WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічна оцінка навколишнього середовища при роботах із насипними вантажами в портах (автореферат) - Реферат

Гігієнічна оцінка навколишнього середовища при роботах із насипними вантажами в портах (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

На підставі проведених досліджень вперше науково обґрунтовані основні гігієнічні підходи до регламентації негативних факторів, що впливають на виробниче та навколишнє природне середовище при перевантаженні в портах небезпечних насипних вантажів.

1. Встановлено, що при перевантаженні небезпечних насипних вантажів відбувається інтенсивне забруднення повітря і морської акваторії, яке спричиняє негативний вплив на умови праці і здоров'я робітників порту та рекреаційний потенціал припортової сельбищної зони.

2. Встановлено, що перевантаження відкритим способом хімічних насипних вантажів спричиняло суттєве забруднення повітря робочої зони на терміналах і причальних комплексах шкідливими компонентами на рівні 50-70ГДКр.з., яке негативно впливало на здоров'я персоналу.

3. Показано, що в результаті впровадження закритих технологічних схем перевантаження небезпечних насипних вантажів, знизився рівень забруднення повітряного середовища на терміналах і причальних комплексах у 10-12 разів, зменшилася зона розсіювання пилового забруднення до 25 м, що дозволяє проводити корекцію санітарних розривів і розташовувати в безпосередній близькості від перевантажувальних комплексів інші технологічні ділянки, у т.ч. по переробленню генеральних вантажів.

4. За результатами натурних досліджень встановлено, що морське середовище акваторії портів у зоні розташування терміналів по перевантаженню небезпечних насипних вантажів характеризувалося активацією процесів евтрофікації, максимально виражених під час надходження до морської води мінеральних добрив (фосфорних і калійних), що проявлялося нестабільністю мікробіоти, негативними змінами біохімічних і санітарно-хімічних показників морської води (збільшенням БСК5 до

5,5-10,8 мгО2/дм3 і вмісту ЛПКП до 5300).

5. Встановлено, що проведення робіт із зачистки універсальних причалів від залишків небезпечних насипних вантажів спричиняло підвищення рівнів забруднення повітряного середовища до 25-30 ГДК в порівнянні з 4-5 ГДК на причалах спеціалізованих перевантажувальних комплексів, що дозволяє рекомендувати припинення практики перевантаження небезпечних насипних вантажів на універсальних причалах.

6. За результатами дослідження розмірів зони розсіювання пилу з урахуванням переважаючих напрямків вітрів встановлена залежність забруднення відкритої акваторії моря в весняно-літній період (Пн., Пн.-Зх.) та сельбищної території – у осінньо-зимовий період (Пн.-Сх.). Важливу роль при цьому для зони розсіювання має швидкість вітру. Так, встановлена недоцільність перевантаження насипних вантажів при сильному вітрі (більше 10 м/с), оскільки значно збільшувалася зона розсіювання.

7. В експериментальних умовах встановлено, що інтенсивність процесів самоочищення морського середовища в умовах забруднення калію хлоридом (концентрація 21,0 г/дм3) і фосфатами (концентрація 6,04 г/дм3) за відсутності водообміну, сповільнювалося в 17 разів, що пролонгувало виживання умовно-патогенної мікрофлори до 5 тижнів із збереженням культуральних і біохімічних властивостей мікроорганізмів.

8. За результатами дослідження умов праці докерів-механізаторів при здійсненні вантажно-розвантажувальних робіт встановлено, що за еквівалентними рівнями шуму та вібрації умови їх праці відносилися до категорії шкідливих класу 3.2, за рівнями освітленості – до класу 3.1, за показниками загазованості і запиленості – до класів 3.3 і 3.4, в окремих випадках – до 4.0 (небезпечні для здоров'я) відповідно до гігієнічної класифікації праці за ДН 3.3.5-6.6.1-2000. Серед докерів-механізаторів, пов'язаних із небезпечними вантажами, спостерігалася виражена тенденція до зниження функціональних резервів організму: гранична артеріальна гіпертензія була виявлена у 55,5%, що в 3,4 рази більше; вегетативна дисфункція (28,7%) – в 3,5 рази більше; симптоми вертеброгенних захворювань (61,3%) - в 1,3 рази більше порівняно з контролем. В основній групі низьку самооцінку власного здоров'я висловили 83,3%, що в 1,3 рази більше, ніж в контрольній.

9. За рахунок впровадження розробленого нами нового порядку медичного контролю за станом здоров'я докерів-механізаторів, які контактують із небезпечними вантажами, знизився показник ЗТВП в 1,3 рази, що дало стійкий економічний ефект для Маріупольського порту (зниження ЗТВП на 12%) понад 5 млн. грн., для Іллічівського порту (зниження ЗТВП на 9%) – майже 4 млн. грн.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Эколого-гигиеническая оценка морских вод / Н.Н. Надворный, Л.С. Некрасова, В.А. Колоденко, Н.И. Голубятников, Л.И. Засыпка. – Одесса, 1998. – 168 с. Дисертантом проведені дослідження якості морської води, статистична обробка та узагальнення результатів.

