WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту організму бичків та його корекція (автореферат) - Реферат

Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту організму бичків та його корекція (автореферат) - Реферат

Згодовування бичкам нітрату натрію у дозі 0,2 г NО3ˉ/кг маси тіла призвело до аналогічних змін, як і при 0,1 г NО3ˉ/кг, але активність ферментів була дещо нижчою. Зокрема, на 5-ту добу активність ГП знизилася на 6,7%, активність ГР – на 15%, активність Г-6-ФДГ зросла на 24%. На 10-ту добу активність ферментів ГП і ГР зросла відповідно на 10 і 16%, а активність Г-6-ФДГ знизилась на 15% відносно контрольної групи тварин. На 20-ту добу активність ГП у бичків дослідної групи Д2 відповідно до групи Д1 знизилась на 10%, активність ГР – на 2,9%, а активність Г-6-ФДГ – на 3,6%.

При визначенні активності каталази крові бичків, яким згодовували нітрат натрію у дозі 0,1 г NО3ˉ/кг маси тіла, встановлено зниження активності ферменту, порівняно з початком досліду: на 5-ту добу на 2%, на 10-ту добу на 4%, на 20-ту добу на 8%. При згодовуванні нітрату натрію у дозі 0,2 г NО3ˉ/кг маси тіла у тварин виявлені аналогічні зміни як і у першому випадку, але активність каталази була значно нижчою. Порівняно з початком досліду, на 5-, 10-, 20- і 30-ту доби активність каталази була відповідно на 3, 5, 12 і 1,5% нижчою.

Рис. 1. Активність ферментів-антиоксидантів у крові бичків, залежно від дії нітрату натрію в різних дозах

Отже, у наших дослідах встановлене зниження активності ферментів у крові бичків за нітратного навантаження зумовлено тим, що нітрати трансформуються у нітрити, які спричиняють метгемоглобіноутворення, у результаті чого відбувається посилене утворення продуктів пероксидації та радикальних метаболітів. Запобігання негативної дії вільних радикалів і перекисних сполук забезпечує складна багатокомпонентна АОС. Вона регулює рівень вільнорадикальних продуктів на всіх етапах ПОЛ. Однак при довготривалому надходженні нітратів в організм бичків АОС не в змозі забезпечити нормальний гомеостаз, тому пригнічується активність ферментів ГП, ГР, Г-6-ФДГ і каталази.

Рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові бичків при хронічному нітратно-нітритному токсикозі. При згодовуванні бичкам нітрату натрію у дозі 0,1 г NО3ˉ/кг на 5-ту добу рівень продуктів ПОЛ підвищився: МДА на 6,4% і ДК на 8,2%, на 10-ту добу відповідно на 11,2% і 14%. У подальшому рівень ДК і МДА підвищився відповідно на 21,6 і 13,6%.

При згодовуванні бичкам нітрату натрію у дозі 0,2 г NО3ˉ/кг зміни МДА і ДК були аналогічні, як і у першому досліді, але рівень їх у сироватці крові був значно вищим (Р<0,002). Зокрема, на 5-ту добу досліду рівень ДК був вищим на 13,4% відносно контролю, а МДА – на 8,8%. На 10-ту добу рівень продуктів ПОЛ був вищим відповідно на 18,8 та 13,6%, а на 30-ту добу досліду на 27,3 і 19%.

Встановлені зміни рівня продуктів ПОЛ у сироватці крові дослідних тварин могли бути зумовлені тим, що токсична дія нітратів і нітритів проходить двома шляхами: метгемоглобіноутворенням та зміною стаціонарних концентрацій радикальних метаболітів О2яˉ, яОН, НО2я, які ініціюють процеси ПОЛ. Після збільшення дози нітрату натрію зростає концентрація вільних радикалів. Виходячи із результатів досліджень, ми дійшли висновку, що ПОЛ змінюється від дії нітрату натрію залежно від дози і від часу, який минув після згодовування його бичкам дослідних груп.

Отже, проведені дослідження дали можливість глибше вивчити вплив нітратів і нітритів на організм молодняку великої рогатої худоби та внести відповідні доповнення до поняття механізмів нітратно-нітритного токсикозу тварин із врахуванням стану АОС та процесів ПОЛ.

Біохімічні і морфологічні показники крові бичків при гострому нітратно-нітритному токсикозі. При згодовуванні з кормом нітрату натрію у дозі 0,3 г NО3ˉ/кг у крові бичків встановлено зростання рівня нітратів і нітритів (Р<0,001), і на 6-ту годину досліду він досягає максимального рівня (рис. 2). Поряд із цим рівень метгемоглобіну підвищився до 19,11%. Крім того, встановлено зростання рівня аміаку до 1,720,06 мг/л. Кількість еритроцитів протягом усього досліду знижувалась на 13-19%, а рівень гемоглобіну – на 10-14%. Концентрація сечовини на 6-у годину досліду знизилась на 18%, також встановлено зростання кількості лейкоцитів на 9%. Активність ЦХО на 3-, 6- і 9-у години підвищилася відповідно на 5, 10 і 1%, а на 11-16% вищою була активність ЛДГ, на 8-17% - МДГ, але на 9-22% нижчою була активність СДГ. Порівняно з контролем, активність АлАТ упродовж досліду була вищою на 19%, а АсАТ – на 5%.

