WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

Нами встановлено, що в підлітковому періоді онтогенезу у хлопчиків достовірно більші значення спірометричних показників, ніж у дівчаток. Так, виявлена значна статева різниця форсованої життєвої ємності, односекундного об'єму форсованого видиху при порівнянні всіх вивчених груп біологічного віку, між 15-ти річними хлопчиками та дівчатками, а також між загальними групами підлітків. Об'ємна швидкість видиху у 25 % від форсованої життєвої ємності має значні статеві відмінності при порівнянні загальних груп підлітків і груп біологічного віку. Для об'ємної швидкості видиху у 75 % від форсованої життєвої ємності не характерні гендерні відмінності. Статевий диморфізм середнього потоку видиху достатньо виражений, особливо при порівнянні груп одного біологічного віку і загальної групи дівчаток та хлопчиків. Об'ємна швидкість видиху у 75-85 % від форсованої життєвої ємності у хлопчиків 13-ти років більша при порівнянні із 13-річними дівчатками. Піковий потік видиху, форсований потік вдиху, максимальна довільна вентиляція, ємність вдиху та життєва ємність у хлопчиків мають більші значення, ніж у дівчаток, при порівнянні різних груп біологічного, календарного віку, а також загальної групи дівчаток та хлопчиків. Залишковий об'єм видиху у хлопчиків починає збільшуватись лише з 14-15-ти років, тобто з другої половини підліткового періоду онтогенезу, в порівнянні із дівчатками.

Таким чином, нами встановлені не лише вікові відмінності показників зовнішнього дихання в межах підліткового віку, але й статева різниця. В результаті проведеного нами дослідження встановлено, що всі спірометричні параметри у хлопчиків будь-якого віку впродовж підліткового періоду онтогенезу більші, ніж у їхніх одноліток дівчаток, що узгоджується з даними окремих авторів (Rosenthal M. et al.,1993; Колпаков И.Е., Степанова Е.И., 2000). Ці відмінності ще більше посилюються, коли розглядати різницю між дівчатками та хлопчиками певних конституційних типів, зокрема, ектоморфів, мезоморфів, екто-мезоморфів та осіб із середнім збалансованим соматотипом. Так форсована життєва ємність, односекундний об'єм форсованого видиху та об'ємна швидкість видиху у 50 % від FVC у хлопчиків мезоморфів, ектоморфів та екто-мезоморфів достовірно більші, ніж у дівчаток відповідного соматотипу. Об'ємна швидкість видиху у 25 % від форсованої життєвої ємності достовірно більша у хлопчиків ектоморфів та екто-мезоморфів, ніж у дівчаток відповідних соматотипів. Нами встановлено, що об'ємна швидкість видиху у 75 % від форсованої життєвої ємності має статистично значимо більші значення у хлопчиків екто-мезоморфів, ніж у дівчаток відповідних соматотипів. Середній потік видиху (FEF 25-75 %) більший у хлопчиків ектоморфів, ніж у дівчаток відповідного соматотипу. Максимальний піковий потік видиху, форсований потік вдиху та максимальна довільна вентиляція у хлопчиків мезоморфного, ектоморфного та екто-мезоморфного соматотипу мають більші значення, ніж у дівчаток-підлітків відповідної будови тіла. Ємність вдиху у хлопчиків, що належать до мезоморфного та ектоморфного соматотипу, достовірно більша, ніж у дівчаток з відповідними соматотипами. Життєва ємність у хлопчиків мезоморфного, ектоморфного та екто-мезоморфного соматотипу має достовірно більші значення, ніж у дівчаток відповідних конституційних груп.Залишковий об'єм видиху у хлопчиків достовірно більший у мезоморфів та ектоморфів, ніж у дівчаток відповідних конституційних типів. Таким чином, більшість спірометричних параметрів статистично значимо більші у хлопчиків, ніж у дівчаток, тобто стать виступає як один із факторів, який визначає функціональні характеристики респіраторної системи.

Про взаємозв'язок особливостей будови тіла та внутрішніх органів людини стверджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені (Cуботялов М.А., Айзман Р.И., 2000; Владимирова Я.Б., 2004; Clasey J.L.et. al., 2000). Нами встановлено, що фактор конституції має самостійний, значний вплив на формування дихальної системи у здорових міських підлітків. Це випливає з того, що деякі показники зовнішнього дихання мають у дівчаток та хлопчиків з різним соматичним типом достовірні відмінності. Так, односекундний об'єм форсованого видиху у дівчатокдостовірно більший у мезоморфів, ніж у ектоморфів. У хлопчиків-мезоморфів ємність вдиху достовірно більша, ніж у хлопчиків з іншими соматотипами та без врахування соматотипу. Життєва ємність статистично значимо менша у дівчаток ектоморфів, ніж у мезоморфів та екто-мезоморфів. Хоча статистично значимі соматотипологічні відмінності нами виявлено лише для трьох спірометричних параметрів, необхідно відмітити, що більшість інших показників дихальної системи у підлітків-мезоморфів мають тенденцію до більших значень.

