WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В (автореферат) - Реферат

Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В (автореферат) - Реферат

При вивчені соціального та спеціального гінекологічного анамнезу виявлені певні відмінності між основною та контрольною групою дослідження щодо стилю життя, та активності статевого життя (кількості статевих партнерів у анамнезі). Перевага у групах спостереження неорганізованої частини населення може вказувати на значущість впливу стилю життя на ймовірність інфікування вірусом гепатиту В.

Як показують наведені дані вагітні які хворіють на вірусний гепатит В в більшості випадків мали від трьох до п'яти статевих партнерів (30 вагітних, що склало 30,0%) та більше п'яти (40 (40,0%) вагітних) у порівнянні з контрольною групою (8 вагітних, що склало 33,3% та 6 (25,0%) вагітних відповідно).

Як свідчать отримані результати вивчення репродуктивного анамнезу у контрольній групі більшість жінок (91,0%) були першовагітними і тільки в 9,0% в анамнезі мали місце артифіційні і мимовільні ранні аборти. Цілком іншу картину можна було спостерігати в основній групі. Так, число першовагітних склало 30 (30,0%). Звертає на себе увагу високий рівень артифіційних абортів – 58 (58,0%) вагітних; репродуктивних втрат в анамнезі – 36 (36,0%) вагітних і мимовільних ранніх абортів – 26 (26,0%) вагітних відповідно.

Аналізуючи причини, що могли привести до інфікування на вірусний гепатит В, виявлено, що у 10 (10,0%) вагітних достовірно встановлена наявність медичних інвазивних маніпуляцій та втручань у проміжку часу до появи симптоматики захворювання, який відповідає інкубаційному періоду вірусного гепатиту В,8 (8,0%) вагітних жінок, які захворіли на вірусний гепатит В, виявилися медичними працівниками, 18 (18,0%) жінок констатували статевий шлях інфікування, оскільки у даної частки опитаних жінок на час захворювання у статевого партнера також виявлено вірусний гепатит В, 26 (26,0%) вагітних жінок пов'язували захворювання з ін'єкційним вживанням наркотичних препаратів, 4 (4,0%) жінок пов'язують інфікування на вірусний гепатит В із контактуванням з хворим на дане захворювання у побуті.

Дещо більший відсоток випадків з неуточненими причинами інфікування –34 вагітних (34,0%), у порівнянні із даними літератури, можна пояснити переходом із можливим, але недоведеним статевим шляхом інфікування, взявши до уваги висвітлені раніше дані, які свідчать, що значна частка жінок, які хворіли на вірусний гепатит В, мали від трьох до п'яти та більше п'яти статевих партнерів, при чому складно достовірно виявити дійсний шлях інфікування.

У всіх обстежених жінок спостерігалась жовтянична форма захворювання. Перебіг захворювання на вірусний гепатит В у обстежених вагітних був наступний: легка форма захворювання спостерігалась у 72 (72,0%) вагітних; середня ступінь важкості мала місце у 28 (28,0%) вагітних жінок. Важка форма перебігу вірусного гепатиту В у обстежених жінок не спостерігалась.

Враховуючи роль інфекційного компоненту в патогенезі переривання вагітності, нами у жінок з вірусним гепатитом було вивчено можливі чинники, які до цього призводять.

Так, виявлено невелике, але вірогідне зростання рівня ІЛ-6, ІЛ-1-β, тенденція до зростання концентрації в сироватці крові ФНП-α. В цервікальному слизу рівень інтерлейкіну-6 вірогідно збільшувався в 1,4 рази, а феритину – в 1,3 рази.

Виявилось, що зі збільшенням терміну вагітності відбувається також поступове зростання процесів пероксидації ліпідів та білків, що проявляється зокрема невеликим підвищенням рівня дієнових кон'югатів та карбонільних груп білків в сироватці крові вагітних. Так, у порівнянні з вагітними обстежених в строки 27-36 тижнів у жінок в термін вагітності 37-39 тижнів вміст дієнових кон'югатів та карбонільних груп білків зростає на 21 та 11%, відповідно. По мірі збільшення терміну вагітності очевидно зростає також продукція оксиду азоту, про що свідчить зростання на 30% вмісту нітротирозину – продукту нітрування білків метаболітом оксиду азоту пероксинітритом, та падіння (на 17,0%) концентрації в сироватці крові аргініну, який є джерелом оксиду азоту і субстратом синтетази оксиду азоту.

