WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

Поширення міждисциплінарного підходу до підготовки спеціалістів в університетах привело до необхідності застосування способів розробки змісту курсів і організації навчання, відмінних від тих, що застосовувались у традиційних академічних галузях. У зв'язку з цим знову зріс інтерес до "прогресистських" ідей у конструюванні змісту навчання і його організаційних форм. Екологічний і соціологічний підхід до природничих наук сприяв подоланню позитивістського ідеалу об'єктивного й остаточно встановленого знання. Позитивізм поступово був подоланий у різних галузях науки. Є підстави вважати, що значну роль у цьому процесі відіграла книга Т. Куна "Структура наукових революцій" (1962 р.), яка викликала великий суспільний резонанс і суттєво вплинула на методологію формування змісту фізичної освіти.

Як показує аналіз американських джерел, на початку 1970-х рр. суспільна думка повертається до екологічних та соціальних наслідків науково-технічного прогресу. Внаслідок цього одержують підтримку нові розробки курсу фізики в цьому руслі. Водночас відроджується інтерес до технічно орієнтованих курсів фізики. Один із таких курсів "Штучний світ" був розроблений із метою підвищення технологічної грамотності учнів. На відміну від попередніх курсів "прогресистського" типу практичні проблеми подавалися в узагальненому вигляді як проблеми транспорту, енергетики, збереження та передавання інформації.

Слід підкреслити, що нові віяння й експерименти в освіті відбувалися в умовах відносно стабільного стану економіки США. Система освіти перебувала в економічній безпеці, що давало їй можливість експериментувати відповідно до ідей, які набули поширення в суспільстві. У 1974 р. нові віяння й експерименти в освіті раптово припинилися. Ми поділяємо думку інших дослідників, що це сталося внаслідок нафтової кризи 1974 р., яка привела економіку в стан рецесії. Відновились консервативні тенденції в освіті. Спирання на психологічну концепцію Ж. Піаже знову змінилося переходом до біхевіоризму, оскільки останній ближчий до технології і допускає механічні процедури. У багатьох курсах почав використовуватися поділ матеріалу на фіксовані блоки з подальшим тестуванням й оцінкою кожного етапу навчання. Знову пожвавився інтерес до об'єктивізації цілей навчання і вимог до їх чіткої постановки.

Як свідчать статистичні дані, у 1980-х рр. у США продовжує знижуватися кількість учнів, що вивчають фізику в середній школі та в коледжі. Причиною цього, як показують результати дослідження, є панування в школах традиційного курсу фізики, призначеного для підготовки до вивчення фізики в університеті. З метою подолання цих негативних тенденцій П. Хевіт пропонує курс "Концептуальна фізика". Курс базується на уявленні, що всі основні фізичні принципи можуть спочатку бути викладені на якісному рівні на основі простих моделей або окремих випадків і лише потім деталізовані.

Отже, економічні кризи у США не приводили автоматично до суттєвого реформування змісту навчального предмета. Інноваційні курси фізики існували за десятиліття до зміни стану економіки. Але прихильники різних напрямків реформування курсу фізики використовували суспільну ситуацію для виправдання потрібних їм змін у навчальному предметі. Вчені-фізики використали запуск радянського супутника як виправдання для свого способу побудови змісту курсу. Американська "постсупутникова" реформа навчання фізики проводилася "згори вниз" і внаслідок інтенсивної урядової підтримки впроваджувалася швидкими темпами. Однак виявилося, що у своїй фактичній роботі вчителі використовували лише деякі із запропонованих фахівцями принципів. Навчальний предмет, що складався внаслідок цього, відрізнявся від попереднього, дореформеного підходу, але не збігався з принципами, закладеними в його основу авторами реформ – університетськими професорами. Нові підходи до побудови фізичної освіти здійснили вплив на зміст і методи навчання фізики в середній школі. Але цей вплив відбувався саме через учителів.

П'ятий розділ "Розвиток курсу фізики наприкінці ХХ століття" присвячений аналізу змін у змісті курсу фізики, що відбувалися у Великій Британії та США в 90-х рр. ХХ ст.

Як свідчать результати дослідження, у 1990-х рр. у Великій Британії спостерігаються нові тенденції в розвитку суспільства, які викликають відповідні процеси в системі освіти, що, у свою чергу, відбивається на розвитку курсу фізики. Економічні реалії, вимоги поліпшення професійної підготовки детермінують зміни в системі освіти.

У 1992 р. у Великій Британії скасовується різниця в статусі між університетом і політехнічним інститутом, що існувала раніше. Створені на базі колишніх політехнічних інститутів "нові університети" об'єднуються зі "старими університетами" та вищими коледжами в нову систему пост-середньої освіти. Як показує практика, така система забезпечує більш гнучкий підхід до професійної освіти. Через мінливу ситуацію на ринку праці у Великій Британії третина робітників працює за короткостроковими контрактами. Це потребує постійної перекваліфікації. Професійна освіта ставить нові вимоги до побудови курсу фізики.

