WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі “мірамеф” для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри (автореферат) - Реферат

Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі “мірамеф” для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри (автореферат) - Реферат

 1. У скринінгових дослідженнях визначений оптимальний склад мазі "Мірамеф" за протизапальною та репаративною дією, який містить 1% мефенамової кислоти, 0,5% мірамістину, 2,5% декспантенолу та 3% димексиду. Комбінована основа (суміш ПЕО-400, ПЕО-1500 та пропіленгліколю) забезпечила мазі "Мірамеф" помірну осмотичну активність (170%) та виразну антиексудативну дію.

 2. Завдяки синергізму фармакологічної дії компонентів мазі, перш за все, мефенамової кислоти та диметилсульфоксиду, препарат проявив виражений лікувальний ефект на моделях алергічного запалення, що за виразністю дещо поступається активності місцевого антигістамінного засобу гелю "Феністил", відповідає ефектові глюкокортикоїдної мазі "Тридерм", та значно перевершує активність мазі "Мефенат".

 3. Комплексний склад мазі "Мірамеф" забезпечив високу ранозагоювальну активність препарату на моделі трафаретних ран у щурів. Дослідна мазь значно перевершувала активність препарату порівняння – метилурацилової мазі за стимулювальним впливом на репаративні процеси та за міцністю м'якого рубця, що утворився. На моделі асептичного запалення шкіри та підшкірної клітковини у щурів мазь „Мірамеф" проявила виражену антиальтеративну дію та за здатністю усувати запальну реакцію, а також за впливом на біохімічні та морфологічні показники була більш ефективним ранозагоювальним засобом, ніж препарати порівняння – мазі "Бепантен" та метилурацилова.

 4. В умовах in vitro встановлені виражені антимікробні властивості мазі "Мірамеф" по відношенню до широкого спектру збудників гнійно-некротичних захворювань шкіри, які були підтверджені в умовах in vivo на моделі кандидозної інфекції у мишей та на моделі гнійної рани, інфікованої сумішшю грамнегативних і грампозитивних мікроорганізмів – стафілококу і синєгнійної палички. За антимікробними властивостями вивчаєма мазь не поступалася активності мазі мірамістиновій і перевищувала дію мазі „Нітацид".

 5. Мазь "Мірамеф" при нашкірному і внутрішньошлунковому застосуванні є відносно нешкідливою, не проявляє місцевоподразнювальної та алергізувальної дії.

 6. За встановленим спектром фармакологічної дії мазь "Мірамеф" можна рекомендувати для лікування алергічних топічних дерматитів з тяжким перебігом, що супроводжуються мокнуттям, ексудацією, ерозіями шкірних покривів та приєднаною інфекцією.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яковлєва Л.В., Федорчук Ю.В., Чуєшов О.В. Скринінгове вивчення репаративної активності різних композицій експериментальної мазі "Мірамеф" // Вісник фармації, 2002.– № 2 (30), С. 125-127. (Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, участь у аналізі та узагальненні результатів, підготовка статті до друку).

 2. Яковлєва Л.В., Федорчук Ю.В. Дослідження репаративної дії мазі "Мірамеф" на моделі трафаретних ран у щурів // Вісник фармації, 2005.– № 1 (41), С. 65-68. (Особистий внесок: участь у проведенні експериментальних досліджень, аналізі та узагальненні результатів, підготовка статті до друку).

 3. Яковлєва, Л.В., Федорчук Ю.В. Вивчення ранозагоювальної дії мазі "Мірамеф" на моделі асептичних шкірних ран у щурів // Фармацевтичний журнал, 2005.– № 1, с.94. (Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, участь у аналізі та узагальненні результатів, підготовка статті до друку).

 4. Яковлєва Л.В., Федорчук Ю.В., Ларьяновська Ю.Б. Вплив мазі "Мірамеф" на морфогенез ранового процесу // Клінічна фармація,2006.– № 1 (10), С. 55-60. (Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, участь у аналізі та узагальненні результатів, підготовка статті до друку).

 5. Загорій Г.В., Чуєшов О.В., Федорчук Ю.В., Рубан О.А., Чуєшов В.І., Яковлєва Л.В., Тихонова С.О. Фармацевтична композиція „Мірамеф" з протиалергічною, протизапальною, репаративною та протимікробною дією. Патент на винахід 72669. Офіц. бюл. „Промислова власність" № 3 від 15.03.2005. (Особистий внесок: участь у проведенні патентного пошуку, фармакологічних досліджень та підготовці опису до патенту).

