WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Участь тромбоксану в загибелі гепатоцитів щурів в культурі (автореферат) - Реферат

Участь тромбоксану в загибелі гепатоцитів щурів в культурі (автореферат) - Реферат

(М – мітохондрії, X- хроматин, В - везикули в мaci хроматину, К.Х. - конденсований хроматин, ЯМ - ядерна мембрана, У.Ц. – ущільнена цитоплазма,А - апоптотичні тільця, b - blebs, Е.Р.- щільно упакований ендоплазматичний ретикулум, В – вакуолі).

Дія циклоспорину А на викликану ТхВ2 загибель гепатоцитів.

З метою встановлення механізмів проапоптотичної дії ТхВ2 ми використали циклоспорин А –антибіотик, що інгібує утворення мітохондріальних пор, які призводять до переходу мембрани мітохондрій в стан високої проникливості (MPT-mitochondrial permeability transition pores). Це попереджує вихід цитохрому c з мітохондрій і пов'язану з цим активацію каспази 3 і апоптотичні морфологічні зміни ядер. Внесення інгібітора МРТ в оброблені ТхВ2 культури (Таблиця 1) призводило до значного зменшення кількості клітин що гинули за апоптотичним шляхом в порівнянні з дією ТхВ2. Вірогідних змін кількості некротичних клітин при дії циклоспорину А виявлено не було. Дані про вплив циклоспорину А на склад гепатоцитів з різними морфологічними ознаками апоптозу при дії ТхВ2 (Таблиця 2) показали, що не відбулося змін у співвідношенні різних морфологічних стадій апоптозу, однак спостерігалось зменшення кількості гепатоцитів на стадії конденсації хроматину (тип 3). Дані про зниження індукованого ТхВ2 апоптозу в умовах застосування інгібітора МРТ циклоспорина А свідчать, що дія ТхВ2 опосередковується, принаймні частково, через утворення мітохондріальних пор.

Відомо, що при відкриванні мітохондріальних пор з мітохондрії в цитозоль вивільнюється цитохром c, який викликає активацію каспази 9 й, в подальшому, ефекторної каспази 3. Нами показано, що внесення ТхВ2 в культуральне середовище вже через 4 год призводило до активації каспази 3 в 1,12 рази (P<0,05 по відношенню до контролю) у гепатоцитах.

Таблиця 1

Вплив циклоспорину А на кількість живих, апоптотичних та некротичних гепатоцитів (у % до загальної кількості клітин) в культурах, обробленних ТхВ2 (0,1 мкмоль/л) протягом 4, 8 та 24 год (Mm, n=9).

Вплив

Кількість гепатоцитів (%)

живих

апопто-тичних

некро-тичних

живих

апопто-тичних

некро-тичних

живих

апопто-тичних

некро-тичних

4 год

8 год

24 год

Контроль

до ТхВ2

93,0

0,6

4,95

0,49

2,07

0,28

93,8

0,8

4,65

0,58

1,55

0,34

94,4

1,0

3,50

0,24

2,25

0,91

ТхВ2

89,3

1,1**

8,00

0,66**

2,75

0,88

88,9

0,9***

8,86

0,75***

2,20

0,54

92,4

0,8

6,37

0,71*

1,26

0,26

ЦспА+ТхВ2

90,6

1,06

5,70

0,67#

3,73

1,02

92,1

1,07#

4,22

0,70###

3,68

0,92

94,2

0,50

3,99

0,64#

1,78

0,48

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 - вірогідність відмінностей кількості гепатоцитів при дії ТхВ2 по відношенню до відповідного контролю.

#P<0,05, ###P<0,001 - вірогідність відмінностей кількості гепатоцитів при дії циклоспорину А на оброблені ТхВ2 гепатоцити по відношенню до дії ТхВ2

Таблиця 2

Вплив циклоспорину А на кількість гепатоцитів з різними морфологічними ознаками апоптозу (у % до загальної кількості клітин) в культурах, обробленних ТхВ2 (0,1 мкмоль/л) протягом 4, 8 та 24 год (Mm, n=9).

Вплив

Кількість гепатоцитів (%)

(тип 1)

(тип 2)

(тип 3)

(тип 4)

(тип 5)

4 год

Контр. до ТхВ2

4,350,53

0,220,07

0,290,13

0

0,090,04

ТхВ2

6,880,67*

0,450,16

0,290,10

0,040,03

0,320,11

Цсп А+ТхВ2

5,050,68

0,200,08

0,210,08

0,040,03

0,200,09

8 год

Контр. до ТхВ2

4,080,50

0,350,13

0,160,08

0

0,060,04

ТхВ2

7,950,82**

0,380,13

0,210,09

0,040,03

0,270,09

Цсп А+ТхВ2

3,660,40##

0,290,14

0,110,05

0,080,08

0,070,03

24 год

Контр. до ТхВ2

3,130,20

0,110,08

0,240,13

0

0,020,02

ТхВ2

5,870,67*

0,080,04

0,300,09

0,040,04

0,080,04

Цсп А+ТхВ2

3,410,64#

0,270,13

0,270,07

0,020,02

0,030,03

*P<0,05, **P<0,01 - вірогідність відмінностей кількості гепатоцитів при дії ТхВ2 по відношенню до відповідного контролю.

#P<0,05, ##P<0,01 - вірогідність відмінностей кількості гепатоцитів при дії циклоспорину А на оброблені ТхВ2 гепатоцити по відношенню до дії ТхВ2 .

Вплив екзогенних простаноїдів (ТхВ2, ПГЕ2 і ПГF2a) на загибель оброблених ССl4 або ХДХК гепатоцитів та морфологічніознаки клітинної загибелі за цих умов.

Одержавши дані про те що, що екзогенний ТхВ2 впливав на загибель гепатоцитів щурів в інтактній культурі, підвищуючи кількість клітин з морфологічними ознаками апоптозу, ми продовжили дослідження впливу цього ейкозаноїда і інших похідних арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом на загибель клітин за умов ушкодження ССl4 або ХДХК.

В наших експериментах виявлено значне зменшення кількості інтактних гепатоцитів за умов дії обох ушкоджуючих речовин. Однак при дії СС14 це зменшення відбувалося за рахунок стимуляції як некрозу, так і апоптозу, тоді як при внесенні ХДХК посилювалась тільки апоптотична загибель клітин. Раніше СС14 вважався класичним чинником некрозу. Наші дані про індукцію апоптозу цим гепатотоксином підтверджуються дослідженнями інших авторів [Cai Y. et al., 2005], які показали, що CCl4 викликає важкий оксидантній стрес, що супроводжується активацією каспази 3 у печінці щурів, і, як наслідок, може спричиняти апоптоз.

За даними експериментів по вивченню дії ТхВ2 на ушкоджені СС14 гепатоцити нами встановлено посилення апоптозу в порівнянні з дією самого СС14 (Рис.2).

За умов ушкодження гепатоцитів ХДХК при дії ТхВ2 спостерігалося вірогідне зменшення кількості живих клітин в порівнянні з дією самої ХДХК та підвищення кількості апоптотичних клітин. При цьому за дії обох чинників (CCl4 або ХДХК) ТхВ2 вірогідно не впливав на некроз.


 
 

Цікаве

Загрузка...