WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія (автореферат) - Реферат

Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія (автореферат) - Реферат

 1. Господарський І.Я. Зв'язок кріопатії з предикторами формування цирозу і первинного раку печінки у хворих на хронічний гепатит С // Одеський мед. журн. – 2005. – № 4. – С. 30-32.

 2. Господарський І.Я. Холодова кропив'янка: зв'язок з кріоглобулінемією і вірусами гепатитів // Одеський мед. журн. – 2005. – № 3. – С. 51-53.

 3. Господарський І.Я. Ефективність урсодезоксихолевої кислоти при хронічному гепатиті с з супутньою кріопатією // Практ. медицина. – 2005. – № 1. – С. 37-40.

 4. Господарський І.Я. Вплив урсосану на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит с з супутньою кріопатією // Практ. медицина. – 2005. – № 2. – С. 3-6.

 5. Господарський І.Я. Спосіб діагностики типу кріоглобулінемії // Клін. біох. – 2004. – Т. 6, № 4. – С. 81-83.

 6. Господарський І.Я. Гематологічні прояви кріоглобулінемій різних типів у хворих на хронічний гепатит С // Клін. біох. – 2005. – Т. 7, № 2. – С. 18-20.

 7. Господарський І.Я. Алгоритм індивідуалізованого підбору індукторів ендогенного інтерферону у хворих на хронічні вірусні гепатити // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 4. – С. 31-34.

 8. Господарський І.Я. Лікування кріопатії у хворих на хронічний гепатит С // Інф. хвороби. – 2005. – № 1. – С. 20-22.

 9. Господарський І.Я. Особливості перебігу хронічного гепатиту с при різних типах супутньої кріоглобулінемії // Інфекційні хвороби. – 2005. – № 4. – С. 38-41.

Господарський І.Я. Кріопатії та імунний статус при хронічних гепатитах В і С // Вісн. наук. досліджень. – 2004. – № 4. – С. 46-47.

Господарський І.Я. Роль віку, статі і гормонального балансу в патогенезі кріоглобулінемії у пацієнтів з хронічним гепатитом С // Вісн. наук. досліджень. – 2005. – № 1. – С. 111-112.

Господарський І.Я. Ефективність етіотропної терапії хронічного гепатиту у хворих з супровідною кріоглобулінемією // Вісн. наук. досліджень. – 2005. – № 3. – С. 29-31.

 1. Господарський І.Я., Масик О.М. Стан кісткової тканини у хворих на хронічний гепатит с при різних типах супутньої кріоглобулінемії // Вісн. наук. досліджень. – 2006. – № 1. – С. 7-9. (Здобувачем проведений відбір і обстеження хворих, аналіз результатів клінічного і лабораторного обстеження, написана стаття, зроблені висновки).

Андрейчин М.А., Господарський І.Я. Застосування індукторів інтерфероноутворення у хворих на гострі гепатити В і С // Журн. АМН України. – 2002. – Т. 8, № 1. – С. 191-196. (Здобувачем проведений відбір і обстеження хворих, аналіз результатів клінічного і лабораторного обстеження, написана частина статті).

 1. Андрейчин М.А., Господарський І.Я. Цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит с зі супутньою кріопатією // Журн. АМН України. – 2005. – Т. 11, № 2. – С. 402-408. (Здобувачем проведений відбір і обстеження хворих, аналіз результатів клінічного і лабораторного обстеження, написана частина статті).

 2. Дрижак В.І., Господарський І.Я. Кріоглобулінемія у хворих з цирозом і первинним раком печінки // Шпит. хірургія. – 2005. – № 2. – С. 47-49. (Здобувачем проведене обстеження хворих, аналіз результатів клінічного і лабораторного обстеження, написана частина статті, зроблені висновки).

 3. Господарський І.Я., Чоп'як В.В., Господарська Х.О. Роль вірусів гепатитів в, с і герпес-вірусів у патогенезі кріоглобулінемії // Імунологія та алергологія. – 2005. – № 1. – С. 18-20. (Здобувачем проведене обстеження хворих, аналіз результатів клінічного і лабораторного обстеження, написана частина статті, зроблені висновки).

 4. Господарський І.Я. Вплив кріоглобулінемії на автоімунні ускладнення етіотропної терапії хронічного гепатиту С // Імунологія та алергологія. – 2005. – № 2. – С. 28-30.

 5. Господарський І.Я. Лікування хворих з кріоглобулінемією третього типу і хронічним гепатитом С // Імунологія та алергологія. – 2005. – № 4. – С. 28-32.

 6. Господарський І.Я. Ефективність застосування імунофану у хворих на хронічний гепатит с з супутньою кріоглобулінемією // Інфекційні хвороби. – 2006. – № 1. – С. 21-25.

 7. Господарський І.Я. Клінічні прояви кріоглобулінемій різних типів у хворих на хронічний гепатит С // Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т. 4, № 3. – С. 45-48.

 8. Господарський І.Я. Етіотропна терапія хронічного гепатиту с у хворих з кріоглобулінемією третього типу // Буковинський медичний вісник. – 2005. – № 4. – С. 16-19.