 6. Федорчук Ю.В., Ткачова О.В. Вивчення протизапальної активності різних складів багатокомпонентної нової мазі "Мірамеф" // Вісник фармації.– 2001.– № 3 (27).– С. 158. (Особистий внесок: теоретичне обгрунтування досліджень, проведення експериментальних досліджень, участь у аналізі та узагальненні результатів, підготовка статті до друку).

 7. Федорчук Ю.В., Беркало Н.Н. Изучение противовоспалительного действия мази "Мирамеф" на модели контактного аллергического дерматита у крыс, вызванного 2,4-динитрохлорбензолом // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія", Харків, 2003.– С.297.

 8. Федорчук Ю.В., Яковлєва Л.В. Фармакологічні властивості нового комплексного засобу, призначеного для лікування дерматитів, що супроводжуються інфекційним процесом та виразками // Матеріали ІV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, Вінниця, 7-8 жовтня 200 4 р.– С. 149-150.

 9. Федорчук Ю. Дослідження гострої токсичності нової мазі, призначеної для лікування запальних та мікробних уражень шкіри // Матеріали 8-го міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, Тернопіль, 2004.- С.197.

 10. Федорчук Ю.В. Вивчення можливої алергізуючої та місцевоподразнювальної дії мазі, призначеної для лікування дерматитів // Матеріали наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю, Вінниця, 2004.– С.332.

АННОТАЦИЯ

Федорчук Ю.В. Изучение фармакологического действия новой комбинированной мази „Мирамеф"для лечения воспалительных и микробных заболеваний кожи.  Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.03.05  фармакология.  Национальный фармацевтический университет, Харьков, 2007.

На основании скрининговых исследований по противовоспалительному и репаративному действию экспериментально обоснован состав новой мази "Мирамеф", который включает 1% мефенамовой кислоты, 0,5% мирамистина, 2,5% декспантенола и 3% димексида. На моделях острого воспаления изучаемая мазь незначительно уступала противовоспалительной активности препарата сравнения – геля диклофенака натрия. В условиях моделирования хронической воспалительной реакции (скипидарный дерматит у крыс) активность мази "Мирамеф" была на уровне глюкокортикостероидного референс-средства мази "Тридерм" (глюкокортикостероид в составе – бетаметазона дипропионат). Комбинированная основа (смесь ПЭО-400, ПЭО-1500 и пропиленгликоля) обеспечила мази "Мирамеф" умеренное осмотическое (170%) и выраженное антиэкссудативное действие.

На модели острого аллергического воспаления (гистаминовый отек стопы крыс) мазь „Мирамеф" проявила незначительный противоаллергический эффект, уступавший активности препарата сравнения Н1-гистаминоблокатора геля „Феністил" в 2,6 раз. На моделях хронического аллергического воспаления - аллергических контактных дерматитов, вызванных бихроматом калия и 2,4-динитрохлорбензолом, мазь „Мирамеф", оказала выраженный лечебный эффект, который обеспечивается синергизмом фармакологического действия мефенамовой кислоты, диметилсульфоксида и мазевой основы. По выраженности противовоспалительного и противоаллергического действия мазь „Мирамеф" не устапала активности глюкокортикостероидной мази "Тридерм" и значительно превосходила активность второго препарата сравнения противовоспалительной мази "Мефенат" (содержит: мефенамат натрия, винилин).

Изучение ранозаживляющего действия мази „Мирамеф" на моделях трафаретних ран у крыс и асептического воспаления кожи и подкожной клетчатки у крыс позволило установить, что благодаря оптимально подобранному комплексному составу мазь „Мирамеф" является более эффективной, чем известные однокомпонентные препараты – ранозаживляющие мази „Бепантен" (действующее вщество: декспантенол) и мазь метилурациловая. Высокая репарационая активность мази была подтверждена на морфологическом уровне: под влиянием мази „Мирамеф" заживление раневого дефекта сопровождалось образованием полноценной репарационной ткани, характеризующейся упорядоченным расположением коллагеновых волокон и четкой дифференциацией слоев эпителия. Важным фактором, обеспечивающим благоприятные энергетические условия для интенсификации репаративных процессов, является противовоспалительная активность исследуемой мази.


 
 

Цікаве

Загрузка...