WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при щепленні проти ньюкаслської хвороби (автореферат) - Реферат

Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при щепленні проти ньюкаслської хвороби (автореферат) - Реферат

Було досліджено бактерицидну та лізоцимну активність сироватки крові у курчат. Так, найбільш виражена бактерицидна активність була у курчат, які отримували ЕЛПР дозою 0,5, 0,7 та 0,9 см3. Кількість Т-лімфоцитів найбільше було виявлено у 6 групі, але збільшення цього показника проходило нерівномірно. При дозі 0,5 см3 кількість Т-лімфоцитів значно збільшувалась порівняно з контрольною групою. Найменша кількість В-лімфоцитів була в контрольній групі – 130,15 %, а найбільше значення було виявлено у курчат 6 групи – 270,23 % (Р<0,01), але достатньо ефективне підвищення цього показника порівняно з контролем відмічено при дозі 0,5 см3 у курчат четвертої групи (220,12%).

Індекси лімфоїдних органів, за даними таблиці 2, підвищувалися зі збільшенням дози імуностимулятора. Відмічено, що дозу 0,5 см3 у курчат 4-ї групи слід вважати оптимальною, тому що подальше збільшення дози було менш ефективним, хоч невеликий приріст цих показників спостерігався у курчат 5-ї та 6-ї груп.

За результатами гістологічного дослідження у курчат контрольної групи, щеплених без імуностимуляції, було виявлено збіднення тимусу лімфоцитами (фото 1), а при застосуванні ЕЛПР у щеплених курчат 4-ї групи в бурсі Фабриціуса спостерігалося нерівномірне потовщення коркового шару лімфоїдних вузликів із набуттям трилистої форми (фото 2).

Таким чином, дозу 0,5 см3 треба вважати оптимальною, виходячи з економного використання матеріалу та отриманих показників імуностимуляції. Дози 0,7 см3 та 0,9 см3 також можуть бути застосовані за умови достатньої кількості препарату.

Порівняльне вивчення методів застосування ЕЛПР. Для визначення оптимального методу введення ЕЛПР було сформовано 3 піддослідних та контрольна групи по 6 курчат двотижневого віку. Другій групі препарат задавали ентерально дозою 0,5 см3, третій – внутрішньом'язово дозою 0,2 см3 та четвертій – інтраперітонеально дозою 0,2 см3. Перша група була контрольною, якій не давали імуностимулятор.

З наведеної таблиці 3 видно, що за показниками серологічних досліджень титр антигемаглютининів в РЗГА був вищий у 4 групі, де в поєднанні з вакциною вводився ЕЛПР інтраперітонеально і становив 7,720,07 log2 (Р<0,001), нижчий цей показник виявився у другій групі 7,010,07 log2 (Р<0,001) та у третій групі 7,690,08 log2 (Р<0,001). У першій групі рівень антигемаглютинінів складав 5,40,01 log2.

Підвищення антитіл спостерігалося при парентеральному введенні препарату, але і при ентеральному застосуванні відзначено досить високі показники.

За результатами накопичення імуноглобулінів класів IgG, IgМ та IgА найвищі показники спостерігали у четвертій групі, де разом з обробкою вакциною вводили інтраперітонеально ЕЛПР дозою 0,2 см3.

У курчат цієї групи показники незначно відрізнялися від курчат 3-ї, а також 2-ї групи, де при ентеральному введенні підвищення цих показників порівняно з контролем було достатньо високим.

Що стосується наявності серомукоїдів, то рівень цих показників знижувався за різних методів застосування екстракту, а ЦІК понизилися до однакового рівня у курчат усіх піддослідних груп – до 0,09 мг/см3.

Імунологічними дослідженнями було встановлено, що найкращі показники індексу тимусу 5,610,001 (Р<0,001) були при інтраперитонеальному застосуванні ЕЛПР. Дещо нижчим цей показник був у 3-й групі курчат, а при ентеральному введенні індекс тимусу дорівнював 5,600,006 (Р<0,001). Цей показник значно відрізнявся від показника в контрольній групі – 4,420,02.

Індекс бурси Фабриціуса при ентеральному введенні дорівнював 5,730,02 і був найкращим показником у цьому досліді, а в контролі він дорівнював 4,650,12.

Індекс селезінки у групі з ентеральним введенням ЕЛПР дорівнював 1,440,012 (Р<0,001) і майже такі показники були в інших піддослідних групах при значному відриві від цього індекса в контрольній групі – 1,350,003.

Таблиця 3

Порівняльне дослідження методів введення препарату ЕЛПР разом із щепленням проти ньюкаслської хвороби

(Mm, n=6)

Критерії оцінки.

