WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при щепленні проти ньюкаслської хвороби (автореферат) - Реферат

Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при щепленні проти ньюкаслської хвороби (автореферат) - Реферат

У тимусі піддослідних курчат 2, 3 та 4-ї групи гістологічних ознак ослаблення морфофункціонального стану часточок не встановлено. Як правило, кіркова речовина була чітко визначена і була густо заповнена клітинами. У мозковому шарі відмічено достатню кількість лімфоцитів, які рівномірно розташовувались територією мозкової речовини.

Таким чином, за результатами серологічних та імуноморфологічних досліджень встановлено імуностимулюючу дію ЕЛПР при різних схемах застосування. Найбільш доступним слід вважати метод одночасної дачі імуностимулятора разом зі щепленням курчат.

Таблиця 4

Порівняльні дані при різних схемах імуностимуляції та вакцинації проти ньюкаслської хвороби

(Mm, n=6)

Критерії оцінки

Вакцинація вірус-вакциною Ла-Сота

Контроль

ЕЛПР одночасно з щепленням

ЕЛПР

за 5 діб

ЕЛПР через5 діб

1 група

2 група

3 група

4 група

Титр антигемаглютинінів, log2.

6,30,2

7,00,12*

7,10,1*

7,20,24*

Абсолютна маса тимусу, мг

1463621

1653,1

375,1*

1641,6458*

1666,4289*

Індекс тимусу

5,40,01

5,760,13*

5,740,2*

5,630,11*

Абсолютна маса фабрицієвої бурси, мг

1021,6452,8

1148371*

1172,6264*

1184237*

Індекс

бурси Фабриціуа

3,770,02

4,00,01*

4,10,01*

4,00,01*

Абсолютна маса селезінки, мг

422,742,1

545,313,20*

600,629,3*

556,435,4*

Індекс селезінки

1,560,001

1,620,01*

2,10,02*

1,880,025*

Маса тіла, г

27120,9

28716,24

28617,32

29620,1

Примітка: Примітка: * -Р<0,001.

Вивчення залежності імуностимулюючої дії ЕЛПР від віку вакцинованих курчат. Експеримент проводили на двох вікових групах – 15- денних та 25 – денних курчатах, крім того, були сформовані дві відповідні контрольні групи (таблиця 5).

Одержані дані серологічних досліджень свідчать про позитивний вплив імуностимулятора, завдяки якому у піддослідних курчат 1–ї та 3-ї груп титри були вищими порівняно із контролем на 0,6 log2 у першій групі та на 0,7 log2 у третій групі.

Встановлено, що для щеплення перевагу має 25 – денний вік. Різниця незначна, але вона свідчить про більшу реактивність імунокомпетентної системи у курчат, старших за віком.

Так, при обробці курчат на 15 добу рівень Ig G при щепленні та імуностимуляції ЕЛПР накопичувався у кількості 6,010,023 мг/см3 (Р<0,001), що перевищувало цей показник у контрольній групі, де він дорівнював 5,730,01 мг/см3.

В групах курчат, оброблених у 25-денному віці, ці показники були вищими й дорівнювали відповідно 6,540,023 мг/см3 (Р<0,001) та 5,740,024 мг/см3.

Рівень імуноглобулінів IgM та IgA у курчат, щеплених в 15–денному віці, був вищим при одночасному застосуванні вакцини та імуностимулятора. Він дорівнював відповідно 1,500,08 мг/см3 (Р<0,001) та 0,660,006 мг/см3 (Р<0,001) і був вищим, ніж при щепленні без імуностимулятора і дорівнював відповідно 1,420,008 мг/см3 та 0,620,008 мг/см3.

Таблиця 5

Зміни серологічних та біохімічних показників при імуностимуляції курчат різного віку.

(Mm, n=7)

Показники

Обробка в 15 днів

Обробка в 25 днів

Ла-Сота + ЕЛПР

Ла-Сота

Ла-Сота + ЕЛПР

Ла-Сота

Дослід

Контроль

Дослід

Контроль

Титр антигемаглю-тинінів, log2.

6,80,01*

6,20,1

7,10,23*

6,40,02

Рівень IgG, мг/см3

6,010,023*

5,730,01

6,540,023*

5,740,024

Рівень IgМ, мг/см3

1,500,008*

1,420,008

1,520,009*

1,440.006

Рівень IgА, мг/см3

0,660,006*

0,620,008

0,690,006*

0,650.007

Примітка: *-Р<0,001

При порівнянні одержаних результатів за цими класами імуноглобулінів на курчатах старших за віком визначено більш високий їх рівень. При одночасовому щепленні та імуностимуляції рівень IgM та IgA складав відповідно 1,520,009 мг/см3 (Р<0,001) та 0,690,006 мг/см3 (Р<0,001). Це перевищувало показники у курчат, яких лише вакцинували без імуностимуляції. Показники в цій групі дорівнювали відповідно 1,440,006мг/ см3 та 0,650,007мг/см3.

