WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

Проведене дослідження дає можливість сформулювати ряд рекомендацій щодо використання зарубіжного досвіду розвитку курсу фізики у вітчизняній педагогіці.

1. Міністерству освіти і науки в процесі переходу на профільне навчання у старших класах бажано взяти до уваги досвід Німеччини та Великої Британії в організації, розробці та впровадженні курсів фізики, інтегрованих курсів природознавства для учнів різних категорій у диференційовану систему освіти.

2. Авторам стандартів і програм доречно врахувати світові тенденції органічного включення основних концепцій квантової та релятивістської фізики та пов'язаних з ними методологічних понять у зміст шкільного курсу, нові підходи до оцінки знань і вмінь учнів з фізики, виходячи з концепції функціональної наукової грамотності.

3. Інститутам післядипломної освіти необхідно використати американський та британський досвід із перепідготовки вчителів фізики, а також організувати вивчення вчителями матеріалів таких інноваційних курсів, як Новий Наффільдівський курс і Карлсруе курс, досвіду організації фізичної освіти у розвинених країнах світу, використання світовою фізичною спільнотою матеріалів мережі Інтернет для навчання фізики та самоосвіти вчителів.

4. Педагогічним університетам необхідно включити в програму підготовки вчителів фізики ознайомлення зі світовим досвідом інтеграції професійної та фізичної освіти, методикою вивчення нових застосувань фізики і пов'язаних з нею робітничих професій, методикою концептуального вивчення принципів сучасної фізики.

5. Авторам підручників доцільно використати досвід розробки змісту курсу фізики в контексті основних понять сучасної фізики, який дозволяє вирішити проблему співвідношення класичної та сучасної фізики у шкільному курсі; змісту Селтерівського інтегрованого курсу відповідно до вікових інтересів учнів; різних типів інтегрованих курсів природознавства; динамічного підручника фізики відкритого типу, розміщеного на вузлі Інтернет.

6. У процесі вдосконалення загального курсу фізики вищої школи необхідно передбачити вступний розділ, у якому на концептуальному рівні подається виклад основних принципів сучасної фізики. Загальна структура курсу повинна відповідати структурі сучасного фізичного знання. При розробці змісту кожного розділу мають бути передбачені різні рівні його деталізації та викладу з тим, щоб забезпечити використання курсу різними категоріями студентів та ідейну єдність курсів фізики вищої та середньої школи. Зміст курсів фізики для студентів різних спеціальностей має будуватися на основі загальної фундаментальної структури в контексті підготовки до певної професійної діяльності, при цьому необхідно врахувати досвід розробки гнучкої структури загального курсу фізики американських і британських університетів, а також методи оцінки формування фізичних понять у студентів.

7. Розробникам навчального обладнання доцільно врахувати досвід створення єдиного експериментального навчального фізичного середовища для середньої та вищої школи.

У шостому розділі "Вплив інформаційних технологій на зміст курсу фізики" подано матеріали аналізу застосування комп'ютерів та глобальної комп'ютерної мережі в курсі фізики у Великій Британії та США.

Отримані у процесі дослідження дані дозволяють стверджувати, що завдяки розвитку інформаційних технологій використання моделей у навчанні істотно поглибилося та розширилося. Багато абстрактних фізичних понять, пов'язаних із фізичними полями, відносністю простору-часу тощо, можуть бути вперше подані у візуальній формі. Відтепер їх формування можливе на основі експериментування з візуальними образами.

Виявилося, що комп'ютери приводять до зміни зв'язку фізики і математики. Системи комп'ютерної алгебри, здатні автоматично перетворювати символічні вирази, звільняють учнів від рутинних перетворень, одночасно даючи можливість досліджувати складні реальні проблеми. За допомогою комп'ютера учень за невеликий час може промоделювати різні розв'язки, які виникають при зміні умов задачі, що допомагає усвідомити фізичний зміст того, що відбувається.