При згодовуванні нітрату натрію у дозі 0,4 г NО3ˉ/кг на 3-ю годину досліду рівень нітратів у крові становив 2,010,09 мг/л. Вміст метгемоглобіну впродовж усього досліду перевищував показники контрольної групи тварин і на 6-ту годину складав 26%. Кількість еритроцитів зменшилася на 25%, а рівень гемоглобіну – на 19%. Активність АсАТ підвищилась на 9%, АлАТ – на 23%. Вірогідне зростання активності МДГ і ЛДГ відповідно на 18 і 17,5% встановлено на 6-ту годину досліду. На 3- і 6-у години досліду активність ЦХО була вищою на 7 і 18%, а кількість лейкоцитів у крові бичків збільшилася в середньому на 12%.

Рис. 2. Концентрація нітратів і нітритів у сироватці крові бичків, залежно від дози нітрату натрію

У крові бичків, яким згодовували нітрат натрію у дозі 0,5 г NО3ˉ/кг, встановлено найвищий рівень нітратів і нітритів. Максимальний рівень метгемоглобіну у крові бичків складав майже 40%. Вміст сечовини у крові дослідних бичків на 1-, 3- і 6-у годину знизився відповідно на 9, 5 і 40%. Рівень аміаку у вказані періоди зріс на 43, 75 і 77% відповідно. Крім того, кількість еритроцитів знизилась на 30%, а рівень гемоглобіну – на 28%, тоді як кількість лейкоцитів зросла на 16%. Встановлено підвищення активності ферментів у крові бичків групи Д5: АлАТ – на 50%, АсАТ – на 22%, ЛДГ – на 21%, МДГ – на 22%, а також зниження активності ЦХО на 23% та СДГ – на 28%.

Отже, згодовування нітрату натрію у дозах 0,3-0,5 г NО3ˉ/кг спричиняє гострий нітратно-нітритний токсикоз. Він проявлявся високим рівнем нітратів і нітритів та метгемоглобіну у крові бичків. Збільшувалася кількість лейкоцитів, підвищувалася активність ЛДГ і МДГ, АсАТ і АлАТ. Найвищих величин показники, що досліджувались, досягали на шосту годину після введення нітратів. Натомість, активність ЦХО, СДГ, а також рівень гемоглобіну, кількість еритроцитів і сечовини у вказаний період вірогідно знижувались.

Активність антиоксидантної системи захисту організму при гострому нітратно-нітритному токсикозі. При згодовуванні бичкам нітрату натрію у дозі 0,3 г NО3ˉ/кг маси тіла активність ГР на 1-у годину знизилась на 19%, а активність ГП – на 25%. На 3-ю годину активність ферментів підвищилася: ГР на 13,9%, а активність ГП на 4,4% відносно контролю. Підвищення активності ферментів на 3-тю годину, можливо, зумовлено тим, що при токсикозі посилено утворюються радикальні метаболіти і зростає рівень продуктів ПОЛ. Це захисна реакція організму на токсичну дію нітрату натрію, яка проявляється активацією системи антиоксидантного захисту організму. Як наслідок цього, збільшується в крові рівень антиоксидантів, у тому числі ГР і ГП. У подальшому, на 6-у годину, нами встановлено зниження активності ферментів: ГР на – 17%, ГП на – 20%, порівняно з контролем. При дослідженні крові, взятої на 9-ту годину досліду, встановлено, що активність ферментів підвищилася, проте, порівняно з контрольною групою тварин, активність ГР і ГП залишалася нижчою на 13 і 3% відповідно.

При згодовуванні нітрату натрію у дозі 0,4 г NО3ˉ/кг маси тіла активність ГР на 1-у годину досліду знизилась відносно контрольної групи тварин на 23%, а активність ГП – на 28%. У подальшому активність ферментів зростала, і на 3-ю годину активність ГР у крові бичків групи Д4 становила 1,760,06 нмоль NADPH/хв на 1мг білка, що на 11% більше, порівняно до контрольної групи тварин, а активність ГП становила 35,21,2 нмоль NADPH/хв на 1мг білка, що на 5% менша від контрольної групи тварин. На 6-ту годину встановлено зниження активності ГР на 20% та ГП на 23%, на 9-ту годину активність ферментів відносно контрольної групи тварин була нижчою ГР на 14,6% і ГП – на 4%.

При згодовуванні нітрату натрію у дозі 0,5 г NО3ˉ/кг маси тіла активність ГР знизилась на 31%, а активність ГП – на 30,4%. На 3-ю годину активність ферментів зростала, однак на 6-ту годину встановлено зниження активності ферментів на 29 і 27% відносно контролю.

Отже, результати досліджень вказують на те, що активність ферментів-антиоксидантів у сироватці крові вірогідно знижується після введення бичкам нітрату натрію, внаслідок нагромадження продуктів ПОЛ, які пригнічують активність ферментів АОС бичків.

Після згодовування бичкам із комбікормом нітрату натрію у дозі 0,3 г NО3ˉ/кг маси тіла активність Г-6-ФДГ на 1-у годину досліду зросла на 20% відносно показників контрольної групи. На 3-ю годину досліду активність ферменту знизилась на 19%, на 6-ту годину – на 33,8%. На 9-ту годину активність ферменту дещо підвищилася, але була на 28% нижчою відносно величин контрольної групи тварин.


 
 

Цікаве

Загрузка...