WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Моделі автоматизованого проектування засобів захисту від електромагнітного випромінювання (автореферат) - Реферат

Моделі автоматизованого проектування засобів захисту від електромагнітного випромінювання (автореферат) - Реферат

Таблиця 2

Об'єм амніотичної рідини під час пологів

Ступінь важкості багатоводдя

Контроль

(1 група), n=52

Вагітні з багатоводдям

2 група, n=142

3 група, n=42

Достовірність відмінностей між групами

Легкий, 1,5 ~ 3 л

2 (3,8 %)

51 (34,5 %)

11 (26,2 %)

р12<0,001; р13<0,01

Середній, 3,1 ~ 5 л

4 (2,7 %)

р12<0,05; р23<0,05;

Важкий, більше 5 л

3 (2,0 %)

2 (4,8 %)

р12>0,05; р13>0,05

Всього

2 (3,8 %)

58 (39,2 %)

13 (31,0 %)

р12<0,001; р13<0,001

Примітка: р12 – достовірність різниці між відповідними показниками 1-ї та 2-ї груп;

р13 – достовірність різниці між відповідними показниками 1-ї та 3-ї груп;

р23 – достовірність різниці між відповідними показниками 2-ї та 3-ї груп.

Проведено ультразвуковий контроль САР у 35 вагітних третьої групи, які лікувалися за запропонованою нами схемою, та у 37 вагітних першої групи, які отримували стандартну терапію. САР після лікування реосорбілактом знизився майже на 20 мм у третій групі, проти 15 мм у першій групі, достовірність різниці по цих показниках р<0,05.

За результатами оцінки біофізичного профілю плода встановлено, що у групі вагітних, які отримали запропоноване нами лікування, задовільний стан плода спостерігався у 50 %, що на 18 % більше ніж у вагітних, які отримували базову терапію.

При оцінці стану новонароджених за шкалою Апгар нами діагностовано, що більшість немовлят на першій хвилині життя мали 7 і більше балів, у першій групі цей відсоток становив 94,2 %, в другій – 80,4 % і в третій – 85,8 %. Проте в групах вагітних з багатоводдям народилися діти в стані асфіксії (4 – 5 балів): 11 дітей в 2-й групі з достовірною різницею щодо контрольної p<0,001 та троє дітей в 3-й групі (p>0,05). У контрольній групі дітей з оцінкою за шкалою Апгар менше 5 балів не виявлено. На п'ятій хвилині життя клінічний стан новонароджених значно покращився: з оцінкою 8 – 10 балів за шкалою Апгар у першій групі було 98,1 %, в другій – 83,8 % і в третій – 88,1 %, достовірність різниці між групами 2 і 3 та контрольною становила p<0,001. Загалом у легкому ступені асфіксії народилось: у першій групі 3 (5,8 %), у другій –21 (14,2 %) дитина і в третій – 3 (7,1 %). У середньому ступені асфіксії в другій групі народилось 6 (4,1 %) немовлят, в третій – 2 (4,8 %). В стані тяжкої асфіксії народилося 2 (1,4 %) дітей другої групи і 1 (2,4 %) дитина з 3-ї групи. У контрольній групі серед новонароджених середньої і тяжкої асфіксій не виявлено.

З метою зниження частоти виникнення багатоводдя та ускладнень вагітності, до яких воно може призвести, необхідно дотримуватись вже розроблених методів профілактики й удосконалювати їх у подальшому, враховуючи нові дані про етіологію та патогенез багатоводдя. Профілактика багатоводдя полягає у виділенні контингенту жінок із підвищеним ризиком розвитку багатоводдя та в подальшому ретельному спостереженні за перебігом вагітності, що включає контроль за вагою тіла, приростом висоти стояння дна матки та обводу живота, а також ультразвуковий моніторинг стану плода і плаценти, об'єму НПВ.

