WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення складу та технології виробництва таблеток антидіабетичної дії (автореферат) - Реферат

Удосконалення складу та технології виробництва таблеток антидіабетичної дії (автореферат) - Реферат

Для кількісного визначення глісульфазида в таблетках, а також для визначення теста „Розчинення" була розроблена методика спектрофотометричного аналізу.

У зв`язку з доброю розчинністю субстанції в розчинах гідроксидів лужних металів, таблетки глісульфазид розчиняли в 0,1 М розчині натрію гідроксиду з послідуючою фільтрацією і вимірюванням оптичної густини у цьому середовищі.

Враховуючи властивості глісульфазиду поглинати спектри в УФ-області, використали цей факт для розробки методу його кількісного визначення. Вимірювали оптичну густину досліджуваного розчину при довжині хвилі (2932) нм в кюветі з товщиною шару 10 мм. В якості стандартної речовини використовували зразок субстанції, багаторазово перекристалізованої та висушеної до постійної маси.

При дослідженні швидкості вивільнення діючої речовини з лікарської форми встановлено, що при перемішуванні із швидкістю 100 об/хв за 45 хв у 0,1 М розчин натрію гідроксиду переходить не менше 75% глісульфазиду.

Запропоновані методи дозволили визначити параметри якості таблеток Глісульфазид, вкритих кишковорозчинною оболонкою, згідно ДФУ, вид. 1, що надані в табл. 4, та розробити проект аналітичної нормативної документації.

12

Таблиця 4

Результати досліджень показників якості таблеток Глісульфазид по 0,25 г, вкритих кишковорозчинною оболонкою

Показники згідно ДФУ та АНД

Одержані результати

1. Опис

Таблетки білого кольору двоопуклої форми

2. Ідентифікація

Відповідає

3. Середня маса

(0,32000,016) г

4. Однорідність маси

Відповідає

5. Розпадання

Таблетки витримують випробування протягом 120 хв у 0,1 М розчині НСI і після промивання водою розпадаються у фосфатному буферному розчині з рН протягом 35-40 хв.

6. Кількісне визначення

Від 0,2375 г до 0,2625 г

7. Розчинення

Кількість глісульфазиду, що переходить у 0,1М розчин натрію гідроксиду протягом 45 хв, складає 86-93% від кількості, зазначеної у складі таблетки.

8. Мікробіологічна чистота

Відповідає

Обговорення специфічної фармакологічної активності та гострої й хронічної токсичності препарату

Фармакологічні та токсикологічні дослідження таблеток Глісульфазид проведено на кафедрі біологічної хімії НФаУ під керівництвом доктора біологічних наук, професора Л.М. Вороніної.

Специфічна активність таблеток Глісульфазид та їх гостра й хронічна токсичність вивчалась порівняно з глікемічною активністю Глібенкламіду - перорального антидіабетика вітчизняного виробництва, що найбільш широко застосовується в клініках для лікування цукрового діабету легкої та середньої тяжкості, та хлорпропаміду (ф. Polfa, Польща) – перорального гіпоглікемічного засобу – похідного сульфонілсечовини, механізм дії якого пов`язаний зі стимуляцією секреції інсуліну у клітинах підшлункової залози.

Порівняльна оцінка гіпоглікемічної активності глісульфазида і хлорпропаміда у тварин з експериментальним діабетом показала, що глісульфазид при одноразовому введенні нормалізує вміст цукру у крові діабетичних кроликів протягом 8-10 годин, в той час як хлорпропамід, знижуючи концентрацію глюкози на 32,5%, не доводив її до нормального рівня. При тривалому введенні глісульфазид раніше, ніж хлорпропамід,

13

нормалізує вміст цукру у крові діабетичних кроликів.

Порівняння гіпоглікемічної дії глісульфазиду та глібенкламіду виявляють переваги глісульфазиду, що проявляються у більш активній подовженій гіпоглікемічній дії.

Дослідженнями гострої та хронічної токсичності в умовах введення препарату у високих дозах доведено його низьку токсичність.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  1. В результаті аналізу даних літератури з оцінки сучасного стану виробництва та застосування твердих лікарських форм для лікування цукрового діабету обгрунтована необхідність створення оригінального лікарського препарату у формі таблеток, вкритих кишковорозчинною оболонкою, на основі аміду бензолсульфозідразида щавлевої кислоти - глісульфазид.

  2. На основі вивчення фармако-технологічних властивостей субстанції – глісульфазиду науково обгрунтовано та експериментально підтверджено оптимальний склад та технологію виробництва перорального цукрознижуючого препарату у формі таблеток, вкритих оболонкою.

