умов.

В роботі показано, що ТхВ2 посилював загибель гепатоцитів за апоптотичним шляхом як в нормі, так і при дії ушкоджуючих речовин – чотирихлористого вуглеця та хенодезоксихолевої кислоти і суттєво не впливав на аутофагічні та некротичні процеси. Значно менший вплив на апоптотичну загибель гепатоцитів мали ПГЕ2 та ПГF2б.


 
 

Цікаве

Загрузка...