WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості перебігу закону толерантності шелфорда в світлі істинних функціональних моделей (на прикладі Arnica Montana L.) (автореферат) - Реферат

Особливості перебігу закону толерантності шелфорда в світлі істинних функціональних моделей (на прикладі Arnica Montana L.) (автореферат) - Реферат

Оскільки існують суперечливі відомості щодо рівня й вікових особливостей аеробної продуктивності молоді при фізичних навантаженнях, нами були проведені дослідження, які дозволили об'єктивно оцінити аеробну продуктивність організму представників чоловічої і жіночої статі віком від 14 до 22 років. Для вивчення вікової динаміки показників аеробної продуктивності обстежувані поділялися на п'ять вікових груп: І група – 14-15 років, ІІ – 16 років, ІІІ – 17 років, ІV – 18 рік, V – 19 - 22 роки.

Як видно з таблиці 2 чоловіки контролю мають достовірно нижчі показники PWC170 по всіх вікових категоріях, ніж спортсмени академічного веслування, які у 19-22 роки досягають найбільших результатів на відмінну від контролю. Значення PWC170 у не тренованих стає зрозумілим, тому що серед чоловіків контролю були особи з різними розмірами тіла, мали неоднаковий руховий досвід, і вели різний за фізичною активністю спосіб життя. Показники змін максимального споживання кисню при віковому порівнянню спортсменів та чоловіків контролю прямо пропорційно відображають показники змін величини навантажень при PWC170 (табл.2).

Треба відмітити, що фізична працездатність в значній мірі залежить від кваліфікації спортсменів. Так у новачків спортсменів величина PWC170 коливається в межах 1200 – 1500 кгм/хв, у спортсменів міжнародного класу дана величина сягає 2000 кгм/хв. Таким чином, тільки заняття циклічними видами спорту, тренувальний процес, яких направлений в першу чергу на витривалість пов'язано, з підвищенням аеробної продуктивності, що призводить до росту показника PWC170 . У контролі у юнаків спостерігаються достовірно менші показники фізичної працездатності. Так у юнаків 14 –15 років в контролі зафіксовано значення фізичної працездатності 835,0542,15 кгм/хв, і закономірно збільшується, в 19-22 дорівнює 1195,667,90 кгм/хв, тоді як у спортсменів академічного веслування починаючи з 14-15 років PWC170 становить 1248,1352,71 кгм/хв, і в 19-22 ми отримали результати 1726,6792,91 кгм/хв.

Таблиця 2. Показники аеробної продуктивності і PWC 170 у спортсменів і в контролі у осіб чоловічої та жіночої статі різного віку.

* - р< 0,05; ** - р<0,01 (вірогідність різниці значень між групою спортсменів та в контролі)

Фізичні можливості організму жінок розвинені інакше і менше, ніж у чоловіків, тому що жінки виконують менше механічної роботи, відповідно, вони мають значно менші показники фізичної працездатності. Всі дослідженні значення при PWC170 у жінок закономірно нижчі, ніж у чоловіків як в контролі, так і в спортсменів. Як видно з таблиці 2 при обстеженні жінок, які не займаються спортом, величини PWC170 коливаються в межах від 621,5039,30 до 831,2050,50 кгм/хв. А у спортсменок, які займаються циклічним видом спорту показники PWC170 значно вищі, тобто, в 14-15 років ми отримали 803,3330,47 кгм/хв, а в 19-22 роки на піку їх спортивної кваліфікації спостерігали 1257,7895,04 кгм/хв. (табл.2). Індивідуальні коливання величини PWC170 у жінок визначаються таким ж факторами, як і у чоловіків: особливості конституції, рівнем фізичної активності.

Як відомо, найбільшої величини МСК людина досягає до 18-20 років, після 25-30 років МСК знижується і до 70 років становить близько 50% від колишнього у віці 20 років. В наших дослідженнях у спортсменок, які займаються циклічними видами спорту достовірно вищі показники МСК на відмінну від показників МСК у жінок, що не займаються спортом. Відповідно у спортсменок в 19-22 роки МСК дорівнює 50,261,53 мл/хв/кг, а в контролі 39,071,26 мл/хв/кг (табл.2). У 14-15, 16, 17 ,18 років величина МСК жінок спортсменів вірогідно нижча, ніж у чоловіків. Але у 19-22-річних чоловіків показник максимального споживанню кисню нижчий, ніж у жінок того ж віку. Це пов'язано з тим, що при перерахунку на 1 кг маси тіла відносні величини PWC170 у чоловіків одержують дані відносно невеликі значення, тому що чоловіки спортсмени академічного веслування мають велику вагу тіла. Звідси випливає, що відмінності в МСК між чоловіками і жінками спортсменами практично зникають, якщо МСК співвідносять із вагою тіла. Порівняльний аналіз показників аеробної продуктивності організму у спортсменів та спортсменок академічного веслування дає підстави стверджувати, що абсолютна величина максимального споживання кисню в усі досліджувані вікові періоди в чоловіків значно вища, ніж у жінок.

Суттєвих вірогідних змін ЧСС та АД у спортсменів при PWC170 при порівнянні з контролем не спостерігаються, оскільки тестові фізичні навантаження (в даному випадку PWC170) не є суттєвими, вони не наблизилися до того обсягу та інтенсивності навантажень, які спортсмени мають при тренувальному процесі.