  3. Вивчено вплив допоміжних речовин та встановлено оптимальні параметри технологічного процесу виробництва таблеток Глісульфазид, які при вмісті 7,6% крохмалю картопляного, 4,8% полівінілпіролідону та 1,4% кальцію стеарату забезпечують одержання якісних таблеток-ядер. Температура сушіння таблеткової маси повинна складати 5550С, залишковий вміст вологи – 3,50,5%.

  4. Запропоновано оптимальний склад та технологію нанесення удосконаленого ентеросолюбільного плівкового покриття для таблеток-ядер. Визначено, що для одержання кишковорозчинного покриття згідно вимог ДФУ, 1 вид. та Доповнення 1, необхідно введення до складу плівкоутворюючої системи 30% поліакрилатної дисперсії, пропіленгліколю, тальку та титану діоксиду.

  5. Розроблено методи якісного та кількісного визначення глісульфазиду у лікарській формі – таблетках, вкритих кишковорозчинною оболонкою, та методика спектрофотометричного визначення швидкості вивільнення глісульфазиду з таблеток, які лягли в основу проекту АНД.

  6. Проведені дослідження з вивчення стабільності і встановлення термінів придатності таблеток Глісульфазид. Експериментально визначено, що

14

лікарський препарат Глісульфазид, таблетки, по 0,25г, вкриті кишковорозчинною оболонкою, стабільні протягом двох років при зберіганні у контурній чарунковій упаковці при температурі 15-250С.

  1. Розроблено проект тимчасового технологічного регламенту на виробництво таблеток Глісульфазид, вкритих кишковорозчинною оболонкою. Технологію виробництва таблеток Глісульфазид апробовано в умовах промислового виробництва ВАТ „Лубнифарм".

  2. Вивчено специфічну гіпоглікемічну активність таблеток Глісульфазид та встановлено ряд переваг запропонованого лікарського засобу, до яких відносяться більш виражений гіпоглікемічний ефект та більш тривала дія порівняно з глібенкламідом та хлорпропамідом. Дослідженнями з гострої та хронічної токсичності доведено, що препарат відноситься до практично нетоксичних. Проведені клінічні дослідження виявили ангіопротекторний ефект у відношенні до розвитку діабетичної ретинопатії.

  3. В результаті створення нового антидіабетичного засобу розширено номенлатуру вітчизняних препаратів цукрознижуючої дії для лікування інсулінонезалежного цукрового діабету.

  4. На таблетки Глісульфазид одержано Деклараційний патент України

№ u 200603383.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Пашнєв П.Д., Грубник І.М., Чуєшов В.І. Розробка лікарського препарату цукрознижувальної дії у формі таблеток на основі глісульфазиду //Фармацевтичний журнал. – 1992. - №2. - С. 58-60. (Особистий внесок автора: розробка складу й технології виробництва таблеток та напрацювання зразків для аналітичних та фармакологічних досліджень).

2. Пашнєв П.Д., Грубник І.М., Чуєшов В.І. Удосконалення технології препаратів цукрознижувальної дії у формі таблеток //Вісник фармації. – 1993. - №1-2. - С. 92-93. (Особистий внесок автора: удосконалення технології таблеток, оформлення матеріалів статті).

3. Грубник І.М., Пашнєв П.Д., Пашнєв П.П. Оптимізація технології одержання таблеток антидіабетичної дії та контроль їх якості // Вісник фармації.-2006.-№3 (47).- С. 22-25. (Особистий внесок автора: розробка методик контролю якості лікарської форми).

4. Грубник І.М. Пашнєв П.Д., Пашнєв П.П. Удосконалення технології одержання цукрознижуючого препарату та дослідження його фармакологічної дії // Клінічна фармація.- 2006.- Т.10, №3.- С.56-60.

15

(Особистий внесок автора: удосконалення технології одержання таблеток та участь у фармакологічних дослідженнях лікарської форми).

5. Пат.України № u 200603383 від 28.03.2006, кл. А61К9/20, А61К31/64, А61Р35/00. Антидіабетичний засіб „Глісульфазид" для лікування інсуліно-незалежного цукрового діабету. Опубл. офіц. бюл. 15.09.2006, Бюл. № 9.

(Особистий внесок автора: розробка складу та оформлення матеріалів патенту).

6. Коваленко С.Н., Грубник И.М., Макурина В.И., Пашнев П.Д. Физико-химические исследования и разработка методик контроля качества нового фармакологического средства Глисульфазид //Тез. Докл. Научн.-практ. Конф. "Перспективы создания и производства лекарственных средств в Украине".- Одесса, 1993.- С. 335-336.


 
 

Цікаве

Загрузка...