WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічне значення урофлоуметрії та міографії для діагностики енурезу у дітей (автореферат) - Реферат

Клінічне значення урофлоуметрії та міографії для діагностики енурезу у дітей (автореферат) - Реферат

Виявлено множинний кореляційний зв`язок між таким важливим показником урофлоуметрії, як максимальна об`ємна швидкість, з даними кардіоінтервало-графії (КІГ): АМо та індексом Баєвського, з r=0,450,01, (Р0,05), а також між показником урофлоуметрії -Qпоч. та кардіоінтервалографії Мо з r=0,540,02, (Р0,01), що свідчить про вплив розладів вегетативного гомеостазу на порушення уродинаміки сечових шляхів при енурезі у дітей.

З метою визначення стану сфінктера сечового міхура та нервової провідності, а також здатності підкоряти вольовому контролю м`язи сечових шляхів і тазового дна всім хворим з енурезом проводили розроблену нами діагностичну пробу з метрономом за методом біологічного зворотного зв`язку на основі урофлоуметрії. Так, порівняно з контрольною групою у більшості хворих з вторинною формою енурезу та поєднаною з денним нетриманням сечі виявлено ознаки ДСШ, що проявлялось при діагностичній пробі у збільшенні показника t3 до (0,50,02) с проти (0,20,01) с в контролі (Р0,05). Це свідчить про переважне ураження м`язового апарата, який бере участь в акті сечовипускання (рис.5).

У хворих з первинним та ізольованим нічним енурезом виявлено збільшення латентних періодів t1, t2 до (0,80,03) с проти (0,30,02) с в контролі (Р0,01) і відсутність 3-4 графіків-урофлоуграми на кожну серію ударів метроному. Це свідчить про порушення проведення імпульсу по нервових волокнах та нездатність підкоряти вольовому контролю м`язи тазового дна за рахунок затримки дозрівання нервових структур і підтверджує дані літератури про патогенетичний механізм розвитку енурезу у дітей (Bulter,2004).

ВИСНОВКИ

В роботі проведено теоретичне обґрунтування і запропоновано нове вирішення проблеми удосконалення діагностики енурезу з урахуванням особливостей уродинаміки нижніх сечових шляхів та стану нервово-м`язової передачі за методами урофлоуметрії та стимуляційної міографії при різних клінічних формах енурезу у дітей.

 1. У дітей з енурезом клінічні прояви дисфункцій сечового міхура (імперативні позиви, нетримання сечі під час фізичного навантаження, рідкі сечовипускання), порушення вегетативного гомеостазу та зміни мінерального обміну у вигляді гіпермагніємії (59,6%) та гіпокальціємії (21,1%) поєднувались з порушенням неврологічного статусу (глибокий сон – у 84,9%), гіпотонія м`язів нижніх кінцівок, зниження або підвищення шкірних та сухожильних рефлексів, стомлюваність ніг), що вказує на роль нервово-м`язової передачі та функціонального стану сечових шляхів у патогенезі захворювання.

 2. Встановлено, що показники поверхневої стимуляційної електроміографії різняться при різних клінічних формах енурезу. Так, у дітей з ізольованим нічним енурезом виявлено збільшення в 2-2,5 раза латентного періоду М – відповіді m gastrocnemicus та m. abductor hallucis, асиметрію латентного періоду М – відповіді m. abductor hallucis, псевдополіфазні комплекси з нормальною тривалістю М–відповіді m. gastrocnemicus (40,7%), що свідчить про ураження центральних рівнів регуляції сечовипускання. У хворих з нічним нетриманням сечі поєднаним з денним, відмічено незначне збільшення (у 1-1,3 раза) латентного періоду М–відповіді m. abductor hallucis, псевдополіфазні розтягнуті комплекси М–відповіді m. gastrocnemicus (23,6%;Р0,05), що вказує на втягнення в патологічний процес структур периферійного рівня регуляції.

 3. Аналіз стану уродинаміки сечових шляхів у дітей з енурезом за добовим моніторуванням урофлоуметрії у сукупності з оцінкою скарг виявлених за експрес–опитувальником, реєстрацією добового ритму сечовипускання, УЗД сечового міхура показав, що у 1/3 хворих відмічено ознаки дисфункцій сечових шляхів з переважанням гіперрефлекторного типу та детрузорно-сфінктерної диссінергії.

