WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експериментально-теоретичне дослідження ефективності застосування препаратів вітаміну групи В6 при інтоксикації ізоніазидом (автореферат) - Реферат

Експериментально-теоретичне дослідження ефективності застосування препаратів вітаміну групи В6 при інтоксикації ізоніазидом (автореферат) - Реферат

СПИСОК опублікованих робітЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Петренко В.И., Процюк Р.Г., Гаевая Л.В., Павленко Е.Н. Особенности фармакокинетики изониазида при различных методах введения препарата больным туберкулезом легких / Укр. пульмонол. журн. – 1999. - №4. - С. 16-18. (Здобувачем здійснено аналіз частини літератури і написано частину тексту статті).

 2. Гайова Л.В., Овруцький В.М., Бобкова Л.С., Овруцький О.В., Шарикіна Н.І. Особливості будови і реакційна здатність піридоксину, піридоксалю, піридоксаміну та ізоніазиду / Ліки. – 2002. - №1-2.- С. 94-99. (Здобувачем особисто проаналізовано частину літератури і написано текст статті).

 3. Гайова Л.В., Шарикіна Н.І., Бобкова Л.С., Овруцький В.М., Овруцький О.В., Журило О.А., В'ялих Ж.Є. Гальмування росту культури мікобактерії туберкульозу ізоніазидом, вітаміном В6 та піридоксалем в дослідах in vitro. Зв'язок "структура – активність" з використанням квантово-хімічних розрахунків / Укр. пульмонол. журн. – 2002. - №2.- С. 54-57. (Здобувачем особисто виконані всі експериментальні дослідження і написано текст статті).

 4. Гайова Л.В. Гальмування росту культури мікобактерії туберкульозу ізоніазидом, піридоксину гідрохлоридом та піридоксальфосфатом у дослідах in vitro / Ліки. – 2003. - №5-6. - С. 85-87.

 5. Журило О.А., Барбова А.І., Клименко М.Т., Трофімова П.С., Миронченко С.В., Карнаухова М.М., Бочко Н.В., Веселовський Л.В., Гайова Л.В. Ретроспективне дослідження первинної медикаментозної резистентності M. Tuberculosis у вперше виявлених хворих на туберкульоз легень по м. Києву за 2002-2003 рр. / Укр. пульмонол. журн. – 2004. - №3. - С. 8-10. (Здобувачем здійснено аналіз частини літератури і написано частину тексту статті).

 6. Гайова Л.В. Нові експериментальні дані щодо ефективності вітаміну В6 за умов фармакотерапії ізоніазидом / Ліки. – 2004. - №1-2.- С. 59-64.

 7. Гайова Л.В. Про екстраполяцію показників впливу розчинів піридоксину та ізоніазиду з тварин на людину / Ліки. – 2004. - №3-4.- С. 104-106.

 8. Гайова Л.В. Антитоксичні властивості вітамінів та захисна дія вітаміну В6 при отруєнні ізоніазидом / Современные проблемы токсикологии. – 2004. - №4. - С. 21-26.

 9. Гайова л.в., Петренко в.і., Губський Ю.І. Порівняльне вивчення особливостей фармакокінетики ізоніазиду при різних методах його введення / Сучасні інфекції. – 2004. - №4. - С. 21-27. (Здобувачем особисто визначені фармакокінетичні показники, проведено їх статистичну обробку, а також написано текст статті).

 10. Губський Ю.І., Гайова Л.В., Бобкова Л.С., Васильченко О.А. Вивчення особливостей окиснення вітамінів групи В6 квантово-хімічними методами / Мед. хімія. - 2004. - Т.6, №2. – С.5-10. (Здобувачем виконано експериментальну частину, проведено статистичну обробку і системний аналіз результатів, написано текст статті).

 11. Губський Ю.І., Гайова Л.В., Бобкова Л.С. Молекулярне моделювання впливу ізоніазиду на біохімічну дію вітаміну В6 в організмі / Мед. хімія. – 2004. - Т.6, №3. - С. 8-13. (Здобувачем особисто виконано моделювання впливу ізоніазиду на біохімічну дію вітаміну В6 в організмі, написано текст статті).

 12. Губський Ю.І., Гайова Л.В., Бобкова Л.С. Моделювання процесів окиснення ізоніазиду та інших протитуберкульозних засобів / Мед. хімія. – 2004. - Т.6, №4. - С. 5-11. (Здобувачем особисто виконано моделювання процесів окиснення ізоніазиду та інших протитуберкульозних препаратів, написано текст статті).

 13. Вікторов О.П., Губський Ю.І., Гайова Л.С., Бобкова Л.С. Побічні явища при лікуванні хворих на туберкульоз / Сучасні інфекції. – 2004. - №3. - С. 61-66. (Здобувачем особисто проаналізовано частину літератури і написано текст статті).

 14. Гайова Л.В., Барбова А.І., Трофімова П.С., Бобкова Л.С., Чубенко А.В. Визначення оптимального співвідношення дози ізоніазиду та вітаміну В6 для лікування експериментального туберкульозу у морських свинок / Укр. хіміотерапевт. журн. – 2005. - №1-2. - С. 61-64. (Здобувачем особисто проведені експериментальні дослідження щодо лікування експериментального туберкульозу у морських свинок з метою визначення оптимального співвідношення доз ізоніазиду та вітаміну В6 для підвищення ефективності лікування).

