WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості епідемічного процесу шигельозів в сучасних умовах і біологічні властивості їх збудників (автореферат) - Реферат

Особливості епідемічного процесу шигельозів в сучасних умовах і біологічні властивості їх збудників (автореферат) - Реферат

Біологічні властивості збудників.

Адгезивна активність. Адгезивність, тобто фіксація бактерій на поверхні клітин, відображує здатність ефективно заражати макроорганізм.

У наших дослідженнях питома вага адгезинактивних штамів серед актуальних культур виявилася значно більшою, ніж серед архівних (87 % і 50 % відповідно, р<0,001) (табл.2). Встановлені відмінності у ступені адгезії архівних і актуальних штамів шигел Зонне і Флекснера. Так, питома вага низько- й середньоадгезивних штамів у сучасній популяції шигел Зонне практично не змінилася, але у 33,3 % штамів шигел цього виду встановлена висока здатність до адгезії. Серед архівних штамів шигел Флекснера виявлялися лише штами з низькою адгезивною активністю (40 %). І хоча серед актуальних штамів шигел цього виду доля низькоадгезивних культур зменшилася незначно (до 35 %), 60% культур цього виду проявляли середньоадгезивні властивості

Таблиця 2

Розподіл штамів шигел за ступенем адгезивності, %

Ступінь

адгезії

Архівні штами

Актуальні штами

Всього

n=26

Зонне

n=16

Флекснера

n=10

Всього

n=68

Зонне

n=48

Флекснера

n=20

Адгезивні

5010,0

56,2512,8

4016,3

86,764,11

83,335,38

954,87

Низька

23,088,1

12,58,54

4016,3

16,184,47

8,333,99

3510,67

Середня

26,928,5

43,7512,8

0

47,066,05

41,677,12

6010,96

Висока

0

0

0

23,535,14

33,36,8

0

. Звертає увагу той факт, що більшість ізолятів серед актуальних штамів шигел обох видів виявляла середньоадгезивні властивості, відмінності цих показників достовірно відсутні (р>0,1). Високоадгезивні культури серед актуальних штамів шигел Флекснера не знайдені.

Гемолітична активність. Гемолітична активність шигел використовувалася нами в якості індикатора їх інвазивних властивостей. Вважається, що саме контактний гемолізин у мікрокапсулі вірулентних шигел сприяє проникненню їх в епітеліальну клітину (В.І. Покровський, Н.Д. Ющук, 1994). Проведені дослідження показали, що гемолітична активність притаманна майже тільки шигелам Флекснера (як архівним, так і актуальним штамам), але для шигел Зонне ця властивість не є характерною (табл.2). Зіставлення частоти цієї ознаки у шигел, виділених у різні роки, дозволило встановити зниження у сучасній популяції шигел Флекснера питомої ваги штамів із гемолітичною активністю з 50 % до 12,8 % (Р<0,02). Відомо, що більша здатність шигел до цитопатичної дії призводить до більш масивної інвазії збудника, більш високого рівня ендотоксинемії, і, як наслідок, до більш тяжкого перебігу захворювання (М.З.Шахмарданов, 2000). Тому стає цілком зрозумілим більша тяжкість перебігу шигельозу Флекснера, ніж шигельозу Зонне, в минулому й тепер.

Підвищення адгезивної активності шигел на тлі зниження їх здібності долати епітеліальний бар'єр, може створювати умови для розвитку персистуючих форм шигельозної інфекції.

Антилізоцимна активність. Здатність шигел інактивувати лізоцим хазяїна розглядають як додатковий механізм виживання і маркер персистенції. У наших дослідженнях усі тестовані штами пригнічували активність лізоциму у концентрації 1 мкг/мл (табл.3). Проте, серед актуальних штамів значно частіше, ніж серед архівних, зустрічалися культури, здатні інактивувати лізоцим при концентрації його в агарі 2, 5, 10 мкг/мл (Р<0,001). У той самий час архівні штами не виявляли активність до ензиму при концентрації його 10 мкг/мл. При цьому здатність до інактивації лізоциму при його концентрації 2 та 5 мкг/мл більш виражена у архівних штамів шигел Флекснера (90 і 60 % відповідно), ніж у шигел Зонне (37,5 і 10%) (Р<0,05). Відмінності між антилізоцимною активністю у актуальних штамів шигел Зонне і Флекснера достовірно відсутні.

Таблиця 3

Антилізоцимна активність архівних і актуальних штамів шигел, %

Концентрація

лізоциму у агарі, мкг/мл

Архівні штами шигел

Актуальні штами шигел

Всього

n=26

Флекснера

n=10

Зонне

n=16

Всього

n=65

Флекснера

n=19

Зонне

n=46

1

100

100

100

100

100

100

2

57,79,5

90,09,01

37,511,7

95,42,6

100

93,53,6

5

26,98,5

60,014,8

1 штам

78,55,1

73,710,4

80,45,9

10

38,56,0

47,411,8

34,87,0

Резистентність до дії антибіотиків. Встановлена полірезистентність актуальних штамів шигел, перед за все шигел Флекснера, до антибактеріальних препаратів різних груп (табл. 4б).

Таблиця 4а

Спектр чутливості до антибіотиків архівних штамів шигел, %

(n =26, n S.sonnei=16, n S.flexneri=10)

Найменування антибіотика

R-штами

I-штами

S-штами

S.flexneri

S.sonnei

S.flexneri

S.sonnei

S.flexneri

S.sonnei

1.

Ампіцилін

0

0

0

1*

100

93,86,2

2.

Тетрациклін

0

1*

0

1*

100

87,58,5

3.

Рифампіцин

0

0

0

0

100

100

4.

Левоміцетин

0

0

0

0

100

100

5.

Стрептоміцин

1*

1*

1*

3*

80,013,3

75,011,2

6.

Карбеніцилін

0

0

0

0

100

100

7.

Доксициклін

0

0

0

0

100

100

8.

Гентаміцин

0

0

0

0

100

100

9.

Цефазолін

0

0

0

0

100

100


 
 

Цікаве

Загрузка...