WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології (експериментально–клінічне дослідження) ( - Реферат

Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології (експериментально–клінічне дослідження) ( - Реферат

Для оптимізації вибору об'єму операції та профілактики розвитку неспроможності кишкових швів ефективним є комплекс, що містить визначення життєздатності порожнистих органів травлення та однорядний шов. У хворих, віднесених до І та ІІ класів поєднаної патології для захисту і закріплення лінії кишкових швів ефективним є напрацьований метод локального впливу. У хворих ІІІ класу поєднаної патології доцільно використовувати алогенні засоби.

Виконання запрограмованих повторних санацій черевної порожнини у пацієнтів, віднесених до ІІ класу поєднаної патології, показане вже при ІІ ступені тяжкості розлитого перитоніту, а при ІІІ класі – вже з І ступеня тяжкості. Ефективність санації збільшується при використанні напрацьованого способу, який полягає у промиванні оксигенованим полікомпонентним розчином під тиском, що дозволяє збільшити кліренс аеробної мікрофлори до 90,7%, а анаеробної – до 64,9%.

Для профілактики ранових ускладнень при виконанні запрограмованих повторних санацій черевної порожнини ефективним є наш спосіб закриття операційної рани з використанням вульносорбції.

 1. Використання напрацьованої лікувальної тактики у хворих І класу поєднаної патології з місцевим та дифузним перитонітом дозволило уникнути розвитку інтраабдомінальних та ранових ускладнень і летальності, а у пацієнтів ІІ, ІІІ класів з поширеним перитонітом – знизити летальність на 24,4%, частоту нагноєння ран на 16,6%.

Практичні рекомендації

 1. Для оцінки стану хворих на перитоніт в клінічних умовах доцільно використовувати класифікацію, що передбачає виділення двох стадій – реактивної та токсичної, а також Мангеймський перитонітний індекс.

 2. Для покращання діагностики запально–деструкційних захворювань органів черевної порожнини доцільно застосовувати розпрацьований спектрофотометричний метод, при цьому зростання оптичної густини плазми венозної крові на довжині хвилі  = 280 нм понад 0,58 од свідчить на користь наявності патології, та фотолюмінісцентний метод, при цьому зсув максимальних показників потужності флуоресценції у короткохвильовий діапазон, починаючи з довжини хвилі  = 473 нм, вказує на наявність патології.

 3. У хворих, віднесених до ІІ та ІІІ класів поєднаної патології, передопераційне приготування слід проводити навіть при відсутності інших показань (тяжкість стану, нестабільність гемодинаміки, зміни лабораторних показників, клініка поширеного перитоніту та ін.).

 4. У хворих, віднесених до І–ІІІ класів поєднаної патології, доцільно використовувати безперервно–вузловий однорядний шов, який знижує ймовірність виникнення безпосередніх післяопераційних ускладнень.

 5. Засоби із запобігання неспроможності швів слід використовувати у хворих, віднесених до класу І, якщо операція виконується в умовах розлитого або загального перитоніту ІІІ та IV ступенів тяжкості; у пацієнтів ІІ та ІІІ класу при операціях з приводу обструкції кишечника, що виконуються в умовах розлитого перитоніту ІІ – IV ступенів тяжкості; для закріплення швів при розлитому перитоніті ІІІ – IV ступенів тяжкості та у всіх пацієнтів ІІІ класу слід уникати використання великого чепця, натомість застосовувати алогенні засоби.

 6. У пацієнтів, віднесених до ІІ класу, запрограмовані повторні санації черевної порожнини слід використовувати при розлитому перитоніті, починаючи з ІІ ступеня тяжкості; у пацієнтів, віднесених до ІІІ класу –вже при І ступеню тяжкості перитоніту, якщо його причиною послужила обструкція кишечника.

 7. Для збільшення ефективності, санацію черевної порожнини доцільно проводити зі застосуванням оксигенованого полікомпонентного розчину, що складається з декаметоксину, димексиду та хлоргексидину у рівних частинах, які подаються під тиском.

 8. Для пролонгованого впливу на запальне вогнище, у проміжку між запрограмованими санаціями черевної порожнини доцільно використовувати перитонеосорбцію з допомогою біоінертних пористих контейнерів з сорбентом, якому надані наведені антибактеріальні властивості шляхом експозиції у полікомпонентному розчині.