 9. Господарський І.Я., Господарська Х.О. Можливості етіологічного розшифрування ідіопатичної змішаної кріоглобулінемії // Імунологія та алергологія. – 2006. – № 2. – С. 16-18. (Здобувачем проведений відбір і обстеження хворих, аналіз результатів клінічного і лабораторного обстеження, написана частина стаття, зроблені висновки).

 10. Господарський І.Я., Господарська Х.О. Ідіопатична змішана кріоглобулінемія: реальність чи недосконалість методів обстеження? // Астма і алергія. – 2006. – № 1. – С. 31-34. (Здобувачем проведений відбір і обстеження хворих, аналіз результатів клінічного і лабораторного обстеження, написана частина стаття, зроблені висновки).

 11. Andrejczyn M., Wasylieva N., Gospodarski I. Wybrane aspekty epidemiologii zakazen HCV na Ukrainie // Przegl. Epidemiol. – 2005. – V. 59. – P. 499-501.

 12. Андрейчин М.А., Господарський І.Я. Проблема гепатиту G // Інфекційні хвороби. – 1998. – № 3. – С. 5-10.

 13. Господарський І.Я., Господарська Х.О. Кріоглобулінемія в нормі і при вірусних інфекціях // Фізіологічний журнал. – 2006. – Т. 52, № 2. – С. 110-111.

 14. Андрейчин М.А., Дрижак В.І., Господарський І.Я. Первинний рак печінки: епідеміологія, патогенез, профілактика // Інфекційні хвороби. – 2003. – № 4. – С. 67-71.

 15. Господарський І.Я. Блокатори гістамінових рецепторів у гепатології – за і проти // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 2. – С. 89-94.

 16. Господарський І.Я. Нові горизонти у діагностиці та лікуванні хвороб печінки // Інфекційні хвороби. – 1999. – № 2. – С. 62-64.

АНОТАЦІЯ

Господарський І.Я. "Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.08 – імунологія та алергологія. – Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2007 р.

Дисертація присвячена проблемі вивчення етіології різних типів кріоглобулінемії, факторів, що сприяють їх формуванню, імунопатогенезу, клінічних проявів, чутливості до етіотропної та імунотропної терапії у хворих на гострі та хронічні вірусні гепатити. Робота базується на аналізах результатів обстеження та лікування 105 хворих на гострі гепатити В, С і В+С, 297 – на хронічні гепатити В, С і В+С, 51 – на вірус-асоційований цироз печінки, а також 20 хворих на первинний і метастатичний рак печінки.

У роботі використано традиційні методи клінічного обстеження та епідеміологічного аналізу хворих на гепатити В і С із супутньою кріоглобулінемією. Біохімічні, імунологічні та серологічні дослідження виконували, опираючись на обов'язкові діагностичні стандарти. Для дослідження віремії по збудниках гепатитів і герпесів використовували метод полімеразної ланцюгової реакції. Вміст цитокінів і гормонів визначали імуноферментними тестами. Результати піддавали статистичному аналізу при рівні вірогідності Р < 0,05.

На підставі комплексного аналізу клініко-лабораторних та інструментальних досліджень встановлено вплив кріопатій різних типів на можливість виявлення вірусу в організмі, характер перебігу вірусного гепатиту, ураження печінки і спектр позапечінкових проявів, ефективність противірусної терапії і ризик розвитку побічних ефектів на противірусні засоби. Вивчено вплив змішаної кріоглобулінемії на персистенцію вірусу, формування особливостей імунної відповіді і цитокінового балансу, які створюють сприятливі умови для персистенції вірусу в організмі та неефективності етіотропної терапії. Доведено, що у хворих на хронічний гепатит С диференційоване визначення типу кріоглобулінів у сироватці крові ефективне з метою прогнозування перебігу гепатиту, можливого формування спектру позапечінкових проявів, розвитку ускладнень і визначення чутливості до етіотропної та імунотропної терапії.

Встановлено, що виявлення кріоглобулінів 3-го типу у хворих на хронічний гепатит С є раннім, об'єктивним і дешевим скринінговим маркером схильності до формування автоімунних процесів, у тому числі внаслідок інтерферонотерапії, а також розвитку HCV-асоційованої гепатоцелюлярної карциноми. У той же час, виявлення кріоглобулінів 2-го типу у таких хворих асоціюється з швидким розвитком HCV-асоційованого цирозу печінки.

На підставі отриманих даних обґрунтовано нове розв'язання проблеми підвищення ефективності імунотерапії за рахунок диференційованого лікування хворих з різними типами кріоглобулінемії. Встановлено, що використання дипіридамолу сприяло зменшенню проявів кріоглобулінемії 3-го типу і нормалізації біохімічних показників функції печінки у хворих на хронічний гепатит С, підсилювало противірусний ефект терапії рекомбінантним альфа-інтерфероном. Застосування препарату урсодезоксихолевої кислоти більш ефективне у хворих на хронічний гепатит С з кріоглобулінемією 2-го типу, порівняно з кріоглобулінемією 3-го типу. Таке лікування сприяло як нормалізації функції печінки та продукції цитокінів, так і усуненню проявів кріопатії.


 
 

Цікаве

Загрузка...