WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія (автореферат) - Реферат

Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія (автореферат) - Реферат

188 хворих на ХГС і 121 – на ХГВ були обстежені на наявність у сироватці крові термолабільних білків. У 139 (73,9 %) пацієнтів з ХГС і 27 – з ХГВ (22,3 %) були виявлені КГ. Загалом, у хворих на ХГС відзначалися значно вищі концентрації КГ – (0,0960,012) ум.од., ніж при ХГВ – (0,0220,005 ум.од., p<0,01). У хворих на ХГС найчастіше виявляли кріоглобулінемію ІІІ ступеня (62,6 %), у той час як при ХГВ її не було в жодного хворого (табл. 2).

Таблиця 2

Частота різних ступенів кріоглобулінемії у хворих на вірусні гепатити

Ступінь

ХГВ (n=27)

ХГС (n=27)

Хворих

%

Хворих

%

І

15

55,6

14

10,1

ІІ

12

44,4

38

27,3

ІІІ

0

0

87

62,6

Разом

27

100

139

100

Усіх 27 пацієнтів з кріоглобулінемією і ХГВ, а також 32 пацієнтів з кріоглобулінемією і ХГС (останні були відібрані з-поміж 139 за випадковим принципом) обстежили на маркери активної інфекції, зумовленої вірусами герпесів. При проведенні кореляційного аналізу не було встановлено жодного зв'язку між ступенем кріоглобулінемії та активацією вірусів звичайного герпесу 1-го і 2-го типів.

Дослідження показників реплікації цитомегаловірусу виявило значно більшу кількість пацієнтів з маркерами активації цього вірусу серед хворих на ХГВ, порівняно з ХГС. Співвідношення ймовірностей склало від 4 до 6. При кореляційному аналізі рівня КГ і наявності маркерів активної цитомегаловірусної інфекції встановлений зв'язок лише у хворих на ХГВ (r=0,68). Для аналогічних показників у хворих на ХГС тісного зв'язку цих показників не підтверджено (r=0,21).

Обстежуючи пацієнтів з кріоглобулінемією на антитіла до вірусу Епштейна-Барр, виявили аналогічну закономірність – значне переважання хворих на ХГВ (37,0 % проти 3,1 % при ХГС).

Доведено існування тісного зв'язку формування змішаної кріоглобулінемії з персистенцією в організмі хворого лімфотропних вірусів, передусім – гепатиту С, Епштейна-Барр і цитомегаловірусу. У той же час, встановлено, що збудник гепатиту В мав слабкий і лише опосередкований зв'язок з формуванням термолабільних білків. Він, очевидно, полягає в активації реплікації персистуючих в організмі лімфотропних збудників на тлі імуносупресії, зумовленої вірусом гепатиту В. У випадку ХГВ відмічено сильний зв'язок між зниженням вмісту CD3+ i CD4+ лімфоцитів з одного боку, а з іншого – рівнем КГ і виявленням маркерів цитомегаловірусної і Епштейн-Барр-вірусної інфекцій (r = 0,89 і 0,74 відповідно).

Отримані дані спростовують доволі розповсюджену думку про те, що не тільки лімфотропні, але і гепатотропні віруси можуть індукувати формування змішаної кріоглобулінемії.

При обстеженні 34 пацієнтів з кріоглобулінемією не були знайдені маркери названих вище інфекцій у сироватці крові, у зв'язку з чим була верифікована ідіопатична змішана кріоглобулінемія (ІЗК). Проте у 18 з них при аналізі кріопреципітату за запропонованим нами методом були виявлені серологічні маркери активації вірусів з родини герпесів (переважно – Епштейна-Барр і цитомегаловірусу).

Антитіла до вірусу гепатиту С виявлено майже у половини таких хворих (44,1 %), а його реплікативну активність – у кожного четвертого обстежуваного. При цьому маркери HBV знаходили лише у 3 % обстежуваних. Таким чином, сумарно маркери вірусних інфекцій виявлені у 23 хворих. Це складає 67,6 % від усіх обстежених пацієнтів з попереднім діагнозом ІЗК (табл. 3). Найчастіше – у половини обстежених – виявляли вірус гепатиту С.

