WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експериментально-теоретичне дослідження ефективності застосування препаратів вітаміну групи В6 при інтоксикації ізоніазидом (автореферат) - Реферат

Експериментально-теоретичне дослідження ефективності застосування препаратів вітаміну групи В6 при інтоксикації ізоніазидом (автореферат) - Реферат

В експеримент взяли 50 морських свинок. Експериментальний туберкульоз викликали шляхом підшкірного введення мікобактерій туберкульозу лабораторного штаму H37Rv. Через 1,5 міс. стан туберкульозного процесу забитої морської характеризувався гнійним абсцесом на ділянці зараження та гнійним ураженням лімфовузлів; селезінка була різко збільшена з множиною осередків уражень; печінка була збільшена, рихла, вся в крупних жовтих ураженнях; легені з множиною крупних та дрібних туберкульозних бугорків. На фоні такого генералізованого туберкульозного процесу було розпочато лікування тварин, які були сформовані в 9 груп (по 5 тварин в кожній) з різним режимом хіміотерапії: 1-а група: лікування ізоніазидом в дозі 10 мг/кг; 2-а група: лікування ізоніазидом в дозі 32 мг/кг; 3-я група: лікування ізоніазидом в дозі 100 мг/кг; 4-а група: 10 мг/кг ізоніазиду + 5 мг/кг вітаміну В6; 5-а група: 10 мг/кг ізоніазиду + 50 мг/кг вітаміну В6;6-а група: 32 мг/кг ізоніазиду + 5 мг/кг вітаміну В6; 7-а група: 32 мг/кг ізоніазиду + 50 мг/кг вітаміну В6; 8-а група: 100 мг/кг ізоніазиду + 5 мг/кг вітаміну В6; 9-а група: 100 мг/кг ізоніазиду + 50 мг/кг вітаміну В6. Ізоніазид вводили per os, вітамін В6 – у підшкірних ін'єкціях. Через 8 тижнів лікування всі свинки залишались живі. Для кожної окремо взятої свинки оцінили макроскопічні туберкульозні ураження. Для гістологічного дослідження у кожної свинки взяли регіонарні до місця ураження лімфовузли, шматочки селезінки, печінки, легень, а також по одній нирці. Отримані результати наведені в табл. 6. На основі даних (табл. 6) було визначено вплив доз ізоніазиду (Дізоніаз) та вітаміну В6 (ДВ6) на процес лікування експериментального туберкульозу, для цього було використано два підходи.

Таблиця 6

Результати лікування експериментального туберкульозу морських свинок ізоніазидом та вітаміном В6

групи

Дози, мг/кг

Індекси ураженості органів кожної свинки, у.о.

Середній

індекс

ураження

ізоніазиду

вітаміну В6

1

2

3

4

5

1

10

0

25

29

22

25

35

27,2

2

32

0

25

38

27

31

36

31,4

3

100

0

35

39

34

36

33

35,4

4

10

5

22

19

24

35

19

23,8

5

10

50

23

17

10

7

19

15,2

6

32

5

7

16

9

13

17

12,4

7

32

50

32

20

22

26

22

24,4

8

100

5

17

7

24

19

11

15,6

9

100

50

38

16

7

20

7

17,6

Контроль

0

0

90

100

100

100

100

98,0

Перший – тільки за середніми значеннями індексів ураженості внутрішніх органів морських свинок в кожній групі. Другий – з урахуванням всіх експериментально отриманих індексів ураженості кожної свинки в кожній групі. В результаті виконаних досліджень за середніми значеннями індексів ураженості тварин в кожній групі була одержана математична модель – рівняння залежності індексу ураженості від поєднаних доз ізоніазиду з піридоксином (рівняння регресії 1) та його графічного зображення (рис. 1).

y = 32,11417933 – 294,4733848X1X2 – 65,54660437X12X22 +

+ 88,61384919X12X2 + 213,1413285X1X22 + 3,51371174X12 –

– 150,4551101X2 – 6,18657499X1 + 201,0648256X2 (рівняння 1)

де Х1 – логарифм дози ізоніазиду, Х2 – логарифм дози вітаміну В6

За отриманим рівнянням 1 було знайдено оптимальне поєднання доз ізоніазиду та вітаміну В6 в процесі лікування туберкульозу морських свинок, при якому найменший індекс ураженості органів 10,69 у.о. (при дозі ізоніазиду 42 мг/кг та вітаміну В6 8 мг/кг) (табл. 7). Ці значення доз співставимі із експериментально отриманими даними, згідно з якими індекс ураженості 12 у.о. був при лікування тварин дозами 32 мг/кг (ізоніазид) та 5 мг/кг (вітамін В6).