 15. Гайова Л.В., Барбова А.І., Суслов Є.І., Тринус Ф.П.,Бобкова Л.С. Морфологічні дослідження при лікуванні туберкульозу ізоніазидом та піридоксин гідрохлоридом за умов експериментального зараження морських свинок мікобактеріями туберкульозу / Укр. пульмонол. журн. – 2005. - №1. - С. 49-51. (Здобувачем особисто виконані всі морфологічні дослідження, а також написано текст статті).

 16. Журило О.А., Барбова А.І., Трофімова П.С., Миронченко С.В., Клименко М.Т., Ясир С.Г., Гайова Л.В. Біологічні властивості M. Tuberculosis, виділених від хворих з первинною медикаментозною стійкістю / Укр. пульмонол. журн. – 2005. - №3. - С. 51-53. (Здобувачем особисто здійснено пошук і аналіз літератури, написано текст статті).

 17. Гайова Л.В., Суслов Є.І., Бобкова Л.С., Клименко М.Т. Вивчення сумісної дії ізоніазиду та вітаміну В6 на стан печінки при лікуванні експериментального туберкульозу у морських свинок / Укр. хіміотерапевт. журн. – 2005. - №3-4 (21). - С. 80-84. (Здобувачем особисто виконані всі морфологічні дослідження, проаналізована лікувальна дія ізоніазиду та вітаміну В6 на стан печінки морських свинок за умов терапії деструктивного туберкульозу, виконана статистична обробка отриманих результатів, а також написано текст статті).

 18. Гайова Л.В., Суслов Є.І., Бобкова Л.С., Клименко М.Т. Експериментальний дизайн: вплив доз ізоніазиду та вітаміну В6 на стан селезінки морських свинок за умов терапії деструктивного туберкульозу легень / Сучасні інфекції. – 2005. - №3-4. – С. 61-67. (Здобувачем особисто виконані всі морфологічні дослідження, проаналізована лікувальна дія ізоніазиду та вітаміну В6 на стан селезінки морських свинок за умов терапії деструктивного туберкульозу, виконана статистична обробка отриманих результатів, а також написано текст статті).

 19. Гайова Л.В., Бобкова Л.С. Теоретично-експериментальний аналіз перспектив застосування препаратів вітаміну В6 при отруєнні ізоніазидом / Ліки. – 2005. - №3-4. - С.11-18. (Здобувачем особисто здійснено пошук і аналіз літератури, написано текст статті).

 20. Гайова Л.В., Суслов Є.І., Бобкова Л.С., Клименко М.Т. Вивчення сумісної дії ізоніазиду та вітаміну В6 на процес лікування легень морських свинок за умов експериментального туберкульозу / Сучасні інфекції. - 2006. - №1-2. - С. 57-64. (Здобувачем особисто виконані всі морфологічні дослідження, проаналізована лікувальна дія ізоніазиду та вітаміну В6 на стан легень морських свинок за умов терапії деструктивного туберкульозу, виконана статистична обробка отриманих результатів, а також написано текст статті).

 21. Гайова л.в., Овруцький О.В. Вплив особливостей структури піридоксину, піридоксалю, піридоксаміну на їх біологічну активність щодо Streptococcus faecalis, Lactobacillus casei та росту білих мишей // Фармакологія 2001 – крок у майбутнє: Тез.доп. ІІ Нац. з'їзду фармакологів України (1-4 жовтня 2001 р.). – Дніпропетровськ, 2001. - С. 48.

 22. Губський Ю.І., Гайова Л.С., Бобкова Л.С. Моделювання процесів окислення ізоніазиду та інших протитуберкульозних засобів // Тез. доп. ІІ з'їзду токсикологів України (12-14 жовтня 2004 р.). – Київ, 2004. - С. 131-132.

 23. Гайова Л.В., Губський Ю.І., Чубенко А.В., Бабіч П.Н. Пошук оптимального співвідношення доз ізоніазиду та вітаміну В6 для лікування туберкульозу // Тез. доп. ІІ з'їзду токсикологів України (12-14 жовтня 2004 р.). – Київ, 2004. - С. 131.

 24. Гайова Л.В., Губський Ю.І., Чубенко А.В., Бабіч П.Н. Екстраполяція токсикологічних показників препарату піридоксин з тварин на людину // Тез. доп. ІІ з'їзду токсикологів України (12-14 жовтня 2004 р.). – Київ, 2004. - С. 140-141.

 25. Гайова Л.В., Губський Ю.І., Чубенко А.В., Бабіч П.Н. Екстраполяція токсикологічних показників препарату ізоніазид з тварин на людину // Тез. доп. ІІ з'їзд токсикологів України (12-14 жовтня 2004 р.).– Київ, 2004. - С. 141.

 26. Гайова Л.В., Петренко В.І. Особливості фармакокінетики ізоніазиду // Тез. доп. ІІ з'їзду токсикологів України (12-14 жовтня 2004 р.).– Київ, 2004. - С. 154.

 27. Деклараційний патент на корисну модель 6733 Україна, 7 МПК А 61 Р 31/06. Процес зниження токсичної дії ізоніазиду при курсовому лікуванні туберкульозу легень / Л.В. Гайова, А.І. Барбова, С.М. Пленов (Україна). - №20041109175; Заявл. 09.11.04; Опубл. 16.05.2005, Бюл. №5. – 14 с.

 28. Оптимальне співвідношення доз ізоніазиду та вітаміну в6 при лікуванні деструктивного туберкульозу: Методичні рекомендації /Л.В. Гайова, О.А. Журило, Ю.І. Губський, Л.С. Бобкова, А.І. Барбова, О.Б. Пикас, С.В. Миронченко. – К.: НМУ, 2006. – 55 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...