WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Дифузний токсичний зоб у дітей та підлітків: особливості клінічного перебігу, хірургічне лікування та морфологічна характеристика (автореферат) - Реферат

Дифузний токсичний зоб у дітей та підлітків: особливості клінічного перебігу, хірургічне лікування та морфологічна характеристика (автореферат) - Реферат

Інститут ендокринології та обміну речовин

ім. В.П.Комісаренка АМН України

ГУДА Богдан Богданович

УДК 616.441–006.5–053.5–053.2–089

Дифузний токсичний зобу дітей та підлітків:особливостіклінічногоперебігу, хірургічнелікування та морфологічнахарактеристика

14.01.14 –

Автореферат дисертації

– 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України

:

, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України, заступник керівника відділу хірургії ендокринних залоз

, , Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, завідувач лабораторії морфології ендокринної системи

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук Кравченко Віктор Іванович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, завідувач відділу епідеміології ендокринних захворювань

доктор медичних наук, професор Шідловський Віктор Олександрович, завідувач кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією і ортопедією Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського

Захист відбудеться "20" грудня 2007 року о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.558.01 з ендокринології в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (01114, м. Київ-114, вул. Вишгородська, 69)

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (04114), м. Київ-114, вул. Вишгородська, 69).

Автореферат розісланий "17" листопада 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук Калинська Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

. Дифузний токсичний зоб (ДТЗ) спричиняє розвиток глибоких патологічних змін різних органів і систем, які суттєво впливають на фізичний та інтелектуальний розвиток, стан імунної системи у дітей та підлітків. Рання діагностика, застосування оптимальних та адекватних методів лікування мають першорядне значення. На теперішній час, практично відсутні сучасні дослідження, що базуються на достатньому клінічному матеріалі з веріфікованими даними [Браверман Л.И., 2000, Шилин Д.Е., 2002].

Перші симптоми тиреотоксикозу були описані більше ніж 150 років тому, проте проблеми щодо терапевтичного та хірургічного лікування цього захворювання залишаються дискутабельними до сьогоднішнього часу. У лікуванні тиреотоксикозу можна виділити три основні напрямки: медикаментозна терапія тиреостатичними препаратами, лікування радіоактивним йодом ( I) а хірургічне.

Недоліками медикаментозної терапії є: нестійкий ефект, особливо у випадках важких форм тиреотоксикозу, часті рецидиви (50-70 %), довготривалість лікування, організаційні незручності (постійний нагляд за прийомом ліків, візити до лікаря), побічні ефекти (10-20 %), такі як алергія, гранулоцитопенія, токсичний гепатит, диспепсичні прояви [Hamburger I., 1985, Bergman P. et. al., 2001].

Щодо доцільності і безпечності застосування радіоактивного йоду, то в умовах України, коли частина населення отримала значні дози радіоактивного опромінення після аварії на ЧАЕС, виникає багато запитань та сумнівів [Тронько М.Д., 1997]. Окрім того, існують організаційні проблеми: відсутність центрів лікування, нестача радіойоду та ін. В існуючих закладах проводять радіойодне лікування тільки після тиреоїдектомії з приводу диференційованих форм раку щитоподібної залози. Іншими недоліками є виникнення у віддаленому періоді гіпотиреозу практично у всіх пацієнтів, погіршення перебігу офтальмопатії. До теперішнього часу немає остаточної узгодженності відносно показань та можливості застосування радіоактивного йоду, взагалі, для лікування ДТЗ у дитячому віці [Vestergaard H., 1989, Bergman P. et al. 2001].

Хірургічні втручання з приводу ДТЗ у дітей та підлітків вкрай складні, супроводжуються досить високим рівнем ускладнень і, нерідко, незадовільними віддаленими наслідками. Остаточно не визначені показання до хірургічного лікування ДТЗ у дитячому віці, об'єми резекції щитоподібної залози (ЩЗ), оптимальні терміни попередньої консервативної терапії [Miccoli P., 1996, Witte J. et al. 1998, Alsanea O. еt al., 2000, Gough I., 2000].

Крім того, до сьогоднішнього часу фактично немає деталізованих поглиблених характеристик морфологічної будови ЩЗ при ДТЗ у дітей та підлітків. Все це визначає актуальність та практичну важливість розробки обгрунтованих підходів та критеріїв щодо своєчасного та адекватного лікування тиреотоксичного зоба у дітей та підлітків.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом планових наукових досліджень Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України: "Вивчити клініку, діагностику злоякісних новоутворень щитоподібної залози у дітей та підлітків після аварії на ЧАЕС, розробити та впровадити у клінічну практику нові підходи та методи хірургічного лікування" (номер держреєстрації 0198U001282), "Віддалені результати хірургічного лікування раку щитоподібної залози і реабілітації хворих різних вікових груп" (номер держреєстрації 0101U000616).

Мета дослідження. Вивчити основні клінічні характеристики, особливості перебігу, безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування, морфологічну структуру тиреотоксичного зоба у дітей та підлітків та на цій підставі розробити оптимальні тактико-технічні принципи хірургічного лікування і реабілітації хворих.

Завдання дослідження.

  1. Визначити поширеність ДТЗ у дітей та підлітків в структурі тиреоїдної патології серед оперованих пацієнтів за даними госпітального реєстру.

  2. Вивчити клінічні характеристики дифузного токсичного зоба у дітей та підлітків.

  3. Вивчити клінічні особливості ДТЗ у дорослих та провести порівняльний аналіз з такими у дитячому віці.

  4. Проаналізувати безпосередні результати хірургічного лікування ДТЗ у дітей та підлітків. Вдосконалити методики хірургічного лікування ДТЗ, визначити їх переваги у порівнянні з існуючими.

  5. Вивчити віддалені результати хірургічного лікування дифузного тиреотоксичного зоба у дитячому віці.

  6. Вивчити морфологічні характеристики дифузного токсичного зоба у дітей та підлітків.

  7. Сформулювати основні тактико-технічні принципи хірургічного лікування дифузного токсичного зоба, методи запобігання ускладнень, профілактики рецидивів та реабілітації хворих.

Обєкт дослідження – дифузний токсичний зоб у дітей та підлітків.

Предмет дослідження – клінічна і морфологічна характеристика ДТЗ, показники гормонального статусу у дітей та підлітків, оперованих з приводу цієї патології.

Методи дослідження – клінічні, інструментальні, біохімічні, морфологічні.

Наукова новизна отриманих результатів.

  1. Аналіз клінічних даних та перебігу ДТЗ свідчать, що в дитячому і підлітковому віці також, як і у дорослих спостерігається певна залежність між розмірами ЩЗ та важким перебігом тиреотоксикозу. Значно рідше, ніж у дорослих мають місце супутні вогнищеві ураження, важкі ураження органів зору.

  2. В дитячому віці переважають такі гістологічні типи морфологічної будови зоба: мікрофолікулярний – 24,2 % випадків, нормофолікулярний – 19,5 % та змішаний мікрофолікулярно-солідний – 16,8%. У понад половини прооперованих дітей та підлітків виявлена папілярна гіперплазія тиреоїдного епітелію (54,4 %), що переважно, була локальною (43,6 %), а також у 26,8 % випадків – ознаки локального тиреоїдиту.

  3. Визначені можливі чинники ризику розвитку гіпотиреозу після хірургічного лікування ДТЗ, серед яких провідне місце займають чоловіча стать, тривалість консервативного лікування, наявність морфологічних ознак вираженого хронічного тиреоїдиту та фіброзних змін з боку строми залози, маса тиреоїдного залишку.


 
 

Цікаве

Загрузка...