WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування комплексної терапії вугрової хвороби у жінок репродуктивного віку з урахуванням рівня статевих гормонів та стану мікроциркуляції шкіри ( - Реферат

Обгрунтування комплексної терапії вугрової хвороби у жінок репродуктивного віку з урахуванням рівня статевих гормонів та стану мікроциркуляції шкіри ( - Реферат

На нашу думку, дуже важливим є те, що рівень у крові IL-1β зростає паралельно з підвищенням плазмового вмісту TGF-1, оскільки ще однією складовою біологічної дії IL-1β є його стимулювальний вплив на метаболізм сполучної тканини. Отже, поєднана дія IL-1β і TGF-1 може призвести до надмірної генерації сполучної тканини з утворенням грубих і стійких рубців на місці ураження шкіри ВХ.

З метою перевірки даного припущення було проведено дослідження локальних імунологічних та біохімічних змін, у вмісті пустул, які порівнювали із зазначеними параметрами у плазмі крові. Встановлено (табл. 1), що у вмісті пустул концентрації цитокінів були вірогідно більшими, ніж у плазмі крові, а біохімічні показники перевищували такі в крові на порядок і вище. Це свідчить про те, що при ВХ більш виражено локальне запалення, ніж його системні прояви.

Зокрема, високий локальний рівень прозапальних цитокінів свідчить про мобілізацію чинників запальної реакції в пустульозні елементи, що супроводжується підвищенням вмісту TGF-β1, який сприяє фіброзогенезу. Про підсилення процесів альтерації свідчить накопичення малонового діальдегіду, що на тлі відносно незначного підвищення активності супероксиддисмутази вказує на ішемізацію тканини шкіри та опосередковано вказує на порушення мікроциркуляції.

Зрозуміло, що зростання місцевого фібринолізу в даному випадку спрямоване на відновлення прохідності гемомікроциркуляторного русла, а збільшення інтенсивності локального протеолізу має захисну функцію, однак при цьому не можна виключити інтенсифікацію процесів вторинної альтерації клітин шкіри.

Лікування 102 жінок репродуктивного віку, хворих на вугрову хворобу, проводили після комплексного клініко-лабораторного обстежен-ня та оцінки гормональних, біохімічних, імунологічних показників та дослідження стану мікроциркуляції шкіри. При призначенні лікування враховували ступінь тяжкості ВХ. Всі хворі отримали базисне (стандартне) лікування. При легкому ступені тяжкості ВХ застосовували "Зинерит", який два рази на день наносили на уражені ділянки шкіри. При середньому ступені тяжкості ВХ призначали доксицикліну гідрохлорид по 0,1 г два рази на добу всередину протягом 14 днів та місцево застосовували "Зинерит" двічі на день після очищення шкіри. Всі пацієнтки приймали "Аевіт" по 1 драже два рази на день протягом одного місяця. Однак, враховуючи виявлені нами порушення гормонального гомеостазу, було доцільним з'ясувати можливість оптимізації схеми лікування вугрової хвороби за допомогою фітоестрогенів.

Таблиця 1

Характеристика локальних змін вмісту цитокінів, пероксидного окислення ліпідів, фібринолізу та протеолізу у хворих на вугрову хворобу перед початком лікування (Mm)

Показники, що вивчались

Хворі на ВХ, які отримуюють стандартне лікування, n=11

Хворі на ВХ, які отримуюють комплексне лікування, n=15

Плазма

крові

Вміст пустули

до початку лікування

Плазма крові

Вміст пустули до початку лікування

Інтерлейкін-1, пг/мл

79,113,48

407,5042,65

p<0,001

83,494,16

413,9044,80

p<0,001

Фактор некрозу пухлин-α, пг/мл

61,972,87

489,8040,22

p<0,001

58,742,45

500,7052,38

p<0,001

Трансформувальний фактор росту β1, нг/мл

312,6515,32

453,8041,29

p<0,02

322,0712,84

476,3059,80

p<0,02

Малоновий діальдегід, нмоль/мл

0,340,03

4,820,44

p<0,001

0,380,05

4,940,47

p<0,001

Супероксиддисмутаза, од/мл/год

0,960,07

1,620,16

p<0,02

0,920,06

1,610,12

p<0,001

СФА, мкг азофібрину/1мл за 1 год

2,440,12

214,2020,06

p<0,001

2,490,13

218,2013,58

p<0,001

НФА, мкг азофібрину/1мл за 1 год

1,040,06

157,2016,39

p<0,001

0,980,05

160,9013,31

p<0,001

ФФА, мкг азофібрину/1мл за 1 год

1,400,08

56,996,16

p<0,001

1,510,11

57,307,56

p<0,001

Лізис низькомолекулярних білків, мкг азо-альбуміну/1мл за 1 год

3,490,27

99,259,70

p<0,001

3,600,31

101,5011,19

p<0,001

Лізис високомолеку-лярних білків, мкг азоказеїну/1мл за 1 год

4,080,17

163,109,41

p<0,001

3,850,20

173,4020,50

p<0,001

Лізис колагену, мкг аз околу/1мл за 1 год

0,450,04

20,322,95

p<0,001

0,510,06

19,142,03

p<0,001

Примітки: 1. n – число спостережень;

2. p − ступінь вірогідності різниць показників у плазмі крові та у вмісті пустул у відповідній групі.

Для цього обстежені хворі були розподілені на дві групи: основну (n=51) з легким ступенем тяжкості захворювання у 34 жінок і середнім – у 17 пацієнток та групу порівняння (n=51) з легким ступенем тяжкості захворювання у 34 жінок та середнім – у 17 пацієнток. У схему лікування хворих з основної групи було включено, крім стандартної терапії, фітоестрогенний препарат Ів-Кер по 1 капсулі 2 рази на добу протягом трьох місяців. Ів-Кер призначався відповідно до консультативних рекомендацій гінеколога-ендокринолога. Зважаючи на виявлені зміни з боку мікроциркуляторного русла шкіри, в схему лікування частини (n=15) хворих з основної групи (легкий ступінь тяжкості захворювання був у 8, середній – у 7 пацієнток), крім стандартної терапії та фітоестрогенного препарату Ів-Кер (по 1 капсулі 2 рази на добу протягом трьох місяців), було включено препарат "Курантил" у дозі 75 мг 3 рази на добу протягом трьох місяців. Хворі з групи порівняння (n=51) отримували базисне лікування. Усім хворим лікування проводилось впродовж трьох місяців, після якого проводилось контрольне обстеження. Віддалені результати терапії спостерігали через 6 та 12 місяців після лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...