WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості епілепсії у хворих похилого віку (автореферат) - Реферат

Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості епілепсії у хворих похилого віку (автореферат) - Реферат

Аналіз результатів ЕЕГ дозволив визначити особливості електроенцефалографічних характеристик епілепсії у хворих похилого віку: 1) наявність патологічних феноменів тета і альфа діапазону амплітудою 50 мкВ - 60 мкВ дифузно або білатерально синхронно переважно в тім'яно-скронево-потиличних відведеннях; 2) відсутність пароксизмальної організації патологічних феноменів; 3) наявність низкоамплітудних гострих хвиль переважно в тім'яно-скроневих відведеннях білатерально синхронно; 4) відсутність чітких осередкових змін на ЕЕГ не залежно від первинно або вторинно генералізованих нападів.

Досліджування даних нейровізуалізаційного обстеження (КТ та МРТ) встановило особливості морфологічних змін головного мозку у хворих на епілепсію похилого віку, що полягають у наявності багатовогнищевої органічної патології речовини головного мозку, представленої атрофією (94,1%), множинними дрібновогнищевими змінами речовини головного мозку (94,1%), гідроцефалією (88,2 %) і лейкоареозом (86,8 %) (табл. 5).

Таблиця 5

Дані нейровізуалізаційного обстеження у хворих основної таконтрольної груп

Зміни на КТ та МРТ

Основна група

Контрольна група

Кіл-ть

хворих

Відсоток

%

Кіл-ть

хворих

Відсоток

%

Атрофія

64

94,1

6

14

Гідроцефалія:

внутрішня

зовнішня

змішана

60

12

16

32

88,2

17,6

23,5

47,1

7

2

2

3

16,3

4,7

4,7

7

Крупні вогнища (кісти):

одиничні

множинні

13

4

9

19,1

5,9

13,2

2

-

4,7

-

Лейкоареоз

59

86,8

5

11,6

Дрібні вогнища (лакуни):

одиничні

множинні

-

64

-

94,1

4

-

9,3

-

Вогнища обізвіствлень:

одиничні

множинні

-

25

-

36,8

3

-

7

-

Вивчення показників УЗДГ дозволило виявити особливості мозкової гемодинамики у хворих на епілепсію похилого віку, якими є: множинний стеноз церебральних артерій (65,2%), зниження середньої лінійної швидкості артеріального церебрального кровотоку (СЛШАК) (табл. 6), підвищення показників індексу пульсації (ІП) (табл. 7) і лінійної систолічної швидкості венозного кровотоку (ЛСШВК) (табл. 8).

Таблиця 6

СЛШАК (см/с) у хворих на епілепсію основної та контрольної груп

Артерії

Основна група

Контрольна

група

Частота нападів

Рідка

Помірна

Часта

Загальна сонна

34,63,3*

31,42,5*

27,22,8*

43,32,7**

Внутрішня сонна

30,32,4*

27,1 2,2*

24,82,6*

42,32,8**

Передня мозкова

30,42,8*

26,92,4*

23,82,7*

36,43,4**

Середня мозкова

27,8 2,5*

25,4 3,2*

23,62,2*

33,23,7**

Задня мозкова

30,1 2,4*

28,3 2,3*

23,42,3*

35,62,4**

Хребцева

27,13,2*

24,7 3,3*

22,32,6*

34,73,7**

Примітка: * - р<0,05 - достовірність відмінностей між підгрупами;

