WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

2. У міських підлітків встановлені статеві відмінності спірографічних показників. У підлітковому періоді онтогенезу в хлопчиків, як в окремих вікових групах, так і в цілому, форсована життєва ємність, односекундний об'єм форсованого видиху, піковий потік видиху, форсований потік вдиху, максимальна довільна вентиляція, ємність вдиху, життєва ємність; об'ємні швидкості видиху у 25 %, 50 %, 25-75 % від форсованої життєвої ємності та залишковий об'єм видиху (в усіх випадках крім групи 13-ти річних дівчаток та 14-ти річних хлопчиків) достовірно більші, ніж у дівчаток.

3. Фактор конституції підсилює статеві відмінності переважної більшості спірометричних параметрів. Життєва ємність та односекундний об'єм форсованого видиху у дівчаток і ємність вдиху у хлопчиків достовірно більші у мезоморфів, ніж у ектоморфів.

4. Довжина, маса та площа поверхні тіла з спірометричними параметрами мають переважно сильні (r=0,68-0,87) та середньої сили (r=0,45-0,58) кореляції. З парціальних розмірів тіла найбільш виражені кореляційні зв'язки мають поздовжні, обхватні та поперечні розміри тіла (r=0,33-0,78). Встановлена відсутність достовірних кореляційних зв'язків між показниками зовнішнього дихання і величинами шкірно-жирових складок у дівчаток підліткового віку. Форсована життєва ємність, односекундний об'єм форсованого видиху, життєва ємність, ємність вдиху у підлітків мають найчисельніші та найсильніші кореляційні зв'язки з антропо-соматотипологічними характеристиками.

5. Більшість спірометричних показників слабо корелюють з величинами компонентів соматотипу, тоді як з величиною компонентного складу маси тіла кореляційні зв'язки чисельніші та мають більшу силу. Соматичні параметри підлітків з показниками зовнішнього дихання мають прямі зв'язки; величина ектоморфного компоненту соматотипу у підлітків обох статей та товщина шкірно-жирових складок на стегні та гомілці у дівчаток з більшістю спірографічних характеристик мають обернені зв'язки.

6. У хлопчиків встановлена вища точність опису ознаки, що моделюється (R2 від 51,3 до 84,7 %), ніж у дівчаток (R2 від 53,0 до 76,3 %). У хлопчиків виявлена більша кількість спірографічних показників, де кінцевий варіант регресійного поліному має коефіцієнт детермінації вище 0,50 (у хлопчиків – 9 випадків, у дівчаток – 5). До моделей показників зовнішнього дихання у підлітків найчастіше входять тотальні розміри тіла (маса, довжина та площа поверхні тіла), висота лобкової точки, обхватні розміри тіла (обхват шиї, талії, стегна, грудної клітки), товщина шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча та під лопаткою, розміри таза, м'язовий компонент, визначений за методом американського інституту харчування, жирова маса за Матейко та тип соматотипу.

7. Встановлені ознаки статевого диморфізму при аналізі антропометричних і соматотипологічних показників, що увійшли до моделей. У дівчаток в 80,0 % спостережень зустрічається маса тіла, майже до всіх моделей увійшли розміри таза, зокрема, зовнішня кон'югата зустрічається в 60,0 % спостережень. У хлопчиківу 56 % спостережень зустрічаються обхвати шиї й талії.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Сарафинюк Л.А., Гудзевич Л.С., Кириченко И.М. Влияние соматотипологических и антропометрических характеристик человека на показатели внешнего дыхания и имунного статуса (обзор) //Вісник морфології.-2000.– Т.6, №1.- С.157-158. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, аналізі літератури, провів статистичну обробку та описання і узагальнення отриманих результатів, підготовку матеріалу до друку).

2. Гудзевич Л.С., Камінська Н.А. Показники функцій зовнішнього дихання у здорових дітей 12-13 річного віку //Вісник морфології.- 2001.-Т.7, №1.- С.147-148. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, провів статистичну обробку та описання і узагальнення отриманих результатів, підготовку матеріалу до друку).

3. Антропометрична та соматотипологічна характеристика практично здорових міських підлітків обох статей української етнічної групи /В.М.Мороз, І.В. Гунас, І.М. Кириченко, Н.В. Белік, Л.С. Гудзевич, П.В. Сарафинюк, О.П. Арашина, Н.Ю. Безрукова, Т.І. Борейко, В.С. Василик, М.В. Власенко , М.П. Костенко, І.В.Поліщук, В.Г. Чайка, Є.Г. Шапаренко, В.В. Ясько //Вісник морфології.- 2002.- Т.8, №1.- С.131-147. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, статистичній обробці матеріалу, описанні отриманих результатів).

4. Гудзевич Л.С., Сарафинюк Л.А., Шаповал О.М. Вікові аспекти змін показників функцій зовнішнього дихання у здорових міських дівчаток-підлітків //Вісник морфології.- 2002.- Т.8, №2.- С.339-341. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, статистичній обробці, описанні отриманих результатів).

