WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію (автореферат) - Реферат

Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію (автореферат) - Реферат

Концентрація адреналіну в артеріальній (2,1+0,11 нмоль/л) і венозній (2,81+0,29 нмоль/л) крові і КРА (20,61+5,55 %) такі як в контролі. Рівень норадреналіну в артеріальній (5,21+0,07 нмоль/л) та венозній (6,82+0,24 нмоль/л) крові достовірно (p<0,01) перевищує контрольні значення і аналогічні при односторонній пневмонії (p<0,05), але не відрізняється від того, що у дітей до 3 років і має тенденцію до зниження показника, внаслідок чого КРНА (22,93+3,8 %) нижча за контроль, але невірогідно більша за ту, що у дітей до 3 років.

Щодо значень концентрації оксиду азоту в системному кровотоці, то як в артеріальній (0,52+0,02 ммоль/л), так і в венозній (0,23+0,01 ммоль/л) крові вони підвищені та співпадають із однойменними при односторонній пневмонії завдяки високій легеневій продукції (КРNO = 123,76+14,7 %), також, як і у дітей до 3 років.

Аналіз стабільності зв'язків в системі "біогенні аміни", встановив, що у дітей 3-7 років, хворих на двохсторонню пневмонію, значну кількість зв'язків формують норадреналін, серотонін і оксид азоту з екстракційними показниками. Загальна кількість зв'язків, сформованих катехоламінами, вища ніж в групі до 3 років завдяки адреналіновим. Кількість значущих зв'язків, сформованих гістаміном також збільшується в порівнянні з цією групою, а серотонінових залишається без змін.

У дітей 3-7 років, хворих на гостру двохсторонню пневмонію, зберігається суттєвий кореляційний зв'язок ЛІІ з гістаміном і серотоніном та, не менш виразний, з концентраціями адреналіну і венозного оксиду азоту. ЧД корелює з концентраціями гістаміну, серотоніну, катехоламінів і артеріальним оксидом азота. Ступінь ДН поряд з цим формує суттєвий зв'язок з елімінацією катехоламінів, біогенних моноамінов і оксиду азоту.

У цього контингенту дітей встановлено щільний кореляційний зв'язок ЧСС лише з рівнем оксида азота в артерії та його КР. При цьому САТ пов'язаний як з концентрацією адреналіну, так і норадреналіну, а ДАТ – лише з останнім. Результуючий показник діяльності серцево-судинної системи – шоковий індекс – пов'язаний з впливом обох катехоламінів без достовірного впливу концентрації NO та його КР, незважаючи на значну кількість зв'язків, сформованих NO в системі "біогенні аміни". Останнє, ймовірно, є маркером дисбалансу в системі "клініка-біогенні аміни".

Таким чином, у дітей, хворих на двохсторонню пневмонію, ступінь виразності запального процесу в респіраторному тракті була однаковою з одностороннєю пневмонією, з тенденцією до підвищення ЛІІ і поєднаному з цим значущим кореляційним зв'язком концентрацій гістамину і серотоніну. Причому саме ці медіатори формували найбільшу кількість значущих кореляційних зв'язків з клінічними симптомами.

Клінічно ступінь дихальної недостатності у дітей до 3 років була вищою ніж у дітей від 3 до 7 років, але співставимою з такою при односторонній пневмонії в аналогічній віковій групі. Діяльність КРК відрізнялась більш високим значенням показника ШІ завдяки прискоренню серцебиття при знижені артеріального тиску у дітей до 3 років, що було схожим з результатами при односторонній пневмонії, і реалізовувалось зміненням характеру і потужності зв'язків як поміж біогенними амінами, так і в системі "клініка-біогенні аміни".

Проаналізуємо результати обстеження дітей з групи порівняння – хворих на гострий обструктивний бронхіт. По-перше, треба зауважити, що достовірні відмінності клінічних симптомів в залежності від віку не існували. Підвищенню ЛІІ також як і при пневмонії відповідало збільшення концентрацій гістамину і серотоніну, причому рівень останнього був нижчий за значення при пневмонії.

Ступінь дихальної недостатності та реакції КРК були такі ж як і у дітей до 3 років, хворих на гостру пневмонію. Концентрація катехоламінів в системному кровотоці схожа з таковою при односторонній пневмонії і достовірно відрізняється від двохсторонньої. При цьому зареєстровано різке збільшення продукції оксиду азоту в респіраторній системі, аналогічне двохсторонньому запальному процесу в легенях.

