WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз (автореферат) - Реферат

19.Соціально-медичні аспекти легеневих геморагій у хворих із рецидивами туберкульозу легень / І.Т. П`ятночка, Л.А. Грищук, С.І. Корнага, Н.Є. Зятковська // Вісник соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України.– 2004.– № 1.– С. 48-51. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

20. Результати хірургічного лікування хворих на туберкульоз, ускладнений легеневими геморагіями / Л.А. Грищук, І.Т. П'ятночка, В.Д. Рудик, Ю.В. Довбуш // Шпитальна хірургія. – 2004. – № 3. – С. 57 – 59.(Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

21. Грищук Л.А., Дем'яненко В.В., Кліщ І.М. Прогнозуванняймовірності легеневих геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень за допомогою тестової проби ШОЕ у магнітному полі // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 4. – С. 55–57. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

22. Туберкульоз в поєднанні з раком легень / І.Т. П`ятночка, С.І. Корнага, Л.А. Грищук, М.В. Паламар // Інфекційні хвороби. – 1999. – № 1. – С. 51–55. (Автору належить участь в опрацюванні літературних джерел, їх аналізі та написанні роботи).

23. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Паламар М.В. Ураження печінки у хворих на туберкульоз // Інфекційні хвороби. – 2001. – № 2. – С. 74 – 79. (Автору належить збір і аналіз літератури, підготовка до друку).

24. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Паламар М.В. Захворювання легень та остеопороз // Укр. пульмон. журн. – 2002. – № 3. – С. 65 – 67. (Автору належить збір і аналіз літератури, підготовка до друку).

25. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А. Туберкульоз // В кн.: "Проблеми остеопорозу"; За ред. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 374 –378. ( Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

26. Грищук Л.А., П`ятночка І.Т., Корнага С.І. Діагностика і лікування остеопорозу у хворих на туберкульоз легенів // Укр. пульмон. журн. – 2005. – № 3 (додаток). – С. 22–24. (Автору належить участь в обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

27. Деклараційний патент на корисну модель UA 4123 U, А 61 В 10/00, G 01 N 33/48. Cпосіб прогнозування легеневої кровотечі у хворих на туберкульоз легень. Грищук Л.А., П'ятночка І.Т., Корнага С.І., Дем'яненко С.М. (Україна). Заявлено 15.01.2004; Опубл. 17.01.2005; Бюл. № 1. – 4 c. (Автору належить розробка ідеї, набір матеріалу і його аналіз, підготовка документації).

28. Грищук Л.А. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень // Збірник наукових праць XLIV науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2001. – Вип. 6. – С. 24.

29. Грищук Л.А. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з різними формами туберкульозу легень // Матеріали ІІІ з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України. – Укр. пульмон. журн. – 2003 – № 2.– С. 153.

30. Грищук Л.А. Взаємозв'язок легеневих геморагій із станом мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень // Матеріали наукового симпозіуму "Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології". – Тернопіль, 2005. – С. 12.

31. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А. Захворювання печінки у хворих на туберкульоз легень // Матеріали наукової конференції „Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, 1996.– С. 133–134. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

32. Інфільтративний туберкульоз легень за даними обласного протитуберкульозного диспансеру / І.Т. П`ятночка, С.І. Корнага, Л.А. Грищук, Н.С. Майовецька, О.І. Градова, М.Я. Лютий, Ю.В. Довбуш, Н.Б. Місула, В.С. Пелехат //. Матеріали XL підсумкової наукової конференції, присвяченої 40-річному ювілею академії „Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, 1997. – С. 177–179. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

33. Легеневі кровохаркання і кровотечі за даними обласного протитуберкульозного диспансеру / Л.А. Грищук, І.Т. П`ятночка, М.В. Паламар, С.І. Корнага // Матеріали ІІ з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України. – К, 1998. – С. 284. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

34. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А. Дві недуги – проблема одна // Матеріали науково-практичної конференції „Медико-соціальні аспекти боротьби з туберкульозом. Досвід Київської державної адміністрації" – Київ. – 2001. – С. 102. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

35. Грищук Л.А., Корнага С.І. Характер патології гепатобіліарної системи у хворих на туберкульоз // Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2002. – Вип. 7.– С. 31. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

36. Грищук Л.А., Корнага С.І., Пелехат Н.Б. Геморагічні ускладнення у хворих на туберкульоз легень // Тези доповідей VII з'їзду Всеукраїнського лікарського товариства .– Укр. мед. вісті. – 2003. – Т. 5, № 1. – С. 79–80. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

37. Хіміорезистентний туберкульоз за даними обласного протитуберкульозного диспансеру / І.Т. П`ятночка, Л.А. Грищук, С.І. Корнага, О.І. Градова, Н.С. Майовецька, Л.І. Медвідь // Матеріали ІІІ з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України. – Укр. пульмон. журн. – 2003 – № 2.– С. 326. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

38. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Вплив зовнішніх чинників на виникнення геморагічних ускладнень у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я".– Тернопіль,2003. – С. 116–117. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

39. П`ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Супровідні захворювання і ускладнення у хворих на туберкульоз легень // Матеріали XLVІ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, 2003.– С. 93. (Автору належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи).

40. П'ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Причини смерті хворих на туберкульоз легень, ускладнений легеневими геморагіями // Матеріали ХLVІІ підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського „Здобутки клінічної та експериментальної медицини:" – Тернопіль, 2004. – С. 46–47. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

41. Грищук Л.А., Корнага С.І. Психологічні аспекти лікування хворих на туберкульоз із супровідними захворюваннями та ускладненнями // Тези доповідей Х конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Чернівці, 2004. – С. 248–249. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).

42. Hryshchuk L.A. Osteoporosis in patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis // XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Łdź, 22 – 25 września 2004r.: Pneumonol. і Alergol. Pol. 2004. – Vol.72, № 7–8. – P. 258.

43. Вплив зовнішніх чинників на частоту і характер геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень / І.Т. П'ятночка, Л.А. Грищук, С.І. Корнага, В.Д. Рудик // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 70-й річниці заснування кафедри фтизіатрії і пульмонології Київського Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця „Екологічні проблеми у фтизіатрії і пульмонології". – Київ, 2004. – С. 180–183. (Автору належить участь у плануванні досліджень, обстеженні хворих, аналізі та математичній обробці результатів, написанні роботи).


 
 

Цікаве

Загрузка...