 9. Під час виконання запрограмованих санацій слід застосовувати вульносорбцію, шляхом розміщення між краями операційної рани контейнера з сорбентом, що зменшує ризик нагноєння.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Гринчук Ф.В. Поєднана гостра хірургічна патологія – механізми розвитку та їх клінічне значення // Буковинський медичний вісник.– 1999.– № 3–4.– С. 35–39.

 2. Ендотоксикоз у генезі печінкової недостатності при перитоніті / Ю.М. Мишковський, Ф.В. Гринчук, О.В. Ткачук, В.А. Дорошко, О.М. Плегуца, А.В. Ушаков, А.М. Гринчук // Буковинський медичний вісник.– 1999.– № 3–4.– С. 132–134 (автором проведено експериментальні дослідження, забір матеріалу, узагальнення результатів).

 3. Гринчук Ф.В. Стан імунологічної реактивності та неспецифічної резистентності при поєднаній гострій хірургічній патології органів черевної порожнини // Галицький лікарський вісник.– 1999.– Т 6, № 3.– С.13.

 4. Андрієць В.В., Полянський І.Ю., Гринчук Ф.В. Нові методи профілактики неспроможності кишкових швів // Галицький лікарський вісник.– 1999.– Т 6,№ 3.– С.48–49 (автором здійснено клінічне впровадження розроблених методик та оцінена їх ефективність).

 5. Ендолімфатична антибактеріальна терапія при перитоніті / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць, О.І. Полянський, В.П. Польовий, О.В. Ткачук, О.М. Михайловський // Галицький лікарський вісник.– 1999.– Т 6, №3.– С.– 70–71 (автором проведено обстеження хворих та оцінка результатів).

 6. Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю., Язловицька Л.С. Функціональний стан печінки при поєднаній гострій хірургічній патології // Вісник морської медицини.– 1999.– №2(6).– С. 163–163 (автором виконано забір матеріалу та обробка результатів).

 7. Механізми розвитку печінкової недостатності та ендотоксикозу при розповсюдженому перитоніті / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць, В.П. Польовий // Вісник морської медицини.– 1999.– №2(6).– С. 161–162 (автором виконано забір матеріалу та проведено узагальнення результатів).

 8. Гринчук Ф.В. Особливості перебігу та лікування гострого холециститу при супутній патології // Вісник морської медицини.– 2001.– №2(14).– С. 93–95.

 9. Гринчук Ф.В. Деякі аспекти розвитку сепсису при поєднаній гострій хірургічній патології // Львівський медичний журнал.– 2001.– №3.– С. 23–25.

 10. Гринчук Ф.В. Особливості розвитку печінкової недостатності та шляхи її корекції при кишковій обструкції на фоні цукрового діабету // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина".– 2001.– Вип. 14.– С.6–7.

 11. Профілактика та лікування ендотоксикозу при розповсюдженому перитоніті / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць, В.В. Максим'юк, С.П. Бродовський, П.В. Сахацький // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина".–2001.– Вип. 14.– С.190–192 (автором здійснено обстеження хворих та забір матеріалу).

 12. Гринчук Ф.В. Клініко – лабораторні паралелі перитоніту апендикулярного ґенезу на фоні супутніх захворювань // Буковинський медичний вісник.– 2002.–Т.6, №1–2.–С.23–27.

 13. Деякі аспекти профілактики післяопераційних ускладнень при гострих хірургічних захворюваннях у хворих на цукровий діабет / Ф.В. Гринчук, В.П. Козак, В.В. Андрієць, І.П. Давидюк // Буковинський медичний вісник.– 2002.– Т.6, №1–2.– С.69–71 (автором проведено обстеження хворих та впровадження розроблених методик).

 14. Гринчук Ф.В. Профілактика післяопераційного перитоніту у хворих з поєднаною патологією // Галицький лікарський вісник.– 2002.– Т.9, №.3.– С. 81–82.

 15. Принципи антибактеріальної та детоксикаційної терапії при запально–деструктивних процесах в очеревинній порожнині / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць, В.В. Максим'юк, С.П. Бродовський // Галицький лікарський вісник.– 2002.–Т.9, №.3.– С. 226–228 (автором здійснено обстеження хворих та оцінка результатів).

 16. Гринчук Ф.В. Профілактика нагноєння операційної рани у пацієнтів з гострими хірургічними захворюваннями // Клінічна хірургія.– 2002.– №11–12.–С.23–24.

