WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В (автореферат) - Реферат

Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В (автореферат) - Реферат

Як зазначалось раніше нами призначалось лікування призначалось у два етапи: перший (лікування загрози переривання вагітності) тривав 12 днів, а другий (профілактика вертикальної трансмісії вірусу гепатита В) - 20 днів.

Ефективність запропонованого нами підходу до лікування загрози переривання вагітності на фоні ВГВ, який включає призначення кагоцелу, траумеля С, енгістолу, магне В6 та вібурколу була порівняна з ефективністю традиційного лікування, яке включало призначення токолітиків, спазмолітиків, антиагрегантів та вітамінних препаратів. Лікування вірусного гепатиту у обох групах проводилось однакове, згідно клінічних протоколів.

У вагітних, яким застосовували традиційне лікування, спостерігалась поступова нормалізація тонусу матки, що стало помітним на початку другого тижня лікування. В той же час у вагітних основної групи клінічні прояви загрози переривання вагітності зникали вже через декілька діб з початку лікування.

При застосуванні розроблених нами лікувально-профілактичних заходів відбулися зміни показників кольпоцитограм, які наблизили їх до показників, які спостерігаються під час фізіологічного перебігу вагітності.

Як показали проведені нами дослідження, до початку лікування жінки І таII підгрупи мали приблизно однакові за величиною концентрації прозапальних цитокінів, дієнових кон'югатів, карбонільних груп білків, нітротирозину та аргініну в сироватці крові. Всі ці показники за величиною суттєво перевищували такі в контрольній групі: рівень ІЛ-6 в 3,5 рази, ФНП-α – в 2,4 рази, ІЛ-1 β –в 1,9 рази, білкових карбонільних груп – в 1,6 рази, нітротирозину – в 3 рази,а рівень аргініну навпаки зменшувався в порівнянні з контролем в 1,6 рази.

Застосування традиційного комплексу лікувальних заходів забезпечило позитивну динаміку зазначених вище показників активності запального процесу в сироватці крові у вагітних з загрозою переривання вагітності. Зокрема протягом терміну лікування рівень ІЛ-6 в сироватці крові зменшився на 17%, ФНП-α – на 15%, ІЛ- β – на 17%, білкових карбонільних груп – на 14%, нітротирозину – на 26%. Рівень аргініну в сироватці крові, у порівнянні з його концентрацією до початку лікування, у цих жінок збільшився на 12,4%. Однак слід відмітити, що традиційне лікування не забезпечувало повної нормалізації порушених процесів і всі вищезазначені показники залишались вірогідно вищими, ніж в контрольній групі (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка вмісту прозапальних цитокінів, дієнових кон'югатів, нітротирозину та аргініну в сироватці крові жінок досліджуваних груп

Показники

І підгрупа

n=50

ІІ підгрупа

n=50

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

Інтерлейкін-6, нг/л

10,4+0,32

8,68+0,48

10,1+0,28

4,63+0,42

Фактор некрозу пухлини-альфа, нг/л

2087,8

176+8,8

202+5,3

94,3+8,7

Інтерлейкін-1 – бета, нг/л

32,9+1,1

27,2+1,1

32,41,2

16,3+1,3

Дієнові кон'югати, од.оп. щільності/мл

1,81+0,04

1,560,06

1,790,05

1,140,04

Нітротирозин. мкг/л

35,1+1,32

26,0+1,13

36,61,09

17,50,99

Аргінін, мкмоль/л

46,8+1,27

52,6+1,21

46,8+1,30

60,7+1,33

Пропонований нами терапевтичний комплекс виявився більш ефективним, ніж традиційний набір засобів лікування загрози переривання вагітності. Вміст ІЛ-6 в сироватці крові протягом терміну лікування падав на 54%, ФНП-α – на 53,3%, ІЛ-1-β- на 49,7%, нітротирозину – на 52%, рівень аргініну в сироватці крові за час лікування збільшився на 29,7%.

