WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Моделі автоматизованого проектування засобів захисту від електромагнітного випромінювання (автореферат) - Реферат

Моделі автоматизованого проектування засобів захисту від електромагнітного випромінювання (автореферат) - Реферат

Ефективність лікування вагітних із багатоводдям за показниками допплерометричного дослідження проявлялась нормалізацією гемодинаміки в фетоплацентарному комплексі. Відмічено зменшення значень якісних показників кровоплину (ІР, ПІ, СДВ) в маткових артеріях та в артерії пуповини (рис. 1). Гемодинаміка кровоплину в середньомозковій артерії та аорті плода в групі вагітних із багатоводдям як до, так і після лікування достовірно не різнилася від відповідних показників контрольної групи (р>0,05).

Вміст ДК в плазмі крові вагітних після лікування значно зменшився і став навіть меншим ніж в контрольній групі (рис. 2). Рівень одного з кінцевих продуктів ПОЛ – МДА в пролікованих вагітних зменшився з 5,17 0,21 нмоль/мл до 4,07 0,15 нмоль/мл, р<0,001. Вірогідної різниці між контрольною групою і станом після лікування в основній групі не було (р>0,05).

Концентрації каталази та ЦП у після лікування не мали достовірної різниці щодо контрольної групи (р>0,05). Хоча нТФз і зросла після лікування на 15,9 % (р<0,001), але в середньому залишилась на 27,3 % меншою за даний показник у контрольній групі (р<0,001) (рис. 3).

Використання реосорбілакту та комплексів вітамінів з мікроелементами значно покращили утилізацію та обмін есенціальних МЕ в організмі вагітних з багатоводдям (табл. 1).

Після проведеного лікування концентрація заліза зросла, у першу чергу в крові вагітних і пуповинній крові. Вміст цинку у крові вагітних зріс на 58 %, у крові з пуповини – на 31 %, в плаценті – на 46 %, в плодових оболонках – на 59 %, а в АР понизився на 51 %.

Вміст міді в змішаній крові з пуповини понизився на 10 %, проте залишався вищим на 26 % відносно контрольної групи. Внаслідок лікування концентрація міді не мала достовірної різниці з контрольною групою (р>0,05) у АР, плаценті та крові вагітних з багатоводдям.

Вміст кобальту в крові з пуповини, плаценті та плодових оболонках вагітних із багатоводдям був суттєво (р<0,001) зниженим відносно контрольної групи. У результаті проведеного лікування його концентрація нормалізувалась, достовірної різниці з контрольною групою не було (р>0,05).

Таблиця 1

Вплив лікувальних заходів на вміст мікроелементів у вагітних із багатоводдям

Середо-вище

МЕ,

од. в-ру

Контрольна група

Вагітні з багатоводдям

Достовірність відмінностей

до

лікування

після

лікування

Р1

Р2

Р3

Кров вагітних

Fe, мг/л

677 26,2

482 16,0

604 19,9

<0,001

<0,05

<0,001

Cu, мг/л

2,18 0,10

1,26 0,05

1,96 0,07

<0,001

>0,05

<0,001

Zn, мг/л

8,94 0,39

4,84 0,18

7,66 0,24

<0,001

<0,01

<0,001

Co, мкг/л

82,0 2,45

78,4 2,44

80,6 3,04

>0,05

>0,05

>0,05

Mn, мкг/л

104 4,09

80,8 2,18

108 5,46

<0,001

>0,05

<0,001

Кров з пуповини

Fe, мг/л

529,3 14,4

399,6 10,7

484,9 18,0

<0,001

>0,05

<0,001

Cu, мг/л

1,30 0,06

1,82 0,05

1,64 0,06

<0,001

<0,001

<0,05

Zn, мг/л

5,03 0,20

4,05 0,15

5,30 0,25

<0,001

>0,05

<0,001

Co, мкг/л

64,4 2,36

48,1 1,71

63,9 3,05

<0,001

>0,05

<0,001

Mn, мкг/л

224,6 9,79

158,6 4,99

161,8 5,71

<0,001

<0,001

>0,05

Плацента

Fe, мг/л

14,52 0,64

7,96 0,43

11,77 0,45

<0,001

<0,001

<0,001

Cu, мг/л

2,10 0,08

1,74 0,05

2,11 0,05

<0,001

>0,05

<0,001

Zn, мг/л

13,00 0,60

7,08 0,39

10,33 0,41

<0,001

<0,001

<0,001

Co, мкг/л

198,0 7,23

126,4 3,28

190,4 3,71

<0,001

>0,05

<0,001

Mn, мкг/л

168,0 6,55

167,5 4,72

189,3 6,87

>0,05

<0,05

<0,01

Плодові оболонки

Fe, мг/л

10,33 0,51

5,14 0,34

8,06 0,35

<0,001

<0,001

<0,001

Cu, мг/л

0,985 0,04

0,534 0,03

0,828 0,03

<0,001

<0,001

<0,001

Zn, мг/л

4,28 0,19

2,35 0,13

3,73 0,13

<0,001

<0,05

<0,001

Co, мкг/л

86,4 3,42

55,6 2,40

89,1 2,81

<0,001

>0,05

<0,001

Mn, мкг/л

156,25 5,20

183,8 6,28

167,6 6,25

<0,001

>0,05

>0,05

Навколоплідні води

Fe, мг/л

7,93 0,32

4,55 0,18

6,11 0,33

<0,001

<0,001

<0,001

Cu, мг/л

0,545 0,026

0,346 0,017

0,502 0,02

<0,001

>0,05

<0,001

Zn, мг/л

2,051 0,09

4,404 0,18

2,155 0,11

<0,001

>0,05

<0,001

Mn, мкг/л

102,6 5,09

191,14 12,2

146,1 8,8

<0,001

<0,001

<0,01

Примітка: Р1 – достовірність різниці між контрольною групою і групою вагітних з багатоводдям до лікування, Р2 – між контрольною групою і групою вагітних з багатоводдям після лікування, Р3 – між групами вагітних з багатоводдям до і після лікування.

Запропоновані лікувальні заходи у вагітних третьої групи знизили кількість ускладнень під час вагітності та пологів, а також частоту оперативних втручань у порівнянні з вагітними другої групи, які отримували базове лікування. Дані про кількість НПВ, які відійшли під час пологів у роділь з обстежених груп, наведені в табл. 2. У двох роділь контрольної групи, які народили великих дітей (масою більше 4000 г), відійшло під час пологів 1,5 л НПВ. Після застосованого нами лікування реосорбілактом у третій групі в 69 % роділь кількість АР була в межах фізіологічної норми, а в другій групі, де вагітні отримували базове лікування, цей відсоток становив 60,8 %.


 
 

Цікаве

Загрузка...