Таблиця 3

Частота виявлення серологічних і ампліфікаційних маркерів реактивації патогенних вірусів у кріопреципітатах хворих з ІЗК (n = 34)

Маркери

HBV

HCV

EBV

CMV

Хво-рих

%

Хво-рих

%

Хво-рих

%

Хво-рих

%

Серологічні

1

2,9

15

44,1

5

13,2

8

25,0

Ампліфіка-ційні

0

0

8

25,0

2

5,3

5

13,2

Тобто при імуноферментному та ампліфікаційному аналізі кріопреципітату менш як у третини хворих (32,4 %) з первинно встановленим діагнозом ідіопатичного процесу дійсно не виявлено тригерного інфекційного фактора. Не виключено, що при більш досконалому обстеженні та при дослідженні на інші збудники були б виявлені інфекційні маркери ще в частини пацієнтів, а група з „ідіопатичним" процесом зменшилася б.

При вивченні інших факторів, які можуть сприяти формуванню термолабільних білків у сироватці крові, підтверджена роль віку і статі у розвитку змішаної кріоглобулінемії, але це справедливо лише для 2-го типу термолабільних білків (табл. 4).

Таблиця 4

Розподіл хворих на ХГС за віком і статтю з урахуванням супровідної кріоглобулінемії

Група хворих

Вікові групи, у роках

20-29

30-39

40-49

50-59

60-72

Всього

ч

ж

ч

ж

ч

ж

ч

ж

ч

ж

ч

ж

З HCV-інфекцією

48

44

43

42

30

31

17

20

9

13

147

150

З кріогло-булінемії

30

25

24

33

23

29

13

20

7

13

97

120

Частка хворих без кріоглобу-лінемії, %

37,5

38,6*

44,2

21,4

33,3

9,7*

23,5

0*

22,2

0*

34,0

20,0

Примітка.

* – достовірність різниці зі середнім показником по когорті (Р < 0,05).

Виявлено слабкий корелятивний зв'язок частоти розвитку кріоглобулінемії з віком пацієнтів (без урахування статі) (r=0,28); середньої сили – з віком у жінок (r=0,53); обернений середньої сили – з рівнем естрадіолу (r=(–0,59)). Сильний обернений зв'язок встановлений для рівня естрадіолу і частоти розвитку кріоглобулінемії 2-го типу (r=(–0,91)). Подібної кореляції між концентрацією жіночих статевих гормонів і формуванням кріоглобулінемії 3-го типу не виявлено (табл. 5).

Таблиця 5

Рівні естрадіолу у жінок (n=80)

з різними типами кріоглобулінемії і без неї, х 10-6 г/л, (Mm)

Тип КГ

Вікові групи, роки

20-29

30-39

40-49

50-59

60-72

Без КГ

123,18,2

98,46,7

55,54,5

21,31,2

18,10,9

КГ 2-го типу

109,710,1

85,43,3

24,81,9*

9,51,1*

8,40,6*

КГ 3-го типу

126,39,7

105,17,3

53,53,2+

18,21,3+

18,80,7+

Примітки:

* – достовірність різниці порівняно з хворими без КГ,

+ – порівняно з хворими з КГ 2-го типу (Р < 0,05).

Частіше виявлення кріопатії 2-го типу серед жінок здебільшого обумовлене переважанням цієї патології у пацієнток середнього і похилого віку, що виразно корелює зі зниженням у них рівня естрадіолу. Очевидно, у таких жінок зменшується так звана естрогенозалежна роллінгова функція ендотелію судин (Herrera I., 2004) і, як наслідок, зростає його уразливість щодо впливу пошкоджувальних факторів, у тому числі термолабільних білків.


 
 

Цікаве

Загрузка...