WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Звіт про проходження практики з електроніки та схемотехніки спеціальності експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень - Реферат

Звіт про проходження практики з електроніки та схемотехніки спеціальності експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень - Реферат

офісними програмами під операційною системою Windows 98.
Грамотно та своєчасно виконувала поставлені перед нею завдання.
Порушень техніки безпеки та трудової дисципліни не було.
Оцінку про проходження виробничої практики вважаю - "відмінно".
Керівник від бази практики
(підпис)
4.Відгук і оцінка керівника практики від вузу.
Керівник практики від вузу ______________________________
(підпис)
Оцінка з практики_______________________________________
ДОГОВІР
на проведення практики студентів
Коломийського коледжу комп'ютерних наук
в період з27.05. до 14.06. 2002 р.
за спеціальність "Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень"
Коломийський коледж комп'ютерних наук (надалі коледж) в особі директора
Красничук В.М.
СП "Карт Тиса"
(підприємство, організація, установа)
(надалі база практики) в особі
директора Курко Б.С.
(посада, прізвище та ініціали)
Студенти коледжу навчальних груп (надалі студент)
Хавич Л.В.________ __________________________
_____________________ __________________________
_____________________ __________________________
_____________________ __________________________
_____________________ __________________________
уклали даний договір стосовно порядку проходження практики студентів і зумовили розподіл обов'язків між собою таким чином:
1.Коледж зобов'язується:
1.1. Забезпечити студента завданням практичної підготовки та навчально-методичними рекомендаціями;
1.2. Забезпечити контроль за рівнем практичної підготовки студента, призначивши керівником практики кваліфікованого викладача_____________________________________________
______________________________________________________
2. База практики погоджується:
2.1. Призначити керівника від бази практики.
2.2. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмні практики та майбутній спеціальності.
2.3. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.
2.4. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад за тел. 2-79-96 чи письмово.
2.5. Після закінченняпрактики дати характеристику на кожного студента-практиканта, завірити його звіт та щоденник.
2.6. При необхідності висловити побажання кафедрі коледжу.
3.Студент зобов'язується:
3.1. Оволодіти всіма видами професійної діяльності, що передбачають завдання практики.
3.2. Виконувати рекомендації керівників практики, спрямованих на виконання в повному обсязі завдань практики.
3.3. Акуратно оформити матеріали практики для їх збереження в коледжі.
3.4. Виконувати правила внутрішнього розпорядку бази практики.
Юридичні адреси сторін:
Коледж База практики
78200 м. Коломия, СП "Карт Тиса"
вул. Петлюри, 94а м. Коломия,
тел. (03433) 2-79-96. вул.. Крип'якевича, 54а
Сторони угоди:
Коледж
База практики
Студенти (ім'я, прізвище та підпис)
Хавич Людмила __________________________
Василівна ______ __________________________
_____________________ __________________________
_____________________ __________________________
_____________________ __________________________
ВИСНОВКИ
Одним з найголовніших факторів науково-технічного прогресу в наш час є виска комп'ютеризація, автоматизація і роботизація виробництва. Комп'ютери стали незамінними і надзвичайно популярними засобами для обробки інформації, але самі вони появилися лише тоді, коли електроніка як наука почала інтенсивно поширювати свої знання, які мусили перейти в практику...
Знання вимірювання в сучасній науці і техніці важко переоцінити. Середніх радіовимірювання грань важливу роль. Це визначається не тільки високим рівнем розвитку електроніки, але й можливістю примінення електричних і радіотехнічних методів для вимірювання різноманітних неелектричних величин.
Необхідність в електровимірюванні виникла з перших кроків розвитку електроніки. Виникнення її нового розділу - радіотехніки зразу ж визвало необхідність в радіовимірювальних приладах. При дослідженні радіотехнічних приладів використовувались вже відомі прилади: амперметр, гальванометр, вольтметр. Але виникла потреба в повністю нових вимірюваннях, які не використовували швидше в електроніці.
Електрорадіовимірювальні прилади необхідні при розробці, наладці і експлуатації радіоапаратури. Вони також приміняються в машинобудівництві, астрономії, ядерній фізиці, геофізиці, медицині і інших областях науки і техніки. Це пояснюється тим, що фізичну величину, при допомозі різноманітних датчиків можна перетворити в електричну і, відповідно, виміряти методами електрорадіовимірювань. Ці методи відрізняються високою точністю, чутливістю, широким діапазоном вимірювань...
Головною моєю метою в період проходження виробничої практики було: вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії. Ознайомитись з розпорядком робочого дня й правилами внутрішнього порядку, ретельно їх дотримуватись. А також намагатися максимально збільшити свої знання по електроніці та схемотехніці ЕЩМ, а також по комп'ютеру, ознайомитись із задачами, що виконуються за допомогою нього і при можливості ознайомитись з іншими доступними мені програмами.
За час проходження виробничої практики я також набрав досвіду роботи на оргтехніці (на копіювальному апараті СANON 626), на трьох видах принтерів. Здобув навики у роботі з проведення реєстру ліквідної документації, та у розробці номенклатури справ загального відділу, також здобув навики в роботі з багатьма відомими програмами (Excel, Corel Draw...), трохи збільшила свої знання в їх області.
Ця практика мала для мене велике значення. оскільки допомогла більше ознайомитись з електронікою та комп'ютером і різноманітними програмами для нього.
Список використаної літератури:
Р.Г.Варламов "Майстерня радіолюбителя", "Москва" "Радіо і зв'язок", 1983 р.
В.А.Скрипник "Прибори для контролю і настройки радіолюбительської літератури", Москва "Патрот", 1990 р.
С.П.Борнолоков "Радіолюбительські схеми", Київ "Техніка", 1985 р.
С.М. Терезин, Т.Г. Пишкіна "Електро-радіо вимірювання", Москва "Енергія", 1975 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...