WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, діагностика, прогнозування і лікування) (автореферат) - Реферат

Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, діагностика, прогнозування і лікування) (автореферат) - Реферат

Згідно з отриманими даними, у вагітних, що приймали запроваджену нами терапію, значно покращилися показники як спонтанної, так і металкаталізованої окисної деградації білка, особливо на довжині хвилі 356 нм. Це вказує на позитивний вплив даної схеми лікування на ступінь оксидантного стресу в організмі вагітних.

Оцінка впливу рекомендованої терапії на стан ендотелію перевірялася нами шляхом визначення показників NO-синтетазної системи.

Аналізуючи отримані дані, можна відмітити, що у вагітних, які використовували запроваджене нами лікування, спостерігалося зростання рівня L-аргініну, сумарного фонду нітратів і нітритів, що може вказувати на зменшення імуноагресії та покращення функціонального стану ендотеліального покриву.

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна зробити наступний висновок: запропонована нами схема лікування має досить ефективний вплив на перебіг пологів, післяпологового періоду, стан плода, морфологічний та імуногістохімічний стан плаценти. Крім того, даний вид терапії по відношенню до традиційного, має достовірні переваги у впливі на метаболічні, окисно-відновні процеси та функціональний стан ендотелію.

На основі проведеного комплексу лікування, нами було встановлено патогенетичні ланки, на які впливають запропоновані нами медикаментозні препарати (рис. 2). Серед усіх препаратів кардонат та корвітин зменшують ступінь вираженості NO-синтетазної дизфункції, нервохеель покращує нейровегетативний стан, препарати плацента- та коензим композитум разом із солкосерилом зменшують оксидантний стрес і тому модулюють окисно-відновний потенціал. Наслідком вищеперерахованих впливів запропонованих медикаментозних засобів є покращення кровообігу плаценти, гістохімічного та імуногістохімічного її станів, результатом чого є зниження показників гіпоксії, гіпотрофії та затримки внутрішньоутробного розвитку плода.

Наступним кроком нашого наукового дослідження було прогнозування розвитку порушень плода у вагітних з гіпертензивними розладами. За основу прогнозування порушень плода брали масу плода як найбільш чутливий критерій даного патологічного синдрому. Математичною базою прогнозування був множинний регресійний аналіз, в якому за залежну змінну брали масу плода.

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис.2. Патогенетичний вплив запропонованої терапії на стан плода у вагітних з гіпертензивними розладами

Модель будувалася на даних обстеження 150 вагітних з гіпертензивними розладами. У ході клінічних досліджень із всіх отриманих лабораторно-інструментальних показників лише 10 параметрів виявилися потенційними регресорами, оскільки саме вони найбільш корелювали із ступенем важкості захворювання і змінами маси плода у вагітних. У процесі покрокового включення регресорів у множинне регресійне рівняння і проведення їх аналізу, було відібрано лише 5 найбільш значущих предикторів (факторів):

Y – Маса плода

X1 – Максимальна швидкість кровотоку у венозній протоці (см/с)

X2 – Максимальна швидкість кровотоку у вені пуповини (см/с)

X3 – Спонтанна окисна модифікація білка на л=356 нм (од.опт.щільн./мл)

X4 – Металкаталізована окисна модифікація білка на л=356 нм (од.опт.щільн./мл)

X5 – Сумарний вміст нітратів та нітритів плазми крові NO2Ї + NO3Ї (мкмоль/л)

Після запуску програми Statistica 6.0, введення вхідних залежних і незалежних змінних внаслідок програмного аналізу отримали наступне регресійне рівняння:

Y = 3673,388 - 22,5713 х X1 - 1,21755 х X2 - 54,9778 х X3 + 5,5417 х X4 + + 11,30461 х X5

Дане рівняння показує математичну залежність між масою плода і 5 основними предикторами (незалежними змінними). За допомогою цього рівняння ми взмозі спрогнозувати на основі отриманих 5 лабораторно-інструментальних показників масу плода.

Дана програма була перевірена на 100 жінках, і виявлено її високу інформативність, адекватність, специфічність і низькі показники псевдопозитивних і псевдонегативних результатів.

Для доведення практичної цінності, результативності та доцільності використання створеної моделі прогнозування порушень плода у вагітних з гіпертензивними розладами, нами було проведено порівняльно-аналітичне дослідження з використанням даної моделі. В даному дослідженні брали участь дві групи вагітних.

