WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію (автореферат) - Реферат

Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію (автореферат) - Реферат

Оксид азоту, в свою чергу, формує зв'язки средньої сили з відповідними показниками катехоламінів в артерії та вені, причому зв'язок з норадреналіном достовірно вищий.

Аналізуючи кореляційні зв'язки поміж обраними клінічними симптомами і обміном біогенних амінів (система "клініка-біогенні аміни"), встановлено наступне: зв'язок помірної сили реєструється між ЛІІ та концентраціями гістаміну, серотоніну, адреналіну і норадреналіну в артерії та вені, а також з елімінацією останнього. ЧД і ступінь ДН переважно пов'язані з артеріальною концентрацією адреналіну і венозною норадреналіну з одночасним впливом рівней гістаміну та оксиду азоту. На рівень САТ впливають лишє рівень оксиду азоту у венозній крові і коефіцієнт легеневої регуляції за цим показником, тоді як на рівень ДАТ впливає концентрація норадреналіну і його елімінація. Цікавим є той факт, що показники ЧСС і ШІ пов'язани лише несуттєвим зв'язком з концентраціями адреналіну і знаходяться під впливом концентрацій оксиду азоту.

У дітей 3-7 років, хворих на гостру односторонню пневмонію, були прояви клініки дихальної недостатньості переважно 1 ступеню (1,2 + 0,12), а частота дихальних рухів (34,7 + 2,1 за хвилину), що було вірогідно (р < 0,05) меншим ніж у дітей до 3 років. Лейкоцитарний індекс інтоксикації склав 2,72+0,75 і був вищим за контроль, але достовірно не відрізнявся від значення показника у дітей до 3 років.

Частота серцевих скорочень в цій групі склала 118,83 + 2,58 при достовірно не відрізняючихся від контролю цифрах артеріального тиску (САТ = 96,6+ 2,65 мм.рт.ст.; ДАТ = 59,16+2,43 мм.рт.ст.) і, відповідно, вищих ніж ти, що реєструвались у дітей до 3 років. Розрахунковий показник шокового індексу в цій групі склав 1,24 + 0,04, що достовірно (p<0,01) перевищувало контроль, але також достовірно (p<0,01) було нижчим ніж у дітей до 3 років.

Рівень гістаміну в артеріальній (47,36 +3,64 нмоль/л) і венозній (58,22+4,29 нмоль/л) крові, а також серотоніну в артеріальній (104,94+4,79 нмоль/л) і венозній (171,91+ 7,77 нмоль/л) крові в 1,5 рази перевищував контроль. Легенева екстракція гістаміну (КРГ = 18,67+1,31 %) достовірно від контролю не відрізнялась, тоді як екстракція серотоніну (КРС = 38,39+2,03 %) знижена відносно контролю. Причому ці показники також вірогідно не відрізняються від аналогічних у дітей до 3 років.

Концентрація адреналіну в артеріальній (1,83+0,13 нмоль/л) і венозній (2,64+0,15 нмоль/л) крові була достовірно (p<0,01) вищою за контрольні значення, але від аналогічних показників у дітей до 3 років не відрізнялась, також як і екстракція адреналіну легенями (26,55+3,91 %).

Концентрація норадреналіну в артеріальній (4,36 +0,33 нмоль/л) и венозній (5,96+0,45 нмоль/л) крові достовірно (p<0,01) вища за контроль, але нижча за аналогічні значення у дітей до 3 років. При цьому екстракція норадреналіну легенями (26,75+1,69 %) нижче за контроль, але достовірно вища за відповідну у дітей до 3 років.

Стосовно концентрації оксиду азоту в системному кровотоці, то як в артеріальній (0,39+0,02 ммоль/л), так і в венозній (0,19+0,01 ммоль/л) крові вона є підвищеною, але достовірно нижчою ніж у дітей до 3 років при високій продукції легенями (107,45+12,5 %), відповідно до попередньої групи.