** - р-<0,01 - достовірність відмінностей з основною групою

Таблиця 7

Показники ІП у хворих на епілепсію основної та контрольної груп

Артерії

Основна група

Контрольна

група

Частота нападів

Рідка

Помірна

Часта

Загальна сонна

1,12 0,021

р<0,01

1,21 0,021

р<0,01

1,37 0,017

р<0,01

1,04 0,018

р*<0,01

Внутрішня сонна

1,09 0,019

р<0,01

1,27 0,018

р<0,01

1,36 0,014

р<0,01

1,05 0,020

р*<0,01

Передня мозкова

1,13 0,019

р<0,005

1,32 0,016

р<0,01

1,43 0,013

р<0,01

1,03 0,021

р*<0,01

Середня мозкова

1,03 0,021

р<0,005

1,25 0,017

р<0,01

1,380,019

р<0,01

0,99 0,022

р*<0,01

Задня мозкова

1,090,024

р<0,02

1,17 0,019

р<0,01

1,280,032

р<0,01

1,03 0,023

р*<0,01

Хребцева

1,080,021

р<0,01

1,260,022

р<0,01

1,38 0,021

р<0,01

1,03 0,021

р*<0,01

Примітка: р - достовірність відмінностей між підгрупами;

р* - достовірність відмінностей з основною групою

Таблиця 8

ЛСШВК (см/с) у хворих на епілепсію основної та контрольної груп

Церебральний венозний басейн

Основна група

Контрольна

група

Частота нападів

Рідка

Помірна

Часта

Базальна венаРозенталя

20,1 1,3*

22,42,1*

25,4 1,8*

18,4 2,3**

Прямий синус

23,2 1,7*

25,82,3*

28,2 2,1*

20,1 1,9**

Примітка: * - р<0,05 - достовірність відмінностей між підгрупами;

** - р<0,01 - достовірність відмінностей з основною групою

Зміна показників доплерографічних характеристик у хворих на епілепсію похилого віку знаходиться у взаємозв'язку із частотою епілептичних нападів і полягає у зниженні швидкості церебрального артеріального кровотоку, підвищенні показників індексу пульсації і лінійної швидкості систолічного венозного кровотоку при збільшенні частоти епілептичних нападів, що свідчить про наявність у хворих похилого віку з частими нападами вираженого ступеня змін мозкової гемодинаміки та зниження пружно-еластичних властивостей судинної системи і, отже,виражений ступень венозної дисциркуляції у таких хворих.

Терапія хворих на епілепсію основної та контрольної груп здійснювалася відповідно до сучасних стандартів, розроблених Міжнародною Протиепілептичною Лігою: 1) початок лікування з монотерапії; 2) аналіз побічних явищ; 3) дослідження концентрації препарату в плазмі крові; 3) корекція дози препарату або його заміна при неефективності терапії та/чи розвитку побічних реакцій з урахуванням показників плазмоконцентрації (Карлов В.О., 1990; Гехт А.Б., 1997; Loiseau J., 1990).

Антиепілептичні препарати першої лінії вибору (вальпроєва кислота, карбамазепін, ламотриджин) призначалися в добових доза з урахуванням ваги хворих. Доза вальпроївої кислоти у хворих похилого віку складала 15 мг/кг на добу; карбамазепіну - 10 мг/кг на добу; ламотриджину - 5 мг/кг на добу.

Аналіз результатів лікування визначив, що протисудомна монотерапія досліджуваними АЕП зменшила частоту нападів на 50% у 42,6% хворих похилого віку, на 75% - у 33,3% хворих, припинила розвиток нападів - у 19,5% хворих.

Найбільша ефективність протисудомної монотерапії кармазепіном визначалася при простих парціальних нападах, вальпроєвої кислоти – при парціальних комплексних і генералізованих нападах, при поліморфних нападах ефективність протисудомної монотерапії була однакова як при застосуванні препаратів вальпроєвої кислоти, так і карбамазепіну.

Результати проведеного дослідження визнали, що у 58,7% хворих похилого віку протисудомна монотерапія досліджуваними АЕП ускладнюється розвитком побічних реакцій. У таких хворих ускладнення протисудомної монотерапії найчастіше відмічаються при застосуванні карбамазепіну (52,3%), якнайменше - при прийомі ламотриджину (13,2%), у 34,5% хворих похилого віку - при прийомі препаратів вальпроєвої кислоти.


 
 

Цікаве

Загрузка...