Ретельно проаналізувавши акушерсько-гінекологічний, соматичний анамнез вагітних із багатоводдям, ми виділили фактори ризику, які були згруповані за даними перебігу вагітності, акушерського і соматичного анамнезів. Оцінка ознаки від „1" до „3" балів відповідала ступеню достовірної відмінності її прояву у вагітних із багатоводдям порівняно з вагітними із нормальною кількістю НПВ (табл. 3).

Таблиця 3

Фактори прогнозування ризику розвитку багатоводдя під час вагітності

Акушерсько-гінекологічний анамнез

Соматичний анамнез

Ускладнення

даної вагітності

Ознака

Бали

Ознака

Бали

Ознака

Бали

3 і більше пологів

1

Вегетосудинна дистонія

1

Загроза переривання в І пол.

1

3 і більше абортів

2

Пієлонефрит

1

Кольпіт

1

2 і більше ранні викидні

1

Сечосолевий діатез

1

ГРВІ в І половині

1

Непліддя

3

Гастродуоденіт

3

ОПГ-гестоз

1

Мертвонародження

1

Холецистит

2

Загроза переривання в ІІ пол.

1

Вроджені вади розвитку

1

Тонзилектомія

1

Загострення е/ген. патології

3

Великий плід

1

Гайморит

1

Плацентарна недостатність

3

Патологія шийки матки

1

Розлади менстр. циклу

2

Доброякісні захв. матки

1

низький ступінь ризику – до 3 балів;

середній ступінь ризику – від 4 до 9 балів;

високий ступінь ризику – 10 і більше балів.

Оцінка ступеню

ризику за сумою балів:

Гіпоплазія плаценти

3

Гіпоксія плода

3

Гіпотрофія плода

2

Передчасні пологи

1

Генітальна моноінфекція

2

Асоц-ї 2-х і більше інфекцій

3

ВВР, стигми дизембріогенезу

2

У процесі динамічного спостереження за перебігом вагітності, пологів у жінок, які в комплексній терапії отримували реосорбілакт і Нью В-Н-С, нами виявлено більш сприятливий перебіг вагітності та пологів у порівнянні із вагітними, які отримували препарати базової терапії багатоводдя. Комплексна терапія значно зменшувала ризик внутрішньоутробної гіпоксії плода, не давала побічних реакцій і ускладнень. Вищенаведені результати дозволяють рекомендувати запропонований метод лікування багатоводдя до впровадження в клінічну практику.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено і наведено нове вирішення наукового завдання – зниження акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних із багатоводдям шляхом удосконалення методів діагностики, лікування та акушерської тактики на підставі оцінки результатів клініко-лабораторних, біохімічних, морфологічних досліджень та розробки і впровадження комплексу медикаментозної корекції виявлених порушень.

1. До факторів ризику виникнення багатоводдя слід віднести: обтяжений акушерсько-гінекологічний (4,3 % – непліддя, 3,95 % – розлади менструального циклу, 2,8 % – три і більше аборти), соматичний (6,3 % – гастродуоденіт, 2,8 % – холецистит) анамнези та ускладнення перебігу даної вагітності (загострення екстрагенітальної патології – 6,7 %, хронічна плацентарна недостатність – 67,6 %, гіпоплазія плаценти – 26,5 %, урогенітальні інфекції – 22,9 %, гіпоксія плода – 17 %, гіпотрофія плода – 2,8 %), котрі призводили до зростання відсотка аномалій пологових сил (14,7 %), передчасного відходження навколоплідних вод (16,3 %), інтранатальної гіпоксії плода (22,1 %) та кесаревого розтину (29,5 %). Серед збудників генітальної інфекції достовірно частіше виявляли хламідії (16,2 %), патогенні стафілококи (11,9 %) та трихомонади (6,3 %). У більшості випадків помірного ідіопатичного багатоводдя спостерігалось народження здорових немовлят із масою тіла більше 4000 г, що можна розцінювати, як фізіологічне явище при великому плоді.


 
 

Цікаве

Загрузка...