WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію (автореферат) - Реферат

Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію (автореферат) - Реферат

Таким чином, визначення концентрації катехоламінів, гістаміну, серотоніну і оксиду азота в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію, а також оцінка взаємовідносин поміж параметрами, є достовірним способом діагностики ураження нереспіторної функції легень у даного контингенту дітей. Викладене дозволяє зробити висновок про те, що у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт і гостру пневмонію, наявне напруження як респіраторної, так і нереспіраторних функцій легень.

У дітей до 3 років, хворих на гостру пневмонію, відхилення значень від контрольних більш виразні, що пояснюється більшим ступенем декомпенсації респіраторної функції легень у відповідь на аналогічний запальний процес, що також супроводжується декомпенсацією діяльності серцево-судинного компоненту кардіореспіраторного комплексу. Маркерами декомпенсації КРК є змінення інтегральних розрахункових показників ЛІІ, ДН, ШІ та зникнення значущих кореляційних зв'язків клінічних симптомів з гіперкатехоламінемією і прогресуючим зростанням рівня оксиду азоту. Комбінація дихальної недостатності II і більше ступеню із зменшенням показника шокового індексу на тлі тяжкої інтоксикації у дітей, хворих на гостру пневмонію, є маркером розриву зв'язків між біогенними амінами і клінічними симптомами.

ВИСНОВКИ

 1. В дисертації наведено теоретичне обґрунтування і нове рішення наукової проблеми по вдосконаленню якості діагностики і прогнозування перебігу гострої пневмонії у дітей, що базується на оцінці стану нереспіраторної функції легень по регуляції концентрації біогенних амінів і оксиду азоту в системному кровотоці.

 2. Встановлено, що у здорових дітей кардіореспіраторний комплекс і система біогенних амінів (адреналін, норадреналін, гістамін, серотонін) і оксиду азота складають єдину систему, яка функціонує за принципом саморегуляції.

 3. У дітей, хворих на гостру пневмонію, клінічні прояви, параметри діяльності функціональних систем, компенсаційно-пристосувальні реакції організму і рівень біогенних амінів в системному кровотоці залежать від типу патологічного процесу в респіраторному тракті, його розповсюдженості та віку хворих дітей.

 4. Доведено, що висока концентрація гістаміну і серотоніну є маркерами виразності запального процесу в легенях, яким притаманні найбільш активні системоутворюючі властивості в системі "клініка-біогенні аміни".

 5. У дітей, хворих на гостру односторонню пневмонію, високі концентрації норадреналіну і оксиду азоту забезпечують гемодинамічну компенсацію респіраторних порушень, а у дітей, хворих на гостру двохсторонню пневмонію – дезінтегрують діяльність кардіореспіраторного комплекса.

 6. Дезінтеграція кореляційних зв'язків в системі "клініка-біогенні аміни" поміж клінічними ознаками дихальної недостатності, лейкоцитарним індексом інтоксикації, шоковим індексом і порушенням функції легень по регуляції концентрації норадреналіну, серотоніну і оксиду азота є прогностично несприятливими ознаками у дітей, хворих на гостру пневмонію.

 7. Вік дітей, хворих на гостру пневмонію, до 3 років є несприятливим у відношенні швидкої дезінтеграції взаємозв'язків в системі "клініка-біогенні аміни".

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для підвищення якості діагностики і прогнозування перебігу гострої пневмонії у дітей з метою розробки адекватних заходів патогенетичної корекції рекомендується проведення оцінки стану нереспіраторної функції легень по регуляції концентрації біогенних амінів і оксиду азоту в системному кровотоці.

 2. Оцінку стану нереспіраторної функції легень по регуляції концентрації біогенних амінів і оксиду азота в системному кровотоці доцільно проводити відносно коефіцієнту легеневої регуляції за речовиною, що визначається за формулою:

КРх = (В-А/ В) х 100%,

де КРх – коефіцієнт легеневої регуляції за субстанцією Х (%), В – концентрація досліджуваної речовини у венозній крові, А – кількість досліджуваної речовини в артеріальнії крові.

