WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

Значення гігієнічного індексу Федорова-Володкіної становило 1,920,04, індексу Green-Vermillion – 1,370,02, індекс інтенсивності карієсу (кп+КПВ) складав 2,750,24, індекс РМА – 0.

Результати аналізу рентгенограм і визначення ступеня резорбції коренів тимчасових молярів після їх видалення свідчать, що в 46 обстежених (85,19%) спостерігається прискорення резорбції коренів уражених зубів. При ураженні нижніх молярів резорбція дистального кореня на 1/3-1/2 довжини випереджала резорбцію медіального кореня. У верхніх молярах прискорення резорбції стосувалося щічних коренів, особливо дистального. У 3 дітей (5,56%) віком 7-8 років виявлені ознаки хронічного гранулюючого оститу, у 2 дітей (3,7%) віком 11 років – ознаки зубовмісних кіст від причинних тимчасових молярів.

За даними основних методів клінічного обстеження хворих у фазі ремісії ХГП виділено групу пацієнтів (23 дитини) з торпідним варіантом клінічного перебігу хвороби (перша підгрупа) і групу пацієнтів (31 дитина) з активним варіантом перебігу (друга підгрупа). Зіставленням результатів клінічного обстеження і рентгенологічного дослідження уражених зубів установлено, що жоден із запропонованих варіантів клінічного перебігу ХГП тимчасових молярів не має відповідної рентгенологічної характеристики.

Для встановлення правомірності такого розподілу застосували цифрову термометрію ясен, вимірювання омічного електричного опору тканин, дослідження клітинної ланки імунітету ураженого ЗАС.

Температурний градієнт у обстежених у фазі ремісії ХГП становив 0,760,01єС. Між підгрупами за даними цифрової термометрії статистично достовірних відмінностей не встановлено.

Аналіз вимірювання ОЕО тканин ураженого ЗАС свідчить про зменшення значення показника у випадку торпідного варіанта клінічного перебігу ХГП. Так, у першій підгрупі градієнт ОЕО має значення 0,420,02 МОм, у другій підгрупі – 0,370,02 МОм.

В імунограмі крові ранової поверхні після видалення зубів у фазі ремісії ХГП визначені такі показники відсоткового співвідношення субпопуляцій лімфоцитів за маркерами диференціації: CD 3+ - 54,8113,71; CD 4+ - 28,5213,90; CD 8+ - 21,438,60; CD 16+ - 7,945,50; CD 20+ - 8,664,42. Значення імунорегуляторного індексу (ІРІ) становило 1,300,54. При порівнянні зазначених показників у підгрупах установлений достовірний кореляційний зв'язок між варіантом клінічного перебігу та кількістю імуноцитів із маркерами CD 3, CD 4, значенням ІРІ. У ротовій рідині концентрація секреторного IgA становила 246,937,77 мг/л.

При загостренні ХГП тимчасових молярів у першу підгрупу ввійшли 33 хворі, які скаржилися на біль у ділянці зуба при накушуванні, наявність нориці із гнійним ексудатом на яснах. У 13 обстежених (39,4%) наявна глибока каріозна порожнина, яка сполучалась із порожниною зуба, у 8 (24,24%) каріозна порожнина не мала сполучення з пульповою камерою, у 12 (36,37%) виявлено рожеве забарвлення коронки зуба і коронкові пломби. У 26 обстежених (78,79%) спостерігали патологічну рухомість причинних зубів. У 20 випадках (76,92%) діагностовано рухомість І-ІІ ступенів, у інших 6 випадках (23,08%) – рухомість ІІІ ступеня. У 4 дітей (12,12%) виявлено симптом деформації альвеолярного відростка в ділянці ураженого зуба та прилеглих ЗАС. У 3 випадках із них проводилось ендодонтичне лікування причинних зубів, про що свідчили характерне забарвлення коронки зуба і наявність відповідної пломби.

Другу підгрупу склали 39 обстежених із постійним наростаючим болем у ділянці ураженого зуба, який різко посилювався при накушуванні на нього. У 24 хворих (61,54%) виявлено сполучення каріозної порожнини з порожниною зуба, у 5 (12,84%) такого сполучення не встановлено, у 10 (25,64% - рожеве забарвлення зубів і коронкові та кореневі пломби. У 33 хворих (84,62%) установлена патологічна рухомість зубів, у 81,82% випадків – рухомість І-ІІ ступенів, у 18,18% - рухомість ІІІ ступеня. У 15 обстежених (38,46%) на яснах спостерігалося формування підслизового ясенного абсцесу. У 10 дітей (41,67%) виявлено обмежений запальний інфільтрат по перехідній складці.

