WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В (автореферат) - Реферат

Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В (автореферат) - Реферат

Як свідчать отримані дані, у новонароджених від вагітних жінок, які отримували запропоновану нами профілактику (ІІ підгрупа), в одному випадку (2,0%) експрес тест був позитивним, а в І підгрупі у 12 (24,0%) жінок експрес тест на виявлення поверхневого антигену виявився позитивним. Отримані дані свідчать про високу ефективність запропонованої нами профілактики вертикальної трансмісії вірусу гепатиту В.

Отже, запропоновані нами нові підходи до профілактики вертикальної трансмісії віруса гепатита В від матері до дитини, у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В, виявились ефективними.

Таким чином комплекс лікувальних заходів, який включає призначення препаратів з противірусними, спазмолітичними, імуномодулюючими, протизапальними та метаболічними властивостями (кагоцел, енгістол, траумель С, магне В6 вібуркол) має безсумнівні переваги перед традиційним підходом до лікування загрози переривання вагітності, так як його ефективність склала 96%.

Висновки

В дисертаційній роботі досліджено патогенетичне значення запально-інфекційних чинників в ініціюванні передчасних пологів у жінок, які хворіють на ВГВ і обґрунтовані нові підходи до прогнозування та фармакотерапії загрози переривання вагітності, а також вертикальної трансмісії віруса гепатита В від матері до дитини.

 1. У вагітних жінок, які хворіють на вірусний гепатит В, найбільш частими ускладненнями є загроза невиношування (25,0%), анемія (64,0%), несвоєчасний вилив навколоплідних вод (46,0%) і передчасні пологи (22,0%), затримка розвитку плоду (23,1%).

 2. Перебіг вагітності у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В супроводжується помірним зростанням рівня прозапальних цитокінів (13,6%) та маркерів оксидативного та нітрозативного стресів, активацією фосфоліпази А2 (10,6%). Загроза переривання вагітності на фоні ВГВ супроводжується значним підвищенням в крові та цервікальному слизу рівня ІЛ-6 (в 4,5 рази), ІЛ-1-β (в 2,2 рази), ФНП-α (в 3,1 рази), рівня дієнових кон'югатів (в 2 рази), білкових карбонільних груп (в 1,8 рази), нітротирозину (в 2,9 рази), зниженням концентрації аргініну (в 1,5 рази), різкою активацією фосфоліпази (на 79%) та підвищенням утворення лізофосфатидилхоліну (на 89%).

 3. Проведений нами кореляційний аналіз показав наявність тісних зв'язків між рівнем маркерів запалення та терміном пологів, причому ці зв'язки мають зворотній характер, тобто чим більший вміст цитокінів в сироватці крові чи концентрація ІЛ-6 або феритину в цервікальній рідині тим раніше наступали пологи. Cила зв'язку між терміном пологів та рівнем досліджуваних маркерів запалення тим більша, чим меншим є розрив часу між терміном обстеження жінок та майбутніми передчасними пологами. Cлід зазначити тісний зв'язок строку передчасних пологів з вмістом ІЛ-6 в цервікальному секреті. У всіх вагітних з ВГВ коефіцієнти кореляції між концентрацією ІЛ-6 в цервікальному секреті та строком пологів виявились вищими, ніж коефіцієнти кореляції щодо вмісту цього цитокіну в сироватці крові. Кореляції між вмістом феритину в цервікальному секреті та строком пологів за силою наближались до таких щодо рівня цитокінів в сироватці крові.

 4. Комплексне застосування сучасних методів інструментальної діагностики у вагітних жінок, які хворіють на вірусний гепатит В разом з імунологічним моніторингом (ФНП-α, ІЛ-1-β, ІЛ-6) – є високоефективним та інформативним у прогнозуванні внутрішньоутробного стану плоду.

 5. Застосування імунохроматографічних тестів з метою діагностики поверхневого антигену (HBsAg), результати яких можна вважати точними та достовірними при виявленні маркерів вірусного гепатиту В у новонароджених дозволить почати лікування новонародженого в найкоротший термін – ще до виявлення клінічних ознак вірусного гепатиту В. Виявлено, що при традиційних методах лікування інфікування новонароджених вірусом гепатиту В виникає в 24% випадків. Запропонований комплекс профілактики вертикальної трансмісії вірусу гепатита В дозволив знизити частоту інфікування до 2% випадків.