 17. Гринчук Ф.В. Проблеми та перспективи оптимізації діагностики гострих хірургічних захворювань у пацієнтів із супутньою патологією // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина".– 2003.– Вип. 20.– С. 185–186.

 18. Оптимізація комплексного лікування хворих з гострою кишковою непрохідністю / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць, С.П. Бродовський, В.В. Максим'юк, М.М. Снігуряк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина".– 2003.– Вип. 20.– С. 121–123 (автором проведено впровадження розроблених методик та оцінка результатів).

 19. Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю. Лапароскопічні оперативні втручання при гострих хірургічних захворюваннях у пацієнтів із супутньою патологією // Практична медицина.– 2003.– Т.9, №1.– С. 56–58 (автором виконано оперативні втручання та обстеження хворих).

 20. Полянський І.Ю., Гринчук Ф.В. Деякі аспекти хірургічної тактики при ускладненнях виразкової хвороби у пацієнтів із супровідною патологією // Харківська хірургічна школа.– 2003.– № 1.– С. 23–24 (автором здійснено впровадження розроблених методів лікування та обстеження хворих).

 21. Полянський І.Ю., Гринчук Ф.В., Андрієць В.В. Деякі аспекти розвитку неспроможності кишкових швів при системній патології // Вісник морфології.–2003.– Т.9, № 2.–С. 371–373 (автором виконано експериментальні дослідження та забір матеріалу).

 22. Шляхи підвищення надійності лінії швів на товстій кишці / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць, В.В. Максим'юк, С.П. Бродовський // Шпитальна хірургія.–2003.–№4.–С.136–138 (автором проведено впровадження розроблених методик та оцінка результатів).

 23. Гринчук Ф.В. Нові методи ранньої діагностики гострих хірургічних захворювань у пацієнтів із супровідною патологією // Шпитальна хірургія.–2004.– №4.– С. 95–97.

 24. Гринчук Ф.В. Деякі аспекти періопераційної терапії хворих з поєднаною гострою хірургічною патологією // Клінічна хірургія.– 2004.– №11–12.– С. 22.

 25. Механізми виникнення та способи профілактики неспроможності кишкових швів / І.Ю. Полянський, В.В. Андрієць, Ф.В. Гринчук, С.П. Бродовський, Я.Ю. Войтів, В.В. Яцків // Клінічна хірургія.– 2004.– №11–12.– С. 85–86 (автором виконано експериментальні дослідження).

 26. Про переваги та застереження використання повторних розкриттів черевної порожнини при розповсюджених формах перитоніту / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць, О.Г. Харабара, В.В. Максим'юк, Я.Ю. Войтів, Я.В. Гирла // Харківська хірургічна школа.– 2005.– №1.1.– С. 69–70 (автором проведено лікування та обстеження хворих).

 27. Тотальна перитонеосорбція як метод санації очеревинної порожнин при перитоніті / І.Ю. Полянський, В.В. Максим'юк, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць, С.П. Бродовський, О.Г. Харабара, Я.Ю. Войтів // Шпитальна хірургія.– 2005.– №4.– С. 64–66 (автором впроваджено методики та проведено оцінку результатів).

 28. Патогенетичне обґрунтування формування кишкових стом і накладання анастомозів при гострій непрохідності кишечнику / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В.Андрієць, С.П. Бродовський, Я.В. Гирла, Я.Ю. Войтів // Харківська хірургічна школа.– 2006.– №1 (20).–С.69–71 (автором впроваджено розроблені методики та проведено обстеження хворих).

 29. Гринчук Ф.В. Динаміка показників протеолітичної системи плазми крові щурів за умов розвитку перитоніту на тлі поєднаної патології // Клінічна та експериментальна патологія.– 2006.– №2.– С. 18–22.

 30. Гринчук Ф.В., Андрієць В.В. Динаміка показників фібринолітичної активності плазми крові щурів за умов перитоніту та його розвитку на тлі поєднаної патології // Клінічна та експериментальна патологія.– 2006.– Т.5, №4.– С. 25–29 (автором проведено експериментальні дослідження, забір матеріалу, узагальнення результатів).

 31. Гринчук Ф.В. Динаміка біохімічних показників окисно – відновної системи крові щурів за умов перитоніту та його розвитку на тлі поєднаної патології // Медична хімія.– 2007.– Т.9, №1.– С. 43–48.

