WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лікування аномалій положення окремо стоячих зубів та прикусу індивідуальними трейнерами (автореферат) - Реферат

Лікування аномалій положення окремо стоячих зубів та прикусу індивідуальними трейнерами (автореферат) - Реферат

Фрагменти роботи використані при написанні навчально-методичної літератури: "Практическое руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарств" (англійською та французькою мовами), "Практикум з аптечної технології ліків", "Учебное пособие по аптечной технологии лекарств" і впроваджені до навчального процесу Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького (акт впровадження від 03.06.02 р.), Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 14.05.02 р.), Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 05.11.03 р.) та Київського Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (акт впровадження від 17.06.02 р.).

Особистий внесок здобувача. Автором особисто:

 • проаналізовано та узагальнено дані літератури стосовно виробництва м'яких лікарських засобів в Україні та асортименту лікарських засобів, що застосовуються для лікування захворювань опорно-рухового апарату;

 • проведено аналіз екстемпоральної рецептури аптек м. Харкова та документації, яка регламентує якість лікарських препаратів, що готуються в умовах аптек;

 • теоретично та експериментально обґрунтовано технологію 80 екстемпоральних прописів мазей та розроблено методичні рекомендації;

 • теоретично та експериментально обґрунтовано склад та технологію комбінованої мазі "Фесхолід";

 • розроблено методики контролю якості мазі "Фесхолід", які увійшли до проекту аналітичної нормативної документації;

 • розроблено проект технологічного регламенту на виробництво даної мазі;

 • статистично оброблено, систематизовано та проаналізовано результати експериментальних досліджень.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на науково-практичних конференціях "Вчені України – вітчизняній фармації" (Харків, 2000 р.), "Сучасні проблеми фармацевтичної науки і практики" (Харків, 2001 р.), "Ліки – людини" (Харків, 2001, 2002 рр.), ІІ Національному з'їзді фармакологів України "Фармакологія 2001 – крок у майбутнє" (Дніпропетровськ, 2001 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Вчені майбутнього" (Одеса, 2002 р.), "Фармація ХХІ століття" (м. Харків, 2002 р.), "Апітерапія: Погляд у майбутнє" (м. Харків, 2002 р.), XL naukowej Konferencji Pszczelarskiej (Польща, Пулява, 2003 р.), Tartautinės mokslinės konferencijos "Farmacija šiuolaikinėje visuomenėje" medžiaga (Литва, м. Каунас, 2003), науково-практичній конференції з міжнародною участю „Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок" (Тернопіль, 2004).

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 18 наукових робіт, у тому числі 6 наукових статей (у фахових виданнях), 2 коротких повідомлення, 1 науково-методичні рекомендації, 1 інформаційний лист та 8 тез доповідей.

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 145 сторінках друкованого тексту, складається зі вступу, огляду літератури, 5 розділів експериментальної частини, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. Робота ілюстрована 26 таблицями, 32 рисунками. Бібліографія включає 152 джерела літератури, з яких 34 – іноземні.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Аналіз виробничої діяльності аптек та розробкатехнології екстемпоральних мазей

В наш час виробнича функція аптек набуває суттєвих змін. Внаслідок об'єктивних та суб'єктивних причин значно скорочується обсяг екстемпоральної рецептури, а виготовлення ліків має тенденцію до концентрації виробництва в окремих аптеках.

Вибірковий аналіз виробничої діяльності аптек м. Харкова показав, що м'які лікарські форми в структурі загальної кількості екстемпоральних прописів посідають друге місце і складають до 17% (табл. 1). Найбільш часто готують прописи гідрофобних та гідрофобних абсорбційних мазей, що містять речовини протизапальної, місцевоанестезуючої, антисептичної, антигістамінної дії. Понад 60% від загальної кількості екстемпоральних прописів м'яких лікарських форм складають мазі багатокомпонентного складу, що містять 4, 5 та більше інгредієнтів.

Аналіз магістральних прописів таких мазей вказує на те, що найбільш часто у їх складі прописують анестезин, димедрол, стрептоцид, кислоту саліцилову і борну, резорцин, ментол, новокаїн, сірку осаджену, вісмуту нітрат основний, камфору, іхтіол та ін.