На підставі аналізу та порівняння офіційних статистичних даних можна зробити висновок, що на ситуацію в середній освіті також вплинули демографічні зміни та відповідні зміни в системі вищої освіти. Так, відсоток учнів (від загальної кількості їх вікової групи), котрі продовжували навчання в об'єднаній системі вищої та професійної освіти, збільшився порівняно з колишньою системою вищої освіти. Водночас попередня система підготовки фахівців спиралася на курс фізики "просунутого" рівня, що вивчався в підготовчому до вищої школи класі. Це спонукало екзаменаційну раду прийняти нові зменшені вимоги до іспитів "просунутого" рівня. При цьому виник розрив між рівнем підготовки більшості учнів та традиційним курсом фізики системи вищої освіти. Нова освітня і суспільна ситуація стимулює створення відповідного типу курсу фізики.

У 1990 р. під егідою Британського інституту фізики розробляється гнучкий підхід до навчання фізики (FLAP). Створений на основі цього підходу навчальний предмет не є традиційним курсом. Пакет навчальних ресурсів розроблено у вигляді замкнених міні-модулів, що забезпечують перехід від загального рівня середньої школи до вступних курсів фізики вищої школи. Пакет включає можливість розроблення на його основі курсу вищого рівня для студентів та курсу для випускного класу середньої школи.

Як показує аналіз британських джерел, зміни в системі освіти знов викликають потребу в інтегрованих курсах природознавства. Одним із найбільш популярних у 1990-х рр. стає Селтерівський курс. Основною його особливістю є включення наукових ідей у контекст практичного застосування. Конструювання змісту виходить з інтересів розвитку учнів, а не лише вимог вищої освіти.

У 1998 р. почався новий етап Наффільдівського проекту. Новий Наффільдівський курс фізики містить кілька частин. Вступна частина курсу є мотиваційною. У ній розглядається матеріал, що дає уявлення про повсякденну роботу в сучасній фізиці та широкий спектр практичних професій, пов'язаних із нею. Заключна частина курсу покликана поглибити розуміння основних ідей і тем з тим, щоб підготувати до подальшого навчання.

На відміну від Великої Британії, у США в 1990-х рр. зміни в курсі фізики почалися не із середньої, а з вищої школи. Так, Американська асоціація інженерів прийняла рішення про те, що загальний курс фізики не є обов'язковим для професійної підготовки інженерів. Натомість потрібні конкретні знання та вміння з цього курсу. Саме тому перед кафедрами фізики університетів постала нагальна потреба змінити зміст цієї дисципліни. Розпочалися роботи за проектом "Університетський вступний курс фізики".

Як було з'ясовано в процесі дослідження, розроблені в рамках проекту нові курси фізики університетського рівня почали впливати і на шкільний курс. Ця тенденція вперше спостерігалася на прикладі Тафтського університету. Спочатку університетський курс було використано для навчання вчителів, а потім на його основі був розроблений новий шкільний курс, який пройшов успішне випробування.

Слід підкреслити, що відмінність сучасних реформ курсу фізики від розробок кінця 1950-х рр. пов'язана з використанням досліджень із психології засвоєння знань. Тривалий час усі дослідження з методики навчання фізики у США підсвідомо використовували біхевіористську психологічну модель. Аналіз праць американських дослідників свідчить, що ситуація різко змінилася в 1990-х рр., коли спільнота фізиків усвідомила досягнення когнітивної психології ХХ ст. і необхідність їх використання. Новий напрямок – конструктивістський підхід – прийшов на зміну біхевіоризму.

Отже, як свідчить аналіз розвитку курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США в ХІХ–ХХ ст., зазначений курс розвивається за власними внутрішніми законами. На авторів курсу також справляє вплив суспільна ситуація, але сама вона певним чином витлумачується ними. Навчальний предмет у школі конструюється в результаті боротьби конкуруючих тенденцій. Одна з тенденцій пов'язана з формулюванням мети і напрямку реформи курсу фахівцями у галузі освіти. Друга тенденція визначалася вченими-фізиками. Кожна з цих суспільних груп по-різному формулювала потреби учнів, науки і суспільства, що, на їх думку, визначали напрямок реформи. Однак досвід впровадження різних моделей реформи показав, що перетворення в обох випадках відобразили не сучасні і не майбутні потреби суспільства, а минулий його стан. Причина цього полягала в тому, що зміни навчального предмета в середній школі займають багато часу, тому що пов'язані з розробкою та практичною перевіркою навчальних посібників, а також перепідготовкою вчителів.


 
 

Цікаве

Загрузка...