WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння (автореферат) - Реферат

Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння (автореферат) - Реферат

У жінок з одним і декількома лікувально-діагностичними вишкрібаннями виявлена тенденція до збільшення змісту ЕТ-1, у той час як відмінностей у концентрації циклічного 3'-5' - гуанозинмонофосфату не встановлено.

Кореляційний аналіз визначив достовірний позитивний зв'язок між вмістом ЕТ-1 у жінок з одним і декількома лікувально-діагностичними вишкрібаннями матки (r=+0,37; p0,05). У жінок, яким було зроблено від двох до чотирьох лікувально-діагностичних вишкрібань порожнини матки, визначалося збільшення розладів функції ендотелію вбік більш вираженої переваги вазоконстрикторних факторів регуляції судинного тонусу.

У жінок із супутнім ожирінням концентрація циклічного 3'-5' - гуанозинмонофосфату склала 7,060,62 нмоль/л без ожиріння – 6,940,57 нмоль/л, p0,05. Рівень ЕТ-1 у жінок з фіброміомою матки і НМТ склав 14,291,47 нг/л, що вірогідно вище, ніж у жінок без ожиріння – 8,411,53 нг/л, p0,05.

При наявності фіброміоми матки спостерігається зміна функціонального стану ендотелію. При супутній НМТ ці порушення більш виражені.

Отже, наявність НМТ може розглядатися як фактор, що сприяє порушенню функції ендотелію й ускладнює плин захворювання. Підвищення в плазмі крові жінок з фіброміомою матки й ожирінням змісту вазоконстриктора ЕТ-1, що має проліферативні властивості, призводить до розвитку вазоспазму, тромбоутворення, процесів проліферації, що ведуть до ішемії.

Зменшення змісту циклічного 3'-5' - гуанозинмонофосфату в плазмі крові жінок з фіброміомою матки й ожирінням свідчить про зниження активності ЕФР і, отже, ендотелійзалежної релаксації. Внаслідок того, що ЕФР є антипроліферативним агентом, зниження його вмісту може сприяти підвищеній міграції та проліферації судинних ГМК в інтиму, що у свою чергу призводить до розвитку склеротичних процесів.

Висновки

Запропоновані в роботі методи діагностики та лікування хворих на фіброміому матки на фоні ожиріння із застосуванням прогестагенів, озонотерапії демонструють нове вирішення наукової задачі яка полягала в зясуванні особливостей ендотеліальних факторів, параметрами гемостазу обміну ліпідів.

 1. Клінічними проявами фіброміоми матки на тлі ожиріння є збільшення розмірів матки, наявність больового синдрому (у 537% хворих) і метрорагії (у 490% хворих) незалежно від ступеня ожиріння, вказівка в анамнезі на пізні менархе (у 528% хворих).

 2. У хворих з фіброміомою матки на тлі ожиріння змінюються показники згортаючої та протизгортаючої системи крові (зниження рівня загального білка 63,661,78г/л, фібріногену 2,560,07г/л що супроводжується порушенням білкового, пігментного видів обміну.

 3. У жінок з фіброміомою матки на фоні ожиріння відзначається значне порушення обміну ліпідів. Переважає гіперліпідемія ІІ а й ІІ б ступеня за рахунок підвищення рівня загального холестерину та ліпопротеїдів низької і дуже низької щільності та триглицеридів, збільшенням концентрації білірубіну сироватки крові за рахунок обох його фракцій, підвищення активності АсАТ (0,910,05 ммоль).

 4. При наявності фіброміоми матки на тлі ожиріння в організмі жінок виявляється виражена ендотеліальна дисфункція, яка є однією з причин розвитку гіпоксії, про що свідчить наявність чіткої кореляційної залежності між підвищенням вмісту ендотеліну-1 у плазмі крові, зниженням рівня циклічного 3'-5' – гуанозинмонофосфату в сироватці крові яка зростає при збільшенні ступеня ожиріння.

 5. Порушення обміну ліпідів сприяє прогресуванню ендотеліальної дисфункції що проявляється в поглибленні дисбалансу між ендотеліальними вазоконстрикторами та вазодилататорами

 6. Використання озонотерапії для лікування фіброміоми матки при ожирінні є науково обґрунтованим методом, що впливає на патогенетичні аспекти локальної ендотеліальної дисфункції та сприяє нормалізації згортаючої та протизгортаючої функції з 5 доби (збільшення протромбінового індексу 92,380,77%, зниження рівня фібриногену 3,270,11 г/л, загальний білок знаходився в межах норми 72,381,63 г/л).

 7. Лікування озонованими розчинами методом внутрішньоматкового зрошення і препаратами прогестагенів ("Дуфастон") при фіброміомі матки нормалізує показники функціонального стану ендотелію, параметри гемостазу і обміну ліпідів.