 4. Виявлення ДСШ залежить від віку та клінічної форми захворювання. Так, значну поширеність змін уродинаміки сечових шляхів встановлено при вторинній формі енурезу (57,2%) середнього ступеня тяжкості, поєднаному з денним нетриманням сечі (40,9%), та у хворих віком 8-11 років (47,2%), що підтверджує затримку встановлення "зрілого типу сечовипускання" у хворих з енурезом.

 5. Використання розробленої нами діагностичної проби з метрономом за методом біологічного зворотного зв`язку на основі урофлоуметрії у дітей з різними клінічними формами енурезу порівняно із здоровими дітьми показало, що у хворих з первинною формою ізольованого нічного енурезу відмічено збільшення в 3 рази латентних періодів t1, t2 та відсутність 3-4х графіків-урофлоуграм на кожну серію ударів метроному. У хворих з вторинною формою енурезу та поєднаного з денним нетриманням сечі виявлено ознаки дисфункцій сечових шляхів із збільшенням показника t3 (0,50,02) с проти (0,20,01) с в контролі (Р0,05), що сприяє виявленню прихованих порушень уродинаміки.

 6. Встановлено кореляційні зв`язки між показниками урофлоуметрії (максимальною об`ємною швидкістю) та кардіоінтервалографії (АМо та індексом Баєвського) з r=0,450,021 (Р0,05), а також початковою об`ємною швидкістю і Мо з r=0,540,01 (Р0,05), що свідчить про вплив порушень вегетативного гомеостазу та напруження компенсаторних механізмів на виникнення дисфункцій сечових шляхів при енурезі у дітей.

 7. У дітей з первинною формою ізольованого нічного енурезу виявлено кореляційний зв`язок (r=0,4650,01, Р0,01) між змінами показників периферійної гемодинаміки (реовазографічний діастолічний індекс) та урофлоуметрії (початкова об`ємна швидкість), який підтверджується у 54,5% "піками" на урофлоуграмах – ознаками гіпоксії детрузора, що необхідно враховувати при призначенні адекватної терапії.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для оцінки стану нервово-м`язової передачі необхідно проведення трьохетапної діагностики з оцінкою неврологічного статусу та показників методу стимуляційної електронейроміографії для визначення характеру порушень і ступеня затримки дозрівання нервових структур з наступним призначенням терапії, спрямованої на покращання нервової провідності. Крім того, хворим з енурезом слід досліджувати рівені кальцію та магнію в сироватці крові, дисбаланс яких спричинює порушення нервово-м`язової передачі і потребує відповідної корекції.

 2. Визначення стану уродинаміки сечових шляхів за добовим моніторуванням урофлоуметрії в сукупності з оцінкою скарг виявлених за експрес–опитувальником на характер акту сечовипускання, реєстрацією добового ритму сечовипускання, УЗД сечового міхура є достатньо інформативним для встановлення ДСШ при різних клінічних формах енурезу у дітей. При цьому хворим з первиною формою ізольованого нічного енурезу, як правило не потребне подальше обстеження, тоді як дітям з вторинною формою енурезу поєднаного з денним нетриманням сечі, необхідне урологічне обстеження для виключення органічного характеру патології.

 3. Діагностичну пробу з метрономом за методом біологічного зворотного зв`язку на основі урофлоуметрії слід проводити для визначення детрузорно-сфінктерної диссінергії, функціонального характеру обструкції сечових шляхів, а також для виявлення прихованих порушень уродинаміки у хворих з нетриманням сечі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Майданник В. Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В., Молочек Н.В., Афанас'єва І.О. Електроміографічні зміни при різних формах енурезу у дітей //Педiатрiя, акшерство i гiнекологiя. – 2000.-№5.- С.26-30 (Дисертантка брала участь у дослідженні нервово-м`язової передачі у дітей з енурезом).

 2. Майданник В. Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В. Зміни уродинаміки у дітей з різними клінічними формами енурезу // Актуальні проблеми нефрології: Зб. наук. праць.- 2006.- Вип.12.-с.88-98 (Дисертантка самостійно проводила урофлоуметрію та оцінку добового ритму сечовипускання у хворих з енурезом).

