WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі “мірамеф” для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри (автореферат) - Реферат

Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі “мірамеф” для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри (автореферат) - Реферат

Рис. 1 – Вплив мазі „Мірамеф" на товщину шкірної згортки та виразність алергічної реакції (в балах) в умовах 2,4-динітрохлорбензолового дерматиту у щурів.

Рис. 2 – Вплив мазі „Мірамеф" на рівень лейкоцитів щурів в умовах 2,4-динітрохлорбензолового дерматиту.

Примітка: * – відхилення достовірне відносно контрольної патології, р<0,05.

Протиалергічні властивості мазі „Мірамеф" були підтверджені у наступному досліді на моделі алергічного запалення - гістамінового набряку лапи у щурів.

Середня антиексудативна дія мазі „Мірамеф" протягом експерименту (3 години) склала 23,24 %, що у 2,6 рази нижче, ніж ефективність антигістамінного препарату гелю „Феністил" (містить Н1-гістаміноблокатор діметинден) та у 2,5 рази вище, ніж антиексудативна активність стандартного препарату із групи НПЗЗ – диклофенаку натрію.

Таким чином, встановлені виражені протиалергічні властивості мазі "Мірамеф", що за рівнем ефективності не поступаються сучасним глюкокортикоїдним засобам. Проведені дослідження підтвердили синергічну дію компонентів мазі, що свідчить про раціонально підібраний склад препарату. Отримані результати обгрунтовують доцільність клінічного вивчення мазі "Мірамеф" при алергічних дерматитах.

Серед алергічних дерматитів чисельну групу займають тяжкі ураження, що супроводжуються порушенням цілісності шкірних покривів, а у тяжких випадках – приєднанням інфекційного процесу. Такі нозологічні форми дерматитів за патогенезом відповідають рановому процесу та потребують застосування комплексних засобів, які поряд з протизапальною та протиалергічною дією, проявляють репаративні та антибактеріальні властивості.

Цим вимогам відповідає нова комплексна мазь "Мірамеф". Встановлені у скринінгових дослідженнях протизапальні та репаративні властивості мазі „Мірамеф", а також її комплексний склад, що оптимально підібраний для лікування ускладнених форм дерматитів, а саме тих, що супроводжуються мокнуттям, ексудацією, порушенням цілісності шкіри та приєднанням інфекції, дозволили передбачити її ранозагоювальну дію. У зв'язку з цим, завданням наступного етапу роботи стало дослідження ранозагоювальної активності мазі „Мірамеф" на моделях асептичного ранового процесу та в умовах приєднаної інфекції.

На моделі трафаретних ран у щурів, що за патогенезом відповідає рваній рані у людини, мазь „Мірамеф" та препарат порівняння метилурацилова мазь достовірно зменшували площу ран порівняно з контрольною патологією, починаючи з 8-го дня лікування (рис. 3). Повне загоэння ранового дефекту в обох дослідних групах відбувалось на 9 днів раніше, ніж у тварин нелікованого контролю.

На біохімічному рівні процес загоєння під впливом дослідних препаратів супроводжувався активацією синтезу білка, що підтверджувалось підвищенням рівня загального білка у крові, РНК і ДНК у шкірі та зменшенням кількості сечовини у крові. Крім того, обидва препарати достовірно зменшували активність АлАТ, що характеризує їх мембраностабілізувальні властивості.

Виражена репаративна активність мазі „Мірамеф" була підтверджена на морфоструктурному рівні. Препарат очищував рану від гнійно-некротичних мас, прискорював визрівання грануляційної тканини і формування м'якого рубця (рис. 4 В). Метилурацилова мазь значно поступалася мазі „Мірамеф", оскільки під її впливом пізніше відбувалось очищення грануляційної тканини від клітинних елементів (лейкоцитів та нейтрофілів), які є маркерами запалення тканини (рис. 4 Г), репараційна тканина була значно менш зрілою у порівнянні з раною, що лікована маззю "Мірамеф". Вказане свідчить про менш виражені репаративні властивості метилурацилової мазі у порівнянні з маззю "Мірамеф":

Рис. 3 – Динаміка площі ран під впливом мазей „Мірамеф" та метилурацилової на моделі трафаретних ран у щурів.

Рис.4 – Морфоструктура шкіри щурів на моделі трафаретних ран (12-й день експерименту). Гематоксилін-еозин х 150.

