WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення складу та технології виробництва таблеток антидіабетичної дії (автореферат) - Реферат

Удосконалення складу та технології виробництва таблеток антидіабетичної дії (автореферат) - Реферат

4

Автором проведені дослідження з розробки та удосконалення складу і технології виробництва таблеток-ядер і ентеросолюбільного покриття нового цукрознижуючого препарату - таблеток Глісульфазид, вкритих кишковорозчинною оболонкою, та методів якісного і кількісного визначення діючої речовини в лікарській формі.

За участю автора проведені дослідження специфічної фармакологічної активності та нешкідливості запропонованого препарату.

Автором розроблено проекти промислового технологічного регламента на виробництво таблеток Глісульфазид по 0,25 г, вкритих кишковорозчинною оболонкою, та аналітичної нормативної документації на лікарський препарат.

Автором проведена апробація технології виробництва запропонованих таблеток в умовах промислового виробництва ВАТ „Лубнифарм".

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи викладені та обговорені на науково-практичній конференції „Перспективи створення та виробництва лікарських засобів в Україні" (Одеса, 1993 р.), на 1 Міжнародній науково-практичній конференції „Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" (Тернопіль, 6-7 квітня 2006 р.), на ХI Конгресі Світової федерації українських лікарських товариств (С Ф У Л Т), (Полтава, 28 - 30 серпня 2006 р.) та на ІІ Міжнародній науково-практичної конференції "Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних домішок" (Харків, 12-13 жовтня 2006 р.).

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 9 робіт, у тому числі: 4 статті у фахових журналах, 4 тези доповідей та деклараційний патент України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 132 сторінках комп`ютерного набору, складається зі вступу, огляду літератури, експериментальної частини (розділу з описом методів та об`єктів досліджень, 3 розділів з результатами експериментальних досліджень), висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота містить 19 рисунків, 23 таблиці. Бібліографічний показчик містить 160 джерел, 89 з яких зарубіжні.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Оптимізація складу та технології виробництва таблеток Глісульфазид, вкритих кишковорозчинною оболонкою

Розробку та удосконалення складу таблетованого лікарського препарату Глісульфазид, таблетки по 0,25 г проведено з урахуванням

5

результатів досліджень фармако-технологічних та фізико-хімічних властивостей біологічно активної субстанції – аміду бензолсульфогідразиду щавлевої кислоти, синтезованої на кафедрі органічної хімії Національного фармацевтичного університету. Результати досліджень представлені у табл.1.

Таблиця 1

Фармако-технологічні та фізико-хімічні властивості субстанції глісульфазиду

Досліджувані параметри субстанції

Одиниці вимірювання

Показники

1. Насипний об`єм

мл

138,880,12

2. Насипна густина до/після

ущільнення (m/V1250)

г/мл

0,720,02/

0,800,03

3. Плинність

c/100 г зразка або (г/с)

58,83,9 (1,70,12)

4. Кут природного скосу

град.

481,0

5. Пресуємість

Н

205,3

6. Сила виштовхування

МПа

12,00,96

7. Розпадання запресовки у

воді

С

138016

8. Вміст вологи

%

0,650,15

Примітка: n=5, Р=95%

Аналіз фармако-технологічних властивостей досліджуваної субстанції свідчить про те, що субстанція глісульфазид має не зовсім достатні значення плинності (58,83,9 с/100 г зразка), про що свідчить також кут природного скосу та дрібнодисперсність часток порошку. Пресуємість субстанції має низькі показники (205,3 Н), що потребує введення до складу лікарської форми допоміжних речовин, коректуючих вказані технологічні властивості субстанції.