В кореляційних відносинах поміж біогенними амінами у дітей 3-7 років, хворих на односторонню пневмонію, як і у дітей до 3 років, найбільша кількість зв'язків сформована біогенними моноамінами – медіаторами запалення, яким відповідає деяке зменшення кількості катехоламінових зв'язків і тих, що сформовані стійкими метаболітами оксиду азоту в порівнянні з аналогічними показниками у дітей до 3 років. Звертає на себе увагу, що збільшення концентрації серотоніну, в порівнянні з групою до 3 років супроводжується збільшенням кількості зв'язків ним сформованих.

Найбільш виразний кореляційний зв'язок у дітей 3-7 років, хворих на гостру односторонню пневмонію, був визначений між ЛІІІ та концентраціями гістаміну і серотоніну при помірному впливі венозного норадреналіну та його елімінації. ЧД в більшою мірою пов'язана з концентрацією адреналіну, а ступінь ДН – з концентрацією норадреналіну при значному впливі прозапальних біогенних моноамінів, артеріальної концентрації оксиду азота та його КР.

На ЧСС впливають всі досліджувані речовини, рівно як і на ШІ за виключенням NO, а рівні САТ и ДАТ корелюють з концентраціями норадреналіну, гістаміна і серотоніна, що відокремлює результати від попередньої групи.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що у дітей, хворих на односторонню пневмонію до 3 років і від 3 до 7 років ступінь виразності запального процесу та рівень інтоксикації практично однакові, тоді як функціональні прояви з боку кардіореспіраторного комплексу достовірно відрізнялись на користь більшої тяжкості стану у дітей до 3 років. Проявами цього були більша тяжкість дихальної недостатності поряд з більш високими значеннями ШІ за рахунок високої ЧСС і низького артеріального тиску на тлі гіперкатехоламінемії, високого рівню оксиду азота і порушення зв'язків біогенних амінів як поміж собою, так і з клінічними признаками. На нашу думку, саме це і вказує на декомпенсацію діяльності кардіореспіраторного комплексу у дітей до 3 років, хворих на односторонню пневмонію.

У дітей старших за 3 роки висока ЧСС з нормальними значеннями артеріального тиску, помірним підвищенням концентрації оксиду азота в сукупності відображуються в збільшенні показника ШІ в порівнянні з контролем. Однак зміни даного показника демонструє лише напружену синхронізовану діяльність системи "клініка-біогенні аміни", оскільки реалізується завдяки щільним кореляційним відносинам.

У дітей до 3 років, хворих на гостру двохсторонню пневмонію, була наявна клініка дихальної недостатності 1-2 ступеню (1,56 +0,2) с ЧД 44+4,47 за хвилину та ЛІІ (2,63+0,42) вірогідно не відрізнялись від такових у дітей цього віку, хворих на односторонню пневмонію. Також не було достовірної різниці по ЧСС (141,81+6,65) при зменшенні артеріального тиску (САТ = 88,5+2,06 мм.рт.ст.; ДАТ = 49,06+1,6 мм.рт.ст.). Шоковий індекс дорівнював 1,62+0,09, що вірогідно (p<0,001) перевищувало контроль, але не було більше за аналогічний показник у дітей до 3 років, хворих на односторонню пневмонію.

Рівень гістаміну в артеріальній (54,96 + 2,41 нмоль/л) і венозній (68,44 +3,69 нмоль/л) крові в 1,5 рази перевищує контроль, але достовірно не відрізняється від значень при односторонній пневмонії. Концентрація серотоніну в артеріальній (150,69+5,77 нмоль/л) і венозній (195,01+5,97 нмоль/л) крові була більше контролю і вірогідно збільшена в порівнянні з односторонньою пневмонією. Легенева регуляція по гістаміну (18,88 +2,01 %) достовірно не відрізнялась від контролю, проте по серотоніну (22,22+2,73 %) була зменшеною як в порівнянні з контролем, так і з попередніми групами.