При аналізі кореляційних зв'язків показників зовнішнього дихання з антропометричними розмірами тіла підлітків (табл. 1, 2), встановлено, що майже всі показники мають достовірні кореляційні зв'язки з антропометричними параметрами. Зокрема, довжина, маса та площа поверхні тіла з спірометричними параметрами мають переважно сильні та середньої сили кореляції. З парціальних розмірів тіла найбільш виражені зв'язки мають поздовжні, обхватні та поперечні розміри тіла. Звертає на себе увагу майже повна відсутність достовірних кореляційних зв'язків між показниками зовнішнього диханнями і величинами шкірно-жирових складок у дівчаток підліткового віку. Такі показники, як форсована життєва ємність, односекундний об'єм форсованого видиху, життєва ємність, ємність вдиху у підлітків мають найчисельніші сильні достовірні зв'язки з тотальними та парціальними розмірами тіла, зокрема, з висотами антропометричних точок, обхватами шиї, стегон, грудної клітки, діаметрами грудної клітки та таза (r=0,61-0,79), з іншими антропометричними розмірами встановлені достовірні кореляції середньої (r=0,40-0,60) та слабкої сили (r=0,21-0,29). Об'ємні швидкості видиху у 25, 50, 75, 75-85 % від форсованої життєвої ємності, максимальний піковий потік видиху, середній потік видиху 25-75 %, максимальна довільна вентиляція, залишковий об'єм видиху мають статистично значимі достовірні зв'язки середньої та слабкої сили з більшістю антропометричних показників.

При аналізі кореляційних зв'язків спірометричних показників з конституційними особливостями будови тіла підлітків, нами встановлено, що більшість показників слабо корелюють з величинами компонентів соматотипу, тоді як з величиною компонентного складу маси тіла кореляційні зв'язки мають більшу силу.

Таблиця 1.

Кореляційні зв'язки спірографічних параметрів з конституційними

характеристиками у хлопчиків.

FVC

FEVэ

FEFmax

F2575%

FEF75%

MVV

SVC

IC

ERV

W

0,73

0,72

0,39

0,50

0,31

0,50

0,81

0,76

0,45

H

0,77

0,78

0,48

0,62

0,42

0,52

0,84

0,70

0,64

S

0,79

0,79

0,45

0,58

0,37

0,54

0,88

0,79

0,55

Atnd

0,77

0,77

0,50

0,62

0,41

0,53

0,83

0,70

0,61

Atpl

0,75

0,75

0,48

0,60

0,40

0,50

0,82

0,68

0,63

Eppl

0,57

0,56

0,35

0,49

0,31

0,48

0,61

0,51

0,43

Epg

0,36

0,37

0,16

0,17

0,14

0,24

0,36

0,30

0,27

Obpl

0,59

0,57

0,33

0,40

0,25

0,50

0,71

0,72

0,32

Obpr1

0,67

0,64

0,32

0,42

0,27

0,51

0,75

0,72

0,39

Obsh

0,76

0,73

0,50

0,55

0,33

0,62

0,82

0,74

0,50

Obbb

0,66

0,62

0,38

0,44

0,28

0,43

0,76

0,76

0,36

Obgk1

0,71

0,66

0,38

0,42

0,25

0,48

0,80

0,77

0,43

Obgk2

0,69

0,64

0,38

0,40

0,23

0,50

0,77

0,76

0,38

Obgk3

0,68

0,64

0,38

0,41

0,23

0,50

0,77

0,76

0,39

Acr

0,47

0,47

0,30

0,36

0,18

0,35

0,55

0,48

0,38

Spin

0,52

0,54

0,36

0,48

0,33

0,44

0,64

0,61

0,38

Cris

0,55

0,57

0,34

0,46

0,31

0,43

0,65

0,59

0,41

Troch

0,65

0,63

0,41

0,44

0,30

0,43

0,75

0,71

0,39

MM

0,68

0,68

0,31

0,46

0,30

0,48

0,75

0,74

0,38

OM

0,72

0,73

0,43

0,55

0,37

0,52

0,78

0,68

0,53

DM

0,41

0,34

0,28

0,32

0,19

0,26

0,58

0,51

0,36


 
 

Цікаве

Загрузка...