WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

Визначальним у прогнозуванні перебігу ХГП є встановлення ІРІ периферичної крові ЗАС як показника клітинної ланки імунітету на рівні морфологічних структур, утягнутих у запальний процес. Значення ІРІ в межах 1,0 є несприятливою прогностичною ознакою щодо ймовірності утворення зубовмісної кісти із затримкою прорізування постійних наступників, тривалого загоєння лунки після екстракції зуба. При наближенні значення ІРІ до 2,0 і більше зростає ймовірність виникнення гострого одонтогенного періоститу, остеомієліту та інших запальних процесів одонтогенного походження.

Доцільність запропонованих нами диференційованих діагностичних критеріїв для прогнозування перебігу ХГП тимчасових молярів певною мірою підтверджується віддаленими результатами спостережень за обстеженим нами контингентом хворих. У 20 пацієнтів із 21, які звернулись за допомогою з приводу ХГП тимчасових молярів протягом одного року після комплексного обстеження, підтвердився визначений нами варіант клінічного перебігу хвороби.

Зокрема, у нашому спостереженні у хворого з гострим одонтогенним періоститом від причинного тимчасового моляра ІРІ мав значення 2,33, температурний градієнт становив 1,61єС, градієнт ОЕО – 0,37 МОм. Аналіз отриманих результатів відповідно свідчить про високий імунологічний потенціал тканин ЗАС, який реалізувався в гіперергічній реакції запалення на фоні відсутності фенестрацій зовнішньої кортикальної пластинки альвеолярного відростка.

Отже, ми вважаємо за доцільне враховувати показники цифрової термометрії ясен, омічного електричного опору тканин та клітинного імунітету ураженого ЗАС у прогнозуванні перебігу не тільки ХГП тимчасових молярів, а й інших запальних процесів одонтогенного походження.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведені теоретичне обґрунтування і нове вирішення науково-практичного завдання щодо підвищення ефективності прогнозування перебігу хвороби на підставі вимірювання омічного електричного опору тканин, даних цифрової термометрії ясен та визначення показників клітинного імунітету ураженого зубоальвеолярного сегмента тимчасових молярів при хронічному гранулюючому періодонтиті.

1. На клінічному обстеженні дітей із хронічним гранулюючим періодонтитом тимчасових молярів виділено два варіанти клінічного перебігу хвороби: активний і торпідний. У стані ремісії хвороби активний варіант виявлено в 42,6% випадків, торпідний варіант – у 57,3%, при загостренні хвороби – у 45,83% і 54,17% випадків, відповідно. Рентгенологічні ознаки ураженого зубоальвеолярного сегмента не мають характерних особливостей, притаманних відповідним варіантам.

2. Визначення градієнта омічного електричного опору тканин зубоальвеолярного сегмента дає можливість диференціювати перебіг хронічного гранулюючого періодонтита на запропоновані варіанти як у стані ремісії, так і при загостренні хвороби, і відображає наявність фенестрацій у зовнішній кортикальній пластинці при нориці або утворенні кісти. У торпідному варіанті в стані ремісії градієнт омічного електричного опору (Мm) становить 0,420,02 МОм, а в активному – 0,370,02 МОм, при загостренні - 0,520,03 і 0,390,03 MOм, відповідно. Визначення градієнта локальної температури ясен доцільно застосовувати при загостренні хронічного гранулюючого періодонтита. У торпідному варіанті перебігу температурний градієнт становив 1,120,02 єС, в активному варіанті – 1,590,02 єС.

3. Отримані результати дослідження показників клітинного імунітету зубоальвеолярного сегмента і секреторного IgA в ротовій рідині виявили достовірні відмінності (р<0,05) між групами спостереження за значеннями імунорегуляторного індексу та концентрації секреторного IgA в ротовій рідині, що свідчить про певний дисбаланс клітинної та гуморальної ланок імунітету при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів залежно від фази захворювання. Значення імунорегуляторного індекса (Мд) в стані ремісії хронічного гранулюючого періодонтиту становило 1,300,54, при загостренні – 1,660,97, концентрації секреторного IgA (Мm) в ротовій рідині 246,9237,77 і 13922,38 мг/л, відповідно.