1 група

2 група

3 група

4 група

Вакцина Ла-Сота

Контроль

Введення імуностимулятора ЕЛПР.

Ентерально дозою

0,5 см3.

Внутрішньо-м'язово дозою 0,2 см3

Інтраперито-неально дозою 0,2 см3

Титр в РЗГА, log2.

5,40,01

7,010,07*

7,690,08*

7,720,07*

Рівень IgG, мг/см3

8,600,01

9,020,016*

9,6130,012*

9,6450,012*

Рівень IgА, мг/см3

0,630,014

0,670,016*

0,6830,011*

0,6990,012*

Рівень IgМ, мг/см3

1,390,05

1,620,014*

1,640,03*

1,660,008*

ЦІК, мг/ см3

0,120,002

0,090,03*

0,090,045*

0,090,04*

Серомукоїди, мг/см3

2,750,025

0,60,02*

0,50,05*

0,40,035*

Індекс тимусу

4,420,02

5,600,006*

5,590,014*

5,610,011*

Індекс бурси Фабриціуса

4,650,012

5,730,02

5,680,017

5,700,12

Індекс селезінки

1,350,003

1,440,012*

1,4350,003*

1,430,013*

МФП

36,67,2

37,35,4*

38,16,1*

38,68,1*

МКС

0,920,054

0,870,006*

0,870,005*

0,860,023*

Примітка: *-Р<0,001

Морфо-функціональний потенціал при ентеральному введенні дорівнював 37,35,4 (Р<0,001). Цей показник був незначно нижчим, ніж при внутрішньом'язовому та інтраперитоніальному введенні, але значно відрізнявся від показника у контрольній групі – 39,67,2, що свідчить про імуностимулюючий вплив препарату ЕЛПР.

Мозково-кіркове співвідношення у піддослідних курчат знижувалось порівняно з контролем з 0,920,054 до 0,870,006 при ентеральному введенні. За інших методів застосування було одержано майже аналогічні результати.

Таким чином, усі методи введення ЕЛПР мають імуностимулюючі властивості. Найбільш раціональним за доступністю і простотою реалізації є ентеральний метод.

Порівняння схем застосування ЕЛПР при щепленні проти ньюкаслської хвороби. Дослідження проводились на двотижневих курчатах 3-х піддослідних та одній контрольній групі по 6 курчат у кожній. Другій групі екстракт давали разом зі щепленням, третій – за 5 діб до щеплення, а четвертій – через 5 діб після щеплення. Перша група залишалася контрольною.

За даними таблиці 4 у піддослідних групах при застосуванні вакцини та ЕЛПР абсолютна маса тимусу збільшувалась порівняно з контролем. Позитивні зміни відзначено в індексі тимуса, який у 2-й, 3-й та 4-й піддослідних групах дорівнював відповідно 5,760,13 (Р<0,001); 5,740,2 (Р<0,001), та 5,630,11 (Р<0,001). У контролі цей показник був нижчим і відповідав 5,40,01.

Індекс бурси Фабриціуса в контрольній групі курчат дорівнював 3,770,02, а у піддослідних 2-й, 3-й та 4-й групах він досягав відповідно 4,00,01 (Р<0,001); 4,10,01 (Р<0,001) та 4,00,01 (Р<0,001). Індекси бурси також демонструють перевагу цього показника в піддослідних групах, які одержували імуностимулятор.

Показники маси та індекси селезінки відрізнялись у контрольній та піддослідних групах. Якщо у контрольних курчат цей показник відповідав 422,742,1 мг, то у піддослідних в 2-й, 3-й та 4-й групах він збільшувався відповідно до 545,313,20 (Р<0,001); 600,629,3 (Р<0,001) та 556,435,4 (Р<0,001) мг. Така ж тенденція спостерігалась у зміні індексу селезінки.

Проведеними імуноморфологічними дослідженнями на гістологічному рівні було виявлено позитивні зміни при застосуванні ЕЛПР. У другій групі курчат, яким разом із вакцинацією задавали імуностимулятор, площа фабрицієвої бурси після стимуляції незначно зменшувалася. При гістологічному дослідженні це корелювало із зменшенням розмірів лімфоїдних вузликів і деяким зменшенням ширини кори лімфоїдних вузликів.

У третій та четвертій групах, де стимулятор вводився відповідно через 5 днів після вакцинації та за 5 днів до вакцинації, у бурсі Фабриціуса спостерігали незначну тенденцію до збільшення її площі, розмірів лімфоїдних вузликів та ширини кіркової речовини в порівнянні з другою групою. Бурси Фабриціуса курчат контрольної групи були подібні піддослідним, але були з більш пухкою і рівномірно заповненою мономорфними клітинами типу середніх лімфоцитів.


 
 

Цікаве

Загрузка...