 32. Гринчук Ф.В. Нові підходи до оцінки стану та прогнозування післяопераційних ускладнень у хворих на гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини з поєднаними патологічними станами // Буковинський медичний вісник.– 2007.– Т.11, № 1.– С. 11–15.

 33. Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю., Максим'юк В.В. Індекс фотолюмінесценції – точний критерій визначення життєздатності кишкової стінки // Клінічна анатомія та оперативна хірургія.– 2007.– Т.6, №1.– С. 95–97 (автором здійснено експериментальні дослідження та забір матеріалу).

 34. Гринчук Ф.В. Динаміка вмісту деяких цитокінів плазми крові щурів за умов перитоніту та його розвитку на тлі поєднаної патології // Клінічна та експериментальна патологія.– 2007.– Т.6, №2.– С. 23–27.

 35. Гринчук Ф.В. Нові підходи до вибору лікувальної тактики у хворих на гостру хірургічну патологію органів черевної порожнини з поєднаними патологічними станами // Харківська хірургічна школа.– 2007.– №2.– С.213–216.

 36. Патент 50932 UA, МКИ А61В17/00, А61М27/00. Спосіб тимчасового закривання операційної рани для виконання програмованих санацій очеревинної порожнини при розповсюджених формах гострого перитоніту / Полянський І.Ю., Максим'юк В.В., Андрієць В.В, Гринчук Ф.В.– Заявка 2001075281. Заявл.24.07.2001. Опубл.15.11.2002. Бюл.№11 (автором проведено клінічну апробацію методу та обстеження хворих).

 37. Патент 51921 UA, МКИ А61В17/00, А61М27/00. Спосіб санації очеревинної порожнини при розповсюджених формах гострого гнійного перитоніту / Полянський І.Ю., Гринчук Ф.В., Максим'юк В.В.– Заявка 2001096540. Заявл.25.09.2001. Опубл.16.12.2002. Бюл.№12 (автором виконано експериментальні дослідження та клінічну апробацію методу).

 38. Патент 64939 А UA, МКИ А61В17/00, А61М27/00. Спосіб моделювання розповсюдженого перитоніту / Полянський І.Ю., Максим'юк В.В., Гринчук Ф.В.– Заявка 2003032032. Заявл.07.03.2003. Опубл.15.03.2004. Бюл.№3 (автором здійснено експериментальні дослідження).

 39. Патент 67975 UA, МКИ А61В10/00. Спосіб спектрофотометричної діагностики запально – деструктивних захворювань в черевній порожнині / Полянський І.Ю., Ніцович Б.М., Гумінецький С.Г., Гринчук Ф.В., Бродовський С.П.– Заявка 2003077018. Заявл.25.07.2003. Опубл.15.07.2004. Бюл.№7 (автором виконано експериментальні дослідження та клінічну апробацію методу).

 40. Патент 68561 UA, МКИ A61N5/06, А61В10/00. Спосіб фотолюмінесцентної діагностики запально – деструктивних захворювань в черевній порожнині / Полянський І.Ю., Ніцович Б.М., Бесага Р.М., Гринчук Ф.В., Бродовський С.П.– Заявка 2003077019. Заявл.25.07.2003. Опубл.16.08.2004. Бюл.№8 (автором виконано експериментальні дослідження та клінічну апробацію методу).

 41. Патент 4762 А UA, МКИ А61В17/00, А61М27/00. Спосіб тривалого ендопортального введення медикаментозних засобів Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю.– Заявка 2004031765. Заявл.11.03.2004. Опубл.15.02.2005. Бюл.№2 (автором проведено експериментальні дослідження та клінічну апробацію методу).

 42. Патент 4764 А UA, МКИ А61В17/00, А61М27/00. Спосіб зовнішнього дренування позапечінкових жовчних проток / Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю., Андрієць В.В.– Заявка 2004031767. Заявл.11.03.2004. Опубл.15.02.2005. Бюл.№2 (автором розроблено ідею та проведено клінічну апробацію методу).

 43. Патент 4765 А UA, МКИ А61В17/00, А61М27/00. Спосіб еліпсоїдної гастропластики / Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю., Максим'юк В.В.– Заявка 2004031768. Заявл.11.03.2004. Опубл.15.02.2005. Бюл.№2 (автором розроблено ідею та здійснено клінічне впровадження методу).