Рис. 1. Трьохвимірне зображення поверхні відгуку У за математичною моделлю:

1 – індекс ураженості морських свинок Y;

2 – логарифм доз ізоніазиду Х1;

3 – логарифм доз вітаміну В6 Х2.

Таблиця 7

Оптимальні поєднання доз ізоніазиду та вітаміну В6

Умови визначення доз

Логарифми доз

Дози, одержані після перетворення (мг/кг)

Індекс ураженості органів

Ізоніазид

В6

Ізоніазид

В6

математична модель

1,63281

0,958453

42,9

8,09

10,64

експеримент на тваринах

1,50515

0,778151

32

5

12,4

Вплив доз вітаміну В6 на величину середніх індексів ураженості морських свинок за одержаною математичною моделлю (1) можна простежити на графіку, де значення індексів ураженості органів зменшується з ростом доз вітаміну В6 при сталій дозі ізоніазиду, що дорівнює 10 мг/кг (рис. 2). Спостерігається чітко виражена залежність індексу ураженості органів тварин від дози вітаміну В6 при умові лікування ізоніазидом в дозі 10 мг/кг. Експериментальні результати демонструють складність залежності процесу лікування деструктивного туберкульозу морських свинок від дози ізоніазиду та вітаміну В6 (рис. 4).

Рис. 2. Графік залежності індексу ураженості органів від дози вітаміну В6 на фоні сталої терапії ізоніазидом в дозі 10 мг/кг

Статистична обробка результатів лікування експериментального туберкульозу морських свинок з урахуванням всіх отриманих значень індексів ураженості.Такий підхід враховує вплив кожного з 5 паралельних дослідів на загальну картину, і тому є найбільш об'єктивним. В остаточному вигляді знайдена математична залежність між індексом ураженості органів та дозами препаратів (ізоніазиду та вітаміну В6) має наступний вигляд:

Індекс ураженості = 31.333333333333–3.0986666666666(Двіт.В6)+

+0.053165592721772(ДВ6)2+0.00026084607225552(Дізоніаз)(Двіт.В6)2–

-0.000002277680728659(Дізоніаз)2(Двіт.В6)2; (рівняння 2)

Графічне зображення рівняння 2 (рис. 3) показує, що по осі доз ізоніазиду (Х) практично немає мінімальної точки, тобто індекс ураженості органів у вибраному діапазоні доз майже не залежить від доз ізоніазиду – несподіваний результат. Проте по осі доз вітаміну В6 (Y) ми маємо добре виражений мінімум, який припадає на дозу 26 мг/кг. Висока крутизна обох поверхонь свідчить, що навіть невелике відхилення від зазначеного мінімуму призводить до різкого зростання індексу ураженості. Отже, оптимальне співвідношення доз ізоніазиду з вітаміном В6 є (10+26) мг/кг.

Рис. 3. Графік залежності індексу ураженості органів (вісь z) від доз ізоніазиду (вісь х) та вітаміну в6 (вісь y).

Рис. 4. Залежність середнього індексу ураження морських свинок від дози вітаміну В6 при сталій дозі ізоніазиду:

1 –  при дозі ізоніазиду 10 мг/кг;

2 –  при дозі ізоніазиду 32 мг/кг;

3 –  при дозі ізоніазиду 100 мг/кг.

Ці значення розрахованих доз, при яких індекс ураженості спадає до нульового значення, є близькими до експериментально отриманих доз препаратів (10+50) та (32+5), при яких індекс ураженості складав 15,2 та 12,4 у.о. відповідно.


 
 

Цікаве

Загрузка...