4. Між варіантами клінічного перебігу хронічного гранулюючого періодонтиту є вірогідні відмінності за значенням імунорегуляторного індекса, температурним градієнтом (у фазі загострення) і градієнтом омічного електричного опору зубоальвеолярного сегмента. У торпідному варіанті значення імунорегуляторного індекса перебувають у межах від 0,8 до 1,5, спостерігаються утворення фенестрацій у зовнішній кортикальній пластинці та гіпоергічна температурна реакція. В активному варіанті імунорегуляторний індекс сягає значення 2,0 і більше, спостерігається гіперергічна температурна реакція, не характерне утворення фенестрацій.

5. У випадку торпідного варіанта перебігу хронічного гранулюючого періодонтита тимчасових молярів, який за даними вимірювання омічного електричного опору ураженого зубоальвеолярного сегмента не супроводжується ознаками перфорації зовнішньої кортикальної пластинки, прогнозуються утворення зубовмісної кісти від періодонтитного тимчасового моляра, затримка прорізування постійного наступника, ускладнення при загоєнні рани після екстракції зуба. У випадку активного варіанта перебігу при загостренні хронічного гранулюючого періодонтита прогнозується виникнення гострого одонтогенного періоститу, остеомієліту, запальних процесів м'яких тканин.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1.Для встановлення стадії ХГП та диференціювання варіанта його перебігу необхідно на клінічному обстеженні застосовувати вимірювання градієнта ОЕО ураженого ЗАС. Зростання градієнта ОЕО до значення 0,4 і більше свідчить про наявність фенестрацій, що є додатковим показанням до видалення причинного зуба незалежно від стадії захворювання.

2.Зростання значення температурного градієнта до позначки 1,5єС і більше необхідно розглядати як несприятливу прогностичну ознаку перебігу загострення ХГП з утворенням гнійних підслизових абсцесів.

3.Пацієнти з торпідним варіантом клінічного перебігу мають проходити диспансерні огляди в лікаря-стоматолога один раз за квартал для диференційованого лікування та запобіганням ускладненням ХГП тимчасових молярів.

4.Після видалення тимчасового моляра з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту незалежно від стадії захворювання доцільно провести одноразовий забір периферичної крові з ранової поверхні для визначення в ній субпопуляцій лімфоцитів з маркерами диференціювання СD 4 та CD 8 і обчислити значення ІРІ, яке слід використовувати для розподілу хворих за варіантами перебігу і прогнозування перебігу захворювання при ураженні інших молярів. При коливанні значення ІРІ в межах від 0,8 до 1,5 хворих на ХГП необхідно відносити до торпідного варіанта перебігу, при наближенні до 2,0 і більше – до активного.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Ткаченко П.И., Гоголь А.М. Местные защитные реакции полости рта при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2002. – Т.2, Вип.2 (4). – С.20-23. Здобувачем особисто проведений пошук та аналіз літературних джерел і узагальнені результати.

2. Ткаченко П.И., Кайдашев И.П., Гоголь А.М. Клинико-иммунологическое состояние зубочелюстного сегмента в области временных моляров в период их физиологической смены // Український стоматологічний альманах. – 2005. - №3. – С.14-17. Здобувач особисто проводив підбір та лікування хворих, забір матеріалу для імунологічних досліджень, сформулював висновки.

3. Ткаченко П.І., Гоголь А.М., Шевченко Ю.Й. Ускладнення хронічних періодонтитів тимчасових зубів // Український стоматологічний альманах. – 2005. - №5. – С.47-52. Здобувач особисто провів набір хворих, статистичну обробку та аналіз матеріалу.

4.Ткаченко П.І., Гоголь А.М. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту тимчасових молярів: характер клінічних проявів і особливості клітинного імунітету // Новини стоматології. – 2006. - №1 (46). – С.27-30. Здобувач особисто проводив підбір та лікування хворих, забір матеріалу для імунологічних досліджень, сформулював висновки.

5. Гоголь А.М. Концентрація секреторного IgA в ротовій рідині при хронічному гранулювальному періодонтиті тимчасових молярів // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип.1. – С.150-154.

6. Ткаченко П.И., Гуржий Е.В., Гоголь А.М. Информативность показателей омического электрического сопротивления зубочелюстного сегмента при хроническом гранулирующем периодонтите временних моляров // Світ медицини та біології. – 2006. - №2. – С.103-106. Здобувач особито провів підбір хворих, апробацію способу в клінічних умовах, сформулював висновки.


 
 

Цікаве

Загрузка...