 44. Патент 4766 А UA, МКИ А61В17/00, А61М27/00. Спосіб моделювання гострого перитоніту / Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю.– Заявка 2004031769. Заявл.11.03.2004. Опубл.15.02.2005. Бюл.№2 (автором здійснено експериментальні дослідження).

 45. Патент 25830 UA, МПК А61N5/00. Спосіб оцінки життєздатності кишки / Полянський І.Ю., Гринчук Ф.В., Бесага Р.М.– Заявка u200703620. Заявл.02.04.2007. Опубл.27.08.2007. Бюл.№13 (автором розроблено ідею, здійснено експериментальні дослідження).

 46. Патент 25831 UA, МПК А61В17/11. Спосіб зашивання дефектів порожнистих органів травлення / Полянський І.Ю., Гринчук Ф.В.– Заявка u200703622. Заявл.02.04.2007. Опубл.27.08.2007. Бюл.№13 (автором здійснено експериментальні дослідження, клінічне впровадження способу та оцінку результатів).

 47. Патент 25832 UA, МПК А61М27/00. Пристрій для дренування очеревинної порожнини / Полянський І.Ю., Максим'юк В.В., Гринчук Ф.В.– Заявка u200703623. Заявл.02.04.2007. Опубл.27.08.2007. Бюл.№13 (автором проведено клінічне впровадження способу та оцінку результатів).

 48. Патент 25833 UA, МПК А61М25/00. Спосіб тривалого ендопортального введення медикаментозних засобів / Полянський І.Ю., Гринчук Ф.В.– Заявка u200703625. Заявл.02.04.2007. Опубл.27.08.2007. Бюл.№3 (автором здійснено експериментальні дослідження, клінічне впровадження способу та оцінені результати).

 49. Гринчук Ф.В. Аналіз післяопераційного перебігу у хворих з гострою кишковою непрохідністю // Актуальні питання хірургії.– Чернівці, 1997. – С. 12–13.

 50. Динаміка процесів пероксидного окислення та змін в системі гемостазу при гострому перитоніті / Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць, В.М. Скігар, В.П. Польовий, О.О. Підмурняк // Актуальні питання хірургії.– Чернівці, 1997.– С. 16–17(автором здійснено експериментальні дослідження та узагальнення результатів).

 51. Лечебная тактика при различных формах острого перитонита / Б.О. Мильков, И.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В. Андриец, М.М. Гресько, А.В. Бочаров, В.П. Полевой, Р.И. Сидорчук // Actualitati in cirurgia toracoabdominala: Rezumatele lucrarilor congresul VIII al chirurgie din Republica Moldova.– Chisinau, 1997.– С.158–160 (автором здійснено обстеження хворих).

 52. Гринчук Ф.В. Патогенетичне обґрунтування нових методів детоксикації у хворих з гострою кишковою непрохідністю // Українські медичні вісті.– 1998.– Т.2, Ч.2, №1–2 (59–60).– С. 31–32.

 53. Мікробна контамінація та ендотоксикоз при гострій кишковій непрохідності та поєднаній патології / Т.Демидюк, П.Багрій, В.Трикур, Ф.Гринчук // Тез. доп. 2–го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених.– Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.– С. 262 (автором проведено експериментальні дослідження та забір матеріалу).

 54. Гринчук Ф.В. Шляхи оптимізації оперативних втручань з приводу обструкції кишечнику у пацієнтів похилого та старечого віку // ІІ Українська конференція молодих вчених присвячена пам'яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса.– К., 2001.– С. 27–28.

 55. Гринчук Ф.В., Кланца А.І. Особливості клініки та діагностики деяких гострих хірургічних захворювань у осіб похилого віку, хворих на цукровий діабет // ІІ Українська конференція молодих вчених присвячена пам'яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса.– К., 2001.– С. 27–28 (автором проведено обстеження хворих, обробку та узагальнення результатів).

 56. Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю., Гринчук А.М. Поліорганна недостатність при поєднаній гострій хірургічній патології // Українські медичні вісті.– 2001.– Т.4.– Ч.1(62).– С. 30 (автором здійснено обстеження хворих та оцінку результатів).

 57. Особливості оперативних втручань на порожнистих органах травного каналу в осіб похилого віку / І.Ю. Полянський, Г.П. Шамрей, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць // Українські медичні вісті.– 2001.– Т.4, Ч.1(62).–С. 87 (автором проведено впровадження методик та обстеження хворих).