А – Шкіра щура інтактного контролю.

Б – Повношарова трафаретна рана шкіри нелікованого щура на 12-й день експерименту. Слабка краєва епітелізація, грануляційна тканина помірної зрілості.

В – Епітелізований рубець на місці повношарової трафаретної рани щура, якого лікували маззю „Мірамеф", 12-й день експерименту. Епітеліальний шар потовщений. Тканина, яка виповнює дефект, має волокнистий характер та вислана упорядковано зорієнтованими колагеновими волокнами. Відсутні кровоносні судини та клітинні елементи, що засвідчує високу зрілість репаративної тканини.

Г – Неповністю епітелізований дефект шкіри щура, якого лікували метилурациловою маззю, 12-й день експерименту. Пухко-волокниста тканина незрілого типу, яка ще має кровоносні судини і клітинний матеріал.

Враховуючи важливу патогенетичну роль альтерації, як пускового фактора будь-якого запального процесу незалежно від етіологічного чинника, завданням наступного етапу роботи було вивчення антиальтеративної дії мазі „Мірамеф" у порівнянні з мазями „Бепантен" та метилурациловою.

Розвиток асептичного альтеративного запалення у групі контрольної патології супроводжувався деструкцією тканин шкіри та підшкірної клітковини (площа ран досягала 235,67 мм2), достовірним підвищенням температури шкіри біля зони ураження, пригніченням загальнотрофічних процесів (маса тіла зберігалась на одному рівні з 8-го по 28-й дні досліду). На біохімічному рівні відзначали перевагу катаболічних процесів над анаболічними, що характеризувалось зменшенням рівня загального білка у крові та ДНК у шкірі на тлі підвищення вмісту креатиніну у крові. Системність та вираженість метаболічних змін при патології підтверджувалась активацією процесів ПОЛ та виснаженням ФАС у печінці тварин.

За результатами клінічних спостережень усі три препарати достовірно зменшували площу ран з 7-го дня лікування (рис. 5). Починаючи з 12-го дня лікування мазь „Мірамеф" за репаративною дією достовірно перевищувала мазь „Бепантен". Більш виражені протизапальні властивості мазі „Мірамеф" у порівнянні з мазями „Бепантен" та метилурациловою підтверджувалися нормалізацією температури шкіри, починаючи вже з 4-го дня лікування завдяки протизапальній дії мефенамової кислоти та димексиду.

Рис. 5 – Динаміка площі ран під впливом мазей „Мірамеф" та метилурацилової та мазі „Бепантен"на моделі альтеративного запалення у щурів.

У групі тварин, яких лікували метилурациловою маззю, температура шкіри була підвищеною до 9-го дня лікування, а маззю „Бепантен" – до 11-го дня лікування, що характеризує менш виражені протизапальні властивості препаратів порівняння, оскільки до їх складу не входять протизапальні компоненти, а вони є виключно препаратами репаративної дії.

Альтеративне запалення під впливом дослідних препаратів супроводжувалося активацією білоксинтетичних процесів. Слід зазначити більш виражений стимулюючий вплив мазей „Мірамеф" та метилурацилової, що характеризувалось достовірним підвищенням рівня загального білка у крові та вмісту ДНК і РНК у тканині ранового дефекту, а також зменшенням кількості креатиніну у крові порівняно з контрольною патологією. Дія мазі „Бепантен" обмежувалась лише позитивним впливом на вміст білка та креатиніну.

Це можна пояснити відмінностями у складі препаратів. До метилурацилової мазі входить відомий стимулятор білоксинтетичних процесів метилурацил, що забезпечує її репаративні властивості. До складу мазі „Бепантен" входить репаративний засіб декспантенол, який має принципово інший механізм репаративної дії у порівнянні з метилурацилом. Декспантенол у вигляді коферменту КоА грає вожливу роль у метаболізмі клітин, зокрема доставці АТФ, утилізації продуктів дезамінування амінокислот, оптимізації обміну жирних кислот, фосфоліпідів, синтезу ацетилглюкозамінів та мукополісахаридів, які є основними компонентами сполучної тканини. Це забезпечує нормалізацію діяльності клітин, активацію репаративних процесів та опосередковано - синтезу білка.


 
 

Цікаве

Загрузка...