На рентгенологічному обстеженні у 23 хворих (69,6%) першої підгрупи вогнище патологічної резорбції локалізувалося переважно в ділянці проекції одного з коренів і поширювалося на зону біфуркації (трифуркації). У 4 обстежених (12,12%) виявлені ознаки зубовмісних кіст від уражених нижніх молярів. У половині випадків у зону кістоутворення втягувалися прилеглі зуби. У обстежених другої підгрупи спостерігали поліфокусний характер локалізації вогнищ патологічної резорбції в навколокореневих тканинах. У 4 дітей (10,25%) виявлені ознаки, характерні для гранулюючого оститу.

Загалом по групі гігієнічний індекс Федорова-Володкіної складав 1,980,03, індекс Green-Vermillion – 1,440,02, індекс інтенсивності карієсу (кп+КПВ) – 3,310,14. Достовірної різниці між значеннями показників стоматологічного статусу в обстежених дітей першої і другої підгруп не встановлено.

Температурний градієнт у пацієнтів у фазі загострення мав значення 1,390,03єС. У хворих першої підгрупи він становив 1,120,02єС і мав достовірну різницю (р<0,05) у порівнянні з значенням у хворих другої підгрупи - 1,590,02єС.

Аналіз результатів вимірювання ОЕО тканин ЗАС у фазі загострення ХГП свідчить про зменшення абсолютного значення ОЕО у хворих другої підгрупи.

В імунограмі периферичної крові з ранової поверхні після видалення зубів із приводу загострення ХГП тимчасових молярів визначено таке відсоткове співвідношення субпопуляцій лімфоцитів (Мm): CD 3+ - 49,432,53; CD 4+ - 25,731,6; CD 8+ - 18,271,46; CD 16+ - 8,530,92; CD 20+ - 6,930,49. Cередні показники імунологічних параметрів у підгрупах наведені в таблиці 1. Показник ІРІ (Мд) у першій підгрупі становив 1,070,23, у другій підгрупі – 2,251,1.

Таблиця 1

Показники клітинного імунітету зубоальвеолярного сегмента

в підгрупах при загостренні хронічного гранулюючого періодонтиту тимчасових молярів (Мд)

Підгрупа

Імунокомпетентні клітини (%)

CD 3+

CD 4+

CD 8+

CD 16+

CD 20+

1 підгрупа

49,4012,96

22,678,09

21,878,29

10,475,93

6,932,60

2 підгрупа

49,4715,12

28,808,54*

14,705,92*

6,603,11*

6,932,84

Примітка. * - достовірна відмінність (р≤0,05) між підгрупами обстежених.

У ротовій рідині концентрація секреторного IgA становила 13922,38 мг/л.

Для оцінки значення отриманих результатів їх порівнювали з результатами обстеження дітей групи порівняння. У обстежених дітей у групі порівняння значення гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною становило 1,920,25 бала, індексу Green-Vermillion – 1,370,19 бала, індексу інтенсивності карієсу (кп+КПВ) – 1,390,17, індексу РМА – 0.Температурний градієнт ЗАС тимчасових молярів на верхній щелепі мав значення 0,340,03єС, на нижній щелепі – 0,320,03єС. Градієнт ОЕО тканин ЗАС тимчасових молярів на верхній щелепі становив 0,140,02 МОм, на нижній щелепі – 0,150,02 МОм.

В імунограмі крові з ранової поверхні після видалення тимчасових зубів з приводу фізіологічної зміни визначено таке відсоткове співвідношення субпопуляцій лімфоцитів: CD 3+ - 564,06; CD 4+ - 30,292,81; CD 8+ - 19,51,83; CD 16+ - 8,711,81; CD 20+ - 7,640,75. Показник ІРІ становив 1,640,16. У ротовій рідині концентрація секреторного IgA становила 231,656,86 мг/л.

На підставі отриманих результатів комплексного обстеження хворих на ХГП тимчасових молярів можна стверджувати, що характер клінічних проявів хвороби в обстежених різниться. Запропоноване диференціювання клінічного перебігу ХГП на торпідний і активний варіанти підтверджується відповідними об'єктивними критеріями цифрової термометрії, вимірювання ОЕО тканин та показниками клітинної ланки імунітету ураженого ЗАС.

Цифрову термометрію ясен застосовували для диференціації фази ХГП. Так, у стані ремісії хвороби температурний градієнт мав значення 0,760,01єС, у разі загострення хвороби – 1,390,03єС. При загостренні ХГП у пацієнтів із торпідним та активним варіантами клінічного перебігу температурний градієнт достовірно відрізнявся (1,120,02єС та 1,590,02єС, відповідно). В активному варіанті перебігу загострення ХГП температурна реакція тканин ураженого ЗАС відповідає нормергічному типу запальної реакції, у торпідному варіанті – гіпоергічному типу. Під час ремісії ХГП температурна реакція ясен ураженого ЗАС не має достовірної різниці по підгрупах хворих із різними варіантами клінічного перебігу хвороби.


 
 

Цікаве

Загрузка...