Перша група – основна: до неї входило 30 вагітних з прееклампсією легкого ступеня тяжкості, які були відібрані із раніше створеної групи, що включала 130 вагітних з легкою прееклампсією. В структурі даної групи були вагітні у яких:

- в 20-22 тижні була діагностована легка прееклампсія;

- використаня загальноприйнятих методів (кардіотокографії та ультразвукового дослідження) не виявило ознак порушень плода;

- було застосовано створену математичну модель, результатом чого було виявлення прогнозованих порушень плода;

- відповідно виявленим прогнозованим порушенням стану плода, з 20-22 тижня було застосовано традиційну терапію в комплексі з запропонованою нами.

Друга група – порівняння, до складу якої входило 30 вагітних з прееклампсією легкого ступеня тяжкості. Вона була створена додатково з метою порівняльної оцінки ефективності раннього прогнозування та раннього застосування запровадженої терапії. В структурі даної групи були вагітні у яких:

- в 20-22 тижні була діагностована легка прееклампсія;

- при використанні загальноприйнятих методів (кардіотокографії та ультразвукового дослідження) не виявлено ознак порушень плода;

- не було застосовано створену нами математичну модель і відповідно не було виявлено прогнозованих порушень плода;

- з 20-22 тижня вагітності використовувалась лише традиційна терапія, а запропонована нами була включена в лікувальний комплекс лише з 30-32 тижня вагітності, з метою порівняльної оцінки ефективності раннього прогнозування і раннього застосування запровадженої нами терапії.

Основними показниками ефективності раннього прогнозування та раннього застосування запровадженої нами лікувальної методики були наступні:

- частота передчасних пологів, слабкості пологової діяльності та патологічної кровотечі;

- маса новонародженого, частота легкої та тяжкої асфіксії.

Результатом раннього прогнозування і відповідно раннього застосування запропонованої нами схеми лікування було зниження частоти патологічної крововтрати в 2 рази, передчасних пологів та слабкості пологової діяльності в 1,5 рази, легкої асфіксії новонароджених в 1,66 раз. Тяжка асфіксія в основній групі взагалі не відмічалась. Крім того, спостерігалося зростання ваги новонароджених в основній групі в середньому на 350,0 г.

Вищенаведені результати проведених досліджень вказують на високу практичну значимість створеної моделі прогнозування для ранньої діагностики порушень стану плода.

ВИСНОВКИ

У дисертації подано теоретичне обгрунтування та нове вирішення наукової проблеми – антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами, суть якої полягає у встановленні нових патогенетичних ланок розвитку порушень стану плода у вагітних високого ризику, їх діагностиці, прогнозуванні, а також в оптимізації системи лікувально-профілактичних заходів, що визначає шляхи зниження перинатальної патології та смертності.

1. В ретроспективних дослідженнях гіпертензивні розлади у вагітних зустрічалися в 10,3 % випадків. Дана патологія супроводжувалася високою частотою ускладнень вагітності (загроза переривання вагітності 16,0-20,0 %), пологів (первинна слабкість пологової діяльності 15,0-30,2 %, а вторинна 15,0-25,3 %) і післяпологового періоду (патологічна кровотрата 22,5-30,6 %), що доводить актуальність питання та необхідність пошуків більш досконалих підходів для його вирішення.

2. При гіпертензивних розладах у вагітних відмічається порушення стану плода за даними КТГ (зниження осциляцій, їх амплітуди та тривалості, поява децелерацій), рівня статевих гормонів (зниження прогестерону, естріолу і хоріонічного гонадотропіну) та УЗД з допплерометрією (централізація матково-плацентарно-плодового кровотоку і підвищення судинної резистентності), які знаходяться в прямій залежності від тяжкості хронічної гіпертензії та прееклампсії. Крім того, страждання плода та новонародженого при даній патології вагітності підтверджуються значною частотою затримки внутрішньоутробного розвитку плода (від 16,7 % до 44,8 %), його гіпоксією (55,5 % при прееклампсії легкого ступеня і 60,0 % при ускладненні прееклампсією середнього ступеня тяжкості), ранньої неонатальної (7,7 ‰ при прееклампсії легкого ступеня) і антенатальної смертності (16,7 ‰ при прееклампсії середнього ступеня тяжкості).


 
 

Цікаве

Загрузка...