 3. Майданник В. Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В., Клец Т.Д. Нейросоматичні та нейровегетативні кореляційні звязки при енурезі у дітей //Современная педиатрия.-2006.-№2.-с.150-154. (Дисертантка самостійно проводила кореляційний аналіз та підготувала статтю до друку ).

 4. Пат. №22426 Україна, МПК А61В5/20 Спосіб діагностики дисфункцій сечовивідних шляхів при різних клінічних формах енурезу у дітей. Майданник В.Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В. Бюл. – Промислова власність.- 2007. - №5.-С.4.5 (Дисертантка провела діагностичну пробу з метрономом та проаналізувала результати дослідження).

 5. Пат. №21655 Україна, МПК А61 Н1/00,А61Н37/00 Спосіб лікування енурезу у дітей. Майданник В.Г., Мітюряєва І.О. Гнилоскуренко Г.В. Бюл. – Промислова власність.- 2007. - №3.-С.4.53 (Дисертантка підібрала хворих з різними клінічними формами енурезу, аналізувала результати дослідження).

 6. Пат.14684 Україна, МПК А61 В 5/00 Спосіб діагностики порушень нервово-мязових структур при різних клінічних формах енурезу у дітей. Майданник В.Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В., Молочек Н.В., Афанас`єва І.О. Бюл.промислової власності.-2006.- №5.-С.4.3 (Дисертантка брала участь у проведенні стимуляційної електроміографії, аналізі результатів та оформленні їх у вигляді патента).

 7. Майданник В. Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В., Клец Т.Д. Діагностика та лікування енурезу в педіатричній практиці: Метод. рекомендації.К.,2007.-С.35. (Дисертантка самостійно проводила дослідження уродинаміки сечових шляхів і нервово-м`язової передачі та оформляла відповідні розділи методичних рекомендацій).

 8. Майданник В. Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В. Ефективність методу біологічного зворотного зв`язку при різних клінічних формах енурезу у дітей// Здоровье женщины.-2007.-№1.-с.25-31. (Дисертантка підбирала хворих з енурезом, проводила лікування методом біологічного зворотнього зв`язку).

 9. Майданник В. Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В.,Молочек Н.В., Афанасьева І.О.,Клец Т.Д. Викликані симпатичні шкірні потенціали при різних клінічних формах енурезу у дітей// Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2006.-№2.-С.42-47 (Дисертантка підібрала хворих, брала участь у проведенні ВСШП та електронейроміографії).

 10. Митюряева И.А., Гнилоскуренко А.В., Фонина О.Л., Клец Т.Д. Коррекция изменений минерального обмена при разних клинических формах энуреза у детей //Материалы XI конгр. педиатров России"Актуальные проблемы педиатрии"М.,2007.-С.45 (Дисертантка проаналізувала результати дослідження та брала участь у конференції).

 11. Митюряева И.А., Гнилоскуренко А.В., Молочек Н.В., Афанасьєва И.А. Состояние нервно–мышечной передачи при различных клинических формах энуреза у детей // Актуальные проблемы педиатрии: Материалы Х конгр. педиатров России. – М.,2006.–С.382 (Дисертантка проводила дослідження нервово-м`язової передачі у дітей з енурезом).

 12. Митюряева И.А., Гнилоскуренко А.В., Клец Т.Д. Опыт применения трехэтапного лечения энуреза у детей// Материалы X Конгр. педиатров России "Актуальные проблемы педиатрии".- М.,2007.- С.457 (Дисертантка обстежувала хворих з різними клінічними формами енурезу та брала участь у конференції)

 13. Майданник В.Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В., Клец Т.Д. Сучасні уявлення з проблеми енурезу у дітей // Мед. газета „Здоров`я України XXI сторіччя".-2006.-№19/1-С.17-18 (Дисертантка проаналізувала етіологічні та патогенетичні аспекти захворювання, підібрала сучасну літературу та брала участь у написанні статті).

 14. Майданник В. Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В. Новые подходы в лечении различных клинических форм энуреза у детей // Материалы Рос. науч. конф. "Педиатрия из XIX в XXI век".-СПб.,2005.- С.221. (Дисертантка підібрала хворих, провела обстеження хворих з визначенням повного діагнозу та супутніх порушень органів та систем).


 
 

Цікаве

Загрузка...