 1. Для визначення прогнозу перебігу гострої пневмонії у дітей і визначенню патогенетично обґрунтованої терапії доцільно використовувати розроблену нами шкалу прогнозів (табл. 1). Враховуючи високу значущість симптому показники КРА, КРГ і "деструкція" можуть бути оцінені за двобальною системою - 0 або 2 бали.

Таблиця 1

Шкала прогнозів у дітей, хворих на гостру пневмонію

Симптом

0

1

2

1

 • КРА

> 23

-

> 23

2

 • КРНА

> 34

34 - 20

< 20

3

 • КРГ

< 22

-

> 22

4

 • КРС

>79

79 - 40

< 40 %

5

 • КРNO

> 75

75 - 65

< 65%

6

 • ЛІІ

< 1

1 - 4

> 4

7

 • ДН

0-I

II

III

8

 • ШІ:

- до 5 років

- старше 5 років

< 1,5

< 1

> 1,5

> 1

> 2,5

> 2

9

 • Деструкція

відсутня

-

+

10

 • Вік

> 3 років

> 3 років

< 3 років

Оцінка стану дітей проводиться при надходженні і в динаміці. Всі бали сумуються і результат аналізується згідно діагностично-прогностичній таблиці (табл. 2).

Таблиця 2

Діагностично-прогностична таблиця

Сума балів при над-ходженні

Інтеграція діяльності системи "клініка-біогенні аміни"

Тактика

Сума балів

в динаміці

Прогноз

Можлива тактика

0 – 7

Компенсована

Стандартна

зменшується

сприятливий

Стандартна

8 - 12

Субкомпен-сована (напружена)

Стандартна + превентив-ні заходи

зменшується

сприятливий

Стандартна + превентивні заходи

зберігається

затяжний перебіг

збільшується

несприятливий

13 - 20

Дезінтеграція діяльності

Респіра-торна терапія в режимі ШВЛ + метаболіч-на корекція

зменшується до

0-7

8-12

сприятливий

затяжний перебіг

Респіраторна терапія в режимі ШВЛ + метаболіч-на корекція

зберігається

несприятливий, затяжний перебіг

збільшується

несприят-ливий

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Фёклин В.А., Гани М.М. Аль Факави. Особенности регуляции легкими содержания серотонина в системном кровотоке у детей, больных острой пневмонией // Експериментальна і клінічна медицина. – 2006. - № 1. – С.113 – 114.

Здобувачем проведені додбір хворих, клінічне спостереження за ними, спеціальні дослідження та аналіз їх результатів, підготовка матеріалів до друку.

 1. Феклин В.А., Гани М.М. Аль Факави. Особенности регуляции легкими содержания гистамина в системном кровотоке у детей, больных острой пневмонией // Медицина сьогодні і завтра. – 2006. – № 1. – С.62 – 64.

Здобувачем проводилась курація хворих дітей з призначенням обстеження та лікування, після чого було проаналізовано отримані результати, зроблено висновки та підготований матеріал до друку.

 1. Гани М.М.Аль Факави. Взаимосвязь нарушения регуляции легкими биогенных аминов и клинического течения острой пневмонии у детей // Медицина сьогодні і завтра. – 2006. – № 2. – С.83 – 84.

Здобувачем проведено вивчення стану функції легень по регуляції концентрації біогенних амінів у хворих дітей, що були ним особисто обстежені. Вивчено клінічно-лабораторні співвідношення із наступною статистичною їх обробкою. Матеріал оформлений та поданий до друку.

 1. Пат. 17657 Україна: МПК G 01N 33/49. Спосіб діагностики гострої пневмонії у дітей/ Фьоклін В.О., Гани М.М.Аль Факаві; З. № 02545; заявл. 09.03.06; опубл. 16.10.06, Бюл.№ 10.

Здобувачем особисто розроблено ідею та методологію розробки способу, проведені клінічні спостереження, проаналізовані дані, а також оформлено заявку на винахід.

 1. Гани М.М. Аль Факави. Особенности клинического течения острой пневмонии у детей в зависимости от регуляции легкими биогенных аминов в системном кровотоке // Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (12 квітня 2006). – Харків, 2006. – С. 24.


 
 

Цікаве

Загрузка...