 8. Клінічна ефективність озонотерапії при фіброміомі матки на фоні ожиріння складає 72,2% (зменшенню больового синдрому на 320% встановленню менструального циклу на 214% зменшенню розмірів міоматозних вузлів на 88%). Використання цієї методики сприяє зупинці кровотечі, нормалізації біохімічних показників і не супроводжується побічними реакціями й ускладненнями.

Практичні рекомендації

1. При обстеженні хворих на фіброміому матки при вивченні анамнезу необхідно звертати увагу на (вказівки на захворювання центральної нервової системи, серцево-судинні, ендокринноі, психоемоційні стреси; вивчення становлення менструальної функції, перенесені екстрагенітальні захворювання, регулярність і задоволеність статевим життям; екологічні й соціальні умови).

2. У жінок з діагностованою фіброміомою матки необхідно враховувати УЗД ОМТ, проводити лабораторні дослідження (показники гемостазу, обмін ліпідів, стан функції ендотелію ЕТ-1 і ЕФР) у динаміці обстеження й лікування, здійснювати диспансерне спостереження груп хворих.

3. До комплексу терапії жінок з фіброміомою матки для попередження розвитку ускладнень (у видгляді метрорагій) і росту міоматозних вузлів, рекомендується включати прогестагени ("Дуфастон" за такою схемою двічі на день по 10 мг у комбінації з одноразовим прийомом етиніл-естрадіолу протягом 20 днів з 5 по 25 день менструального циклу протягом 3 місяців).

4. При відсутності ефекту до комплексу лікування необхідно включати курс озонотерапії. Лікування здійснюється за такою методикою: у порожнину матки через канал шийки матки вводиться двохканальний зонд, по якому виконується інфузія 0,9% озонованого фізіологічного розчину обсягом 200 мл з концентрацією озону 4 мкг/л протягом 1 години. Озонотерапія призначається через день, курс лікування - 5 сеансів.

Список робіт, опублікованих ЗА темОЮ дисертації

 1. Гузь И.А. Использование озонотерапии в комплексном лечении женщин с фибромиомой матки // Медицина сегодня и завтра. – 2003.- №4. С. 132-136

 2. Гузь И.А. Эндотелиальная дисфункция в патогенезе фибромиомы матки // Клиническая медицина. – 2004. - №6.- С.53-55

 3. Паращук Ю.С., Гузь И.А. Результаты применения озонотерапии при лечении женщин с фибромиомой матки // Ліки – людині: Сучасні аспекти фармакотерапії"Матеріали наук.-практ. конф.. – Харків. 2004. – С. 131 – 132.

 4. Паращук Ю.С., Гузь І.А. Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки при ожирінні // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф.. – Суми. - 2002. – С. 57. Автором проведені дослідження рівня ЕТ-1 циклічного 3'-5' – гуанозинмонофосфату і здійснений математичний аналіз отриманих результатів.

 5. Паращук Ю.С., Гузь І.А. Вплив препарату "Дуфастон" на стан обміну ліпідів у жінок, хворих на фіброміому при ожирінні // Лекарства – человеку: Сб. науч. работ. – Харків. 2002. Т.ХVІІ. № 3 – С.298 – 302. Автором самостійно виконано клінічне випробування лікарських препаратів обстеження хворих аналіз результатів.

 6. Паращук Ю.С., Гузь И.А. Клиническая эффективность озонотерапии у женщин с фибромиомой матки и ожирением на фоне болевого синдрома и метроррагии // Сучасні методи лікування та реабілітації травм та їх наслідків. Невідкладна допомога при захворюваннях і травмах: Тези доп. І конф. Харк. обл. клін. лікарні. – Харків. 2002. – С. 52. Автором самостійно проведені клінічні спостереження виконання лабораторно-інструментальних досліджень аналіз і удосконалення отриманих результатів оформлення роботи.

 7. Гузь И.А. Использование озонотерапии для лечения больных с фибромиомой матки и ожирением // Роль сучасних методів діагностики в лікуванні та реабілітації хворих: Матеріали ІІ конф. Харк. обл. клін. лікарні – Харків. 2003. – С.25.

 8. Гузь И.А. Результаты применения препарата "Дуфастон" при лечении женщин с фибромиомой матки // Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 200-річчю з дня заснування Харківського державного медичного університету. – Харків. 2005. – С.177.

 9. Гузь И.А. Результаты применения препарата "Дуфастон" при лечении женщин с фибромиомой матки // Проблеми регіональної медицини: Тези доп. ІV конф. Харківської обласної клінічної лікарні. – Харків. 2005. – С.28-29.

АНОТАЦІЯ

Гузь І.А. Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння. – Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...