 6. Науково обґрунтовано застосування індуктора інтерферону ("Кагоцел"), та комплексу антигомотоксичних препаратів і антигіпоксичного комплексу ("Актовегін", "Магне В-6", "Кагоцел", "Енгістол", "Траумель С", "Вібуркол", "Гепар композітум", "Плацента композітум", та "Бетадін") з метою корекції передчасного переривання вагітності на фоні вірусного гепатита В. Цей комплекс зменшує пероксидацію ліпідів, підвищує стабільність клітинних мембран. Зазначені заходи покращують стан системи мати-плацента-плід (внутрішньоутробна гіпоксія на 19,61%, синдром затримки розвитку плода на 17,4%, рівень перинатальної захворюваності на 14,6%, кількість асфіксій новонароджених на 11,2%), перебіг вагітності.

Практичні рекомендації

 1. Жінки, які хворіють на вірусний гепатит В потребують пильного спостереження під час вагітності та виділення в групу ризику по розвитку акушерських та перинатальних ускладнень.

 2. В практику роботи родопомічних закладів доцільно впровадити планове обстеження даного контингенту вагітних з використанням експрес тестів.

 3. В практику роботи родопомічних закладів доцільно впровадити планове обстеження новонароджених від матерів, які хворіють на вірусний гепатит В, за допомогою імунохроматографічних експрес тестів з метою ранньої діагностики вірусного гепатиту В.

 4. В практику роботи родопомічних закладів для застосування, з метою лікування загрози переривання вагітності та профілактики вертикальної трансмісії у вагітних з вірусним гепатитом В доцільно призначати на першому етапі (лікування загрози переривання вагітності) препарати "Кагоцел", "Енгістол", "Траумель С", "Вібуркол", та "Магне В-6", а на другому етапі (профілактики вертикальної трансмісії) препарати "Гепар композітум", "Плацента композітум", та "Актовегін".

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Камінський В.В., Гончар К.В., Кравець А.О., Маслій Ю.В. Порівняльна характеристика методів лікування передчасних пологів у жінок, які хворіють та перехворіли на вірусний гепатит В // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 1. – С. 98-100 (дисертант провів огляд літературних джерел, статистичну обробку матеріалу, підготував статтю до друку).

 2. Камінський В.В., Гончар К.В., Кравець А.О. Опыт применения препарата Магне В6 при беременности отягощенной вирусным гепатитом // Репродуктивное здоровье женщины. – 2004. – № 3 (19). – С. 61-62 (дисертант провів огляд літературних джерел, статистичну обробку матеріалу, підготував статтю до друку).

 3. Камінський В.В., Гончар К.В. Профілактика вертикальної трансмісії віруса гепатиту В у вагітних, які хворіють на вірусний гепатит В // Репродуктивное здоровье женщины. – 2006. – № 4 (29). – С. 164-166 (дисертант виконав забір матеріалу, аналіз, статистичну обробку, підготував статтю до друку).

 4. Гончар К.В. Комплексне лікування загрози переривання вагітності у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В // Здоровье женщины. – 2006. – № 4 (28). – С. 50-54 (самостійна).

 5. Камінський В.В., Кравець А.О., Гончар К.В. Сучасний підхід у лікуванні загрози переривання вагітності у жінок, які хворіють або перехворіли на вірусний гепатит В // Здоровье женщины. – 2006. – № 4 (29). – С. 44-49 (дисертант виконав забір матеріалу, аналіз отриманих результатів дослідження, статистичну обробку, підготував статтю до друку).

АНОТАЦІЯ

Гончар К.В. Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство і гінекологія. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, 2007.

Дисертація присвячена питанням комплексного прогнозування невиношування вагітності на фоні вірусного гепатиту В. Встановлено високу частоту трансмісії вірусу гепатиту В від матері до новонародженого. У роботі вперше визначено рівень маркерів запалення у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В, встановлено кореляційний зв'язок між рівнем запальних медіаторів та станом новонародженого.


 
 

Цікаве

Загрузка...