Наведені дані свідчать про існування прямого зв'язку між терміном вагітності і рівнем протизапальних цитокінів та продуктів пероксидації ліпідів та білків.

Враховуючи те, що однією з основних причин переривання вагітності у пізні строки є наявність вірусного гепатиту В, ми вирішили в першу чергу дослідити рівень прозапальних цитокінів в сироватці крові та вміст ІЛ-6 і феритину в цервікальному слизу у вагітних із загрозою переривання вагітності в залежності від терміну пологів.

В порівнянні з контрольною групою спостерігалось зростання всіх показників відповідно до зменшення терміну пологів. Так, рівень ІЛ-6 в сироватці крові жінок, які хворіють на вірусний гепатит В, з загрозою переривання вагітності, які народили після 37 тижнів, виявився вдвічі більшим, ніж у жінок контрольної групи, які обстежувались приблизно на тому-ж строку вагітності. Концентрація ІЛ-1-бета у цих жінок була більшою на 35%, а ФНП-α – на 60%. Вміст ІЛ-6 та феритину в цервікальному секреті перевищував такий в контрольній групі на 49 та 51%, відповідно.

Ще більш виражені зміни реєструвались у жінок, які народили між 34 та37 тижнями вагітності. Рівень ІЛ-6 в сироватці крові перевищував такий в контрольній групі в 3,1 рази, ІЛ-1-бета – в 1,7 рази, ФНП-α – в 2,2 рази.В цервікальному секреті рівень ІЛ-6 виявився більшим в 2,3 рази, а феритину – вдвічі.

Однак найбільші значення досліджуваних маркерів запалення виявлялись в групі жінок які народили раніше 34 тижня, тобто у пацієнток у яких розрив між терміном обстеження та терміном пологів був мінімальним (1-2 тижні). Вміст ІЛ-6 в сироватці крові цих жінок перевищував такий в групі практично здорових вагітних в 4,5 рази, ІЛ-1-бета – в 2,2 рази, ФНП-α – в 3,1 рази. В цервікальному секреті рівень ІЛ-6 виявився більшим в 3,5 рази, а феритину – в 3,0 рази, ніж в контрольній групі жінок.

Проведений нами кореляційний аналіз показав наявність тісних зв'язків між рівнем маркерів запалення та терміном пологів, причому ці зв'язки мають зворотній характер, тобто чим більший вміст цитокінів в сироватці крові чи концентрація ІЛ-6 або феритину в цервікальній рідині тим раніше наступали пологи. Цікаво відмітити і той факт, що сила зв'язку між терміном пологів та рівнем досліджуваних маркерів запалення тим більша, чим меншим є розрив часу між терміном обстеження жінок та майбутніми передчасними пологами. Особливо слід зазначити тісний зв'язок строку передчасних пологів з вмістом ІЛ-6 в цервікальному секреті. У всіх вагітних з ВГВ коефіцієнти кореляції між концентрацією ІЛ-6 в цервікальному секреті та строком пологів виявились вищими, ніж коефіцієнти кореляції щодо вмісту цього цитокіну в сироватці крові. Кореляції між вмістом феритину в цервікальному секреті та строком пологів за силою наближались до таких щодо рівня цитокінів в сироватці крові.

Разом ці дані свідчать, що за допомогою досліджених нами маркерів запалення можна зі значною вірогідністю передбачати можливість передчасних пологів, причому точність передбачення найбільша при розриві між терміном обстеження і терміном передчасних пологів в межах 1-2 тижнів.

Проведений кореляційний аналіз виявив наявність досить тісних зв'язків між зазначеними показниками та терміном пологів. Встановлено, що чим вищим є рівень дієнових кон'югатів, карбонільних груп білків, нітротирозину і чим нижчим є рівень аргініну тим в більш ранні строки відбуваються передчасні пологи. При цьому сила зв'язку між цими показниками та терміном пологів наростає по мірі зменшення розриву в часі між терміном обстеження жінок з загрозою переривання вагітності і терміном пологів. Серед вивчених показників найтісніше зі строком пологів корелює рівень нітротирозину, дещо меншим за величиною є зв'язок строку пологів з рівнем дієнових кон'югатів, карбонільних груп білків і найменшим з вмістом аргініну. В цілому кореляційний зв'язок між строком передчасних пологів та вищезазначеними показниками був меншим, ніж такий щодо рівня запальних цитокінів (особливо щодо вмісту ІЛ-6 в цервікальному секреті).


 
 

Цікаве

Загрузка...