Концентрація адреналіну в артеріальній (2,63+0,15 нмоль/л) і венозній (3,21+0,18) крові, а також норадреналіну в артеріальній (5,91+0,32 нмоль/л) і венозній (7,05+0,32 нмоль/л) крові достовірно (p<0,01) вище за котроль та аналогічні показники у дітей до 3 років з одностороннєю пневмонією. Коефіцієнт легеневої регуляції за адреналіном (17,78+1,37 %) дорівнює контролю, а за норадреналіном (16,94+1,62 %) нижчий за нього і порівняний з тим, що існує у дітей з одностороннєю пневмонією.

Щодо концентрації оксиду азоту в системному кровотоці, то як в артеріальній (0,52 + 0,02 ммоль/л), так і в венозній (0,23 +0,02 ммоль/л) крові вона підвищена і дорівнює значенням при односторонній пневмонії за рахунок високої легеневої продукції (КРNO = 130,14+7,47 %).

У дітей до 3 років, хворих на гостру двохсторонню пневмонію, суттєво зростає загальна кількість зв'язків в системі, що обумовлює більш напружену її діяльність. Зберігається високий потенціал до створення зв'язків як у гістаміна, серотоніна, так і у катехоламінів. Однак, в порівнянні з дітьми, хворими на гостру односторонню пневмонію, кількість значущих зв'язків, створених катехоламінами, подвоюється. Катехоламіни мають потужну або середню кореляцію поміж власними показниками, рівнем оксиду азоту в артерії та вені, а також з біогенними моноамінами. На відміну від попередніх груп, адреналін корелює переважно з гістаміном, а норадреналін – з серотоніном у відповідних пробах. Кількість значущих зв'язків, створених NO, при двохсторонній пневмонії в 2 – 2,5 рази більша за попередні групи.

Стосовно кореляції в системі "клініка-біогенні аміни", то ЛІІ щільно корелює з концентраціями гістаміну, ЧД – з концентрацією адреналіну, оксиду азоту і екстракцією серотоніну. Ступінь ДН залежить від концентрацій адреналіну, норадреналіну, серотоніну, оксиду азоту та КРNO. ЧСС та ШІ мають еквівалентні кореляційні зв'язки з рівнем адреналіну, норадреналіну, серотоніну, оксиду азоту і КРNO. ДАТ достовірно корелює лише з концентрацією адреналіну у вені, а САТ взагалі не створює зв'язків.

У дітей 3-7 років, хворих на гостру двохсторонню пневмонію, була наявна клініка дихальної недостатності 2-3 ступеню (2,33+0,33) з ЧД 35,37+2,2 за хвилину, що вірогідно не відрізнялось від зареєстрованого у дітей цього віку, хворих на односторонню пневмонію.

Лейкоцитарний індекс інтоксикації (6,29+1,4) вищий за аналогічний при односторонній пневмонії у дітей до 3 років. ЧСС (129+5,65 ударів за хвилину) при нормальних цифрах артеріального тиску (САТ = 96,66+3,33 мм.рт.ст.; ДАТ = 61,66+5,5 мм.рт.ст.). Шоковий індекс (1,32+0,09) достовірно (p<0,01) вищий за контроль, не відрізняється від значень у дітей, хворих на односторонню пневмонію, і нижчий (p<0,05) за той, що був у дітей до 3 років з двохстороннєю пневмонією.

Концентрація гістаміну в артеріальній (53,18 +1,69 нмоль/л) і венозній (66,0+1,96 нмоль/л) крові, а також серотоніну в артеріальній (147,34 +7,15 нмоль/л) і венозній (191,12+7,14 нмоль/л) достовірно (p<0,01) перевищує контроль і більше (p<0,05) значення показника при односторонній пневмонії, що аналогічно результатам при двохсторонній пневмонії у дітей до 3 років.

Коефіцієнт легеневої регуляції по гістамину (19,22 +2,65 %) порівняний з контролем, тоді як по серотоніну (22,69+3,26 %) знижений як і з показником при односторонній пневмонії і не відрізняється від того, що був у дітей до 3 років з двохсторонньою пневмонією.


 
 

Цікаве

Загрузка...