 58. Шляхи підвищення ефективності лікування поширених форм гострого перитоніту / І.Ю. Полянський, Г.П. Шамрей, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць, В.В. Максим'юк, Г.Д. Дейбук, С.П. Бродовський, П.В. Сахацький // Українські медичні вісті.– 2001.– Т.4, Ч.1(62).–С. 82 (автором здійснено впровадження методик та обстеження хворих).

 59. Гринчук Ф.В. Хірургічна тактика при ускладненнях виразкової хвороби у пацієнтів із супутньою патологією // Матеріали ХХ з'їзду хірургів України.– Тернопіль, 2002.– Т.1.– С. 253 – 254.

 60. Нові принципи антибактеріальної та детоксикаційної терапії при запально–деструктивних процесах в очеревинній порожнині / І.Ю. Полянський, В.В. Андрієць, Ф.В. Гринчук, В.В. Максим'юк, С.П. Бродовський // Матеріали ХХ з'їзду хірургів України.– Тернопіль, 2002.– Т.1.– С. 401–403 (автором виконано обстеження хворих та оцінку результатів).

 61. Гринчук Ф.В. Особенности диагностики и лечения острого перитонита у пациентов с сопутствующей патологией // Al ІХlea al Asociatiei Chirurgilor "N.Anestiadi" din Republica Moldova: Rezumatele lucrarilor.– Chisinau, 2003.– с. 69–70.

 62. Современные аспекты лечения распространенных форм острого перитонита / И.Ю. Полянский, Б.О. Мильков, Ф.В. Гринчук, В.В. Андриец, Г.П. Шамрей, В.В. Максимюк, С.П. Бродовский, И.П. Давидюк, Я.Ю. Войтив // Al ІХlea al Asociatiei Chirurgilor "N.Anestiadi" din Republica Moldova: Rezumatele lucrarilor.– Chisinau, 2003.– с. 69–70 (автором здійснено лікування хворих та оцінку результатів).

 63. Photoluminescent diagnostics of inflammatory – destructive diseases of the abdominal cavity organs / I.Y. Polyansky, F.V. Hrunchuk, S.P. Brodovsky, Bohdan M. Nitsovich, R.M. Besaha // Proceedings of SPIE.– 2004.– V.5477.– P. 545–547 (автором здійснено відбір, дослідження пацієнтів та забір матеріалу).

 64. Нові технології в лікуванні гострого перитоніту / І.Ю. Полянський, Б.О. Мільков, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць, В.В. Максим'юк, С.П. Бродовський, Я.В. Гирла, Я.Ю. Войтів, О.Г. Харабара // Матеріали ХХІ з'їзду хірургів України.– Запоріжжя: Запоріжжя, 2005.– С. 512–514 (автором проведено впровадження методик та оцінку результатів).

 65. Spectrophotometer properties of vein blood plasma in UF–region patients with sharp surgical pathology of abdominal region organs / S.G. Guminestskij, I.J. Polyanski, A.V. Motrich, F.W. Grunchuk // Proceedings of SPIE. – 2006.– Vol.6524. – T. 1–5 (автором проведено відбір, дослідження пацієнтів та забір матеріалу).

 66. Besaga R.M. Hrynchuk F.V, Polyansky I.Yu. Diagnostic meaning of intestinal wall photoluminescence changes // Proceedings of SPIE. – 2006.– Vol.6524.– U. 1–3 (автором проведено експериментальні дослідження та забір матеріалу).

 67. Гринчук Ф.В. Клініко–лабораторні паралелі при обструкції товстої кишки, ускладненій перитонітом у хворих із супутньою патологією // Матеріали ІІ з'їзду колопроктологів України за міжнародною участю.– Львів: Медицина, 2006.– С. 443 – 447.

 68. Гринчук Ф.В. Експериментальне дослідження нових способів визначення життєздатності кишкової стінки // Мат. конф. "Використання фізичних факторів у хірургії".– Чернівці: Медуніверситет, 2006.–С.56–59.

 69. Гринчук Ф.В. Експериментальне обґрунтування визначення оптичної густини плазми венозної крові для діагностики гострої хірургічної патології // Мат. конф. "Використання фізичних факторів у хірургії".– Чернівці: Медуніверситет, 2006.–С.59–63.


 
 

Цікаве

Загрузка...