5. Гудзевич Л.С. Показники зовнішнього дихання у здорових міських підлітків з різним соматотипом //Вісник морфології.- 2003.- Т.9, №1.- С.135-138.

6. Гудзевич Л.С., Камінська Н.А. Вікові зміни вентиляційної функції легень у здорових міських хлопчиків 14-15-ти річного віку /Матеріали міжнародного конгресу: "Розвиток в морфологічних експериментальних та клінічних дослідженнях положень вчення В.М. Шевкуненка про індивідуальну мінливість будови тіла людини" //Вісник проблем біології і медицини.- Полтава, 2003.- Вип. 4.- С.26-27. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, провів статистичну обробку та описання і узагальнення отриманих результатів стосовно вікових особливостей спірографічних параметрів, підготовку матеріалу до друку).

7. Гудзевич Л.С. Взаємозв'язок тотальних розмірів тіла з показниками зовнішнього дихання у здорових міських підлітків //Biomedical and Biosocial Anthropology.- 2004.- №.2.- С.132-134.

8. Взаємозв'язок антропометричних параметрів тіла з показниками зовнішнього дихання у здорових міських підлітків /Л.А.Сарафинюк, Л.С.Гудзевич, Н.А.Камінська, І.Д.Кухар //Вісник морфології.- 2004.- Т.10, №2.- С.395-398. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, провів статистичну обробку та описання отриманих результатів стосовно зв'язку спірографічних параметрів і антропометричних показників).

9. Гудзевич Л.С., Кухар І.Д. Взаємозв'язок показників зовнішнього дихання з компонентами соматотипу та маси тіла у здорових міських підлітків //Вісник проблем біології і медицини.- 2005.- Вип.1.- С.114-118. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, провів статистичну обробку та описання і узагальнення отриманих результатів стосовно взаємозв'язку показників зовнішнього дихання з компонентами соматотипу та маси тіла, підготовку матеріалу до друку).

10. Математичне моделювання нормативних спірографічних параметрів в залежності від особливостей будови тіла /Л.С.Гудзевич, Л.А.Сарафинюк, Н.А.Камінська, О.М. Шаповал //Вісник морфології.- Вінниця, 2006.- Т.12, №1.- С. 48-50. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, провів статистичну обробку та описання і узагальнення отриманих результатів, підготовку матеріалу до друку).

11. Особливості параметрів центральної гемодинаміки та спірометричних показників зовнішнього дихання у міських дівчаток різних соматотипів /Л.А. Сарафинюк, Л.С. Гудзевич, І.М. Кириченко, Н.А. Камінська, М.П. Костенко //Таврический медико-биологический весник.- 2006.- Т.9, №3, Ч.2.- С. 123-126. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, провів статистичну обробку та описання і узагальнення отриманих результатів, підготовку матеріалу до друку).

12. Деклараційний патент (корисна модель) № заявки U 2006 0661 Україна. МПК А61В10/00. Спосіб визначення показників зовнішнього дихання у залежності від антропогенетичних характеристик організму /Гудзевич Л.С., Сарафинюк Л.А., Гунас І.В., Шаповал О.М., Дмітрієв М.О.- № 18886; Заявл. 15.06.06; Опубл. 15.11.06, А61В5/08.-6с.

13. Камінська Н.А., Арашина О.П., Шніпор О.М., Гудзевич Л.С. Взаємозв'язок соматотипу людини з ехокардіологічними та спірометричними показниками //Матеріали 4 Міжнародної науково-практичної конференції "Фізична культура, спорт та здоров'я нації".- Вінниця, 2001.- С. 363-365. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, статистичній обробці матеріалу, описанні отриманих результатів).

14. Антропометрична характеристика міських підлітків української етнічної групи /П. В. Сарафинюк, Н.В. Белік, Л.С. Гудзевич, О.П. Арашина, В.В. Ясько //Матеріали ІІІ національного конгресу АГЕУ "Актуальні питання морфології".- Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- С.274-275. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, статистичній обробці матеріалу, описанні отриманих результатів).

15. Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических характеристик организма /В.М.Мороз, Е.Г.Процек, И.В.Гунас, И.В.Сергета, Л.А.Сарафинюк, М.В.Власенко, С.В.Прокопенко, И.М.Кириченко, Н.В.Белик, Н.А.Каминская, П.В.Сарафинюк, Л.А.Климас, В.Г.Чайка, К.Ф.Якубовська, В.В.Ясько, О.П.Арашина, Л.С. Гудзевич, И.В.Поліщук, Т.И.Борейко, Н.Ю.Безрукова, Н.Ю.Лукина, Д.Б.Зорич, В.С.Василик //Материалы Международной науч. конф. "Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии."- М., 2003.- С.16-19. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, статистичній обробці матеріалу, описанні отриманих результатів).


 
 

Цікаве

Загрузка...