2. Голубятников Н.И. Химическая безопасность в портах как гигиеническая проблема // Довкілля та здоров'я. - 2000. - № 4(15). – С. 12-16.

3. Голубятников Н.И., Белобров Е.П., Шафран Л.М. Стратегия индивидуальной защиты докеров при переработке в морских портах опасных грузов // Вісник морської медицини. – 2001. - № 4. – С. 75-79. Дисертантом проведено аналіз та узагальнення даних, сформульовані висновки..

4. Бобылева О.А., Тимошина Д.П., Голубятников Н.И. Международные аспекты проблемы безопасности транспорта для здоровья населения и окружающей среды // Довкілля та здоров'я. – 2002. - № 3(22). – С. 15-20. Дисертантом проведено аналіз літератури і підготовлено матеріал до друку.

5. Голубятников Н.И., Шафран Л.М. Токсичные отходы и химическая безопасность морских портов // Утилизация отходов, организация и контроль полигонов. – Одесса: ОЦНТЭИ, 1999. – С. 215-219. Дисертантом проведений аналіз літератури, сформульовані висновки та рекомендації.

6. Использование показателей заболеваемости при изучении влияния на организм работающих и населения факторов окружающей среды / Д.Н. Тимошина, Н.И. Голубятников, Л.И. Мураховская, И.И. Калюжная // Госсанэпиднадзор на транспорте – 99: Матер. 2-й междунар. науч.-практ. конф. (8-10 сентября 1999, г. Ильичевск). – Ильичевск, 1999. – С. 118-122. Дисертантом сформульовані мета, завдання, висновки та рекомендації.

7. Голубятников Н.И. Гигиенические аспекты реализации проекта "Экопорт" // Экологические проблемы Черного моря. - Одесса, 2000. – С. 76-81.

8. Голубятников Н.И. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на водном транспорте // Гос. сан.-эпид. надзор на транспорте: Матер. междунар. науч.-практ. конф. (11-13 сентября 2002, г. Ильичевск). – Одесса: УКРМОРМЕДИНФОРМ, 2003. – С. 31-34.

9. Изучение механизмов пылеобразования и динамики миграции пыли – как показатель эколого-гигиенической и санитарной безопасности объектов порта и жилой зоны при перегрузке казахстанской гранулированной серы в порту Ильичевск / Е.П. Белобров, Н.И. Голубятников, Ю.П. Маринчук, И.М. Кисель, В.В. Ковач, Л.Н. Сазонова // Екологічні проблеми Чорного моря: Матер. конф. – Одеса: ЦНТЕПІ ОНЮА, 2003. – С. 140-142. Дисертантом запропонована ідея дослідження, сформульовано висновки та рекомендації.

10. Пути совершенствования надзора за перевозкой опасных грузов / Н.И. Голубятников, П.И. Дацкевич, И.А. Задёрный, А.Н. Вовк, Е.П. Белобров // Пробл. сан. охраны территории и госсанэпиднадзора на транспорте в совр. условиях: Матер. V Межгосударственной науч.-практ. конф. государств-участников СНГ (6-9 сентября 2004, г. С.-Петербург). – С.-Пб., 2004. – С. 89-96. Дисертантом сформульовані мета, завдання, висновки та рекомендації.

11. Десятиріччя спостереження за циркуляцією галофільних вібріонів, виділених бактеріологічною лабораторією ЦСЕС на ВТ в м. Іллічівську / М.І. Голубятников, В.А. Захарова, Н.В. Герасимова, Л.А. Стецюра, І.К. Назарук, О.В. Стаховець, О.М. Красіловська // Матер. наук.-прак. конф. з питань особливо небезпечних інфекцій, біол. безпеки та протидії біол. Тероризму (21-23 вересня 2005, м. Іллічівськ). – Іллічівськ, 2005. – С. 136-140. Дисертантом сформульовані мета та завдання досліджень, розроблено рекомендації.

12. Golubatnikov N.I., Belobrov E.P., Manovitsky V.I. Chemical safety problem and the dangerous goods loading-unloading process in seaport: development of the ecoport project strategy // Seсotox World Congress and 6th European Conference on Ecotox. and Envir. Safety. – Кharkow-Poland, 2001. – P. 309. Дисертантом сформульовані ідея дослідження, висновки та рекомендації.

13. Golubatnikov N.I. Problems of medical, hygienic and ecological safety in the system of sanitary supervision for marine transport of Ukraine // Maritime medicine: A Global Challenge: Proc. of 8th International symposium of maritime health (8-13 May 2005, Rijeka-Croatia). – City of Rijeka, 2005. – P. 19-20.


 
 

Цікаве

Загрузка...