WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

Застосування запропонованого способу визначення щільності комплексу тканин ЗАС на підставі вимірювання такого фізичного параметра як електричний опір доповнює уявлення про характер вогнища патологічної резорбції, зокрема дає можливість діагностувати фенестрації кортикальної пластинки ураженого ЗАС, характерні для торпідного варіанта клінічного перебігу ХГП.

Клінічна апробація запропонованого способу діагностики підтвердила можливість його використання для дослідження стану навколокореневих тканин, який не завжди об'єктивно відображає рентгенограма. За результатами дослідження встановлено, що значення ОЕО тканин ЗАС мають тенденцію до підвищення з віком, що відбиває процеси росту та формування досліджуваних структур.

Незважаючи на те, що вимірювання ОЕО в пацієнтів усіх груп спостереження проводили за єдиною методикою, абсолютні значення величини мали широкий діапазон коливання. На нашу думку, такий результат обумовлений різною індивідуальною товщиною альвеолярного відростка й особливостями ротової рідини, яка зволожує поверхню ясен. Тому у своїх дослідженнях ми вимірювали градієнт ОЕО, який виявився більш інформативнішим як відносний показник.

З урахуванням виявлених об'єктивних ускладнень вимірювання омічного електричного опору ЗАС при ХГП ми вважаємо, що запропонований спосіб дослідження навколокореневих уражень може бути альтернативою традиційному рентгенологічному обстеженню.

За показниками стоматологічного статусу групи обстежених достовірно не відрізнялися, що важливо для виключення їхнього можливого впливу на результати імунологічних досліджень. Так, гігієнічний індекс Федорова-Володкіної у стані фізіологічної зміни тимчасових молярів становив 1,920,25, у стані ремісії ХГП – 2,070,25, при загостренні ХГП – 2,040,31 балів; індексу Green-Vermillion 1,370,19;1,460,18 і 1,460,51 балів, відповідно. Значення обох гігієнічних індексів мали позитивний кореляційний зв'язок між собою, що свідчить про їхню рівнозначну інформативність в оцінці гігієнічного стану порожнини рота в дітей у період змінного прикусу.

Результати імунологічних досліджень по групах обстежених представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Показники клітинної ланки імунітету зубоальвеолярного сегмента

та рівня SIgAротової рідини в групах спостереження (Mд)

Імунологічні

показники

Група порівняння

(фізіологічна зміна)

1 основна група

(ремісія ХГП)

2 основна група

(загострення ХГП)

CD 3+ клітини

55,816,56

54,8113,71

49,4313,84

CD 4+ клітини

30,711,45

28,5213,90

25,738,75

CD 8+ клітини

18,66,88

21,438,60

18,267,97

CD 16+ клітини

10,17,53

7,945,50

8,535,05

CD 20+ клітини

8,52,63

8,664,42

6,932,68

ІРІ

1,720,63 **

1,300,54* ґ ***

1,660,97**

SIgA, мг/л

231179 ** ґ ***

246173 * ґ ***

139122 * ґ **

Примітки:

1.* - достовірна відмінність (р≤0,05) із групою порівняння;

2.** - достовірна відмінність (р≤0,05) із 1 основною групою;

3.*** - достовірна відмінність (р≤0,05) із 2 основною групою.

За результатами порівняння відсоткового вмісту CD 3+ клітин (загальна Т-клітинна популяція) у периферичній крові ранової поверхні ЗАС виявлено, що в стані ремісії та особливо в стадії загострення спостерігається тенденція до зменшення їхньої кількості в порівнянні з показниками контрольної групи. Одразу зауважимо, що ця різниця не достовірна і для інших субпопуляцій лімфоцитів у всіх групах спостереження. Виняток склав ІРІ, який достовірно відрізнявся у всіх групах спостереження.

Кількість Т- лімфоцитів із маркером диференціації СD 4 має тенденцію до зменшення в стані ремісії та подальшого зниження їхнього рівня при загостренні ХГП. Відсотковий уміст СD 8+ клітин зростає під час ремісії ХГП і знову повертається на попередній рівень при загостренні хвороби в порівнянні з значеннями контрольної групи.