У цілому, за даними 3-ї та 4-ї груп відзначені показники були вищими, ніж у молодших курчат, яких обробляли у 15–денному віці.

Таким чином, за результатами серологічних та біохімічних реакцій очевидно, що застосування імуностимулятора ЕЛПР краще для тих курчат, імунні органи яких досягли більшої морфологічної завершеності. Але при цьому потрібно враховувати епізоотичну ситуацію і доцільність залишати курчат нещепленими від загрозливої інфекції.

ВИСНОВКИ

1. За результатами комплексних досліджень і з урахуванням широкого поширення імунодефіцитів у птахівництві розроблено новий імуностимулятор ЕЛПР.

Одержаний імуностимулятор ЕЛПР виготовляється із лімфоїдних органів: тимусу, бурси Фабриціуса та селезінки клінічно здорових птахів-реконвалесцентів забійного віку із господарств, благополучних щодо небезпечних інфекційних захворювань.

При застосуванні курчатам він підвищує імунний статус поголів'я, підсилює імунну відповідь при щепленні курчат проти ньюкаслської хвороби і позитивно впливає на неспецифічні фактори захисту курчат та на їхню продуктивність.

2. При ентеральному застосуванні ЕЛПР курчатам при оптимальній дозі 0,5 см3 на голову за результатами біохімічних та імуноморфологічних досліджень імунний статус підвищувався за показниками IgG до 8,030,036 мг/см3, IgМ – до 1,640,04 мг/см3, IgА – до 0,520,01 мг/см3. У контрольних курчат ці показники були нижчими і дорівнювали відповідно 6,440,042 мг/см3; 1,390,04 мг/см3 та 0,350,013 мг/см3.

Імуноморфологічні показники за даними індексу тимусу дорівнювали 5,620,016, індексу бурси Фабриціуса – 5,710,019, а в контрольній групі ці індекси були меншими і відповідно дорівнювали 4,400,012 і 4,350,013.

3. При щепленні курчат проти ньюкаслської хвороби за результатами серологічних досліджень застосування ЕЛПР при ентеральному введенні підвищує імунну відповідь. Титри антигемаглютинінів при дозі 0,5 cм3 значно зростають порівняно з контролем 5,60,01 log2 і сягають 7,670,07 log2, а при подальшому збільшенні дози, цей показник лише незначно збільшується, що свідчить про недоцільність застосування більших доз.

4. Біохімічними та імуноморфологічними дослідженнями у щеплених курчат при ентеральному застосуванні ЕЛПР у дозі 0,5 см3 було встановлено чітко виражене зростання рівня IgG, IgМ, IgА, індексу тимуса та індексу бурси Фабриціуса у порівнянні з контролем відповідно 9,620,016 мг/см3; 1,620,014 мг/см3; 0,670,016 мг/см3; 5,640,02 та 5,740,012. А при збільшенні дози (0,7 см3 та 0,9 см3) імуностимулятору, ці показники незначно зростали, що свідчить про оптимальність дози 0,5 см3.

5. Порівняльним дослідженням ентерального, внутрішньом'язового та інтраперитонеального методів застосування ЕЛПР разом із щепленням проти ньюкаслської хвороби всі три методи показали кращі результати порівняно з контрольною групою, яка не одержала імуностимулятора.

При деяких кращих показниках інтраперітонеального та внутрішньом'язового методів введення імуностимулятора перевагу отримує ентеральний метод за простотою його застосування і з урахуванням досить високої його ефективності.

6. При ентеральному застосуванні ЕЛПР разом із щепленням курчат проти ньюкаслської хвороби ефективними були всі три схеми застосування, тобто одночасно з щепленням, за 5 діб до і через 5 діб після вакцинації було одержано подібні результати при статистично недостовірних розбіжностях.

7. Імуностимуляція разом із щепленням проти ньюкаслської хвороби курчат 25-денного віку порівняно з курчатами 15-денного віку є незначно ефективнішою за показниками титрів антитіл і рівнів імуноглобулінів, що необхідно враховувати при визначенні термінів профілактичного щеплення і в залежності від епізоотичної ситуації.


 
 

Цікаве

Загрузка...