WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

В літературі зустрічаються небагаточисельні дані про вплив морфологічного статусу людини на спірометричні параметри (Deague J., Catherine W., 2001). Тому моделювання належних нормативних показників зовнішнього дихання в залежності від особливостей будови тіла є надзвичайно актуальним і може широко використовуватись у діагностичних цілях.

У результаті проведеного прямого покрокового регресійного аналізу з'ясувалося, що більшість спірографічних параметрів у здорових підлітків залежить від сумарного комплексу антропометричних та соматотипологічних характеристик організму більше, ніж на 50 %. Встановлено, що в усіх приведених нижче моделях коефіцієнт детермінації R2, як міра якості підгонки, більш ніж на 50,0 % апроксимує допустимо залежну змінну; розрахований F-критерій є значно більшим критичного (розрахункового) значення, що дозволяє стверджувати про високу значимість регресійних лінійних поліномів, що також підтверджується результатами дисперсійного аналізу.

Моделі мають вигляд наступних лінійних рівнянь:

Форсована життєва ємність (дівчатка) = -6,63 + 3,87площу поверхні тіла – 0,11товщину шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча + 0,11вік підлітка + 0,08соматотип + 0,07обхват грудної клітини на вдиху – 0,05 масу тіла.

Форсована життєва ємність (хлопчики) = –2,48 + 4,66площу поверхні тіла – 0,05обхват стегна – 0,11міжостьову відстань + 0,19обхват шиї – 0,14 товщину шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча – 0,1 обхват передпліччя у нижній третині.

Односекундний об'єм форсованого видиху (хлопчики) = -3,29 + 4,21площа поверхні тіла – 0,05обхват талії + 0,16обхват шиї – 0,17жирову масу тіла – 0,07міжостьову відстань + 0,08товщину шкірно-жирової складки на боку.

Односекундний об'єм форсованого видиху (дівчатка) = –6,74 + 4,59площу поверхні тіла – 0,06масу тіла + 0,08передньозадній розмір грудної клітки + 0,05обхват грудної клітини на вдиху – 0,18 зовнішню кон'югату +0,13міжвертлюгову відстань – 0,12 жирову масу тіла.

Об'єм швидкості видиху у 25 % від FVC- F(дівчатка) = –17,15 + 0,27 передньозадній розмір грудної клітки + 0,3довжину тіла + 0,19 міжостьову відстань – 0,84 обхват плеча в спокійному стані – 1,87ектоморфний компонент соматотипу – 0,3масу тіла + 0,28м'язову масу за методом американського інституту харчування.

Об'єму швидкості видиху у 25 %від FVC- F(хлопчики) = –5,46 + 0,38обхват шиї – 0,16 обхват талії + 0,3 соматотип +1,21ширину дистального епіфіза стегна +0,13м'язову масу за методом американського інституту харчування – 0,3обхват передпліччя у нижній третині.

Об'єм швидкості видиху у 50 %від FVC- F (хлопчики) = -9,8 + 0,11довжину тіла + 0,18обхват кисті – 0,08обхват талії +0,16обхват плеча в спокійному стані + 0,15соматотип – 0,07висоту лобкової точки.

Середній потік видиху (хлопчики) = 1,8 – 0,006висоту лобкової точки + 0,21вік підлітка – 0,11обхват талії + 7,32площу поверхні тіла.

Максимальна довільна вентиляція (хлопчики) = –157,32 + 6,77обхват шиї – 7,14товщину шкірно-жирової складки під лопаткою – 1,59обхват талії + 1,95м'язову масу за методом американського інституту харчування + 9,94товщину шкірно-жирової складки на грудях – 3,36поперечний нижньогрудинний розмір + 6,94вік підлітка + 13,1епіфіз гомілки.

Життєва ємність(дівчатка) = –1,26 + 4,2площу поверхні тіла + 0,13соматотип – 0,12зовнішню кон'югату.

Життєва ємність(хлопчики) = –5,54 + 5,81площу поверхні тіла – 0,04обхват стегна + 0,04обхват грудної клітки на вдиху + 0,07обхват шиї – 0,05масу тіла – 0,05 міжостьову відстань.

