WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холецистит - Реферат

Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холецистит - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Результати дослідження дають підставу рекомендувати для практичного застосування у випадках захворювання на гострий деструктивний ускладнений холецистит наступне:

 1. Сонографічну діагностику із застосуванням допплерівського картування, що дозволяє в 95% хворих до операції визначити наявність деструктивної та ускладненої форми гострого холециститу.

 2. Екстрене хірургічне втручання у випадку гострого деструктивного холециститу показане у разі наявності в хворого ознак розлитого перитоніту після короткочасної передопераційної підготовки протягом 2-4-х годин. В інших хворих операцію варто виконувати в термін 5-24-х годин від моменту госпіталізації до стаціонару.

 3. Операцією вибору у випадку гострого деструктивного холециститу є ЛХЕ. За наявності у хворого супутньої патології (насамперед кардіальної) в стадії субкомпенсації, доцільніше виконувати ЛХЕ під перидуральною анестезією.

 4. У разі наявності в хворого супутньої патології в стадії зворотної нестабільної субкомпенсації, а також у пацієнтів з тривалістю захворювання більше 5-ти діб перевагу варто надавати етапному лікуванню: перший етап – ЧЧМХС під ультразвуковим контролем, другий етап – ЛХЕ.

 5. У випадку поєднання у хворого більше ніж двох супутніх захворювань у стадії нестабільної субкомпенсації на першому етапі хірургічного лікування варто виконувати відкриту холецистостомію з літоекстракцією, а потім холецистоскопічну мукоклазу.

 6. У разі наявності в хворого супутньої патології в стадії декомпенсації доцільно обмежитися застосуванням лише ЧЧМХС під ультразвуковим контролем.

 7. Для профілактики гнійних ускладнень необхідно використати до й після операції антибіотики широкого спектра дії, тривалість застосування яких у післяопераційному періоді залежить від ступеня деструктивних змін у жовчному міхурі й ускладнень хвороби. Для профілактики утворення біломи або гематоми в підпечінковому просторі під час операції доцільно використовувати аргоно-плазмову коагуляцію. Для профілактики тромбоемболічних ускладнень необхідно поряд з ранньою активізацією хворого використовувати еластичне бинтування кінцівок у поєднанні з застосуванням низькомолекулярних гепаринів.

 8. Після операції з приводу деструктивного й ускладненого гострого холециститу хворі повинні перебувати на диспансерному нагляді й одержувати спеціальну терапію, спрямовану на лікування хронічного гепатиту.

Список рОбІт, опублІкованИх ЗА темОЮ дисертацІЇ

 1. Кондратенко П.Г., Васильев А.А., Элин А.Ф., Конькова М.В., Герасименко Е.А. Лапароскопическая холецистэктомия при остром холецистите // Одеський медичній журнал. – 2002. – №5 (73). – С. 48-50

 2. Кондратенко П.Г., Васильєв О.О., Герасименко Є.О. Сучасна тактика хірургічного лікування гострого холециститу // Хірургія України. – 2003. – № 4. – С. 65-68

 3. Кондратенко П.Г., Герасименко Є.О. Ускладнення лапароскопічної холецистектомії у хворих на гострий холецистит // Львівський медичний часопис – 2004. –№2. –С. 77-79

 4. Кондратенко П.Г., Герасименко Є.О., Бєлозєрцев О.О Лапароскопічна холецистектомія при гострому холециститі: причини ускладнень і переходів // Шпитальна хірургія. – 2004. – №2. – С. 70-75

 5. Кондратенко П.Г., Герасименко Е.А. Хирургическая тактика при остром холецистите у больных пожилого и старческого возраста // Хірургія України. – 2005. –№2. –С. 77-80

 6. Кондратенко П.Г., Герасименко Є.О. Застосування аргоно-плазмової коагуляції при виконанні лапароскопічної холецистектомії хворим на гострий холецистит // Шпитальна хірургія. – 2005. –№2. –С. 126-129

 7. Кондратенко П.Г., Герасименко Е.А. Малотравматичные вмешательства у больных с деструктивними и осложненными формами острого холецистита // Харківська хірургічна школа. – 2005. –№1. –С. 106-108

 8. Кондратенко П.Г., Герасименко Є.О. Тактика застосування паліативних хірургічних втручань у лікуванні гострого холециститу // Шпитальна хірургія. –2006. –№4. –С. 53-57.

 9. Кондратенко П.Г., Конькова М.В., Герасименко Є.О. Стандарт хірургічного лікування гострого холециститу. // Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії. Збірник матеріалів першої всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів. –2004. –С. 151-152

 10. Кондратенко П.Г., Конькова М.В., Герасименко Є.О. Застосування малоінвазивних втручань у хірургічному лікуванні гострого холециститу у хворих похилого і старечого віку // Актуальні питання геріатричної хірургії. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль. –2004. –С. 122-124

 11. Kondratenko P.G., Konkova M.V., Gerasimenko E.A., Kondratenko D.P. Forms, complications and dangers in case of implementation the laparoscopic cholecystectomy at patients with acute cholecystitis // 12th international congress of the European association for endoscopic surgery, – Barcelona, – 2004. Р.141

 12. Кондратенко П.Г., Герасименко Е.А. Профилактика тромбоэмболических ослонений при выполнении лапароскопической холецистэктомии // Проблеми сучасної торакальної хірургії / Труди та тези доповідей науково-практичної конференції. – Семеїз-Кривий Ріг, 2005. –С.213-215

АНОТАЦІЯ

Герасименко Є.О. Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.03 – хірургія. Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака, Донецьк, 2007 рік.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню ефективності, показань і строків виконання малотравматичних втручань, а також методів діагностики й профілактики виникнення післяопераційних ускладнень у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу.

Матеріалом дисертаційної роботи є результати обстеження й лікування 624 пацієнтів з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу.

У роботі проаналізовані дані морфологічних змін, а також ультразвукової допплерографії печінки та стінки жовчного міхура при різних формах і ускладненнях гострого деструктивного холециститу.

Усі хворі, залежно від застосованої тактики були розділені на дві групи: контрольна група – 308 хворих, основна група – 316 пацієнтів. Лікування хворих основної групи проведено за вдосконаленою лікувальною тактикою, в основу якої покладені сонографічна діагностика з застосуванням кольорового допплерівського картування, диференційований підхід до вибору показань і строків, способу, обсягу й етапності виконання хірургічних втручань, а також профілактичні заходи, спрямовані на зниження кількості ранніх післяопераційних ускладнень.


 
 

Цікаве

Загрузка...