Дослідження з одержання таблеток методом прямого пресування показали, що для забезпечення оптимальних показників з плинності та пресуємості, необхідно введення до складу лікарської форми 50% цукру молочного, 5,7% МКЦ, 3,8% крохмалю картопляного, 1% аеросилу та 1% кальцію стеарату. Маса таблетки при цьому повинна складати 0,65 г, що є недоцільним як з точки зору використання значної кількості допоміжних речовин, так і з необхідності покриття таблеток кишково-розчинною оболонкою. Тому подальші дослідження були спрямовані на поліпшення важливого показника таблеткової маси – плинності з використанням мінімальної кількості допоміжних речовин. З цією метою застосовували метод вологої грануляції.

В якості зв`язуючої речовини використовували економічно доцільну речовину – крохмаль картопляний.

6

Для вивчення впливу концентрації зв`язуючої речовини на фармако-технологічні властивості гранулятів та показники якості одержаних таблеток в якості зволожуючого агенту було використано 1%, 3% та 5% крохмальний клейстер.

Кількість зволожувача у кожному випадку визначали експериментальним шляхом до отримання маси, що вільно грудкується.

Грануляцію проводили шляхом протирання зволоженої та ретельно перемішаної до рівномірного розподілу компонентів маси крізь сітку з діаметром отворів 2-3 мм. Потім проводили сушіння, сухе гранулювання та обпудрення маси. Визначали технологічні характеристики одержаних гранул. Експериментальні дані наведені в табл. 2.

Із даних табл. 2 видно, що технологічні показники гранул, одержаних з крохмальним клейстером різної концентрації, сильно не різняться між собою. Тому було доцільним дослідити час розпадання таблеток, одержаних на основі цього зволожувача різної концентрації (1%, 3% та 5%).

Експериментально було встановлено, що 1% крохмальний клейстер забезпечує мінімальний час розпадання одержаних таблеток та їх оптимальні технологічні показники.

Таблиця 2

Результати вивчення технологічних властивостей грануляту з крохмальним клейстером різної концентрації

Параметри

Одиниці вимірювання

Концентрація крохмального клейстеру для одержання гранул, %

1

3

5

1. Насипна густина до/після ущільнення (m/V1250)

г/мл

0,680,012/

0,720,01

0,670,009/

0,710,013

0,670,008/

0,710,012

2. Плинність

с/100 г зразка або (г/с)

15,670,26

(6,380,11)

15,580,32

(6,420,13)

15,50,23

(6,450,10)

3. Пресуємість

Н

485,3

504,8

505,5

4. Сила виштовхування

МПа

10,01,2

9,81,0

9,70,96

Примітка: n=5, Р=95%

Тому до запропонованого нами початкового складу таблеток (масою 0,28г) увійшли такі компоненти: глісульфазид - 0,25г, крохмаль картопляний - 0,028г, кальцію стеарат - 0,002г.

Однак подальші дослідження, пов`язані з необхідністю нанесення на

7

таблетки захисного покриття, виявили недостатню міцність таблеток (стійкість таблеток до роздавлювання) та стираність, що мають суттєве значення при нанесенні на таблетки покриття, бо при проведенні цієї операції як у дражирувальних барабанах, так і в установках псевдозрідженого шару таблетки-ядра зазнають значного впливу механічних зусиль.

З метою збільшення цих показників було досліджено речовину з кращими зв`язуючими властивостями - полівінілпіролідон (ПВП). Експериментальні дані, одержані зволоженням маси 5%, 10% та 15% розчином ПВП, представлені на рис. 1.

5 10 15 Концентрація ПВП, %

- стійкість таблеток до роздавлювання;

- стираність

Рис. 1. Залежність стійкості таблеток до роздавлювання та стираності від концентрації зволожувача

Із наведених на рис. 1 даних видно, що оптимальною є 10% концентрація розчину ПВП, що забезпечує достатню стійкість до роздавлювання (65Н) одержаних таблеток та стираність (0,2 %).

Отже, на основі проведених досліджень було запропоновано удосконалений склад таблеток-ядер Глісульфазид по 0,25 г:

Глісульфазиду - 0,250 г

Крохмалю картопляного - 0,022 г


 
 

Цікаве

Загрузка...