Аналіз кількості CD 16+ клітин у досліджуваних групах виявив зміни, аналогічні CD 8+ клітинам. Однак при загостренні ХГП їх відсотковий уміст не досягає рівня контрольної групи.

Кількість В-лімфоцитів із маркером CD 20 під час ремісії ХГП майже не відрізняється від їхнього рівня в периферичній крові ЗАС у стані фізіологічної зміни зубів. Натомість при загостренні ХГП спостерігається тенденція до зменшення кількості цієї субпопуляції лімфоцитів.

Автономність місцевого імунітету ротової порожнини не виключає, зокрема, взаємозв'язку між гуморальною ланкою системного імунітету і показником концентрації SIgA в ротовій рідині. Так, у ході наших досліджень з'ясовано, що зниження відсоткового вмісту зрілих В-лімфоцитів у периферичній крові ЗАС при загостренні ХГП супроводжується достовірним (р<0,05) зниженням концентрації SIgA в ротовій рідині (на 45% у порівнянні зі стадією ремісії). Ураховуючи те, що серед досліджуваних імунологічних параметрів у підгрупах достовірна різниця між кожною з них установлена тільки за концентрацією SIgA та показником ІРІ, ми ще раз підтвердили їхнє велике значення в оцінці імунного статусу організму (Г.Н.Драннік, 1999; О.Ф.Мельников, Д.И.Заболотный, 2003) .

З огляду на це ми звернули увагу на взаємозв'язок між цими показниками, один із яких відображає стан гуморальної ланки, а інший - клітинної ланки імунної відповіді. Так, показник ІРІ периферичної крові ЗАС у стані фізіологічної зміни тимчасових молярів мав найвище значення серед груп спостереження і прирівнювався до значень, отриманих іншими дослідниками (А.И.Булгакова, 2001; Ю.М.Максимовский и соавт., 2003). Певною мірою це стосується і концентрації SIgA в ротовій рідині.

У стані ремісії ХГП спостерігається достовірне зниження показника ІРІ, а рівень SIgA в ротовій рідині достовірно (р<0,05) підвищується, що свідчить про збалансованість усіх факторів імунітету в підтриманні гомеостазу організму. Дефіцит одних факторів клітинного імунітету компенсується посиленням продукції гуморального фактора, що забезпечує в організмі стан ремісії хвороби.

Виникнення імунокомпрометуючої ситуації при загостренні ХГП супроводжується відчутним пригніченням імунної відповіді гуморального типу, що знаходить своє об'єктивне відображення в суттєвому зниженні концентрації SIgA в ротовій рідині.

Дослідженням залежності варіанту клінічного перебігу від імунологічних параметрів установлено, що Т-лімфоцити безпосередньо впливають на характер клінічних проявів як у стані ремісії, так і при загостренні ХГП тимчасових молярів. Зокрема, клінічна картина хвороби залежить від міжклітинної кооперації субпопуляцій лімфоцитів із маркерами CD 4 та CD 8. Надмірна концентрація CD 4+ клітин у вогнищі запалення супроводжується вираженою клінічною маніфестацією захворювання, а накопичення CD 8+ клітин формує торпідний варіант перебігу ХГП. Цілком закономірним, з огляду на це, є залежність характеру клінічних проявів хвороби від значення ІРІ.

Отже, на підставі проведеного комплексного обстеження хворих на ХГП установлено, що хвороба може мати два варіанти клінічного перебігу. Виявлені закономірності клінічних варіантів хвороби створюють передумови для підвищення ефективності прогнозування перебігу цієї патології і як наслідок - підвищення ефективності профілактики її ускладнень.

За торпідного варіанта перебігу ХГП прогнозується висока ймовірність кістоутворення від причинних тимчасових зубів. Тому, діагностувавши його, необхідно мати пересторогу щодо можливості затримки зміни ураженого тимчасового зуба на постійного наступника внаслідок утворення зубовмісної кісти.

Наші дослідження засвідчили, що кіста формується за відсутності нориці на яснах ураженого ЗАС чи рубця на її місці та виявили ознаки фенестрацій зовнішньої кортикальної пластинки альвеолярного відростка за даними вимірювання ОЕО тканин ЗАС та відповідного значення локальної температури ясен (гіпоергічна реакція).


 
 

Цікаве

Загрузка...