Після проведеного лікування у вагітних з загрозою переривання вагітності відбулась повна нормалізація рівня загальних фосфоліпідів та активності фосфоліпази. При цьому рівень лізофосфатидилхоліну зменшився на 35,6%, сфінгомієліну – на 5,2%. Концентрація фосфатидилхоліну зросла на 13%, а фосфатидилетаноламіну – на 14,5%.

Ефективність лікування загрози переривання вагітності нами оцінювалось не лише під час вагітності, а і по кінцевому її результату, тобто за перебігом пологів та станом здоров'я новонароджених.

Оцінюючи ефективність лікування жінок з загрозою переривання вагітності, встановлено, що запропоноване нами лікування дозволяє пролонгувати вагітність в середньому на 3 тижні і скоротити до 12,5% кількість жінок, які народили раніше 36 тижнів вагітності, в порівнянні з 48,8% при традиційному лікуванні.

Переваги пропонованого нами лікування знайшли також відображення і в рівнях маркерів запалення в амніотичній рідини. У порівнянні з традиційним лікуванням в амніотичній рідині породіль, що лікувались під час вагітності за запропонованими нами підходами, рівень ІЛ-6 був меншим в 1,7 рази, та ІЛ-1β – в 1,96 рази, ФНП-α – в 1,46 рази, нітритів та нітратів – в 1,5 рази. Однак, за абсолютними значеннями вказані вище показники залишались все ж таки вищими, ніж в амніотичній рідині жінок контрольної групи.

В амніотичній рідині породіль, які під час вагітності лікувались запропонованим нами терапевтичним комплексом, виявлялись більш сприятливі співвідношення між фосфоліпідними фракціями і більш низькі величини поверхневого натягу. Зокрема поверхневий натяг амніотичної рідини жінок, що отримували пропонований нами комплекс лікарських засобів, виявився на 14% меншим, ніж у жінок, що отримували традиційне лікування і за абсолютною величиною достовірно не відрізнявся від поверхневого натягу амніотичної рідини жінок контрольної групи. В цій групі реєструвався більш високий вміст загальних фосфоліпідів (на 11,0%), фосфатидилхоліну (на 11,0%), більш низькі рівні сфінгомієліну (на 17,0%) та особливо лізофосфатидилхоліну (на 39,0%). Значно нижчим виявилось також співвідношення фосфатидилхолін/лізофосфатидилхолін (в 1,7 рази).

Важливо відмітити, що в групі породіль, які отримували під час вагітності пропонований нами комплекс, практично повністю нормалізувалось співвідношення між фосфатидилхоліном і сфінгомієліном. Однак повної нормалізації складу амніотичної рідини (до значень у жінок контрольної групи) вдалось добитись не по всім показникам.

Ефективність пропонованого нами підходу до лікування загрози переривання вагітності і його переваги над традиційним лікування, нами також були доведені кращим станом здоров'я новонародженого.

Як свідчать отримані дані в групі породіль, що під час вагітності лікувались запропонованим нами комплексом, стан новонароджених за шкалою Апгар був значно кращим, ніж у новонароджених, матері яких лікувались традиційними методами.

В групі породіль, які під час вагітності лікувались традиційними методами, більш як у третини їх новонароджених реєструвався синдром дихальних розладів,а в групі породіль, які лікувались пропонованим нами методом, дихальні розлади реєструвались лише у 12,5% новонароджених. В останній групі діти народжувались також з кращими антропометричними показниками.

Дослідження компонентів пуповинної крові новонароджених також підтвердили переваги пропонованого нами підходу до лікування загрози переривання вагітності. Діти з цієї групи жінок народжувались з більш низькими (на 55,0%) рівнями нітротирозину в плазмі пуповинної крові, ніж діти з групи породіль, які лікувались традиційними методами і за цим показником практично не відрізнялись від дітей, народжених матерями контрольної групи.

Для визначення поверхневого антигену у новонароджених, з метою діагностики вертикальної трансмісії віруса гепатита В, ми користувались імунохроматографічними експрес тестами.


 
 

Цікаве

Загрузка...