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що у дітей, хворих на гостру пневмонію і обструктивний бронхіт, саме запальний процес провокує змінення концентрації біогенних амінів в системному кровотоці, причому катехоламіновий викид є системною відповідною реакцією, а підвищення легеневої продукції оксиду азоту з наступною його високою концентрацією в артеріальній крові одночасно є компонентом системної запальної відповіді та компенсують катехоламіновий вплив.

Аналіз кореляційних відносин між біогенними амінами також не встановив значущих відмінностей в залежності від віку. Основною їхньою рисою є високий ступінь сполучення в системі, що, навіть, перевищує відповідний у дітей, хворих на двохсторонню пневмонію.

У дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт, кореляційна залежність наявна між ЛІІ і концентраціями гістаміну і серотоніну в артериальній і венозній крові, венозною концентрацією оксиду азоту. Частота дихань щільно пов'язана з концентрацією катехоламінів, оксиду азота і серотоніну в венозній крові, а також з коефіцієнтами регуляції по катехоламінам і оксиду азоту. Ступінь же дихальної недостатності утримує потужний кореляційний зв'язок з концентрацією адреналіну і серотоніну в артеріальній крові та оксиду азоту у венозній, а також з коефіцієнтами регуляції відносно них. Нами встановлено залежність рівню артеріального тиску і ЧСС від концентрації гістаміну і серотоніну в системному кровотоці і від елімінації цих речовин. Щодо впливу катехоламінів на означені показники, то встановлено, що на рівень САТ впливає концентрація як адреналіну, так і норадреналіну та КРNO. На рівень ДАТ середнєпотужно впливає венозний рівень адреналіну та його елімінація. На ЧСС впливають концентрації адреналіну в артерії, норадреналіна і NO у вені, а також наявний зв'язок з КРНА и КРNO.

Наши дослідження дозволили встановити взаємозв'язки різної виразності поміж рівнями катехоламінів, гістаміну, серотоніну і оксиду азота в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію, і порівняти отримані результати з даними контрольної группи та результатами обстеження дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт (рис. 1, 2).

Рис.1 Кількість кореляційних зв'язків, створених біогеними амінами та відповідними коефіцієнтами легеневої регуляції у дітей до 3 років при надходженні в стаціонар

Рис.2 Кількість кореляційних зв'язків, створених біогеними амінами та відповідними коефіцієнтами легеневої регуляції у дітей 3-7 років при надходженні в стаціонар

У дітей до 3 років, хворих на гостру односторонню пневмонію, при надходженні до клініки кількість кореляційних зв'язків всередині системи біогенних амінів достовірно не відрізняється від контролю, проте їх кількість суттєво зменшується в динаміці. У дітей 3-7 років, хворих на односторонню пневмонію, кількість зв'язків на чверть менша ніж в контролі, але в динаміці повністю відновлюється.

У дітей, хворих на двохсторонню пневмонію, кількість зв'язків в системі, а, відповідно, і коефіцієнт її лабіалізації зростають майже вдвічі. Проте, зменшуючись в динаміці, їхня кількість не сягає контрольних значень, а залишається більшою на 10-20%. Причому ці тенденції не залежать від віку дітей.

У дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт, ситуація аналогічна той, що існує при двохсторонній пневмонії: значне зростання коефіцієнту лабілізації як при надходженні так і в динаміці у дітей до 3 років.

Отримані дані дозволяють розглядати біологічно активні речовини, що вивчаються, як ланки єдиної загальної системи. Встановлені відхилення параметрів від контрольних, різниця рівня та їх взаємовідносин між собою в залежності від нозологічної форми, розповсюдженості пневмонічної інфільтрації і віку обстежених. Різна динаміка концентрацій та взаємовідносин в процесі лікування дозволяють підтвердити положення про те, що регулювання рівню біогенних амінів і оксиду азоту в легенях прямо залежить від характеру, розповсюдженості ураження легень і віку дитини. Патологічний процес в легенях найбільше впливає на концентрації норадреналіну, серотоніну і оксиду азота шляхом змінення легеневої регуляції відносно цих речовин. Однак, встановлено також суттєві динамічні змінення як в загальній кількості зв'язків, так і в кількості і силі зв'язків, сформованих її елементами.


 
 

Цікаве

Загрузка...