Адаптаційні реакції серцево-судинної системи на фізичні навантаження за даними електрокардіографії. Електрокардіограму реєстрували у грудних відведеннях по Небу-Бутченко. Аналізувалися такі показники ЕКГ: інтервали R-R , P-Q , Q-T, S-T, шлуночків комплекс QRS до та після дозованих фізичних навантажень. При цьому отримані дані порівнювалися з нормою.

Атріовентрикулярна провідність, яка оцінюється за тривалістю інтервалу P-Q, знаходиться в межах норми – від 0,12 до 0,20 хв і в середньому дорівнює 0,165 хв. Тривалість комплексу QRS коливається від 0,07 до 0,10 с (в середньому 0,084 с), що є межею норми, і тільки в невеликої кількості спортсменів величина комплексу QRS складала 0,12 с. При цьому спостерігалися ознаки часткової блокади правої ніжки Гіса – тобто утворюється комплекс rSr / в право грудних відведеннях. Аналогічні зміни, але без розширення комплексу QRS, спостерігали ще у 13,5% спортсменів академічного веслування. Більшість авторів трактують дане явище у спортсменів як варіант норми і ми підтримуємо цю думку.

Існує достовірна різниця між інтервалами R-R, всі інші показники ЕКГ (P-Q, Q-T, S-T та QRS комплекс) мають сталі значення. Адекватність чи неадекватність адаптації міокарду визначається величиною та тривалістю навантажень, а також індивідуальними особливостями функціонування серця.

Треба відмітити, що в період максимальних фізичних навантажень значно збільшується ризик розвитку патологічного стану, спостерігається гостре фізичне перенапруження, що проявляється різкою слабкістю, головокружінням, змінами ЕКГ (двофазні зубці Т у відведеннях V4 , різке зниження амплітуди зубців Т у відведеннях V5-6), реєструються поодинокі політопні (шлуночкові та передсердні) екстрасистоли. Рання діагностика, використання медикаментозних засобів та корекція тренувального режиму дає можливість швидко ліквідувати перед патологічні зміни.

Наші дослідження показали скорочення електричної систоли (Q-T) у 14-15 річних спортсменів після фізичних навантажень та збільшення її тривалості у 16 та 19-22-річних до та після тренувальних навантажень. Можливо, що скорочення інтервалу електричної систоли або незначними змінами (Q-T) у 14–15 річному віці пов'язано з недостатньою тренованості і, очевидно, також з віковими особливостями функцій серця. Збільшення тривалості механічної і електромеханічної систоли виявлено у 14-15 річних спортсменів академічного веслування, що свідчать про помітні зміни в біоелектричній активності міокарду під впливом короткочасних швидкісних та силових навантажень.

При порівнянні тривалості інтервалу P-Q виявлені наступні зміни: у 14-15 річних спортсменів академічного веслування тривалість інтервалу збільшилася, що збігається з вираженою брадікардією і подовженням систоли, а у 16, 17, 19-22-річних спортсменів під впливом фізичних навантажень тривалість цього інтервалу суттєво не змінилися. Відносне подовження інтервалу P-Q та брадікардія розглядається як фізіологічна особливість серця тренованих осіб, що зумовлено підвищенням тонусу блукаючого нерву. В ході дослідження ми не виявили закономірного зв'язку між тривалістю інтервалу P-Q та тривалістю серцевого циклу.

На основі порівняльного аналізу зубців електрокардіограми (ЕКГ), виявлені наступні закономірності. До фізичних навантажень спортсменів та в контрольної групи амплітуда зубця P з віком майже не змінюється. Після навантаження амплітуда зубця P виявляє тенденцію до підвищення у юних спортсменів 14-15 років, що, очевидно, пов'язано з характером та тривалістю фізичних навантажень. Амплітуда зубця R у підлітків контрольної групи з віком до 14-15 років дещо знижується, а з 16 років підвищується. Вище згаданих закономірностей у юних спортсменів нами не виявлено. До фізичних навантажень у порівнянні з контрольною групою амплітуда зубця R 14-15 років дещо нижча, у 16, 17 річних спортсменів, амплітуда зубця R в порівнянні з контрольною групою майже не змінилася. Після фізичних навантажень амплітуда зубця R зростає починаючи з 14-15 років. Отже, наші дані, як і дані літератури свідчать про те, що зміни амплітуди зубця R залежать від характеру фізичних навантажень і вікових особливостей функцій серця.

За одержаними даними у 16,17,18-річних спортсменів тривалість комплексу QRS змінюється незначно, а у 14-15-річних спостерігається подовження (особливо в грудних відведеннях) розглядається нами як варіант початкового впливу фізичних навантажень. Комплекс QRS змінюється у спортсменів високої кваліфікації в процесі регулярних фізичних навантажень.

Одержані дані дають підставу стверджувати, що тривалі фізичні навантаження - веслування, відбивається на характері реагування серцево-судинної системи на тривалі фізичні навантаження у різних вікових групах визначається, очевидно, вихідним станом організму, індивідуальними особливостями функціонування серця. Кількісні значення змін інтенсивності серцевого компоненту у більшості піддослідних груп за час виконання фізичного навантаження були адекватними в залежності від сили та тривалості навантажень. У деяких осіб спостерігалися також відхилення від попереднього висновку, тобто були не адекватними. Дослідження продемонстрували той факт, що забезпечуючи енергетичну та динамічну діяльність серцева функція є надзвичайно реактивною та інформативною до навантажень різної тривалості.


 
 

Цікаве

Загрузка...