Як свідчить проведений аналіз, значний вплив мають комп'ютери в галузі навчального експерименту. Комп'ютери не замінюють і не скасовують традиційний фізичний експеримент, а, як показує накопичений досвід, допомагають учням краще зрозуміти те, що вони робили руками. Для навчання фізики почала широко використовуватися мікрокомп'ютерна лабораторія, яка являє собою поєднання комп'ютера з різними видами датчиків. У мікрокомп'ютерній лабораторії створюється таке навчальне середовище, коли дії в реальному фізичному світі безпосередньо поєднуються з абстрактними фізичними поняттями, що є серйозною проблемою для традиційно побудованого курсу. Стає можливим одночасне експериментальне дослідження явищ із традиційно різних розділів фізики. Вони зближуються за своєю глибокою структурою.

Водночас глобальна комп'ютерна мережа відкрила можливості, яких не було в ізольованих комп'ютерів. Світова мережа є динамічною системою, де зміни в одній її частині здатні швидко поширюватися на всю систему. Разом зі світовою мережею будь-яке пов'язане з нею предметне навчальне середовище теж стає динамічною системою. Різні сторони навчального середовища перетворюються, стають гнучкими і здатними до швидких змін.

Виявляється нова тенденція розвитку підручника – він створюється разом із вузлом, який його підтримує у всесвітній мережі, де весь час відбувається діалог з учнями, вчителями та спеціалістами. Це – гнучкий підручник, який повсякчас оновлюється. У його створенні бере участь глобальна спільнота учнів, учителів, методистів та фізиків. Зворотний зв'язок здійснюється безпрецедентно швидко.

Аналогічні зміни відбуваються і з комп'ютерними навчальними програмами. На початковому етапі свого розвитку вони були автономними, замкненими системами. Наприкінці ХХ ст. чітко виявляється тенденція до об'єднання навчальної програми з глобальною мережею. Навчальні програми починають створюватися разом із вузлом підтримки, який відстежує та концентрує всі матеріали, що з'являються у світовій мережі. Програма інтегрується з іншими навчальними матеріалами. Локальна навчальна програма за допомогою всесвітньої мережі перетворюється на глобальне навчальне середовище.

Глобальна комп'ютерна мережа вносить якісні зміни і в навчальний експеримент. Після появи мікрокомп'ютерної лабораторії почався процес її об'єднання зі світовою мережею. Виник новий тип віддаленої лабораторії. Великі дослідні центри, обсерваторії, станції спостереження пропонують для цілей освіти свої вузли, на яких зберігаються отримані ними останні дані експериментів та спостережень. У такий спосіб здійснюється безпосередній зв'язок шкільного навчання фізики з фундаментальним науковим дослідженням.

Отже, завдяки комп'ютерам знімаються вікові обмеження на формування фізичних понять. Відбувається перегляд послідовності у формуванні фундаментальних фізичних понять у курсі фізики. У комп'ютеризованій лабораторії відбувається об'єднання віртуальної моделі та реального фізичного експерименту, що приводить до подолання традиційного розмежування різних розділів курсу. Утворюється єдине експериментальне навчальне фізичне середовище. Варто наголосити, що не комп'ютери автоматично викликають зміни в курсі фізики. Інформаційні технології надають нові можливості для вирішення тих завдань глибокого перетворення курсу фізики, які вже були поставлені самим ходом його історичного розвитку.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення процесу історичного розвитку змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США в ХІХ – ХХ ст., яке дозволило установити основні чинники та тенденції розвитку, що мають прогностичну спрямованість для вдосконалення змісту вітчизняного шкільного курсу фізики та дають підстави для таких висновків.

1. Диференційована система середньої освіти, що склалась на початку ХХ ст. у Великій Британії, продовжує існувати до 1960-х рр. Відповідно, незмінним залишається і курс фізики граматичної школи, який відображає майже незмінний університетський курс. Глибокі зміни у фізичній науці і промисловості, що відбулися в середині ХХ ст., ведуть до створення Наффільдівського проекту реформування шкільного курсу фізики. Наффільдівський двоступеневий курс фізики створюється, в першу чергу, для граматичної школи та відповідно до її структури. Погіршення стану економіки Великої Британії в 1980-х рр., а також значні зміни в системі середньої освіти, пов'язані з розповсюдженням об'єднаної середньої школи, ведуть до втрати інтересу до курсу фізики академічного типу. Інтереси суспільства зміщуються від науки до технології, що веде до пошуку шляхів створення різного типу інтегрованих курсів.


 
 

Цікаве

Загрузка...