Разом з тим, способи приготування мазей з ними не містять наукового обґрунтування. А саме, не досліджувався вплив на біофармацевтичні показники екстемпоральних мазей таких фармацевтичних факторів, як ступінь подрібнення речовин, природа допоміжних речовин та порядок введення компонентів.

На сьогодні існують сучасні допоміжні речовини, такі як поліетиленоксид-400 (ПЕО-400), пропіленгліколь (ПГ) та ін., що мають ряд переваг від традиційних гідрофобних (масло вазелінове).

Вказані гідрофільні неводні розчинники (ГНР) добре змішуються з водою, ланоліном, є розчинниками багатьох речовин, що може сприяти покращенню біофармацевтичних властивостей гідрофобних абсорбційних мазей.

Таблиця 1

Структура екстемпоральної рецептури аптек м. Харкова

Вид лікарськоїформи

Кількість інгредієнтів, шт.

1

2

3

4

понад 4

Разом

Рідкі лікарські форми (РЛФ)

 • на воднихрозчинниках

573(32,48%)

135(7,65%)

69(3,91%)

355(20,12%)

1132(64,16%)

 • на неводнихрозчинниках

2(0,11%)

21(1,19%)

7(0,40%)

6(0,34%)

7(0,40%)

43(2,44%)

 • суспензії

18(1,02%)

50(2,83%)

57(3,23%)

125(7,09%)

 • очні краплі

88(4,99%)

3(0,17%)

91(5,16%)

Тверді лікарськіформи (ТЛФ)

39(2,21%)

2(0,11%)

5(0,28%)

4(0,23%)

10(0,57%)

60(3,40%)

М'які лікарські форми (МЛФ)

 • мазі

95(5,39%)

24(1,36%)

87(4,93%)

100(5,67%)

306(17,35%)

 • свічки

4(0,23%)

3(0,17%)

7(0,40%)

Разом

41(2,32%)

691(39,17%)

281(15,93%)

222(15,93%)

529(29,99%)

1764(100,0%)

У зв'язку з цим, метою наших досліджень стало теоретичне обґрунтування і розробка технології екстемпоральних мазей, з метою створення банку даних для приготування їх в аптеках. Нами було досліджено вплив ГНР на вивільнення лікарських речовин (анестезину, стрептоциду, новокаїну) з гідрофобних та гідрофобних абсорбційних мазей. Для цього при приготуванні зразків мазей із вказаними речовинами, замість масла вазелінового використовували ПЕО-400 та ПГ, а в якості основи – ланолін-вазелінову та основу Кутумової.

У досліджуваних зразках мазей стрептоцид і анестезин подрібнювали спочатку зі спиртом етиловим, а потім з маслом вазеліновим, новокаїн розчиняли у воді очищеній і вводили за типом емульсії.

Приготовлені зразки піддавались біофармацевтичним дослідженням(рис. 1), результати яких вказують на те, що ГНР сприяють покращенню біофармацевтичних властивостей усіх зразків мазей. Вивільнення стрептоциду, анестезину та новокаїну з основи Кутумової на 1,5-5% вище, ніж з ланолін-вазелінової основи (на 24 годину експерименту). Введення лікарських речовин з використанням ГНР також збільшує вивільнення (на 2-6%).

1

6

5

4

3

2

6

5

4

6

5

4

3

2

d, мм

1

3

1

2

2

1

3

4

5

6

стрептоцид анестезин новокаїн

Рис. 1. Вивільнення лікарських речовин з мазей, приготованихна різних основах.

Вплив способу введення анестезину (за традиційною технологією та подрібнюючи його зі спиртом етиловим) на здатність дифундувати з гідрофобних абсорбційних основ (ланолін-вазелінової та основи Кутумової) наведено на рисунку 2.

d, мм

Час, год.

Рис. 2. Залежність діаметру забарвленої зони (d) від часу для зразків мазей з анестезином, приготованих на різних основах.

Дані рисунку 2 вказують на значне збільшення повноти та швидкості дифузії анестезину при подрібненні його зі спиртом етиловим, як у випадку ланолін-вазелінової основи (на 50%), так і основи Кутумової (на 10%) у порівнянні з такими, в які анестезин було введено традиційним способом, що підтверджує доцільність використання спирту етилового для попереднього подрібнення анестезину.


 
 

Цікаве

Загрузка...