Ємність вдиху(хлопчики) = –4,71 + 2,84площу поверхні тіла + 0,07поперечний нижньогрудинний розмір + 0,04обхват грудної клітини на вдиху – 0,04масу тіла.

Ємність вдиху(дівчатка) = –1,6 + 7,81площу поверхні тіла + 0,15обхват кисті – 0,07зовнішню кон'югату + 0,05передньозадній розмір грудної клітки – 0,05обхват плеча в напруженому стані – 0,07висоту лобкової точки – 0,07масу тіла.

Залишковий об'єм видиху (хлопчики) = –2,49 + 0,02довжину тіла – 0,32ширину дистального епіфіза стегна + 0,34епіфіз гомілки + 0,13товщину шкірно-жирової складки на передпліччі – 0,08товщину шкірно-жирової складки під лопаткою + 0,11товщину шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча.

Для деяких показників зовнішнього дихання (переважно характеристик об'ємів видиху) нами встановлено достовірний вплив антропо-соматотипологічних складових, але точність опису спірографічних ознак знаходиться в межах 28-48 %. Тому, створення для них математичних моделей не є доцільним.

У хлопчиків встановлена вища точність опису ознаки, що моделюється (R2 до 84,7 %), ніж у дівчаток (R2 до 76,3 %). У хлопчиків виявлена більша кількість спірографічних показників, де кінцевий варіант регресійного поліному має коефіцієнт детермінації вище 0,50 (у хлопчиків – 9 випадків, у дівчаток – 5).

До моделей показників зовнішнього дихання у підлітків найчастіше входять тотальні розміри тіла (маса, довжина та площа поверхні тіла). Привертає увагу той факт, що площа поверхні тіла присутня в 9 із 14 моделей спірографічних показників, що становить 64 % випадків. Крім того у моделях показників зовнішнього дихання у підлітків досить часто зустрічаються висота лобкової точки, обхватні розміри тіла (обхват шиї, талії, стегна, грудної клітки), товщина шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча та під лопаткою, а також розміри таза. Із складових маси тіла та соматотипу до моделей найчастіше входить м'язовий компонент, визначений за методом американського інституту харчування, жирова маса за Матейко та тип соматотипу.

При аналізі антропометричних і соматотипологічних показників, що увійшли до моделей,встановлені деякі ознаки статевого диморфізму. У дівчаток в 80,0 % спостережень зустрічається маса тіла, майже до всіх моделей увійшли розміри таза, зокрема, зовнішня кон'югата зустрічається в 60,0 % спостережень. У хлопчиків у 56 % спостережень у моделях зустрічаються обхвати шиї і талії.

Підводячи підсумок усієї роботи, слід підкреслити, що проведені дослідження стосовно взаємозв'язку показників зовнішнього дихання з сомато-антропометричними показниками у міських підлітків різної статі, дозволять більш точно розмежувати норму і патологію, що в свою чергу дозволить на ранніх етапах виявити групи ризику серед підлітків з різними мультифакторіальними захворюваннями дихальної системи.

Висновки

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-практичного завдання, яке полягає у встановленні нормативних значень спірометричних показників у практично здорових міських підлітків Подільського регіону України в залежності від віку, статі, особливостей будови тіла та зв'язків між ними, що дозволило розробити регресійні моделі індивідуальних показників зовнішнього дихання у нормі.

1. У міських підлітків різної статі виявлені статистично значимі вікові відмінності в межах даного періоду онтогенезу форсованої життєвої ємності, односекундного об'єму форсованого видиху, об'ємної швидкості видиху у 25 %, 50 %, 75 %, 25-75 %, 75-85 % від форсованої життєвої ємності, пікової швидкості видиху, максимальної довільної вентиляції, ємності вдиху, життєвої ємності та залишкового об'єму видиху. Найбільш інтенсивне збільшення спірометричних показників на вивченому відрізку онтогенезу у хлопчиків і дівчаток спостерігається з 14 років.


 
 

Цікаве

Загрузка...